You are on page 1of 3

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Bibliografie

Alexandru Athanasiu, Claudia Ana Moarc, Dreptul muncii. Relaiile individuale de munc, Ed. scar !rint, "ucureti #$$$% &er'an "eli(rdeanu, )ncheierea, modi*icarea i +ncetarea contractului individual de munc, Ed. &tiini*ic i !eda(o(ic, "ucureti #$,-% &er'an "eli(rdeanu, .e(islaia muncii vol.///0, #1#$$#, Ed. .umina .ex #$$2% 3heor(he "eleiu, Drept civil rom4n. !artea (eneral, Casa de Editur i !res &ansa, "ucureti #$$5% Constantin "elu, Radomir 6toicovici, 7icolae Alman, 8urisdicia muncii, Ed. All "ec9 :;;#% Mona .isa "elu Ma(do, Con*lictele colective i individuale de munc, Ed. All "ec9, "ucureti :;;#% Raluca Dimitriu, Concedierea salariailor, Ed. mnia <706A6=, "raov #$$$% 6anda 3himpu, Alexandru >iclea, Dreptul munciiediia a?00?a, Ed. All "ec9, "ucureti :;;#% Dumitru Macovei, )ncetarea contractului individual de munc, Ed. 8unimea, 0ai #$@#% Andrei !opescu, Drept. .e(islaia muncii, Ed.Aundaiei Rom4nia de m4ine, "ucureti #$$-% 0on =raian &te*nescu, Contractul individual de munc, Ed. .umina .ex #$$,% 0on =raian &te*nescu, Dreptul muncii, Ed. .umina .ex, "ucureti :;;;% 0on =raian &te*nescu, =ratat elementar de drept al muncii, Ed. .umina .ex #$$$% 0on =raian &te*nescu, &er'an "eli(rdeanu, Codul muncii. !reBentare de ansam'lu. AnaliBa textelor eseniale. =extul inte(ral, Ed. .umina .ex, "ucureti :;;5% Marioara >ichindelean, )ncetarea contractului individual de munc, Ed. .umina .ex #$$$. AC=E 7 RMA=0CE Constituia Rom4niei%

Pagina 1 din 3

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Codul muncii D.e(ea nr.E51:2 ianuarie :;;5F% Codul de procedur civil% Codul de procedur penal% Contractul colectiv de munc unic la nivel naional pe anul :;;:?:;;5% DeciBia Curii Constituionale nr.-51#$$- i deciBia nr.##E1#$$-, pu'licate +n Monitorul *icial nr.:@- din #5 noiem'rie #$$-% DeciBia Curii Constituionale nr.,1#$$$, pu'licat +n Monitorul martie #$$$% Decretul nr.5#1#$E2 privind persoanele *iBice i Guridice% .e(ea nr.5#1#$$; privind reor(aniBarea societilor comerciale, pu'licat +n Monitorul *icial nr.#:-?#:, din #, noiem'rie #$$;% .e(ea nr.$:1#$$: privind or(aniBarea Gudectoreasc% .e(ea nr.-21#$$E privind procedura reor(aniBrii Gudiciare i a *alimentului, pu'licat +n Monitorul *icial nr.#5; din :$ iunie #$$E% .e(ea nr.#-@1#$$$ privind soluionarea con*lictelor de munc, pu'licat +n Monitorul *icial nr.E@: din :$ noiem'rie #$$$% .e(ea nr.#$1:;;; privind sistemul pu'lic de pensii i alte drepturi de asi(urri sociale, pu'licat +n Monitorul *icial nr.#2; din # aprilie :;;;% .e(ea nr.,-1:;;: privind sistemul asi(urrilor pentru omaG i stimularea ocuprii *orei de munc, pu'licat +n Monitorul *icial nr.#;5 din - *e'ruarie :;;:% rdonana de <r(en a 3uvernului nr.5;1#$$, privind reor(aniBarea re(iilor autonome, pu'licat +n Monitorul *icial nr.5-- din #@ decem'rie #$$,% rdonana de <r(en a 3uvernului nr.#;:1#$$$ privind protecia special i +ncadrarea +n munc a persoanelor cu handicap, pu'licat +n Monitorul iunie #$$$% rdonana de <r(en a 3uvernului nr.$@1#$$$ privind protecia social a persoanelor ale cror contracte individuale de munc vor *i des*cute ca urmare a concedierilor colective, modi*icatH i completatH prin rdonana de <r(enH a 3uvernului nr. 2$1:;;:, pu'licatH +n Monitorul *icial !artea 0 nr. :$: din 5; aprilie :;;:. A.=E 6<R6E Cule(ere de deciBii pe anul #$,-, #$@$, #$$@% *icial nr.5#; din 5; *icial nr.$$ din $

Pagina 2 din 3

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Cule(ere de practic Gudiciar civil pe anul #$$:, Casa de Editur i !res &ansa, "ucureti #$$:% Cule(ere de practic Gudiciar a tri'unalului "ucureti #$$5?#$$, I coordonator Dan .upacu, Ed. All "ec9 #$$@% Colecia Dreptul% Revista rom4n de drept nr.#1#$,@, nr.@1#$@;, nr.,1#$@5, nr.:1#$@2, nr.51#$@2% Revista de drept comercial nr.E1#$$,, nr.,1#$$,, nr.@1#$$,, nr.E1#$$$% JJJ KKK.cdep.ro @. JJJKKK.indaco.ro

Pagina 3 din 3