Managementul mediului Abordari conceptuale si studii de caz

Asist.univ.drd. Carmen TRICA Cuprinsul cărţii:

Cuprinsul studiilor de caz: Studiul de caz nr. 1 Organizarea si eficienta activitatii Agentiei pentru Protectia Mediului (A.P.M.) 1.1 Structura organizatorica a A.P.M. 1.2 Relatiile cu alte structuri avand atributii in Managementul Mediului 1.3 Structura activitatilor A.P.M. 1.4 Eficienta activitatii A.P.M. Studiul de caz nr. 2 Eficienta sistemului informational de monitoring al apei 2.1 Structura sistemului informational pentru monitoringul apei in Romania 2.2 Organizarea si operationalizarea sistemului informational pentru monitoringul apei in Romania Studiul de caz nr. 3 Evaluarea metabolismului sistemului de tip industrial Studiul de caz nr. 4 Managementul deseurilor 4.1 Operatori in managementul deseurilor si identificarea surselor de generare 4.2 Prognozarea, prelucrarea, depozitarea, reciclarea si valorificarea deseurilor de ambalaje Studiul de caz nr. 5 Utilizarea sistemelor expert in gestionarea resurselor naturale (pe exemplul resurselor de apa) 5.1 Notiunea de sistem expert 5.2 Obiectivele, arhitectura si caracteristicile sistemului expert 5.3 Conceptele de baza ale sistemelor expert 5.4 Aplicatiile sistemelor expert 5.5 Avantajele si limitele sistemelor expert 5.6 Posibilitati de utilizare a sistemelor expert in managementul calitatii apelor continentale de suprafata Studiul de caz nr. 6

3 Fundamentarea cererii si ofertei de resurse umane pentru capitalul natural Bibliografie Cuprinsul testelor: Exemple de grile . 7 Contabilitatea mediului – mijloc de fundamentare a deciziei de mediu 7.1 Necesitatea si perspectivele organizarii contabilitatii mediului 7.2 Fundamentarea deciziei de finantare a activitatii de conservare a capitalului natural 7.Evaluarea sistemului decizional de mediu la nivel microeconomic Studiul de caz nr.