You are on page 1of 2

Gửi Võ Văn Nhân!

Anh Khôi nhận được thư em đã lâu, nhưng vì anh mới qua cơ quan mới, hơi
lu bu việc, nên nay mới trả lời em được.
Về việc của em, anh có nghe Chiến nói. Thực ra, ban đầu không có gì lớn,
chuyện nhờ cậy, chi vài trăm ngàn tiền làm quà thì có gì đâu. Nhưng nay, họ
muốn làm lớn chuyện, "chơi" em một vố.
Sự việc, đến nay cũng hợi "đau" cho em đó. Hiện nay, như vậy là em đã bị
xử lý theo quy định về cán bộ công chức, lại còn kỷ luật về mặt Đảng nữa.
Đau quá. Nhưng đành chịu, vì việc nhỏ nhưng đã có. Quan trọng hơn là bên
kia họ "mạnh" và ý của lãnh đạo cấp trên là vậy.
Về tình cảm, theo anh, ý của Huyện ủy và Sở GD đã như vậy rồi nếu em làm
lớn chuyện (kiện cáo) thì sẽ không hay ra, ảnh hưởng đến con đường chính
trị thăng tiến sau này của em.
Còn về lý thì em hoàn toàn có thể kiện nó. Kiện dân sự cũng được, mà cũng
có thể yêu cầu công an khởi tố vụ án hình sự về Tội vu khống:
Khoản 1, Điều 122 Bộ Luật Hình sự năm 1999, quy định: "Người nào bịa
đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp
của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ
quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm
hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm".
Còn thằng Hoài không thể yêu cầu khởi tố em về Tội nhận hối lộ, bởi vì:
-Theo Điều 279 Bộ Luật Hình sự 1999 thì số tiền hối lộ phải từ 500 ngàn trở
lên mới khởi tố (vừa rồi sửa đồi, đã nâng lên là số tiền từ 2 triệu đồng trở
lên). Trường hợp của em là tính 2 lần đưa, 1 lần 200, 1 lần 400. số tiền nhỏ,
không thỏa mãn hành vi nhận hối lộ.
- Không chứng minh được, số tiền đưa là dùng để hối lộ.
...............................................
Còn thời hiệu khởi kiện, như sau
1/ Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự:
Điểm a, Khoản 3, Điều 159 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2004, quy định: "Thời
hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự là hai năm, kể từ
ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, lợi ích công
cộng, lợi ích của Nhà nước bị xâm phạm".
2/ Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự:
Khoản 2, Điều 23 Bộ Luật Hình sự năm 1999 : "Thời hiệu truy cứu trách
nhiệm hình sự được quy định như sau: a) Năm năm đối với các tội phạm ít
nghiêm trọng; b) Mười năm đối với các tội phạm nghiêm trọng; c) Mười
lăm năm đối với các tội phạm rất nghiệm trọng; d) Hai mươi năm đối với
các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng".
........................................
Thời hiệu là thời gian có hiệu lực từ lúc xảy ra vụ việc đến nay. Thời hiệu
truy cứu trách nhiệm hình sự là tính từ ngày xảy ra hình vi phạm vào một tội
được quy định trong Bộ luật Hình sự đến lúc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Thời hiệu khởi kiện dân sự là từ lúc quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm hại
đến lúc khởi kiện ra tòa.
...............................
Như vậy là thời hiệu của vụ việc còn dài., đối với 2 bên. Đối với em, anh
khuyên khi quyết định làm thì nên cân nhắc giữa quyền lợi chính trị lâu dài
và danh dự của cá nhân em (có tính đến là sự gay go, phức tạp khi theo đuổi
kiện, vì phía kia rất mạnh).
Thế nhé. Có gì hỏi thêm thì anh tư vấn cho. Anh Khôi.