Tahun / Kelas Masa Tarikh Hari Modul Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran

: 1 Gemilang : 8.50 – 9.20 pagi : 20 Januari 2014 : Isnin : Konsep Pergerakan : Kesedaran Tubuh Badan : Berkebolehan melakukanpelbagai pergerakan berdasarkan Konsep pergerakan. : 1.1.1 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh dari segi bentuk dan imbangan. 2.1.1 Mengenal pasti kesedaran tubuh dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat badan dan layangan. 5.1.1 Membentuk persediaan diri sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani. : 1. Murid membentuk formasi badan seperti gergasi. 2. Murid berdiri sebelah kaki sambil mendepa tangan. 3. Murid menyokong berat badan menggunakan tiga anggota. 4. Murid melompat setempat dan membuat bentuk badan. 5. Murid membentuk stu huruf mengikut kreativiti masingmasing melalui arahan rakan. : 1.1.1, 1.1.2 : 1.2.1

Aktiviti

EMK (Kreativiti dan Inovasi: Pemerhatian Analisis

*Sila masukkan elemen-elemen EMK di mana-mana aktiviti yang berkaitan sekiranya bersesuaian.
Kelas / Masa 1 Gemilang 8.50 – 9.50 am Isi Kandungan Catatan / Impak

Modul Tajuk

: Konsep Pergerakan : Kesedaran Tubuh Badan

Standard Kandungan : Berkebolehan melakukanpelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan. Standard Pembelajaran : 1.1.1 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh dari segi bentuk dan imbangan. 2.1.1 Mengenal pasti kesedaran tubuh dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat badan dan layangan. 5.1.1 Membentuk persediaan diri sebelum, semasa dan

EMK (Kreativiti dan Inovasi: Pemerhatia n : 1.1.1, 1.1.2

Analisis: 1.2.1

Murid membentuk stu huruf mengikut kreativiti masingmasing melalui arahan rakan. 2. Aktiviti : 1. . 4. 3.selepas melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani. Murid menyokong berat badan menggunakan tiga anggota. Murid melompat setempat dan membuat bentuk badan. 5. Murid membentuk formasi badan seperti gergasi. Murid berdiri sebelah kaki sambil mendepa tangan.