Report in: Aralin Panlipunan Eskulturang Asyano Ang lilok o eskultura ay kahit anong tatlong-dimensiyonal na anyo na nilikha bilang

isang masining o artistikong pamamahayag ng saloobin. Tinatawag na paglililok, paglililok, o pag-eskultura ang sining sa pagbubuo o paghuhubog ng isang bagay na maaaring kahit anong laki at kahit sa anong nanaangkop na materyal. Manlililok o eskultor naman ang tawag sa mga taong gumagawa o lumililok ng mga istatuwa o rebulto. Ang eskulturang Asyano ay karaniwan ng nakabatay sa relihiyon. Ito ay isinasagawa upang maipaunawa sa mga tao ang misteryo at malalim na konsepto ng kanilang relihiyon at magbigay ng kapani-paniwalang larawan ng kanilang mga Diyos at Diyosa. Kapansin-pansin din ang pagbibigay ng mga eskultor ng larawang abstrak sa kanilang diyos at diyosa. Hangad nilang bigyan ang kanilang mga diyos ng larawang supernatural.

Mga Halimbawa Shiva Si Shiva o Siva ay isang mahalagang diyos ng Hindu at isang aspeto ng Trimurti, o Trinidád (magkaiba sa konsepto ng Santatlo ng Kristiyanismo). Sa tradisyong Shaiva ng Hinduismo, si Siva ang kinikilalang kataas-taasang diyos. Sa tradisyong Smarta, isa siya sa limang Pangunahing Anyo ng Diyos. Ang mga tagasunód ng Hinduismo na sumasamba kay Siva ay tinatawag na mga Shaivite o Shaiva (Sanskrit Śaiva). Ang Shaivismo, kasama ng tradisyong Vaiṣṇava na nakatutok kay Vishnu, at tradisyong Śākta na nakapokus sa diyosang si Devī, ay ang tatlo sa pinakamaimpluwensiyang na denominasyon ng Hinduismo. Sinasamba rin si Siva sa anyo ng Siva linga. Sa mga larawan, siya ay pinapakitang nagninilay-nilay o sa kaniyang kaanyuan bilang Nataraja, ang "Panginoon ng Sayáw" na iniindák ang Tandava sa ibabaw ni Maya, ang demonyo ng kamangmangan. Haniwa Mula taong 250 hanggang taong 600 ang masasabing panahon ng Kofun sa Kasaysayan ng Hapon. Ang ibig sabihin ng kofun ay Lumang Libingan na kung saan hinalaw ito sa mga naglalakihang gabukid na mga huling himlayan ng mga Emperador sa panahong ito. Ang mga mahahalagang haniwa ay matatagpuan sa Hilagang Honshu (lalo na sa Rehiyong Kinai malapit sa Nara) at sa Hilagang Kyushu. Maraming klaseng mga haniwa ang natagpuan, may mga hugis kabayo, manok, isda, ibon, pamaypay, bahay, sandata, panangga, unan, lalake at babae.

Vairocana (Vairochana o Mahāvairocana) Ang Vairocana ay isang makalangit na Buddha na madalas kilala sa tekstong tulad ng “Flower Garland Sutra” bilang “Bliss Body of the Historical Buddha” (Siddhartha Gautama). Nakita rin bilang Diwa ng

Ang kinatatayuan ng lalaki ay pasadyang ginawa sa hugis ng bansa bilang isang arkipelago.Siya ay minsan din tinutukoy bilang Guanyin Pusa. Noon lamang Pebrero 11. Gautama Buddha Si Gautama Buddha o Siddhārtha Gautama Buddha (Pali: Siddhattha Gotama) ay isang gurong espiritwal mula sa subkontinenteng Indiyan na tagapagtatag ng Budismo. .5 metro at naitayo na sa nakalipas na 350 taon ng pagsakop ng mga Kastila sa Pilipinas. ang Vairocana ay nasa sentro. Ang pangalang Guanyin ay maikli para sa Guanshiyin na nangangahulugan bilang "Observing the Sounds (or Cries) of the World". Rizal. Nanirahan siya ng halos buong buhay niya sa Hilagang Indiya at aktibong nagtuturo mula noong mga 563 BCE hanggang sa tinatayaang 483 BCE. sa isang lugar na matatagpuan sa makabagong Nepal malapit sa hangganan ng hilagang Indiya. bukas ang palad at batak na mga braso ay sumasalamin sa mga hindi na nakilalang mga bayani.Konsepto sa Buddhismo ng kawalan ang Vairocana. Ito ay may taas na 3. Ito ay ukit ni Guillermo E. at pagkatapos ay ipinadadala sa kanlurang purong lupain ng sukhāvatī. kung saan naganap ang paglalaban sa pagitan ng mga Pilipino at Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang isang bodhisattva ay isang naliwanagan (bodhi) na pagiral (sattva) o isang nilalang ng kaliwanagan na may anyong Sanskrit na baybay na satva sa halip na sattva. at tradisyon. Guanyin Ay ang Bodhisattva na nauugnay sa pakikiramay bilang pagpitagan sa pamamagitan ng Timog-Asyang Buddhista. Siya ay isang prinsipeng ipinanganak sa Lumbini. ang hubad na lalaki na nakatingala at nakapikit. ang pagmamahal sa bayan ay patuloy ring nabubuhay sa bansa. Ang Oblation ay inihayag at inialay para sa mga bayani sa kampus sa Padre Faura na pinangunahan ni Gng. UP Oblation Ang Oblation ang kumakatawan sa pagkakaisa ng lahat ng sangay ng unibersidad sa adhikain. balakin. Ayon na rin sa lumikha. Katulad ng isang katakataka na kinikilala sa Kastila na siempre vivoo laging buhay. 1949 nilipat ito sa UP Diliman bilang bahagi ng ika-40 anibersaryo ng pamantasan. Ang mga bato sa ilalim nito ay galing sa Montalban. Tolentino sa pag-udyok ni Rafael Palma (unang pangulo ng unibersidad) na gawan ng isang monumento ang mga linyang hango sa "Huling Paalam" ni Rizal. Sa disenyo ng Limang Karunungang Buddha ng Budhismo ng Vajrayana. Gregoria de Jesus Nakpil. mula sa angkan ng mga Shakya. ang mga ito ay inilalagay ng Guanyin sa gitna ng isang Lotus. karaniwang bilang isang babae. "isang may isipang bayani (satva) para sa kaliwanagan(bodhi). Ang mga maliliit at malalaking bato ay kumakatawan sa mga isla.Ang halamang katakataka ay paghahalintulad sa maigting na pagmamahal sa bansa ng mga bayani. Naniniwala ang ilang mga Buddhista na kapag isa sa kanilang mga tagasunod ay pumanaw mula sa mundong ito.