Exercițiu Grupa I S.C. Ulpia Traiana SRL cu sediul în Alba Iulia, str. Revoluţiei 1989, nr. 1 , av!

nd codul "iscal R# $ 1%&&'(, nu)*r ordin re+istru co)erţului,an $ -&1,% , &&1, .udeţul Alba, cu)p*r* pe ba/a avi/ului de însoţire a )*r"ii nr. 11108&( din 9.&0. &&8 de la SC 1ALI-23T4 S.R.L. cu sediul în Alba Iulia, str. -*r*5e5ti, nr. %, av!nd codul "iscal R# $ 18'&&% , nr. ordin re+istru co)erţului,an $ 6# ,(1, && , .udeţul Alba ur)*toarele produse7 1. Ulei 1Ulve84 în cantitate de 1&& l la preţul unitar 9"*r* T:A; de (,0& lei . -ar+arin* 1<el)a4 $ (&& +r.,cutie în cantitate de && buc. la preţul unitar 9"*r* T:A; de .&& lei -ar"a a "ost ridicat* de dele+atul =opa Ioan, av!nd >I seria A?, nr. '(%& , eliberat de =oliţia Cu+ir, )i.loc de transport auto nr. A> 1 ?@A în data de 9.&0. &&8 la ora 1&.&&. Se co)pletea/* avi/ul de însoţire a )*r"ii cu toate datele necesare.

Exercițiu Grupa II S.C. Ulpia Traiana SRL cu sediul în Alba Iulia, str. Revoluţiei 1989, nr. 1 , av!nd codul "iscal R# $ 1%&&'(, nu)*r ordin re+istru co)erţului,an $ -&1,% , &&1, .udeţul Alba 5i contul nr. R#% >CR &&&1 % BBB01&&&&1 descCis la >CR Alba Iulia cu)pr* pe ba/a "acturii "iscale nr. 0&'1&9( din 9.&0. &&8 de la SC 1ALI-23T4 SRL cu sediul în Alba Iulia, str. -*r*5e5ti, nr. %, av!nd codul "iscal R#18'&&% , nr. ordin re+istru co)erţului,an $ 6& ,(1, && , .udeţul Alba 5i contul nr. R#(1 >R< &&1& S: &(0B(0%&1&& descCis la >R< Alba Iulia ur)*toarele produse7 1. Ulei 1Ulve84 în cantitate de 1&& l la preţul unitar 9"*r* T:A; de (,0& lei . -ar+arin* 1<el)a4 $ (&& +r.,cutie în cantitate de && buc. la preţul unitar 9"*r* T:A; de .&& lei -ar"a a "ost ridicat* de dele+atul =opa Ioan, av!nd >I seria A? nr. '(%& eliberat de =oliţia Cu+ir, )i.loc de transport $ auto $ nr. A>?@A în data de 9.&0. &&8 la ora 1&.&& Se co)pletea/* "actura "iscal* a )*r"ii cu toate datele necesare.

Se co)pletea/* nota de receţie cu toate datele necesare. nr. 1'&819(.& buc. str. casa nr.1(. S* se întoc)easc* cCitanţa nr. Casierul >an Corneliu an+a. -arcu -aria de la SC Ulpia Traiana SRL Alba Iulia.&0. 0. Exercițiu Grupa IV A.& lei . >.(&& buc.& lei Adaosul co)ercial este de 1&G. &1'. nr. str.udeţul Alba încasea/* de la =opa 3icolae din Cu+ir.8& buc. cantitate $ 1&& l F =. S* se întoc)easc* )onetarul pentru )a+a/inul Ali)entar. Ulei 1>unica4. ordin re+istru co)erţului. . 8 1&& lei .(1. 8 (& lei . &1' pentru ur)*toarele )*r"uri7 1.&0. && .U de cu)p*rrare (. 8 1& lei . 8&&%'. 8 && lei .&0.(&& lei.Exercițiu Grupa III Destionarul. Recepţia )*r"urilor a "ost e"ectuat* de o co)isie "or)at* din ' )e)brii7 -arcu -aria $ +estionarF Ro5u #li)pia $ v!n/*tor 5i 3ea+u Ioan $ dele+atul "urni/orului. 8&'% din 8. %. AaC*r tosF cantitate $ '&& E+F =. -*r*5e5ti. nr. 1% su)a de .1& buc 8 (&& lei .'&& buc.U de cu)p*rare . repre/ent!nd contravalaloarea "acturii nr. <oinei. Super)arEet Cu+ir a e"ectuat recepţia )*r"urilor "urni/ate de SC <acia SA Alba Iulia pa ba/a "acturii nr. av!nd codul "iscal R#18'&&% . &1' cu ur)*toarea co)ponenţ*7 . .an $ 6& .1 & buc.at la SC 1ALI-23T4 SRL cu sediul în Alba Iulia. 8 (& bani din data de .