JPS/SPK-HEM/08 190692

JABATAN PELAJARAN SELANGOR
JALAN JAMBU BOL 4/3E SEKSYEN 4 42604 SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN

INSTRUMEN PEMANTAUAN DISIPLIN
1 NAMA SEKOLAH KOD SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK GONG BBA 0022 SEK KEB TELOK GONG. KG NELAYAN TELOK GONG, 42000 PELABUHAN KLANG, KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN. 5
FAKSIMILI

2
3

4 6 7 8

TELEFON

03-31341231

03-31341231

NAMA PENGETUA / GURU BESAR BIL. GURU BIL. MURID MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH L L P P

PN ZAITON BTE MOHD ZIN
JUM JUMLAH

0

0

0 0 0 0 0

9

TARIKH PEMANTAUAN

PEGAWAI PEMANTAU 10 TANDATANGAN PEGAWAI PEMANTAU

11

Cop Sekolah

……………………………………………
12 13 Tandatangan Pengetua/Guru Besar Tarikh Terima :

Nota Penting : Sekiranya terdapat Laporan Keakakuran ( Borang PK 03-1) 1
Pihak sekolah diminta mengembalikan semula Borang PK 03-1 ke JPN/PPD dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima.

8 2.4 1.3 1.4 3.5 3.8 1.7 SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK GONG BBA 0022 Skor 6 5 4 3 2 1 Deskripsi Kekuatan keseluruhan yang sangat jelas dan mempunyai nilai tambah mendapat pengiktirafan dan boleh menjadi contoh kepada sekolah lain Kekuatan keseluruhan yang sangat jelas Banyak kekuatan yang melebihi keperluan minimum Banyak kekuatan yang memenuhi keperluan minimum Sedikit kekuatan tetapi terdapat banyak kelemahan Banyak kelemahan yang memerlukan tindakan pembetulan dengan segera Aspek Yang Dinilai Jawatankuasa Pengurusan Disiplin Sekolah Carta Organisasi Pengurusan Disiplin Sekolah Minit Mesyuarat Surat rasmi penurunan kuasa merotan Senarai tugas Ketua Guru Disiplin Senarai tugas AJK / Guru Disiplin Pengurusan badan/lembaga pengawas sekolah Papan Kenyataan / Info Disiplin Sekolah Buku Peraturan Disiplin Sekolah Fail Pengurusan Disiplin Perancangan Strategik Disiplin Bilik gerakan disiplin Buku laporan perhimpunan Rekod / Laporan Ponteng Laporan Pemeriksaan Mengejut Buku Kawalan Kelas Rekod salah laku murid Pengurusan Data SSDM Pengurusan Data BPD (Borang Pengurusan Disiplin ) Pengurusan Data KPJ Pengurusan Jadual Kedatangan Murid Buku Panduan Tatacara Disiplin Untuk Guru Besar Dan Guru Ordinan Pelajaran 1957 .2 1.1 3.9 3.5 2.11 1.2 2.3 2.1 1.5 1.9 1.6 1.10 1.7 1.JPS/SPK-HEM/08 PEMANTAUAN DISIPLIN Nama Sekolah Kod Sekolah Taraf Cemerlang Baik Harapan Memuaskan Lemah Sangat Lemah BAHAGIAN 1 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 1.6 3.1 2.Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959 1996 Akta Pendidikan Pekeliling Ikhtisas Disiplin Buku Panduan Mengatasi Ponteng Sekolah Buku Panduan Pengurusan Menangani Buli di Sekolah Buku Konsep Dan Manual Sekolah Selamat Skor 5 6 Jumlah Skor 5 5 5 43 5 6 6 6 6 5 4 5 2 PENGURUSAN REKOD DAN DATA DISIPLIN 26 3 BAHAN RUJUKAN 6 6 .12 2.6 2.4 2.7 2.3 3.2 3.

5.2.1 Peti Aduan Disiplin Lokasi Tatacara Penggunaan Peti Aduan Tindakan Terhadap Aduan 5.3 4.5.1 4.5.5 5.2 5.4 5.3.5 Program Pencegahan Salahlaku Berfokus Ponteng Sekolah Salahlaku Berat Salahlaku Sederhana Salahlaku Ringan Skor 4 4 4 5 Jumlah Skor 22 5 5 5 4 14 0 0 0 0 .2 4.3 5.2.1 5.6 5 PROGRAM DISIPLIN 5.2 5.2.5 5.4.3 5.2.3.2 5.1 5.3 5.4 Program Menangani Disiplin Perancangan Tahunan Laporan Aktiviti 5.1 5.3.1.4.3 5.3.2.2 5.2 Program Sekolah Selamat Jawatankuasa Sekolah Selamat Polisi Sekolah Selamat Minit Mesyuarat Arahan/prosedur keselamatan Permuafakatan agensi luar Laporan Aktiviti 5.1 5.3.1 5.1.4 Aspek Yang Dinilai Hukuman Rotan .2 5.JPS/SPK-HEM/08 BAHAGIAN 4 TATACARA HUKUMAN MURID 4.4 4.4 5.5.1.Tatacara didokumen & ikut pekeliling Gantung Sekolah-Tatacara didokumen & ikut pekeliling Buang Sekolah-Tatacara didokumen & ikut pekeliling Denda-Tatacara didokumen & ikut pekeliling Amaran-Tatacara didokumen & ikut pekeliling 5.5 5.3 Kelab Pencegahan Jenayah Jawatankuasa KPJ Carta Organisasi Minit Mesyuarat Perancangan Tahunan Laporan Aktiviti 5.2.

Guru Besar / Pengetua Tarikh Pemantauan Tarikh Terima .JPS/SPK-HEM/08 Ulasan Keseluruhan Cadangan Penambahbaikan Laporan Ketakuran Laporan ini disediakan sekiranya terdapat ketakuran / ketidakpatuhan di temui semasa pemantauan dijalankan. T. Sila rujuk Borang PK 03-1 untuk mengenalpasti ketakuran tersebut supaya tindakan pembetulan dan pencegahan dapat diambil. Nama & T. T Pegawai Pemantau Nama & T.

89 90 .0 100.0 100.0 100.69 70 .0 GEMILANG .0 PETUNJUK PRESTASI % SKOR 0 .39 40 .0 100. 1 2 3 4 5 ASPEK PENILAIAN PENGURUSAN & PENTADBIRAN PENGURUSAN REKOD DAN DATA DISIPLIN BAHAN RUJUKAN TATACARA HUKUMAN MURID PROGRAM DISIPLIN JUMLAH Markah Penuh 72 54 42 30 120 318 Markah Diperoleh 72 54 42 30 120 318 PERATUS 100.79 80 .JPS/SPK-HEM/08 Nama Sekolah : Kod Sekolah : BIL.0 100.100 KEPUTUSAN TAHAP LEMAH SEDERHANA HARAPAN CEMERLANG GEMILANG SKPM 1&2 3 4 5 6 100.