www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.

html 

Trigonometrijske jednačine (osnovne) 
1. sinx=a 
Ova jednačina ima rešenja ako je   1  a  1  zbog ograničenosti sinusne funkcije izmedju ‐1 i 1. 
Da bi lakše razumeli  kako se rešavaju ove jednačine, posmatraćemo sledeće situacije: 
 
i) 0  a  1  
ii)  1  a  0  
iii) a  0  
iv) a  1  
v) a  1  
 
a) sin x  a       0  a  1  
 
Postupak: Nadjemo vrednost  a na y‐osi i povučemo pravu  y  a      Ona seče trigonometrijski krug ( tačke A i B ) i 

spojimo sa kordinatnim početkom. Dobili smo dva tražena ugla:  ( )  i   (   ) . Evo slike: 

 
                                                                                     Rešenja zapisujemo: 
                                                                                                      
                          
 
 
 
 
  x1    2k  
 

 

 

 

 

 

 

              x2  (   )  2k  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                   k  z  

PAZI:   2k  dodajemo zbog periodičnosti funkcije  sin x , koja  je  2  360 0 , to je obavezno! Rešenje se  
 
(kad postanete iskusni) može sjediniti i u jedno rešenje: 
 
 

xk  (1) k   k     k  z  
 
 
 
 
 
 
 

 

www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 
Primer: 
 

sin x 

Rešiti jednačinu: 

1
 
2

 

Rešenje:  Prvo  nacrtamo  trigonometrijski  krug.  Nadjemo  na  y‐osi  vrednost 

1
1
  i  povučemo  pravu  y  , 
2
2

paralelnu  sa  x‐osom.  Ta  prava  seče  trigonometrijski  krug  u  tačkama  A  i  B.  Te  tačke  spajamo  sa  koordinatnim 
početkom i dobili smo tražene uglove. 
 
Iz tablice ( ko zna ) vidimo da su traženi uglovi: 
 
 
 

1  30 0 

 

6
5
          
 2  150 0 
6

 
Evo slike: 
 

                                                   
 
 

 

 

Rešenja su: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 k  
6
5
x2 
 2k  
6
       k  z        

 

 

 

 

 

 

 

 

Ili zajedno:   xk  (1)

x1 


6

 k  

 
 
 
 

                               
 
 
 
 
ii)         sin x  a               1  a  0  
 
Postupak je sličan kao malopre. Nadjemo vrednost a na y‐osi ( pazi: sad je a negativno pa je ispod x‐ose ),  
 
povučemo pravu paralelnu sa x‐osom. Mesta gde prava y=a seče trigonometrijski krug (A i B) spojimo sa  
 
koordinatnim početkom i dobili smo  tražene uglove:  (  )   i  (   )  
 

 

www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 
 
Na slici to izgleda: 
 

 

 

 

 

                                                                                             Rešenja su: 

 
 

 

 

 

 

 

 

x1    2k  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer: 

 

 

 

 

 

x2  (   )  2k  
kz 

Reši jednačinu:      sin x  

2
 
2

 
 

                                                                                        450  

 

4

5
4  

 

 

 

 

 

 

 

 

225 0 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rešenja su: 

 

 

 

 

 

 

 

x1  

 

 

 

 

 

 

 

x2 


4

 2k  

5
 2k  
4

                                                                                     k  Z  
Naravno,  ovo  negativno  rešenje  


4

 2k   možemo  napisati    i  kao 

7
 2k   ali  je  običaj  da  se  uglovi  u  IV 
4

kvadrantu pišu kao negativni 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 
iii) 
sin x  0  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sinusi su jednaki nuli za uglove od  0 0 i  180 0  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

x  0  2k  
x    2k  
k Z  
Ili zajedno:  x  k       k  Z                  

 
 
 
 
 
 
iv) 

sin x  1  

                                                                

                                                 
 

 

 

 

 

              Sinus ima vrednost 1 za ugao od  90 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovde imamo samo jedno rešenje:         x 


2

 2k      k  Z  

vi)
  sin x  1  
                                                    
                                                                                            x  


2

 2k    k  Z  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ili možemo zapisati preko pozitivnog ugla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

3
 2k          k  Z  
2

 
 
 
 

 

www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 

2. cos x  b  

 
Kao i kod  sin x  a   i  ovde mora biti   1  b  1  da bi jednačina imala rešenja. 
I ovde ćemo rasčlaniti problem: 
 
0  b 1 
i)
ii)
1  b  0  
b  0 
iii)
b  1 
iv)
b  1             
v)
 
cos x  b              0  b  1  
i)
 
Ovi uglovi se nalaze u I i IV kvadrantu. 
 Postupak: Na x‐osi nadjemo vrednost b. Povučemo pravu paralelnu sa y‐osom. Ta prava seče 
 
 trigonometrijski krug u tačkama M i N. Spojimo te tačke sa koordinatnim početkom i dobili smo tražene  
 
uglove:    i  (  )  
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rešenja su: 
x    2k  
 
x    2k  
 
 
k Z  
 
Ugao       odredimo iz tablica ili konstruktivno. 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 
Primer: 
Reši jednačinu:    cos x 

3
 
2

 
                                                                                    Rešenja su: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2k ,   k  Z  

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Jer je  cos 30 0 

 

 

 

 

 

 

 

To jest  cos

 
 
 
 
 
ii)

cos x  b      1  b  0  

6


6

 2k ,   k  Z  


6

3
 
2
3
 
2

 
Ovi uglovi se nalaze u II i III kvadrantu. Postupak je isti, samo je b negativno! 
 
                                                                            Rešenja su: 
 
 
 
 
 
 
 
 
x    2k    
 
 
 
 
 
 
 
x    2k  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       k  Z  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 
Primer: 
Reši jednačinu   cos x  

1

 

2
3  

 

 

 

 

 

 

 

120 0 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rešenja su: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii)

 

 

 

 

 

 

2
 2 k  
3
2
x
 2 k  
3
k Z  
x

cos x  0  

 
x


2

x

 2 k  


2

 2 k  

k Z  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 
iv)
cos x  1  
 
 
 
 
v) 
cos x  1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    x  0  2k    
 
 
 
            x    2k  
    x  2k  
 
 
 
 
 
    k  Z  
                                                                        k  Z  

3.  tgx  m  
 
Za razliku od prethodne dve, jednačina   tgx  m  ima rešenja za  m  (  ,  ) . Razmotrićemo dve situacije:  m  0  
i  m  0  
i) tgx  m  

m  0 

 
To su uglovi u I i III kvadrantu! 
Postupak: Na tangesnoj osi nadjemo m i to spojimo sa koordinatnim početkom. Dobili smo ugao   . Produžimo taj 
ugao u III kvadrant i evo drugog rešenja:      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rešenje je: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x    k  

kz 
Zašto samo jedno rešenje? 
Zato što je  tgx   kao i  ctgx  periodična funkcija sa periodom 

 . Pa kad stavimo  k  mi smo to rešenje već opisali! 
 
 
 
 
Zapamti: Kod  sin x  i  cos x  je perioda  2k  a kod  tgx  i  ctgx  samo  k . 
 
ii) tgx  m  

m  0 

 

 

www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 
Ovi uglovi su u II I IV kvadrantu! Postupak je potpuno isti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer 1: 
 
Reši jednačinu:  tgx  1  

 

Rešenje: 

x    k  
k Z  

Rešenje: (iz tablice znamo:  tgx 450  1 ) 
 
 

 

 

 

                     450 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

         x 


4

4
        k  Z  

 

 k  


 

www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 
Primer 2: 
 
Reši jednačinu:  tgx   3  
Rešenje: Iz tablice je  tg 60 0   3 , pa je onda  tg ( 60 0 )   3  jer je  tg (  )  tg  
 
Crtamo sliku: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Dakle: 


3

 k  

                                                                                                             k  Z  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer 3: 
 
 
 
Reši jednačinu:  tgx  0  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidimo da su to uglovi od  0 0  i  180 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dakle: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           k  Z  
 
 
 
 
 
 
 
 

x  0 0  k  
x  k  

10 
 

www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 

4.  ctgx  m  

 
Kao i za tgx rešenja su iz celog skupa R. Perioda je  k . Postupak rešavanja je sličan, samo što vrednost za ctgx 
tražimo na kotangensnoj osi 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ctgx  m              m  0  

 

 

                             ctgx

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Uglovi su u II i IV kvadrantu. 
Rešenje:  x    k  

 

 

 
Uglovi su u I i III kvadrantu. 
Rešenje:   x    k    

 

m 
 

   m  0  

 

 

k Z    
 
      
 
 
 
 
                k  Z  
 
 
Najpre potražimo vrednost u tablici, vidimo koji je ugao u pitanju I nacrtamo sliku. 
 
Primer 1: 
Reši  jednačinu:    ctgx 

3
 
3

Rešenje: iz tablice vidimo vrednost za    60 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                          x 

 


3

 

 k    k  Z  

 
 
 
 
 
 
 
11 
 

www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 
Primer2: 
Reši  jednačinu:   ctgx  1  
 

 k  

 

 

 

 

                                      x  

 

 

 

 

 

 

 

  A može i: 

 

 

 

 

 

 

 

 x

4

3
 k  
4

                                                                                      k  Z  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rešiti  jednačinu:   ctgx  0  
Primer 3: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x


2

 k  

 
                                                                                                 k  Z  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadaci 
 
 
1) Reši jednačine: 
 

1
 
2


b) sin  x    0  
3

a) sin 2 x 

 
12 
 

www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 
Rešenje: 
 
a) Jednačinu rešavamo normalno , kao da je sinx.( al pišemo 2x u rešenju…) 
Iz tablice vidimo da je jedan traženi ugao  30 0  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x 

 

 

 

 

 

 

 

Sada izrazimo x, odnosno sve podelimo sa 2 

 

 

 

 

 

 

 

x

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


6


12

Pazi sad: 

 2k    V    2 x 

 k     V       x 
 

5
 2 k  
6

5
 k  
12

k Z  

b) Isto rešavamo kao da je  sin x  0  ali posle ne pišemo  x  …. Nego  x 


3

 ...  pa izračunamo! 

 
Dakle: 

x
x


3


3

 0  2k    V     x 


3

   2k     

 2k          V      x   


3

 2 k  

4
 2 k  
3
                 k  Z  

     k  Z                           x 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Reši  jednačine: 
a)   cos 5 x  


b) cos 2 x 

2
 
2



  0 
6

 
13 
 

www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 

2

Rešenje: cos 5 x  
 
2
  
 
 
 
 
 

3
3
 2k        V       5 x  
 2k  
4
4

 

 

 

 

 

 

 

5x 

 

 

 

 

 

 

 

Oba rešenja podelimo sa 5 

 

 

 

 

 

 

 

x

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 k  

2x 

 2 k  

 

2x  

3 2k
3 2k
        V        x  
 


20
5
20
5
k Z    
k Z  
 

 



cos 2 x    0   
6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2x 
2x 


62

2 6
4
2x 
 2k  
6
2
2x 
 2k  
3
x


3

 k  

 

 



6


2

 2k  

 2k  
2 6
 2
2x 
 2 k  
6

 

2x  

 

x


6

3

 2 k  

 k  
14 

 

www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 
k  Z                                        k  Z  
3) Rešiti jednačine: 
 
a) tg 2 x  1  


b) tg  3 x 



 1 
2

 
 
Rešenje: 
 
a)  tg 2 x

 1  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0
Traženi ugao je   45  
 
Dakle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

k Z  


8

4

 k  

k
 
2



b) tg  3 x    1  
2
  
 

 

 

 

 

 

 

0
Traženi ugao (iz tablice) je  45 

 

 

 

 

 

 

 

3x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


2


4


4

 

 k  

 k  
4 2
3
3x 
 k  
4
 k
 
x 
4 3
k Z  
3x 

15 
 

www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 
4) Rešiti  jednačine: 
 
a)

ctg 3 x  1  


b) ctg  x 



 3 
2

 
 
 
Rešenje: 
a)

ctg 3 x  1     Iz tablice vidimo da je traženi ugao  45 0  

 
 
Dakle: 

3x 
x


4

12
k Z  

 k  

k
 
3

 
 
 
 
 
 
 


b) ctg  x 



Traženi ugao je  30 0  
 3
2
                   

 
 
 

x


2


6

 k  

 k  
6 2
4
x
 k  
6
2
x
 k  
3
k Z  
x

 

16 
 

www.matematiranje.com 
 

Trigonometrijske jednačine
1) Jednačine oblika:

a sin 2 x + b sin x + c = 0
a cos 2 x + b cos x + c = 0
atg 2 x + btgx + c = 0

      Rešavaju se sa smenom t 

actg 2 x + bctgx + c = 0
Naravno  at 2 + bt + c = 0  ima realna rešenja za  D ≥ 0. Kad nadjemo  t1 ,t 2  vratimo se u smenu I pritom 
vodimo računa da je kod  sin x  i   cos x  uslovi   t1 ≤ 1  i   t 2 ≤ 1 , dok kod  tgx  i   ctgx  mogu  t1 i  t 2  uzimati 
vrednosti iz celog skupa realnih brojeva. 
Primer: 
Reši jednačine: 
a)  2 sin 2 + 3 sin x + 1 = 0  
b)  2 cos 2 x − 7 cos x + 3 = 0  
v)  tg 2 x − 3tgx + 2 = 0  
g)  2ctgx + tgx = 3  
d)  2 sin 2 x − cos x = 1  
Rešenja: 
a)  2 sin 2 + 3 sin x + 1 = 0 ⇒ smena  sin x = t  

2t 2 + 3t + 1 = 0
− 3 ±1
t1, 2 =
4
 
1
t1 = −
2
t 2 = −1
Vratimo se u smenu: 

1
sin x = −    ili    sin x = −1  
2

 

1

www.matematiranje.com 
 

x1 = −

π
6

+ 2kπ

π


x = − + 2kπ
+ 2kπ                                                             3
x2 =
 
2
6
k ∈Z
k ∈Z
 
b)  

2 cos 2 x − 7 cos x + 3 = 0 → smena cos x = t
2t 2 − 7t + 3 = 0
7±5
      t1, 2 =
4
t1 = 3 → nemoguce − 1 ≤ cos x ≤ 1
t2 =

 

1
2

Dakle rešenja su: 

x1 =

π
3

x2 = −

+ 2kπ

π
3

+ 2kπ  

k ∈Z
 
v)  tg 2 x − 3tgx + 2 = 0       smena     tgx = t  

t 2 − 3t + 2 = 0
3 ±1
t1, 2 =
 
2
t1 = 2
t2 = 1
Vratimo se u smenu: 

tgx = 2    ili    tgx = 1  
Kad se desi da sa kruga ne možemo pročitati vrednost za neku funkciju, upotrebljavamo arkus funkciju 
koja je inverzna trigonometrijska funkcija.    x1 = arctg 2 + kπ                     x2 =

 

π

4

+ kπ , k ∈ Z  

2

www.matematiranje.com 
 
 
g) 2ctgx+tgx+3 →  znamo da je  tgx =

     2ctgx+

1
 
ctgx

1
= 3 →  smena:  ctgx = t  
ctgx

1
2t + = 3
t
2
2t − 3t + 1 = 0
      t1, 2 =

3 ±1
4

                        

t1 = 1
t2 =

1
2

Za  ctgx = 1  je  x1 =
Za  ctgx =

π
2

+ kπ , k ∈ Z  

1
1
 je  x2 = arcctg + kπ  
2
2

 
d)  2 sin 2 x − cos x = 1  
Ovde moramo sve prebaciti ili u sinx ili u cosx. Lakše je upotrebiti  sin 2 x = 1 − cos 2 x  i sve prebaciti u 
cosx. 

2(1 − cos 2 x) − cos x − 1 = 0
2 − 2 cos 2 x − cos x − 1 = 0
− 2 cos 2 x − cos x + 1 = 0 /⋅ (−1)
2 cos 2 x + cos x − 1 = 0 → smena : cos x = t
2t 2 + t − 1 = 0
−1 ± 3
t1, 2 =
4
1
t1 =
2
t 2 = −1

 

 

3

www.matematiranje.com 
 

1
                    ili                              cos x = −1  
2

cos x =
 

x1 =
x2 −

π
3

π

3
k ∈Z

+ 2kπ
+ 2kπ                                             

x3 = π + 2kπ
k ∈Z

 

 
2)   Homogena jednačina 
Ona je oblika :     a sin 2 x + b sin x cos x + c ⋅ cos 2 x = 0  
Rešavamo je tako što sve podelimo sa  cos 2 x . Napomenemo da ovde mora biti  sin x ≠ 0  i  cos x ≠ 0 . 
Dobijamo: 

atg 2 x + btgx + c = 0   koju znamo da rešimo! 
Na homogenu jednačinu se “svede” I jednačina oblika :          a sin 2 x + b sin x cos x + c ⋅ cos 2 x = d  
Napišemo kao “trik” da je :  d = d ⋅1 = d ⋅ (sin 2 x + cos 2 x) , sve prebacimo na levu stranu I imamo: 

(a − d ) sin 2 x + b sin x cos x + (c − d ) cos 2 x = 0  
Ovu jednačinu rešavamo kao homogenu. 
Primer: 
Reši jednačine: 
a)  2 sin 2 x − 5 sin x cos x + 3 cos 2 x = 0  
b)  5 sin 2 x + 2 sin x cos x + cos 2 x = 2  
Rešenja: 
a)  

 

4

www.matematiranje.com 
 

2 sin 2 x − 5 sin x cos x + 3 cos 2 x = 0 / : cos 2 x ≠ 0
sin 2 x
sonx cos x
cos 2 x

5
+
3
=0
cos 2 x
cos 2 x
cos 2 x
2tg 2 x − 5tgx + 3 = 0 → smena(tgx = t )
2

          2t 2 − 5t + 3 = 0

 

5 ±1
4
3
t1 =
2
t2 = 1
t1, 2 =

Vrtaimo se u smenu: 
Za  tgx =

3
3
⇒ x1 = arctg + kπ , k ∈ Z  
2
2

Za  tgx = 1 ⇒ x2 =

π
4

+ kπ , k ∈ Z  

b)  

5 sin 2 x + 2 sin x cos x + cos 2 x = 2
5 sin 2 x + 2 sin x cos x + cos 2 x = 2(sin 2 x + cos 2 x)  
5 sin 2 x + 2 sin x cos x + cos 2 x = 2 sin 2 x + 2 cos 2 x
Sve prebacimo na levu stranu ! 

3 sin 2 x + 2 sin x cos x − cos 2 x = 0 / : cos 2 x
3tg 2 x + 2tgx − 1 = 0 → smena(tgx = t )
3t 2 + 2t − 1 = 0
t1, 2 =

−2±4
6

 

1
3
t 2 = −1
t1 =

Za  tgx =

1
1
⇒ x = arctg + kπ , k ∈ Z  
3
3

Za  tgx = −1 ⇒ x = −

 

π
4

+ kπ , k ∈ Z  

5

www.matematiranje.com 
 
 
3)Jednačine oblika :  

sin ax ± sin bx = 0

           

cos ax ± cos bx = 0

   I slične 

U njima najpre iskoristimo formule trigonometrijskih funkcija u proizvod. 
Nakon toga:  A ⋅ B = 0 ⇔ A = 0 ∨ B = 0  
Primer:  Reši jednačine: 
a)  sin 6 x − sin 4 x = 0  
b)  cos 3 x + cos x = 0  
v)  sin x = cos 2 x  
g)  sin x + sin 2 x + sin 3 x = 0  
Rešenja:       

sin 6 x − sin 4 x = 0
6x + 4x
6x − 4x
2 cos
sin
= 0
 
                 
2
2
2 cos 5 x ⋅ sin x = 0
cos 5 x = 0 ∨ sin x = 0
5x =

π
2

+ 2kπ

π

2kπ
x= +
10
5
               

x=

5x = −
    

π

10
k ∈Z

+

π
2

+ 2kπ

π

2kπ
x=− +
10
5

                    

sin x = 0
x = 0 + 2kπ

            x = π + 2kπ  


x = kπ
 
5                                                            
k ∈Z

 
b) 

cos 3x + cos x = 0
3x − x
3x + x
cos
= 0 
    2 cos
2
2
2 cos 2 x cos x = 0

 

6

www.matematiranje.com 
 

cos 2 x = 0                                                          ili                             cos x = 0  

2x =
x=

π

π
4

2

+ 2kπ

2x = −
                    

+ kπ

             

x=

x=−

π

4
k ∈Z

+

π

π
4

2

+ 2kπ
                                x =

+ kπ

π
2

+ 2kπ              x = −

π
2

+ 2kπ  


π
x + kπ
 
2                                                                                             2
k ∈Z

Ako vam nije jasno ne morate raditi ovo “zajedničko” rešenje! 
v) 

sin x = cos 2 x
sin x − cos 2 x = 0
  sin x − sin(

x+

π

π

2

− 2 x) = 0

− 2x

 

π

x − ( − 2 x)
2
2
2 cos
sin
=0
2
2
x π
3x π
2 cos( − ) sin( − ) = 0
2 4
2 4
odavde je:     

x π
3x π
) = 0                ili                          sin( − ) = 0  
2 4
2 4

                   cos( −

x π
) = 0   je: 
2 4

Za    cos( −

x π π
x π
π
− = + 2kπ                              ili                           − = − + 2kπ  
2 4 2
2 4
2

π π
x π π
x
= + + 2kπ
= − + + 2kπ
2 4 2
2
4 2
x 3π
x
π
                                                           = − + 2kπ
 
=
+ 2kπ
2 4
2
4
π

x=
x = − + 4kπ
+ 4kπ
2
2

 

7

www.matematiranje.com 
 
                         Zajedno :   x =

Za  sin(


+ 2kπ  
2

3x π
− ) = 0  je: 
2 4

3x π
3x π
− = 0 + 2kπ                       ili                              − = π + 2kπ  
2 4
2 4
3x −
3x =
x=

π
2

π

π

2

6

= 4kπ
+ 4kπ                                                               

+

π

= 2π + 4kπ
2
3x = 2π + 4kπ

3x −

3x = 2π +

π

+ 4kπ

 

2
5π 4kπ
+
x=
6
3

4kπ
3

                         Zajedno:     x =

π
6

+

2kπ
 
3

 
g) 

sin x + sin 2 x + sin 3 x = 0
x + 3x
x − 3x
2 sin
cos
+ sin 2 x = 0
      
 
2
2
2 sin 2 x cos x + sin 2 x = 0
sin 2 x(2 cos x + 1) = 0 → odavde :
                     sin 2 x = 0                                       ili                                    2 cos x + 1 = 0  

2 x = 0 + 2kπ
x = kπ

2 x = π + 2kπ
      

x=

π
2

+ kπ

                                        x =+ 2kπ         x =
+ 2kπ  
3
3

 
4)                          Jednačina oblika:     a sin x + b cos x = c  
Ova jednačina može da se rešava na više načina: 
i) smenom  tg

 

x
=t 
2

8

www.matematiranje.com 
 
ii) metodom uvodjenja pomoćnog argumenta 
iii) metoda pravljenja sistema 
 
i) smenom  tg

sin x =

x
=t 
2

2t
1− t 2
,
cos
x
=
→  već izvedeno ranije! 
1+ t 2
1+ t 2

Posle sredjivanja dobije se kvadratna jednačina po t. 
Ovde se može javiti problem pri traženju nula dobijenog polinoma. Ovo će nam biti opcija kad nemamo 
drugih. Naravno , pošto je smena  tg

x
= t  mora biti  x ≠ π + 2kπ  
2

ii) Metoda uvodjenja pomoćnog argumenta 

a ⋅ sin x + b ⋅ cos x = c  
Uvedemo novi argument  ϕ  pomoću : 

sin ϕ =

b
a2 + b2

a

b
b
⇒ ϕ = arctg , tj , tgϕ =  
a
a
a2 + b2

, cos ϕ =

I početnu jednačinu svedemo na: 

sin( x + ϕ ) =

c
a 2 + b2

Naravno, mora biti :       

 

c
a +b
2

2

≤ 1  to jest  a 2 + b 2 ≥ c 2 . 

Ako je  a 2 + b 2 < c 2  jednačina nema rešenja. 
 
iii) Metoda pravljenja sistema 
jednačini    a sin x + b cos x = c  dodamo    sin 2 x + cos 2 x = 1  
Iz prve jednačine izrazimo sinx ili cosx I zamenimo u drugu. Dobijamo kvadratnu jednačinu po jednoj 
nepoznatoj  (sin x ∨ cos x) . 
Primer: 

 

9

www.matematiranje.com 
 
Reši jednačinu :  
a)  sin x + 3 cos x = 2  
b)  2 sin x + 5 cos x = 4  
 
Rešenje: 
a) Probajmo metodu pomoćnog argumenta: 

sin x + 3 cos x = 2 ⇒ a = 1, b = 3 , c = 2
2

   uslov:      a 2 + b 2 ≥ c 2 ,    4 ≥ 4   ispunjen uslov! 

a 2 + b 2 = 12 + 3 = 1 + 3 = 4
c2 = 4
 

ϕ = arctg
ϕ = arctg

b
a
3
1

tgϕ = 3 ⇒ ϕ = 60o =
c
a2 + b2

2

=

12 + 3

3
=

2

 

π
2
=1
2

Zamenimo u: 

sin( x + ϕ ) =

c
a + b2
2

π

sin( x + ) = 1
3
x+
x=
x=

π
3

π
2

π

6
k ∈Z

=

π
2

π
3

+ 2kπ

 

+ 2kπ

+ 2kπ

Dakle ova metoda je “dobra”. Uvek probajte prvo nju! 

 

10

www.matematiranje.com 
 
 
b) 
    

2 sin x + 5 cos x = 4
a = 2, b = 5, c = 4

        uslov :     a 2 + b 2 ≥ c 2 , 4 + 25 ≥ 16 , ispunjen!!! 

b
a
 
5
tgϕ =
2
tgϕ =

Evo problema! Ne možemo lako naći ugao! 
Probajmo treću metodu, sa sistemom. 

2 sin x + 5 cos x = 4 ⇒ cos x =

4 − 2 sin x
 
5

To zamenimo u  sin 2 x + cos 2 x = 1  

4 − 2 sin x 2
) =1
5
16 − 16 sin x + 4 sin 2 x
sin 2 x +
=1
25
25 sin 2 x + 16 − 16 sin x + 4 sin 2 x = 25
sin 2 x + (

29 sin 2 x − 16 sin x − 9 = 0 → smena(sin x = t )
29t 2 − 16t − 9 = 0

 

16 ± 1300 16 ± 10 13
=
58
58
16 + 10 13 2(8 + 5 13 ) 8 + 5 13
t1 =
=
=
≈ 0,896
58
58
29
16 − 10 13 8 − 5 13
t2 =
=
≈ −0,346
58
29
t1, 2 =

Dakle  

8 + 5 13
) + 2kπ
29
           
 
8 − 5 13
x = arcsin(
) + 2kπ
29
x = arcsin(

 
 

11

www.matematiranje.com 
 
5) Smena  cos 2 x = t  
Ako se u zadatoj jednačini javljaju izrazi  sin 2 x, cos 2 x, cos 2 x,  primenjujemo ovu smenu. Važe zamene: 

sin 2 x =

1− t
1+ t
; cos 2 x =
 
2
2

Primer1:  Reši jednačinu:  8 cos 6 x − 4 sin 4 x = cos 2 x  
Rešenje: 
Uvodimo smenu  cos 2 x = t  

1+ t 3
)
2
1− t 2
sin 4 x = (sin 2 x) 2 = (
)
2
8 cos 6 x − 4 sin 4 x = cos 2 x
cos 6 x = (cos 2 x) 3 = (

1+ t 3
1− t 2
) =t
8(
) − 4(
2
2
1 + 3t + 3t 2 + t 3
1 − 2t + t 2
8
− 4⋅
=t
8
4
1 + 3t + 3t 2 + t 3 − 1 + 2t − t 2 − t = 0

 

t 3 + 2t 2 + 4t = 0
t (t 2 + 2t + 4) = 0 ⇔ t = 0 ∨ t 2 + 2t + 4 = 0
cos 2 x = 0
Rešenje je :   

                        

x=

π
4

+ kπ , k ∈ Z

 

Ovo su neki od metoda za rešavanje trigonometrijskih jednačina. Treba reći da ne postoji opšti metod za 
svaku trigonometrisku jednačinu. 
Probajte da transformišete date izraze, koristeći poznate formule,”pravite” proizvod koji će biti jednak 
nuli, uvodite odgovarajuće smene. Srećno!!! 
 
    
 

 

12