You are on page 1of 51

BRONANO DOBA ITALIJE SAGLEDAVAMO KROZ TRI REGIJE: NA SJEVERU, OKO DOLINE RIJEKE PO I ALPSKIH DOLINA UKLJUUJUDI I LIGURIJU

NA ZAPADU, ZATIM SREDINJI DIO ITALIJE , TE JUG SA SICILIJOM I MANJIM OTOCIMA..

ITALIJA SE NALAZI NA RAZMEI ISTONOG I ZAPADNOG SREDOZEMLJA TAKOER PREDSTAVLJA PROSTOR KONTAKTA IZMEU MEDITERANSKOG SVIJETA I EUROPE, SJEVERNO OD ALPA POSEBNO JE TO VANO TIJEKOM BRONANOG DOBA KADA SE LAKO PROLAZI KROZ PLANINE SJEVERNO OD RIJEKE PO. RAVNICA NA SJEVERU JADRANSKOG BAZENA, KLJUNO PODRUJE ZA RAZUMIJEVANJE EUROPSKE PRETPOVIJESTI.
SAMA TERMINOLOGIJA TALIJANSKOG BRONANOG DOBA NIJE HOMOGENA NAIME U SREDINJEM I JUNOME DIJELU APENINSKOG POLUOTOKA ITAVO BRONANO DOBA ISPUNJAVA TZV APENINSKA KULTURA, NA SJEVERU PAK UZ JUNE PADINE ALPI I DIJELOM U PROSTORU RIJEKE PO POSEBNO OKO JEZERA GARDA, GDJE JE SMJETEN I LOKALITET POLANDA, EGZISTIRA OVA KULTURA DOK SE PREMA JUGU U DOLINI RIJEKE PO SMJESTILA KULTURA TERAMARE S NASELJIMA PONEKAD OKRUENIM JARCIMA I NA MJESTIMA KOJE NE PLAVI RIJEKA I NJENE PRITOKE.

RANO BRONANO DOBA ITALIJE POINJE NA OKO 2300 GOD. PRIJE KRISTA I OZNAAVA POETAK NOVOG KULTURNOG CIKLUS U SJEVERNOJ ITALIJI, KOJI DONOSI POLADA KULTURA, KOJA IMA KORIJENE U PRETHODNIM ZVONOLIKIM PEHARIMA FENOMENOM KOJI POKAZUJE JAKE VEZE S SREDINOM EUROPOM. POLADA NASELJA SMJETAJU SE U MOVARNIM PROSTORIMA OKO VEDIH JEZERA RAVNICI, SJEVERNO OD RIJEKE PO I NA UZVIENJIMA DU RUBOVA ALPA IZBOR MOVARNIH PREDJELA, KOJI SU UOBIAJENI U SJEVERNOJ ITALIJI TIJEKOM RANOG, SREDNJEG I KASNOG BRONANOG DOBA TEKO JE OBJASNITI IAKO SU TAKVA VRSTA NASELJA TIJEKOM OVIH PERIODA STALNO KORISTE.

NAKON KASNONEOLITIKIH KULTURA LAGOZZA (U SJEVERNOJ ITALIJI) I DIANA (U JUNOM DIJELU APENINSKOG POLUOTOKA), TRADICIONALNO SE UZIMA DA KULTURE BRONANOG DOBA OBILJEAVAJU, POLADA (U DOLINI RIJEKE PO), PROTOAPENINIKO (SREDNJA I JUNA ITALIJA ), TE CAPO GRAZIANO I CASTELLUCCIO NA SICILIJI I OTOCIMA

REKONSTRUKCIJA KUDA U DOLINI RIJEKE PO

TERRAMARE KULTURE, SMATRA SE JEDNIM OD NAJZNAAJNIJIH PRAPOVIJESNIH CIVILIZACIJA EUROPE, NASTALA U PO DOLINI IZMEU 1650 I 1150 PRIJE KRISTA OKO TERRAMARE SU UTVRENA ETVRTASTA NASELJA OGRAENA NASIPIMA , RAENA U VIE FAZA GRAEN U BLIZINI VODE I NA GOSPODARSTVO SE TEMELJI NA POLJOPRIVREDI I STOARSTVU, MREA TRGOVINE OSIGURAVALA JE OPSKRBU SIROVINA (BRONCE I ODREENE VRSTE KAMENA), TE JANTARA.UNUTAR ZAJEDNICE, RATNICI SU U NASTAJANJU ELITA I POVLATEN POLOAJ VJEROJATNO PROIRITI I NA DRUGE LANOVE OBITELJI.OKO 1200 PRIJE KRISTA DOLAZI DO NAPUTANJA NASEOBINA.

U SREDINJEM I JUNOM DIJELU APENINSKOG POLUOTOKA TIJEKOM BRONANOG DOBA KOJER SE KONVENCIONALNO NAZIVA BRONANOG DOBA APENINA GOSPODARSTVO SE TEMELJI TEMELJI SE NA EKSPLOATACIJI ISPAE NA NIZINSKOM I BRDOVITOM PODRUJU. PRETPOSTAVLJA SE TEMELJEN ETNOGRAFSKIH ANALOGIJA, DA SE OVDJE RADI O TRANSHUMANIM STOARIMA KOJI KORISTE NIZINSKE PANJAKE U ZIMI I A GORSKE TIJEKOM LJETA POPUT KAO TO JE TO UTVRENO KOD STANOVNIKA BRONANOG DOBA NA ISTONOJ OBALI JADRANA I U NJENOM ZALEU.

BAKRENO DOBA 3300-2300 PRIJE KRISTA STARIJE BRONANO DOBA 2300-1700 PRIJE KRISTA SREDNJE BRONANO DOBA 1700-1350 PRIJE KRISTA MLAE BRONANO DOBA 1350-1200 PRIJE KRISTA RECENTNO BRONANO DOBA 1200-975 PRIJE KRISTA ELJEZNOG DOBA OD 975 ... PRIJE KRISTA

RANO APENINSKA KERAMIKA I BRONANO ORUJE I ORUE TERAMARA

BRONANO DOBA APENINA

MAKEDONIJA

NALAZI IZ SLOJA III I RATNIKIH GROBOVA U PEINI MANACCORA

MANACCORA

KERAMIKI OBLICI IZ VRANJICA KAO I BRONANI MAEVI IZ KORITA RIJEKE CETINE KOJE EMO KASNIJE POKAZATI IMAJU SVOJE ANALOGIJE I U PEINI MANACCORI NA VRHU POLUOTOKA GARGANA NA KRAJU VANE TRANSJADRANSKE KOMUNIKACIJE KOJA JE PREKO PALAGRUE FUNKCIONIRALA JO OD MEZOLITIKA

U SREDINJEM I JUNOM DIJELU APENINSKOG POLUOTOKA TIJEKOM BRONANOG DOBA KOJER SE KONVENCIONALNO NAZIVA BRONANOG DOBA APENINA GOSPODARSTVO SE TEMELJI TEMELJI SE NA EKSPLOATACIJI ISPAE NA NIZINSKOM I BRDOVITOM PODRUJU. PRETPOSTAVLJA SE TEMELJEN ETNOGRAFSKIH ANALOGIJA, DA SE OVDJE RADI O TRANSHUMANIM STOARIMA KOJI KORISTE NIZINSKE PANJAKE U ZIMI I A GORSKE TIJEKOM LJETA POPUT KAO TO JE TO UTVRENO KOD STANOVNIKA BRONANOG DOBA NA ISTONOJ OBALI JADRANA I U NJENOM ZALEU.

U JUNOJ ITALIJI POSTOJI VELIKI BROJ UTVRENIH OBALNIH NASELJA U LUKAMA, KAO TO SU PORTO PERONE, KOPA NEVIGATA I SCOGLIO DEL TONNO, DU OBALE APULSKE TE IZGLEDA DA SU OVA NASELJA JO TIJEKOM BRONANOG DOBA SUDJELOVALI U TRGOVINI S ISTONIM SREDOZEMLJEM. U UNUTRANJOSTI APENINSKOG POLUOTOKA NASELJA SU SMJETENA ESTO NA MJESTIMA KOJA PRUAJU DOBRU PRIRODNU OBRANU. NEKA OD NJIH SU MJESTA, POPUT TOPPO DAGUZZO ILI LA STARZA, KOJI POKAZUJU KONTINUITET IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA, DOK SU DRUGA, KAO TO SU TIMMARI I BOTROMAGNO SU NOVA NASELJA.

SICILIJA I EOLSKI OTOCI


SICILIJA U BRONANO DOBA JE POD UTJECAJEM MIKENSKE CIVILIZACIJE TO SE ODRAAVA U KULTURI CASTELLUCCIO (NAZVANA PO SELU BLIZU SIRAKUZE.) TRAGOVI MIKENSKOG UTJECAJA PRISUTNI SU I NA EOLSKIM OTOCIMA (LIPARI, FILICUDI), NA JUGOISTOKU SICILIJE JE THAPSOS. DOK JE U KASNIJEM RAZDOBLJU BRONANOG DOBA PANTALICA KOJA JE BILA VELIKO NASELJE I ZAHVALJUJUDI SVOM POLOAJU IZOLIRANO OD OKOLNE RAVNICE. NA SICILIJI I EOLSKIM OTOCIMA POZNAT JE ZNATAN BROJ NASELJA RANE BRONCE TO SVAKAKO TREBA ZAHVALITI BLIZINI GRKE I VED UHODANOM POMORSKOM PROMETU. DOK SU NA EOLSKIM OROCIMA POZNATIJA NASELJA POSEBNO ONA PO OVALNIM NASTAMBAMA (CAPO GRAZIANO), NA SICILIJI IZUZEV TAPSOSA VEDINA NALAZA POTJEE IZ NEKROPOLA. POSEBNO JE BITAN KOMPLEKS KUDA NA TAPSOSU MALENOM POLUOTOKU U BLIZINI SIRAKUZE, SA SVOJE TRI FAZE IZGRADNJE.

DIJELOVI APENINA SA SICILIJOM I SARDINIJOM BILI SU POD UZJECAJEM ZVONOLIKIH PEHARA

SICILIJA, ZVONOLIKI PEHARI

2200/2100 1400 PR. KR.

CAPO GRAZIANO

O. FILIKUDI

2200/2100 1400 PR. KR.

LOKALITET THAPSOS JE SMJETEN NA MALOM OTOIDU POVEZANOM PREVLAKOM S KOPNOM SJEVERNO OD SIRAKUZE U ISTONOJ SICILIJI. POETKOM SREDNJEG BRONANOG DOBA POJAVLJUJU SE KRUNE I POLUKRUNE KUDE . U DRUGOJ FAZI NA NALAZITU KOJA SE PROTEE U MLAE BRONANO DOBA POD UTJECAJEM EGEJSKOG PROSTORA NASTAJU POLUURBANE GRADNJE S PRAVOKUTNIM GRADNJAMA RASPOREENIM OKO POPLOANIH DVORITIMA I ULICAMA A NASELJE IMA I OBRAMBENE KAMENE ZIDOVE TO SVE UPUDUJE NA SLINE GRADNJE U GRKOJ BEOTIJI. SLINO JE TAKOER I NASELJE NA OTOIDU OGNINA JUNO OD SIRAKUZE KOJE SE DATIRA U ISTO RAZDOBLJE. THAPSOS I OSTALA SREDNJE BRONANODOBNA NASELJA SICILIJE NALAZE SE UZ MORE I ORIJENTIRANA SU NA POMORSKU TRGOVINU.

ARHEOLOKI LOKALITET THAPSOS PRIPADA SREDNJEM BRONANOM DOBU OKO 1400 I 1200 PRIJE KRISTA, SASTOJI SE OD OKRUGLIH ILI OVALNIH KUA I NEKROPOLE OD OKO 450 GROBNICA UKOPANIH U STIJENU. KULTURA THAPSOSA POVEZANA JE S KULTURAMA EGEJE, PA SE I GROBNICE UREZANE U STIJENE SMATRAJU REMINISCENCIJA MIKENSKOG TOLOSA .

SICILIJA,

KULTURA CASTELLUCCIO, 2200/2100 1400 PR. KR.

KULTURA CASTELLUCCIO, 2200/2100 1400 PR. KR.

SICILIJA KULTURA CIAVOLARO, 1800 1400 GOD- PRIJE KRISTA

SICILIJA, KULTURA SERRAFERLICCHIO, SREDNJE BRONANO DOBA

EOLSKI OTOCI, KULTURA PIANO QUARTARA, SREDNJE BRONANO DOBA

DVA IZUZETNA NALAZA OBILJEILA SU RANO METALNO RAZDOBLJE EUROPE, JEDAN PRIPADA PRONALASKU ZAMRZNUTOG TIJELA OVJEKA IZ BAKRENOG DOBA U ALPAMA A DRUGO SENZACIJONALNO OTKRIDE PRIPADA BRONANOM DISKU PRONAENOM NA BRDU U BLIZINI NEBRE U NJEMAKOJ

TZTAL ALPA

19. RUJNA 1991 GOD U ZTAL ALPAMA NA GRANICI IZMEU AUSTRIJE I ITALIJE DVOJICA PLANINARA NAILI SU NA SMRZNUTO TIJELO A S OBZIROM DA JE BILO DOBRO SAUVANO OBAVIJESTILI SU POLICIJU MISLEDI NA NEKU NEDAVNU ARHEOLOZI NISU BILI ODMAH KONZULTIRANI TE SU LANOVI ALPSKE SLUBE SPAAVANJA ETIRI NAREDNA DANA KORISTEDI PNEUMATSKE EKIDE OSLOBODITI TIJELO OD LEDA TAKO DA SU TOM PRILIKOM OTETILI DIO

ARHEOLOZI SU NAPOKOM DOLI DO NALAZA I LEDENOM OVJEKU KAKO SU GA NAZVALI DALI IME TZI TE NAKON TO JE UTVRENO DA SE JE NALAZIO NA TALIJANSKOJ STRANI ALPA PREMJETEN JE U BOLZANO GDJE SE NALAZI U TREZORU ARHEOLOKOG MUZEJA POD KONSTANTNOM TEMPERATUROM OD -6 C, UZ RELATIVNU VLANOST OD 96 DO 98 POSTO. ZA POKUSNE I ISPITIVANJA SE VADI IZ TREZORA NE NA DULJE OD 11 MINUTA ODJEDNOM

TZI JE PRONAEN GOL, ALI UZ NJEGA SE NALAZILA ODJEDA OD KOE I KRZNA DOMADIH I DIVLJIH IVOTINJA, IMAO JE NEKU VRSTU OGRTAA OD SATKANIH TRAVA OGRTA JE BIO OTVOREN NA PREDNJOJ STRANI I IMAO JE PROREZE ZA RUKE A I MOGAO SE KORISTITI KAO PROSTIRKA.

PREMA ANALIZI ORGANSKIH OSTATAKA VRIJEME TZIJA DATIRANO JE VREMENOM 33593105 GODINE PRIJE KRISTA.

NALAZ BAKRENE SJEKIRE UTAKNUTE U DRVENI NOSA I UVRDENE IVOTINJSKOM KOOM DEFINIRA TZIJA KAO OVJEKA IZ BAKRENOG SOBA.
ANALIZA SJEKIRE POKAZUJE 99,7% BAKRA, 0,22 %, ARSEN, I 0,09% SREBRA. TO GOVORI O PRIRODNOM BAKRU IZ LOKALNIH IZVORA

MEDICINSKA ISPITIVANJA UPUUJU NA TO DA JE OOO BIO POGOEN U LIJEVU STRANU STRELICA JE NAENA ZABODENA U KOST A PRIJE TOGA JE PROBILA

ARTERIJU TE JE SMRT NASTUPILA ZBOG GUBITKA KRVI.

U KOLOVOZU 2002. GODINE DRAVNI ZAVOD ZA ARHEOLOGIJU NA ISKOPAVANJU NA PLANINSKOG DIJELA USPIO JE IDENTIFICIRATI MJESTO GDJE SU "PRONALAZAI 1999. GODINE OTKRILI UVENI DISK TE GA PRODALI NA CRNOM TRITU. NALAZ JE BIO ZATIDEN S KAMENJEM NO JO NIJE JASNO JE LI TO BIO DEPO ILI GROB. NALAZ NEBESKI DISK SE PRIJE TOGA NALAZIO U RUKAMA RAZNIH TRGOVACA. NAKON GLASINA O POSEBNOJ "ROBI" U STRUNIM KRUGOVIMA, USLJEDILA JE POLICIJSKEA ISTRAGA I POTJERA TE JE KONANO USPJELO POLICIJI U SURADNJI MINISTARSTVOM KULTURE I DRAVNOG ZAVODA ZA ARHEOLOGIJU SACHSEN-ANHALT DOBITI NALAZ KOJI SE DANAS UVA U RIZNICI ZEMALJSKOG MUZEJA ZA PRAPOVIJEST U HALLEU.
MJESTO NA KOJEM JE NAEN DISK NALAZI SE NA PODRUJU OKRUGA ZIEGELRODA OKRUGU MERSEBURGQUERFURT. NAJBLII VELIKI GRAD JE GRAD NEBRA ( OKO 3,9 KM.) PA JE PO NJEMU DOBIO I IME

DISK SADRI 32 MALIH ZLATNIH LISTOVA KOJI SE SMATRAJU ZVIJEZDE. SEDAM OD NJIH SU NAJVJEROJATNIJE PREMA RASPOREDU PLEJADE A RASPODJELA PREOSTALIH 25 ZVIJEZDA JE TAKVA DA DA JE TEKO IDENTIFICIRATI NARAVNO DA SE JASNO ISTIE SUNCE I MJESEC TE JE OVAJ NEBESKI DISK JO NA PROUAVANJU

TIPOLOKA ANALIZA OSTALOG ORUJA I NAKITA TE C14 ANALIZA OSTATAKA DRVA GOVORI O VREMENU IZMAU 1500 I 1666 GODINE PRIJE KRISTA ODNOSNO O UNJETIKOJ KULTURI U KOJOJ SE POJAVLJUJE OVAJ NAJSTARIJI KALENDAR ODNOSNO SOLARNI I LUNARNI INSTRUMENT U VRIJEME KADA JE VE ZAVRILA KONSTRUKCIJA STONE