You are on page 1of 7

Introducere în Oracle Application Express

Această secțiune descrie aplicația Oracle Application Express, arhitectura sa, și mediul de utilizare al produsului. De asemenea, vă introduce în conceptele și termenii utilizați în acest ghid atunci când se discută de Oracle Application Express. Subiecte • • • • • Despre Oracle Application Express Înțelegerea arhitecturii aplicației Oracle Application Express Despre mediul Oracle Application Express Despre rolurile utilizatorilor Oracle Application Express Prezentare generală a aplicației care se construiește

Despre Oracle Application Express
Oracle Application Express este un instrument de dezvoltare rapidă a aplicațiilor e! pentru !aze de date Oracle. "olosind doar un !ro ser e! și experiență limitată în programare , vă puteți dezvolta aplica ții pro#esionale care sunt atât rapide cât și sigure. Datorită caracteristicilor prede#inite, cum ar #i teme de inter#ață, controalele de navigare, agenți de #ormular și rapoartele #lexi!ile, Oracle Application Express accelerează procesul de dezvoltare al aplicației. Din perspectiva utilizatorului #inal, aplica țiile des#ășurate necesită doar un navigator e! și accesul la o !ază de date Oracle care rulează Application Express. $otă% Pentru a a#la mai mult despre caracteristicile Oracle Application Express, #aceți clic& pe !utonul Află mai mult...de pe prima pagină a 'pațiului de (ucru.

Înțelegerea arhitecturii Oracle Application Express
Oracle Application Express se instalează cu !aza de date Oracle și este #ormat din datele din ta!ele și codul P()'*(. "ie că se execută mediul de dezvoltare al Oracle Application Express sau o aplicatie construită cu Oracle Application Express, procesul este acela și. +ro ser,ul trimite o cerere de adresă -.( care este translatată într,un apel Oracle Application Express P()'*(. După ce !aza de date procesează codul P()'*(, rezultatele sunt retransmise către !ro ser su! #orma de cod /01(. Acest ciclu se petrece de #iecare dată cand se cere sau se execută o pagină. 'esiunea pu!lică a aplicației este gestionată în ta!elele !azei de date din cadrul Oracle Application Express. $u #olosește o conexiune de !aze de date dedicată. În schim!, #iecare cerere este #ăcută printr,o sesiune de !aze de date separată, consumatoare de resurse minime de calculator.

2

'epararea de nivelul de mi:loc pentru nivelul !azei de date .ețineți că această arhitectură pe trei niveluri este #ormată din următoarele componente% un !ro ser 6e!. 'erverul Oracle /00P 8Apache9 cu mod3pls4l sau Oracle Application Express (istener. cât și Oracle Application Express (istener #unctionează ca agenți de comunicare între serverul 6e! și o!iectele Oracle Application Express din !aza de date Oracle. De asemenea. Avanta:ele Oracle /00P 'erver 8Apache9 cu mod3pls4l sau Oracle Application Express (istener includ% . sau la gate a5. -rmătorul gra#ic ilustrează arhitectura Oracle Application Express utilizând 'erverul /00P Oracle și mod3pls4l. acestea mapează cereri de !ro ser spre solicitări de proceduri de !aze de date stocate peste o conexiune '*(7$et.ul încorporat P()'*(. În gra#ic se o!servă săgeți mergând în am!ele direcții între !ro ser. eliminându.eal Application <lusters 8Oracle . Potrivit pentru mediile Oracle . se ast#el necesitatea #olosirii conectorului mod3pls4l.Înțelegerea opțiunilor serverelor WE Pentru a putea rula. Despre Serverul !""# Oracle $Apache% și Oracle Application Express &istener 'erverul /00P Oracle #olosește conectorul mod3pls4l pentru a comunica cu motorul Oracle Application Express din !aza de date Oracle. 'erverul /00P Oracle și mod3pls4l. 1ai exact. precum și o !ază de date Oracle ce conține Oracle Application Express. se o!servă săgeți mergând în am!ele direcții între 'erverul /00P Oracle și !aza de date Oracle. 1otorul Application Express se a#lă în !aza de date Oracle. Această ilustrație descrie gra#ic arhitectura Oracle Application Express atunci când se utilizează Apache ) mod3pls4l.A<9 = . 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 . Oracle Application Express tre!uie să ai!ă acces la Oracle Application Express (istener. Atât 'erverul /00P Oracle. Oracle Application Express (istener comunică direct cu motorul Oracle Application Express.ul 6e! și 'erverul /00P Oracle.

ului încorporat P()'*(% .ul încorporat P()'*(. -rmătorul gra#ic ilustrează arhitectura Oracle Application Express utilizând gate a5. Anclus în !aza de date . ?ate a5.e-i de asemenea. 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 După cum s.ul încorporat P()'*( rulează în serverul /00P Oracle @1( D+ din !aza de date Oracle și include caracteristicile de !ază ale mod3pls4l. -șurința con#igurării . 1otorul Application Express se a#lă în !aza de date Oracle.a văzut în gra#icul anterior.2 necesită Oracle Application Express (istener sau Oracle /00P 'erver 8Apache9 cu mod3pls4l. Despre gate'a()ul #&*S+& încorporat ?ate a5. in#rastructura necesară creării aplicațiilor dinamice. 'e o!servă săgeți în am!ele direcții între !ro ser. Pune la dispoziția !azei de date un server 6e! și de asemenea.ul încorporat P()'*( se instalează în !aza de date Oracle.ul încorporat P()'*( în loc de Apache)mod3pls4l. gate a5. BÎntelegerea <elor mai !une practici ale Administratorului de securitateC în Oracle Application Express Builder Ghidul utilizatorului Despre motorul Application Express 1otorul Application Express #ace și procesează pagini. Avanta:ele gate a5. -rmătorul gra#ic ilustrează arhitectura pe trei niveluri. Această ilustrație descrie gra#ic arhitectura Oracle Application Express atunci când se utilizează gate a5..ul 6e! și !aza de date Oracle. De asemenea. >ersiunile anterioare Oracle Data!ase 22. e#ectuează următoarele sarcini% • ?estionarea sesiunii de stat D . Anstalarea serverului nu se #ace separat . ce conține P()'*( încorporat și Oracle Application Express.ul încorporat P()'*( este o arhitectură simplă pe două niveluri și este #ormat din aceste componente% un !ro ser 6e! și o !ază de date Oracle.

• • • • 'ervicii de autenti#icare 'ervicii de autorizare <ontrolul #luxului de pagină >alidări de prelucrare Despre /ediul Oracle Application Express Oracle Application Express permite unei singure !aze de date Oracle să devină un serviciu de !aze de date parta:at pentru grupul de lucru. se poate crea un singur spațiu de lucru pe care dezvoltatorii să.l împartă. -n spațiu de lucru este o !ază de date virtuală privată.un mediu tipic de dezvoltare. 1ai mulți utilizatori îl pot accesa #olosind un !ro ser 6e! #ără a instala so#t are suplimentar. spații de lucru și scheme de !aze de date. Despre Spațiile de &ucru Eona în care se vor dezvolta aplica ții se numește spațiu de lucru. -rmătoarea ilustrație arată relația dintre utilizatori și dezvoltatori. se poate crea spații de lucru dedicate pentru anumiți dezvoltatori sau proiecte. care permite mai multor utilizatori să lucreze în cadrul aceleiași instalări Oracle Application Express păstrând în același timp private o!iectele lor. F . datele și aplicațiile. <rearea unui spațiu de lucru dedicat limitează accesul la o!iectele spațiului de lucru numai pentru utilizatorii asociați cu spațiul de lucru. Oricum. Într.

1ai mulți utilizatori și dezvoltatori pot accesa același spațiu de lucru. Despre rolurile utili-atorilor Oracle Application Express <ând se con#igurează utilizatorii Application Express la o organizație mare. . vizualizări și proceduri stocate. 0tili-atorii finali nu au privilegii de dezvoltare. O schemă unică poate #i asociată cu unul sau mai multe spații de lucru. precum și vizualizarea #ișelor înregistrate. . De-voltatorii sunt utilizatori care creează și editează aplicații și modi#ică o!iectele !azei de date. -tilizatorii #inali se de#inesc pentru accesa aplicații care nu utilizează o schemă externă de autenti#icare. .olurile din Oracle Application Express includ următoarele% Administratorii spațiului de lucru sunt utilizatorii care realizează sarcini speci#ice de administrator într. .un spațiu de lucru. De asemenea. se atri!uie roluri și privilegii utilizatorilor speci#ici.Această ilustrație arată relația dintre utilizatori. An#ormații suplimentare despre acest gra#ic pot #i găsite în textul dimpre:ur. cum ar #i gestionarea conturilor de utilizator. acesta se asociază cu o schemă nouă sau cu una de:a existentă. un spațiu de lucru poate #i asociat cu una sau mai multe scheme. Dezvoltatorii pot avea propriul spațiu de lucru sau pot împărți un spațiu de lucru. G . dezvoltatori. și un utilizator sau dezvoltator poate accesa mai multe spații de lucru. O schemă este un container logic pentru o!iectele !azei de date. 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Atunci când se creează un spațiu de lucru. monitorizarea activității în spațiul de lucru. precum și schemele !azei de date. cum ar #i ta!ele. spații de lucru.

H . precum și aplicațiile pu!licate. . 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Pentru acest ghid. Application Express Administration 'ervices. An#ormații suplimentare despre acest gra#ic pot #i găsite în textul dimpre:ur. -rmătoarea ilustrație arată mai mulți utilizatori cu di#erite roluri care accesează mediul de dezvoltare Oracle Application Express.Administratorii instanță sunt superutilizatori care gestionează o întreagă instanță găzduită utilizând aplicația Application Express Administration 'ervices. tre!uie să aveți privilegiile asociate de o!icei cu trei roluri% Administrator Anstanță. Această ilustrație arată dezvoltatorii și administratorii spațiului de lucru accesând mediul de dezvoltare din Application Express. -rmătoarea ilustrație arată o instanță Oracle Application Express cu un singur utilizator. Oricum. Administrator 'pațiu de (ucru și Dezvoltator. administratorul este singurul rol cu acces la aplicația Administration 'ervices.

esurse -mane 8.Această ilustrație descrie arhitectura pentru o instanță cu un singur utilizator. precum și Dezvoltator. un singur utilizator are drepturi asociate cu trei roluri% Administrator Application Express. 0utorialul arată cum se construiește aplicația.2. Administrator 'pațiu de (ucru. I . se creează o simplă aplica ție de . Aplicația gestionează in#ormații departamentale și despre anga:ați stocate în ta!elele departament și anga:ați care se creează. În acest caz. 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 #re-entare generală a aplicației care se construiește În B<onstruirea AplicațieiC de la pagina F.-9 pentru o companie #ictivă denumită AnyCo Corp. cum se modi#ică și apoi cum se previzualizează.