You are on page 1of 1

Brez naslova Mladega duhovnika poljejo na redko naseljeno Koevsko, kjer je zelo osamljen.

Po letu dni obie starega upnika, ki prav tako ivi v divjini, da najde pri njem tolabo in spodbudo. "Kaj vam pomaga vzdrati v tej samoti " "Maa in dva martinija dnevno", odgovori upnik. "Bi spili kozarek " "! veseljem, zelo rad." "upnik se obrne proti kuhinji in zavpije#"Maa, zmeaj nama dva martinija$"

%tran &