ΠΟΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ

ΕΘΙΜΑ;

Μερικά από τα τοπικά χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα έθιμα είναι:
στολίζουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο ,
φτιάχνουμε κουραμπιέδες ,
μελομακάρονα ,
βασιλόπιτα ,
τσουρέκια ,
Χριστόωμο ,
τρ!με γαλοπο"λα βραστ# # $τ# ,
λεμέ τα κάλαντα ,
έρχεται ο άγιος %&ασίλ$ς και μας δίνει δ!ρα ,
σπάμε το ρόδι έ'ω από τ$ν πόρτα (
)*+* Χ,-./012344* 5
3λισάβετ ,ίζου