You are on page 1of 1

Brez naslova Gospa pride k odvetniku, ker se eli loiti od moa. Odvetnik jo vpraa: '' Ali va mo pije?

'' ''Ne, ne pije.'' ''Ali se dro ira?'' ''!je pa, splo" ne ve, kaj je to dro a.'' '' #ma sla$o plao?'' ''Ne, zaslui %&&& evrov na mese'.'' '' Ali vas pretepa?'' ''Ne, seveda ne('' '')la$o skr$i za otroke?'' ''*ravzaprav zelo lepo skr$i za nji".'' ''Ali vas vara?'' ''Nikoli me ni prevaral. On ni te sorte.'' ''+am ne poma a pri "ini" opravili"?'' ''O, poma a. +eliko postori.'' '',a, lju$a ospa, zakaj se pa potem elite loiti od nje a?'' ''O", on res pone vse prav, ampak, da vidite, s kaknim izrazom na o$razu(((''

)tran -