ULASAN ARTIKEL TAJUK : MASALAH SOSIAL : PERANAN KEJIRANAN DALAM MASYARAKAT PELBAGAI ETNIK

Artikel ini telah dikarang dan ditulis oleh Ruhaizan Sulaiman@Abd. Rahim, Ruzaini Sulaiman @ Abdul Rahim dan Rozita Mohd. Nawi. Mereka telah menuliskan artikel yang bertajuk “Masalah Sosial : Peranan Kejiranan Dalam Masyarakat Pelbagai Etnik”. Beberapa keratin akhbar dan laporan penyelidikan telah diselitkan ke dalam artikel ini sebagai bahan sokongan untuk isi-isi yang dibentangkan. Antara isi-isi yang dikemukakan oleh pengarang dalam artikel tersebut ialah pluraliti etnik di Malaysia, hubungan etnik mendepani masalah sosial, islam dan penghayatan kejiranan dalam masyarakat pelbagai etnik, amalan kejiranan dan masalah sosial. Artikel ini telah jelas menunjukkan bahawa masalah sosial yang berlaku kian hari kian menular. Melalui artikel yang dibaca, boleh dilihat bahawa perbincangan dan huraian isi yang diolah mempunyai kekuatannya. Artikel ini ditulis berasaskan tema sosial. Tema ini merupakan topik yang sangat hangat dan ia sentiasa menjadi perbualan ramai di kalangan masyarakat pada hari ini. Ini adalah kerana, masalah sosial semakin

meningkat mengikut peredaran masa. Memang tidak dapat dinafikan bahawa setiap hari, berita mengenai masalah sosial seperti kes pembunuhan, kes rogol, kes keganasan rumah tangga dan sebagainya akan muncul di muka halaman media komunikasi. Contohnya, surat khabar, majalah dan laman web. Berbalik kepada artikel ini, ia jelas menunjukkan bahawa masalah-masalah sosial ini berlaku dipengaruhi oleh faktor-faktor berkenaan. Penulisan penulis ini lebih bercirikan penyampaian maklumat atau informasi. Contohnya, penulis telah menekankan bahawa punca utama berlakunya keganasan rumahtangga ialah disebabkan oleh suami yang terjebak dengan penagihan dadah. Selain daripada itu, terdapat juga faktor-faktor lain seperti ketagihan arak, kemiskinan, tekanan di tempat kerja dan lain-lain lagi. Di samping huraian maklumat tersebut, penulis juga melampirkan bahan sokongan daripada keratan akhbar atau mana-mana laporan yang sahih. Contohnya, untuk menunjukkan keseriusan

Disertakan dengan keratan-keratan akhbar daripada tahun 2003 hingga 2007 serta Statistik Kes Bunuh (2004 – Jun 2007) sumber oleh Polis Diraja Malaysia.berlakunya kes keganasan rumahtangga. maka dapatlah penulis ini menguatkan lagi hujah-hujah beliau supaya boleh menyakinkan pembaca untuk menerima pendapat yang dikemukakan. Penulis juga telah menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh pembaca tanpa memutar belitkan fakta. statistik. balas dendam. Berdasarkan artikel tersebut. faktor-faktor dalaman. tidak siuman. penulis berhujah tentang kepentingan konsep kejiranan. Lantaran daripada penulisan dan penyokong hujah-hujah ini. cemburu. kekurangan mengawal emosi semasa pertengkaran. luar dan persekitaran berlakunya gejala sosial ini dan cara membendung masalah sosial ini dengan cara mengaplikasi konsep kejiranan dalam kehidupan seharian masyarakat. artikel ini sangat menyakinkan pembaca dari sudut pandangan saya sebagai salah seorang pembaca. Penulis ini tidak menyokong idea-idea ini dengan falsafah atau pendapat sarjana atau ilmuan. dan pendapat-pendapat sarjana atau ilmuan Islam. rogol. Namun. samun. Melalui sokongan idea dan cara penyampaian yang mudah difahami. Ini . Gaya penulisan lebih kepada memberi hujah dan informasi. Dengan adanya buktibukti ini. Terdapat kredibiliti yang tinggi dalam isi kandungan artikel penulis. cuai. penulis boleh menguatkan hujah lagi tentang bertapa seriusnya kes pembunuhan berlaku dan semakin berleluasa. beliau berjaya menguatkan idea-idea tersebut dengan mengemukakan keratan ayat daripada ilmu Pendidikan Islam dalam beberapa hujah yang dikemukakan dalam artikel tersebut. ragut dan sebagainya. Contoh yang dapat dilihat dalam artikel tersebut ialah. penulis juga mengulas tentang penghayatan kejiranan dalam masyarakat pelbagai etnik daripada perspektif Islam. faktor yang menyebabkan berlakunya kes pembunuhan ini adalah. boleh dikatakan bahawa penulis ini memberi maklumat yang sangat berguna dan fakta-fakta yang diolah sangat menyakinkan pembaca. penulis telah melampirkan Statistik Kes Keganasan Rumahtangga Mengikut Negeri dari tahun 2000 hingga tahun 2005. Statistik ini merupakan sumber oleh Polis Diraja Malaysia. Dalam artikel ini juga. Bagi kes kekerasan bunuh pula. Idea-idea beliau dalam artikel bukan sekadar daripada pendapat sendiri. penulis juga memberi hujah secara informatif bersertakan dengan bahan-bahan sokongan. tetapi juga disokong oleh bahanbahan sokongan seperti keratan akhbar.

rogol dan sebagainya. Ini kerana hidup berjiran ini dapat mewujudkan kemakmuran dan keharmonian sesama masyarakat tanpa mengira kaum dan sejurusnya dapat memupuk perpaduan antara kaum. dengan berjiran kita boleh menambah kenalan. Oleh itu. Kita boleh . ibu bapa pula perlu memainkan peranan penting untuk menjadi teladan dan memberi bimbingan kepada anak-anak tentang etika mengunjungi jiran. Memang tidak dapat dinafikan bahawa gejala sosial yang berlaku pada hari ini kian hari kian menular.adalah kerana penulis berjaya melampirkan bukti sebagai bahan sokongan untuk menguatkan hujah-hujah beliau dalam artikel ini. gejala-gejala ini boleh diatasi dengan pengalaman ziarah-menziarahi. Ini berlakunya terutamanya kepada golongan masyarakat yang tinggal di bandar-bandar yang besar seperti yang dinyatakan dalam artikel (ms84. masalah mental dan sebagainya. Perkara-perkara ini yang berlaku di persekitaran kita telah seperti kebiasaan dalam lumrah hidup ini. Ini membolehkan kita mengenali budaya dan cara hidup etnik-etnik lain secara lebih mendalam. kawalan emosi yang kurang. Pada pendapat saya. sumbang mahram. dapat difahamkan bahawa artikel ini bercerita tentang masalah sosial yang berlaku di kalangan masyarakat dan kepentingan peranan kejiranan untuk membendung masalah ini. Saya juga bersetuju dengan penulis bahawa dengan berjiran. kemiskinan. langkah-langkah yang sewajarnya perlu diambil untuk membendung masalah ini. sifat pendendam. boleh dirumuskan bahawa kejadian gejala sosial ini adalah disebabkan oleh faktor tekanan hidup. pr2). Semasa mengunjung ke rumah jiran. Antara yang berlaku ialah keganasan rumahtangga. Menurut artikel ini. Pada pendapat saya. ini boleh membawa kefahaman kepada pembaca. kita masing-masing mendapat faedah. ini merupakan pembangunan masyarakat yang tidak sihat. Walaupun kita hidup dalam masyarakat yang berbagai etnik. Komuniti bandar lebih mengutamakan kepentingan diri dan secara tidak langsung telah mengabaikan kepentingan berjiran. Secara keseluruhannya. tetapi pada masa yang sama ia telah membawa ancaman baru terhadap masyarakat. ketagihan arak dan dadah. Walaupun negara kita sedang mengalami transisi ketamadunan kepada era yang serba moden. Sebagai contoh. namun etika kejiranan ini penting supaya kita tidak melampaui batas dari segi komunikasi dan interaksi. Seperti yang dikemukakan oleh penulis. pembunuhan.

Misalnya. agama. Ia merupakan satu perkembangan individu yang sangat sihat. kita dapat menjaga keharmonian masyarakat. Oleh itu. penulis ada menyentuhkan idea bahawa segala perkara yang dapat mencemarkan kesejahteraan masyarakat boleh dibendung dengan semangat kekitaan dan kejiranan yang diamalkan. budaya dan latar belakang. Hal ini kerana artikel ini secara tidak langsung telah memberi informasi yang begitu bernas dan senang difahami. Di samping itu. rakan sebaya mahupun jiran kita supaya keharmonian yang dipupuk dapat mengelakkan diri daripada terjebak ke arah gejala sosial yang negatif. Persoalannya. kita boleh memupuk semangat tolongmenolong antara satu sama lain. Betapa murninya jika setiap individu boleh mengamalkan semangat kekitaan ini. dengan berjiran. penulis juga menyatakan bahawa dengan berjiran. Secara tidak langsung. bangsa. . tetapi di sebaliknya. kita tidak berniat untuk melampaui batas. Selain itu. Saya juga bersetuju dengan pernyataan ini. dapat disimpulkan bahawa artikel ini merupakan satu bahan bacaan yang harus dikongsi sesama individu di sekeliling kita. jiran kita boleh tolong mengawasi keselamatan tempat tinggal kita. sekiranya kita bercuti di luar negeri.berkenalan dengan jiran yang berlainan kerja. Bersertakan dengan hujah-hujah dan bahan-bahan sokongan yang terdapat dalam artikel ini. kebajikan setempat juga boleh diamalkan demi kebaikan semua lapisan masyarakat. kita sebagai insane ciptaan Tuhan haruslah sentiasa mengamalkan semangat ini bersama dengan ibu bapa. dalam artikel ini. kita dapat menjamin keselamatan setempat. kita dapat menimba ilmu dari segi kebudayaan dan adat jiran kita. Kesimpulannya. Lantaran daripada itu. ia telah menyakinkan saya bahawa gejala sosial ini benarbenar berlaku dan betapa pentingnya amalan kejiranan di kalangan masyarakat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful