P. 1
Cercul de Drept Si Administratie Publica Al Universitatii

Cercul de Drept Si Administratie Publica Al Universitatii

|Views: 0|Likes:
Published by Nicoleta Ciacu

More info:

Published by: Nicoleta Ciacu on Jan 22, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2014

pdf

text

original

Cercul de Drept şi Administraţie publică al Universităţii “Constantin Brâncoveanu” a organizat masa rotundă cu tema: “Rolului Juristului într-o instituţie

publică. Studiu de caz: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila”. venimentul a avut loc miercuri! "" decembrie #$"%! iar invitat a &ost 'uristul (taicu )eodor* A &ost abordat impactul şi implicaţiile +oului Cod Civil atât asupra mediului de a&aceri actual! cât şi a societăţii moderne şi a &amiliei iar evenimentul s,a dovedit a &i un instrument de in&ormare e-trem de interesant pentru cei prezenţi la eveniment* (,au dezbătut noile reglementări .n materia relaţiilor de &amilie! .n mod special pe acelea care privesc divorţul şi metodele de simpli&icare a procedurilor unui ast&el de proces* /uristul )eodor (taicu a subliniat importanţa mediatorului .ntr,un ast&el de caz! .ntrucât acesta poate rezolva aceste situaţii .n mod amiabil şi .i poate scuti pe cei implicaţi de plata ta-ei de timbru de %0 pentru parta'! care se ac1ită .n mod normal! atunci când parta'ul este realizat prin intermediul instanţei* (tudenţii prezenţi la eveniment au mai primit răspunsuri la o altă serie de .ntrebări: Cum se poate obţine o pensie de .ntreţinere sau o rentă viageră .n urma unui divorţ2 Ce este convenţia matrimonială2 Care sunt tipurile de regimuri matrimoniale şi cum poate alege o persoană unul dintre aceste regimuri şi altele* 3Ce este important de tiut pentru cuplurile căsătorite !inclusi" pentru cei căsătoriţi înainte de intrarea în "i#oare a $oului Cod Ci"il% este că sc&imbarea re#imului matrimonial se poate 'ace i după înc&eierea căsătoriei( cu condiţia să 'i trecut un an de la căsătoria soţilor” a punctat 'uristul (taicu )eodor* Un alt subiect .nscris .n programul mani&estării a &ost dedicat pro'esiei Consilier /uridic* Ast&el! con&orm legislaţiei! poate &i consilier 'uridic persoana care .ndeplineşte următoarele condiţii: a4 este cetăţean român şi are domiciliul .n 5omânia6 b4 are e-erciţiul drepturilor civil şi politice6 c4 este licenţiat al unei &acultăţi de drept6 d4 este apt din punct de vedere medical pentru e-ercitarea pro&esiei6 această condiţie se dovedeşte cu certi&icat medical eliberat .n condiţiile legii6 e4 nu se a&lă .n vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege* Consilierul 'uridic numit .n &uncţie are statutul &uncţionarului! potrivit &uncţiei şi categoriei acesteia* Consilierul 'uridic des&ăşoară următoarele activităţi:

Biroul Juridic.n raporturile lor cu autorităţile publice! instituţiile de orice natuă! precum şi cu orice persoană 'uridică sau &izică! română sau străină6 7 .n pro&esie! dobândesc calitatea de consilieri de&initivi Staicu Teodor. .ndrumător! de&initivarea şi celelalte condiţii din perioada stagiului sunt cele prevăzute . .n condiţiile legii şi ale regulamentelor speci&ice unităţii! avizează şi contrasemnează actele cu caracter 'uridic 7 8stagiar şi de&initiv4 poate pune concluzii la 'udecătorie şi la tribunale ca instanţă de &ond! la organele de urmărire penală! precum şi la celelalte organe administrative cu atribuţii 'urisdicţionale 7 8de&initiv4 poate pune concluzii la instanţele 'udecătoreşti de toate gradele! la organele de urmărire penală! precum şi la toate autorităţile şi organele administrative cu atribuţii 'urisdicţionale* Stagiul în profesia de Consilier Juridic 9a debutul e-ercitării pro&esiei! consilierul 'uridic e&ectuează obligatoriu un stagiu de pregătire pro&esională cu durata de # ani! perioadă .n legea pentru e-ercitarea pro&esiei de avocat şi statutul pro&esional al acesteia! care se aplică .n vigoare a legii privind organizarea şi e-ercitarea pro&esiei de consilier 'uridic! debutaseră .inerilor absol"enti ai unei /acultăţi de 0rept le doresc ca odată cu terminarea 'acultăţii să nu î i uite idealurile i c&iar dacă pe parcurs( renunţă la această meserie să nu renunţe i la ideea .m considerat întotdeauna că Biroul *uridic este un -motora ” din marea ma inărie care se c&eamă Inspectoratul Judeţean de Poliţie Brăila i că alături de celelalte -componentedepartamente” din cadrul său contribuie la bunul mers al acti"ităţii acestuia.n serviciul căreia se a&lă ori a persoanei 'uridice cu care are raporturi de muncă! apără drepturile şi interesele legitime ale acestora .7 asigură consultanţa şi reprezentarea autorităţii sau instituţiei publice .n care are calitatea de consilier 'uridic stagiar* Condiţiile e&ectuării stagiului! asigurarea consilierului 'uridic .n mod corespunzător* Consilierii 'uridici care la data intrării . Inspectoratul Judeţean de Poliţie Brăila: “)eseria mea( meseria de *urist este 'rumoasă i nu at+t prin prisma 'uncţiei deţinute aici( care ar trebui să conteze cel mai puţin( c+t prin pro"ocările înt+lnite în 'iecare zi( prin întrebările care î i a teaptă răspunsul pentru ca lucrurile să poată 'uncţiona i să poată 'uncţiona bine.

” Asist.de la care ar 'i trebuit să plece atunci c+nd s-au înscris la drept: aceea de a 'i oameni i de a încerca să-i a*ute întotdeauna pe alţii. univ. Alina Sulicu Asist. Nicoleta Ciacu . univ. drd. drd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->