Berfikiran strategik ialah pemikiran yang menggunakan unsur strategi dan taktikal untuk mencapai sesuatu matlamat.

Ianya berfokus terhadap bagaimana mencipta sesuatu masa depan yang lebih baik dengan bersikap proaktif dan mempunyai nilai kepada masyarakat menerusi pencapaian hasil ganjaran yang maksima. Ianya juga disebut sebagai pemikiran analitikal atau pemikiran logik yang memanfaatkan unsur strategi dan taktikal untuk mencapai matlamat atau mencapai kemenangan.

Untuk membolehkan seseorang berfikiran strategik mereka haruslah: 1.Mempunyai kebolehan menganalisis yakni memahami kekuatan dan kelemahan sesuatu perkara 2.Mempunyai kebolehan membaca secara kritis; dan 3.Mempunyai kebolehan melihat sesuatu perkara secara keseluruhan yakni secara holistik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful