You are on page 1of 1

Brez naslova Mlad fant vstopi v lekarno in ree apotekarju: "Dober dan, a lahko dobim en kondom?

K punci rem na veerjo in mislim, da nekaj priakuje od mene!" "ekarnar mu da kondom, fant plaa, na izhodu pa se ustavi in vrne! "Dajte mi #e en kondom! $estra moje punce je zelo mikavna! %edno prekri&a no e na provokativen nain! Mislim, da tudi ona nekaj priakuje od mene'" "ekarnar mu da #e dru i kondom, ko se fant zopet o lasi: "Dajte mi #e en kondom, ker je mama moje punce zelo lepa &enska, vedno, ko me vidi, obraa oi! Ker me je ona povabila na veerjo, mislim, da tudi ona nekaj priakuje od mene'" (a veerji za mizo fant sedi s svojo punco, njeno sestro in mamo, ko se pojavi dekletov oe! )ant spusti lavo in prine moliti! Deset minut pozneje fant #e vedno moli! %si a ledajo preseneeno! *unca se skloni k njemu in mu za#epeta na uho: "(isem vedela, da si tako pobo&en'" )ant ji od ovori: "+az tudi nisem vedel, da je tvoj oe lekarnar'''"

$tran ,