Program de formare:Lucrător în comerț Modulul: Întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare

Nume .............................. Prenume .........................

Probă de evaluare 1. Valoarea juridică a documentelor constă în: a cunoa!terea cantitativă !i calitativă a activităţii desfă!urate. " constituie #pro"ă în justiţie$. c % folosirea lor in activitatea de control financiar. &. 'ntetul documentului reprezintă: a denumirea !i sediul unităţii care a întocmit documentul. " denumirea a(entului partener. c conţinutul operaţiunii economice. ). *in punct de vedere al circuitului+ documentele pot fi: a documente justificative, mi-te. " documente cu re(im special, fară re(im special. c documente interne, e-terne. .. /orectarea documentelor se realizează astfel: a prin !ter(ere+ radere. " tăierea cu o linie a cuvântului 0 sumei (re!ite, scrierea corectă !i semnatura celui care a făcut corectura. c prin punerea în paranteză a cuvântului 0 sumei (re!ite. 1. 2actura fiscală este un document: a specific de intrare a mărfurilor în (estiune. " specific ie!irilor de mărfuri din unitate. c specific de plată. 3. /4itanţa stă la "aza: a întocmirii raportului de (estiune. " depunerii documentelor la serviciul conta"ilitate. c întocmirii 5e(istrului de casă. 6. 2actura fiscală însoţe!te: a marfa de la furnizor la cumpărător. " avizul de însoţire a mărfii. c mărfurile vândute din unitatea comercială cu amănuntul. 7. Nota de recepţie reprezintă: a documentul de depozitare a mărfurilor. " documentul întocmit la recepţia mărfurilor primite în unitate. c documentul de livrare a mărfurilor. 8. 5e(istrul de casă se întocme!te zilnic la: a caseria unităţii de către casier. " ma(azin de către (estionar. c depozitul de mărfuri în timpul vânzării mărfurilor.
9 Notă :e acordă 1 punct din oficiu;

. 6. . 3. 1. . 8.Program de formare:Lucrător în comerț Modulul: Întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare Barem de corectare 1. &. " a c " a c a " a 2iecare răspuns corect se notează cu 1 punct. ). 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful