Orașe scufundate (I): Lacul Sf. Ana Lacul Sfânta Ana este localizat în masivul Ciomatu, în a ro iere de !

"ile #ușnad, $ude%ul &ar'(ita. Lacul are o ori'ine vulcanic", fiind e fundul craterului unui vulcan stins, denumit Ciomatu, din masivul vulcanic )uciosu. Situat la o altitudine de *+, m., are o form" a roa e circular" si este li sit de izvoare, fiind alimentat doar de a a luvial". -atorit" frumuse%ii a roa e le'endare, este ușor de în%eles de ce lacul a n"scut în $urul s"u o întrea'" leiad" de le'ende. O astfel de le'end", cu mai multe variante, vor.ește des re o cetate (conac, oraș/), scufundat" odat" cu a ari%ia lacului. Oferim s re lectur" o rim" form" a le'endei, entru ca a oi s" cit"m o variant" a sa, entru a o.serva ad"u'area de am"nunte. Le'enda 0: 1Odinioar", rin aceste locuri tr"iau doi tirani care erau fra2i. 3nul st" ânea o cetate e vârful )uciosul din a ro iere, cel"lalt, o cetate situat" e locul actualului lac. St" ânul cet"2ii de e )uciosul avea o calea4c" minunat", câ4ti'at" la zaruri, fa t ce a stârnit invidia fratelui s"u, care a us r"m"4a' c" a doua zi va veni în vizit" cu o calea4c" 4i mai m"rea2". )entru a câ4ti'a r"m"4a'ul, tiranul une s" fie în("mate la calea4ca sa o t din cele mai frumoase fete din îm re$urimi. Calea4ca fiind foarte 'rea, acestea nu au utut s" o urneasc", fa t ce a dezl"n2uit mânia st" ânului, care a înce ut s" le .iciuiasc". 3na din fete, e nume Ana, l5a .lestemat e st" ânul cel mâr4av. !lestemul fetei s5a îm linit numaidecât: s5a ornit o furtun" în'rozitoare, cu ful'ere 4i tunete, cutremure, iar cetatea, îm reun" cu tiranul ei, s5a scufundat în fl"c"ri. 6n locul cet"2ii de odinioar" s5a format un lac al.astru 4i lini4tit, numit de locuitorii din zon" Lacul Sfânta Ana17. O a doua variant", e care o rezent"m mai $os, adau'" am"nunte, tr"dând o rovenien%" ma'(iar" a crea%iei o ulare: 16n locul lacului cândva s5a în"l%at un isc ân" în ceruri. 8izavi cu acesta stâncile ustii al unui alt munte. )e iscurile celor dou" mun%i și5au ridicat cet"%ile doi fra%i (aini, contele 9as ar și Sandor. Con%ii în ermanenta lor rivalizare și ceart" au %inut în fric" îm re$urimea. S5a întâm lat odat", ca un c"l"tor .o'at, cine a sosit cu o caleașc" tras" de atru cai la cetatea contelui Sandor, a cerut ad" ost entru noa te, de la 'azd". Contele (a sân, du " ce n5a reușit s"5l convin'" e oas ete s"5i vând" caleașca, a câsti'at5o în $oc de zaruri. S5a f"lit cu acest lucru fratelui, du " care acesta a ro us ariu, care a constat în urm"torul: dac" el într5o sin'ur" zi nu face rost de o caleașc" mai frumoas" și mai re%ioas", atunci cedeaz" întrea'a avere fratelui. 9as ar a n"scocit un lan dr"cesc: a strâns o t vir'ine, cele mai frumoase din îm re$urime, și le5a în("mat în cea mai frumoas" caleașc" ro rie. 6ns" .ietele n5au iz.utit nici m"car s" miște din loc caleașca, du " care contele a .iciuit cea mai frumoas" fat", rima în("mat", numit" Anna. -umnezeu a ascultat ru'"ciunea fetei, c"zut" în 'enunc(i de durere, și a adus o $udecat" as r": s5 a mișcat "mântul, s5a desc(is cerul și cet"%ile con%ilor cu munte cu tot s5au r"v"lit cu ro ote mari în adâncuri. A doua zi diminea%a în locul lor, a a o.scur" a unei iezeri a reflectat lumina soarelui r"s"ritoare. Astfel și5a c" "tat lacul denumirea de Szent Anna (Sfânta Ana)1. O a treia variant", men%ioneaz" c(iar o erioad" de tim în care s5ar încadra evenimentele descrise: 1Se s une c" e la 0:;; 50<;;, tr"iau în =un%ii &ar'(itei doi fra2i. >i tare se mai întreceau unul cu altul. Când au lecat de la casa "rinteasc", unul dintre ei s5a sta.ilit mai în munte, la !alvan?os (mai s re #âr'u Secuiesc), iar celalalt în #u4nad, e valea Oltului. >i cum erau foarte .o'a%i și5au construit fiecare câte un castel, de ziceai c" acolo și5a f"cut culcuș Soarele. 6ntr5o zi unul dintre ei a (ot"rât s"5 i arate celuilalt ce mare utere și .o'"%ie are el. @is și f"cut. Comand" la meșterii din zon" o tr"sur" frumoas" și oleit" cu aur, tras" de șase arm"sari ur sân'e ara., rota%i în frunte. >i se suie rin%ul în caleasc" și înce e a defila rin îm re$urimi, și a traversa mun%ii c"tre fratele s"u. Acesta din urm", când auzii de fa ta fratelui s"u, (ot"rî s"5și fac" și el o caleașc" și mai mare și mai frumoas", dar nu tras" de .idivii rota2i ci de cele mai frumoase fete din satele st" ânite de el. Slu$itorii merser" și luar" din familiile lor 4ase fete ne ân'"rite, rintre care și e Ana, o tân"r" frumoas" și foarte credincios", a roa e o sfânt". >i le în("mara la tr"sur", și tr"'eau s"racele fete și erau

.. =olnar =. 'rosimea maBim" a sedimentelor fiind de circa + m. ani5 Huvi'ne et al.K.. Szanto @s. iar entru asta la :. nu de "șesc erioada eBisten%ei 'ru urilor umane în aceste locuri. unde turiștii ot l"sa ru'ile și "catele lor... cu stadiul de tur.. de metri de lac se afl" o ca el" de ru'"ciune.iciuite.lestem înfrico4"tor. ()il. Iomania.. Se "streaz" referirea la dis ari%ia unui edificiu im un"tor. 0**. 9reen Ste e.u4ir" în adâncul "mântului și o a " mare aco erii "catele și nedre t"%ile f"cute de cei doi fra%i și de slu$itorii s"i. în urma unui . Aoldtani Gozloni.irile a "rând în rivin%a am"nuntelor.9.1 O. ani (=or?a et al... 0**+J 0. !raun =. ) 5&olocene aleo(?drolo'? and environmental (istor? in t(e Sout( &ar'(ita =ountains. laseaz" 'eneza lacului Sfânta Ana cu circa *.K adâncimea maBim" este de . cine mer'e și se s al" în lacul Sfânta Ana este cur"2at de "cate. !uczFo G.Garatson -... )aF @. -ar c(iar și dat"rile care afirm" o vec(ime mai mare a lacului (<:. fac im ro. deose. -e atunci.. Conform m"sur"torilor efectuate în anul :. 'enerat" de li sa oBi'enului și rezen%a emana%iilor mofetice (CO:) rovenite din ere%ii și fundul craterului.iect studiul olenului și al s orilor. D C. :.a...). Airul narativ este același. încât Ana ridicând mâinile s re cer z"misli din 'ur" un . astfel ca toate castelele și fra%ii cei r"i și toate satele din $ur se r". -e aceea. )ur și sim lu ar fi rea scum M Not": S5a "strat forma și cursul le'endelor așa cum sunt ele. Ed.. 8ec(imea lacului a fost doar estimat".... având ca o.+ m.at( A. și la a ari%ia lacului. Cea mai recent" datare (în sensul tim ului scurs de la a ari%ia lui).. :+*5:C+).L). eBist" unele 'reșeli leBicale întâlnite în teBt. 0<."rie 4i lac u2in adânc (=a'?ari E.. zice le'enda. 9radul de colmatare cu sedimente și su rafa2a de 0*.K..il" o viitoare cercetare a fundului lacului entru identificarea unor vesti'ii care s" confirme sau s" infirme le'endele. . Credem c" cel u%in o arte din le'ende au fost influen%ate de li sa de via%" a a elor lacului. 5=icrore'iunea Ciomad5!alvan?os. ani. (:.lestem rostit de o tân"r" vir'in" Ana.. HaFa. în rezent neeBistând o o inie comun" asu ra sa.C.serv"m c" cele trei ovestiri sunt de fa t variante ale aceleiași le'ende.așa de as ru . @. în urma acestui eveniment.C. )al. 9. (a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful