Аутори

:


Наставни
предмет:

Тема:

Узраст:

Жељaна Лукић Радојичић ОШ
“Милан Ракић” Мионица
Катарина Чарапић, ОШ ““Милан
Ракић” Мионица
Оливера Петровић, ОШ “Милан
Ракић” Мионица

српски језик, ликовна култура

Роман “Бела Грива”

4. разред

Кликните
овде за
унос
приказа
часа у
Word
документу!

РОМАН
• „У светове из неких прича
лако је ући: то поље смо
видели, на том имању смо
живели, на тој реци пецали.
Други су компликованији.
Да би смо ушли, потребан је
способан писац да отвори
врата, паметан приповедач
да нас увуче у радњу или
ПРОНИЦЉИВ НАСТАВНИК
КОЈИ ЋЕ ЗА ПРИЧУ
ОСМИСЛИТИ ПРИВЛАЧАН
КОНТЕКСТ“.
(Lari Svarc i Dejvid Bud

Сажетак рада
1. корак: (Карактеризација ликова, домаћи задатак) -Ученици извлаче
сличице на којима су дечак, деда, ловокрадица и бели коњ који
представљају ликове из романа. Групе добијају истраживачке задатке за
домаћи рад.
2. корак: (мотивација„Под туђим огртачем“) -На основу истраживачких
задатака које су имали за домаћи рад, ученици добијају мотивациони
задатак да од натрон папира направе огртач за лик из романа чију су
сличицу извукли претходног дана. По огртачу лепе, цртају и пишу
карактерне и физичке особине личности о којој су истраживали).
3. корак: (Прављење плана препричавања) -Ученици извлаче картице
са бројевима од један до дванаест. Пошто одељење броји 23 ученика
добијамо 12 парова с тим што једном пару придружујемо ученика који је
остао без картице. На картицама се уз бројеве налазе и називи делова
романа. Сваки пар добија штампан текст целине коју је извукао. Задатак је
да за добијену целину направе план препричавања у 10 теза.
4. корак: (обрада романа Бела Грива)- доживљај, начин приповедања,
тема, поруке, утисци.
5. корак: Осветљавање ликова и њихових међусобних односа путем
групног облика рада - обрада.
6. корак: (Писмено изражавање „Преузимање драмске улоге“, домаћи
задатак) -Ученици се помоћу картончића деле на четири групе. Свака група
добија започету причу из угла улога као што су: чувар успомена, сведок
неког догађаја, особа која доноси одлуку и улога приповедача.
7. корак: (Интервју из угла улоге, усмено изражавање) -Групе по
сопственом нахођењу размењују огртаче и на основу карактерних и
физичких особина излистаних на огртачу праве интервју за личност чији су
огртач добили.
8. корак: ( “Наш роман у стрипу”, домаћи задатак-) -Сваки пар je на
првом часу добио траку дужине 1м и ширине 5цм савијену на 10 једнаких
делова на чијој је полеђини написао план препричавања у 10 теза. Парови
сада добијају задатак да са друге стране осмисле стрип којим ће
илустровати целину којом су се бавили у току претходних часова.
9. корак: (Управни говор, вежбање) – Парови на осмишљеном стрипу
доцртавају облачиће у које уписују монолог или дијалог на основу
осмишљених цртежа.
10. корак: (Драматизација романа “Бела Грива”‟- ванаставна активност) –
Ученицима се усменим путем дају упутства за осмишљавање сценарија
представе “Маштом до нове Беле Гриве”. Овај корак је планиран да се
реализује до краја школске године.

употребу управног говора кроз стрип као савремено наставно средство постигнуто је . причање из угла улоге. Мотивација: ученицима је неколико часова пре обраде романа прочитан одломак који говори о сусрету дечака Фолка и Беле Гриве. Обрађујући овај роман кроз карактеризацију ликова. али и припреме за час обраде овог дела. осветљавање ликова и њихових међусобних односа. Тада су добили и истраживачке задатке који имају сврху да их мотивишу за читање романа у целини. састављање интервјуа за добијени лик.Општи циљ и мотивација Општи циљ: Организовање активног рада на роману Бела Грива у циљу унапређивња ученичких кометенција у разумевању текста. прављење плана препричавања.

речи. радњи. унутрашњи подстицаји . догађаја.по заједнички сачињеном плану. откривање карактеристика ликова (поступци. подстицање и неговање свести о очувању природе. развијање свести о значају и потреби неговања пријатељства. намере. решавање проблемских питања која су подстакнута доживљајем текста. развијање љубави према животињама. особине). развијање способности за причање у дијалошкој форми. савладавање основа методологије израде интервјуа. .осећања. богаћење речника и неговање истраживачког духа и подржавање радозналости и креативности. изглед.. уношење дијалога. управног говора у структуру казивања . запажање чинилаца који у разним ситуацијама делују на поступке главних јунака (спољашње и друштвене околности. природних појава и описа.Циљеви часа упознавање ученика са садржајем романа путем креативног приступа садржајима књижевног дела како би се ученицима омогућило сврсисходније и функционалније савладавање садржаја романа Бела Грива. жеље) . упознавање ученика са садржајем романа “Бела Грива”.. уочавање и именовање садржинских целина романа и стварање плана.

Домаћи задатак: Карактеризација ликова  Двадесетак дана пре обраде романа ученицима се чита одломак у циљу мотивације за читање дела у целини. .

Подела на групе Извлачимо по једну сличицу и тражимо чланове своје групе. Бела Грива Антонио Фолко Газда фарме .

ПОД ТУЂИМ ОГРТАЧЕМ (домаћи задатак) Истраживачки задатак: Ваш задатак је да код куће читајући роман Бела Грива посебну пажњу обратите на лик чију сте сличицу извукли при формирању група. Издвојте све физичке и карактерне особине тог лика и разврстајте их у приложену табелу. .

БЕЛА ГРИВА храбар бео поносан леп неукротив мишићав слободан брз неухватљив дивљи збуњен разигран неповерљив брз .

ФОЛКО храбар мали знатижељан ситан спретан неухрањен вредан симпатичан радознао црноок усамљен неразвијен одан допадљив пожртвован .

АНТОНИО забринут стар вредан погурен одговоран хром мудар уморан поштен израђен праведан сиромашан хуман исцрпљен .

ГАЗДА ФАРМЕ суров снажан нехуман спретан злочест крупан груб велики упоран окретан похлепан богат угледан строг .

Део јахаћег прибора у који јахач ставља ноге 6.НЕПОЗНАТЕ РЕЧИ Групе које су завршили огртаче нека се окупе у пету групу и на заједничком плакату упишу непознате речи из својих истраживачких задатака трудећи се да се речи не понављају два пута. 10. Мало пољско имање 11. Тањи део стабла у огради 3. 7. 4. Пољско имање 9. Жива провансалска игра 8. 3. Метални део на узди коју коњ држи у устима 4. Чамац 1. 1. Бич. 5. 8. КОРБАЧ ВРЉИКА ЂЕМ ПУРПУР УЗЕНГИЈЕ МАМУЗЕ ФАРАНДОЛА МАНАДА ГАРДИЈАН МАЈУР ЧУН . Метални део на јахачким чизмама 7. 9. 6. 11. 2. Кротитељ дивљих коња 10. Најфинија љубичасто-црвена 5. направа за тучу животиња 2.

.

корак 45 минута: Тема романа Ликови (осветљавање ликова и њихових односа путем групног облика рада) Поруке     5.     1. корак 15 минута План препричавања    4. корак 5 минута: Размена огртача (групе по жељи размењују огртаче) Домаћи задатак (упутство за индивидуалну припрему за наредни час када ће групе правити интервју са ликом чији су огртач добили) . корак 15 минута: Домаћи задаци Упутство за израду огртача Израда огртача на основу домаћег задатка Презентација огртача    2. корак 5минута: Најава циља часа.емоционални доживљај романа путем анкете Подаци о писцу   3.

Мотивација „Под туђим огртачем“ • На основу истраживачких задатака које сте имали за домаћи рад.. цртати и писати карактерне и физичке особине личности помажући се таблицом коју сте урадили код куће. Огртач Беле Гриве Антоније огртач Фолков огртач Газдин огртач . По огртачу можете лепити. за лик из романа чијим сте се карактерним и физичким особинама бавили направите огртач од натрон папира.

. На приложеном листићу наведени су различити начини доживљаја романа. обузимали су те различити осећаји. Док си читао роман. доживљавао си различита узбуђења. Заокружи оне који изражавају твој начин доживљавања овог дела. Емоционални доживљај романа у целини.Роман “Бела Грива” Рене Гијо 1.

. мотива. на основу чега ученици закључују да се роман састоји из 12 композиционих целина и да је план препричавања послужио да лакше и функционалније уоче и запамте главне догађаје у роману. • да се одликује већим присуством ликова. који се често прекида дијалозима дајући приповедању узбудљивији тон. а онда приповедање тече у трећем лицу множине. односно поприма наративни ток.Карактеристике романа као књижевне врсте На основу поређења између овог романа и последње приповетке коју смо учили. • да има више главних догађаја и токова којима тече радња. већ Фолковог вршњака и има за циљ да га уведе и заинтересује за причу. догађаја. Форма приповедања С обзиром да је акценат стављен најпре на прво поглавље романа. уочите нека основна својства романа као књижевне врсте: • да је то дужа књижевна форма. чиме приповедач алудира директно на читаоца. али не било ког. ученици закључују да ту имамо обраћање у другом лицу једнине. Структура романа • Циљ постављених питања јесте да ученике подсети плана препричавања који су радили.

Као у лепом сну . Емоционални доживљај романа у целини. Господар коња 11. Бела Грива је нестао 9. Бели витез 5. Композиционе целине 1. Отмица 3. Стари гардијан Антонио 4. Чергари 2. Кад се снови остваре 7.Роман “Бела Грива” Рене Гијо 1. Плен 6. 2. Пролећни витешки турнири 8. Свечаност у Арлу 10.

Срећан је у том свом свету и ништа му не пада тешко. као познат и присан терен ( „Осећао се као краљевић који обилази своје краљевство“). јер сматра да је то најлепше занимање. односно мочварама Камарге са дедом и млађим братом. одговоран. Фолко гаји дубоко одушевљење према коњима и жели да постане гардијан (укротитељ коња). Снажан је и мишићав дечак. ведар.ОСВЕТЉЕН ФОЛКОВ ЛИК Прва група Фолко живи у Јужној Француској. Деда му је по занимању рибар и сматра да је то сигурно занимање којим Фолко треба да се бави. Живи у врло скромно. раздраган. да му је чамац бушан. Има 12 година ( наглашавамо да је мало старији од њих). а мрежа често мора да се крпи). јер много времена проводи ловећи рибу и веслајућикроз мочвару. послушан. вредан. јер мочвару доживљава као своју. Добар је. а у сезони риболова дане проводи на Рони у мукотрпном риболову бацајући мреже и спавајући под ведрим небом. занесен коњима… . у сиромаштву ( закључујемо на основу чињеница да живи у колиби сламнатог крова.

болом. разумевање и духовну блискост. немоћи. неукротив. али његова дивља природа. задивљеношћу.Осветљен однос између Фолка и Беле Гриве (друга група) • Први сусрет дечака и коња обележен је Фолковим одушевљењем. записујући и Фолкова осећања). да постане неповерљив према свима. а истовремено видимо колико је Фолко упоран. необуздан. у страху. • Бела Грива је поносан. који значи први сусрет са злом и неправдом коју људи наносе коњима. тугом док посматра сурову сцену са коњокрадицама.Бела Грива све време осећа да му је дечак пријатељ. слободољубив. што говори да осећа према њему безграничну љубав. То доприноси да се Бела Грива осети усамљен. па чак и према Фолку не прихватајући његову помоћ и пријатељство у том тренутку. • Бела Грива је доживео велики и ненадокнадив губитак. да би ова осећања веома брзо била замењена страхом. истрајан и непоколебљив у својој намери (новооткривене особине ученици додају претходним. • Фолко је за пријатељство Беле Гриве спреман да претрпи и најтеже муке. узбуђењем. огорчењем. изгубљен. • Фолка и Белу Гриву у тренутку смртне опасности везало је вечно и нераскидиво пријатељство и њихова је љубав у том тренутку постала толико јака одолевши и најтежој препреци. занесеношћу. достојанствен… ( ученици у свеску записују особине Беле Гриве и осећања према Фолку) . већ дозвољава Фолку да му се приближи постепено да би тек у тренутку када је рањен и повређен сам дошао знајући да му је Фолко једини пријатељ који ће му указати помоћ. као и ружно и болно искуство му не дозвољавају да му укаже своје поверење.

Антонио и Еузибио су две супротности. две различите природе. јер зна да стари гардијан воли коње и живи за њих и да је то нит која их повезује. тајне знајући да ће га он увек разумети и помоћи. а други реалан. Фолка и деде Еузибиа (трећа група) • • • • • • • Фолко у Антонија има пуно поверење и са њим осећа духовну блискост. Између њих постоји духовно сродство и повезаност. воље и подршке. жеље. али и да би Фолко више научио о коњима кроз разговор Антонија и његовог пријатеља Ђузепеа. Пријатељство је извор снаге. неспутана душа.Осветљен однос између Антониа. . и одвукао му мисли у другом правцу. надања. Пример пријатељства између Антониа и Фолка показује нам колико подршка пријатеља помаже у превазилажењу невоља улепшавајући нам тешке животне ситуације. Деда Еузибио је неко ко Фолка безгранично воли. скроман и заједничка им је љубав према Фолку. Истовремено деда Еузибио је због велике љубави према унуку слаб на његове жеље и прећутно му одобрава његову занесеност. јер дечак једино њему може да повери своја страховања. али његову опседнутост коњима не схвата. слободоумна. јер је реалан и сматра да је једино поуздано и сигурно занимање занимање рибара. водећи га у Арл да би га развеселио. поверења и разумевања. један занесењак. Однос између Антонија и Фолка је пун љубави. Гардијан Антонио помаже Фолку у потрази за Белом Гривом. трезвен.

Антонио коње доживљава као људе. али тада је касно и схвата да не може увек бити онако како он жели и да је љубав између дечака и коња и њихова жеља за слободом јача од свих препрека.ОСВЕТЉЕН ОДНОС ИЗМЕЂУ АНТОНИА. осећајан. неумољив. праведан. похлепан. брижан. . поуздан. бахат. Љубав је јача од свега. себичан. а да је заиста тако показује и поступак Беле Гриве и Фолка на крају романа. На крају романа газда се каје („‟Врати се. БЕЛЕ ГРИВЕ И ГАЗДЕ (четврта група) • • • • • • • Антоние је био значајан за Фолка као подршка и помоћ. јер поступке Беле Гриве тумачи са људског становишта. ФОЛКА. пажљив. дволичан. Фолков велики пријатељ. јер већ при првом сусрету у Белој Гриви види вођу чопора. нежан. Газда је дрзак. не држи дату реч. Он своје искуство жели да пренесе на дечака упућујући га у начине како да разуме и схвати језик и поступке коња. али и као добар и искусан познавалац коња. дечаче! Твој је‟‟). Антонио је искусан. разуме његову потребу да се стално бори и правда је неправдом која га је у детињству задесила. јер су они показали да су једна целина и да њихово пријатељство нико и ништа не може раскинути.

Завршни део часа • Судбина Фолка и Беле Гриве – Шта су то одлучили Фолко и Бела Грива на крају романа? – Шта су својом одлуком да оду у Рону Фолко и Бела Грива показали газди? – Како бисте ви реаговали да се нађете у сличној ситуацији? Какву бисте ви одлуку донели? – Шта мислите шта се са њима догодило? – Може ли неко да исприча неко своје виђење овог догађаја које не мора бити у складу са крајем у роману! – Помоћу одговора до којих сте дошли решавајући последња питања унутар група издвојите поруке романа и запишите на таблу! .

2. Емоционални доживљај романа у целини План препричавања Начин приповедања Осветљавање ликова и њихових односа 5.Роман “Бела Грива” (Рене Гијо) 1.  Поруке романа: Пријатељство између дечака и дивљег коња је јаче од свих препрека. 3. Пријатељство даје снагу. 4.     . вољу и подршку. к‟о риба без воде. Силом се не може постићи циљ. Љубав је јача од свега. Птица без слободе.

замислите да сте новинар и да имате прилику да са њим уживо разговарате. . Запишите у свеску најмање једно питање и један одговор.ДОМАЋИ ЗАДАТАК: Разгледајте огртаче које сте добили од друге групе. Када се добро упознате са добијеним ликом. а потом замислите и одговоре које би вам дао. Смислите питања која би сте му поставили. Ваш задатак је да се кући путем романа Бела Грива додатно информишете о лику чији сте огртач добили.

корак: преглед домаћих задатака корак: лепљење стикера на огртаче са припремљеним питањима за интервју корак: групни одабир репрезентативних питања корак: прављење редоследа питања у интервјуу корак: представници група у улози новинара и ликова из романа корак: реализација интервјуа корак: дискусија .ТРЕЋИ ЧАС Интервју: усмено и писмено изражавање 1. 6. 3. 7. 4. 5. 2.

Групна листа питања за интервју • Питања која сте припремили за домаћи рад препишите на стикере (једно питање-један стикер) и залепите их на дно добијеног огртача. Шта нам можеш рећи о своме де тињству? Мислиш ли на Белу Гриву? Шта је то што ти се допало код тог дивљег белог коња? Шта би поручио коњокра дицама? С ким живео у мајуру? Зашто си се везао за Антонија? .

.

.

.

.

ИНТЕРВЈУ УЖИВО Чланови група упоређују предвиђене писане одговоре са усменим одговорима лика. Збрајање подударних и различитих одговора. . Дискусија о очекиваним писаним и стварним усменим одговорима.

ЧЕТВРТИ ЧАС Увод: Кратак осврт на претходни час Усмено упутство за рад Главни део: Подела штампаног материјала за читање Усмерено читање целина – рад у пару Подела папирних трака подељених на 10 делова Прављење плана препричавања целина – рад у пару Завршни део: Презентација резултата – парови лепе на таблу траке по редоследу .

. 6.Господар коња 12. 7. 5. 4. 8. 3.ИЗВЛАЧЕЊЕ КАРТИЦА СА НАСЛОВИМА ШТАМПАНИХ ЦЕЛИНА Љубав до смрти Бела Грива Коњокрадице Антонио Бели витез Плен Кад се снови остваре Пролећни витешки турнири 9.Као у лепом сну 1. Бела Грива је нестао 10. 2.Свечаност у Арлу 11.

Пронађите друга са истим бројем картице. узмите са стола штампани материјал обележен тим бројем и следите упутство које се налази на врху листа. .ПРОНАЂИМО СВОГ ПАРА Свако од вас је извукао картицу на којој се налази број и назив целине коју ће са својим паром прочитати.

Парови када заврше свој план препричавања излазе у пару и лепе своју траку на предвиђено место на табли. . Када сви парови заврше врши се презентација од прве до дванаесте целине.Презентација планова препричавања 1 2 3 4 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 10 11 12 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 11 12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ На табли су обележени бројеви од 1-12.

• На следећем часу ћете доцртати облачиће и осмислити монолог или дијалог између нацртаних ликова. . • Ваш задатак је да на полеђини траке осмислите илустрацију целине кроз 10 сличица.Домаћи задатак “Наш роман у стрипу” • На прошлом часу обраде романа добили сте траке дужине 1м и ширине 5цм савијених на 10 једнаких делова на чијој сте полеђини написали план препричавања у 10 теза.

10минута Завршни део: учитељ даје упутства за припрему сценарија “Нова Бела Грива” (2 минута) .ПЕТИ ЧАС УПРАВНИ ГОВОР (вежбање) Увод: Наставник даје упутства за дораду стрипа користећи сва три модела управног говора (2минута) Главни део: доцртавање облачића изнад нацртаних ликова (рад у пару3минута) Ученици користећи сва три модела управног говора у доцртане облачиће дописују монолог или дијалог између нацртаних ликова (рад у пару – 25минута) Спајање завршених трака у целину (уз помоћ учитеља 3минута) Презентација рoмана “Бела Грива у стрипу”.