Viết phương trình Na2CO3 và Na2SO3 tác dụng với : AlCl3,FeCl3,FeCl2,CuCl2.

ai viết giúp mình mấy phương trình này với không cần cân bằng đâu AlCl3 +Na2CO3 +H2O--->Al(OH)3+CO2 +NaCl FeCl3+Na2CO3+H2O--> Fe(OH)3+NaCl+CO2 FeCl2 + Na2CO3  FeCO3+NaCl Na2S +AlCl3 +H2O-->NaCl +Al(OH)3 +H2S FeCl3+Na2S-->2FeS+6NaCl+S Na2S + FeCl2 ---> FeS + 2NaCl Na2S+CuCl2 --->NaCl +CuS __________________ Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời. Người ta vá áo bằng kim, còn bạn sẽ vá con tim bằng gì?