You are on page 1of 4

DETERMINAREA CLORULUI REZIDUAL Generalităţi: după contactul dintre clor şi apa de 30 minute, rămâne in apă un exces de clor care

se numeşte clor rezidual. Clorul rezidual se poate prezenta sub 2 forme şi anume: acid ipocloros sau ipoclorit care poartă denumirea de clor liber şi cloramină care se numeşte clor le!at. "ceste 2 forme ale clorului rezidual sunt importante deoarece actiunea şi stabilirea lor in app este diferită. #rezenţa clorului rezidual in apa supusă dezinfecţiei are o importanţă sanitară deosebită, indicând pe de o parte că s$a introdus o cantitate de clor suficientă pentru a asi!ura dezinfecţia, iar pe de altă parte indică inte!ritatea reţelei de distribuţie a apei clorului rezidual liber este un indicator mai %aloros decât cel le!at deoarece este mult mai sensibil. &'()*" C+ &'(,-)."/0 #rincipiul metodei: clorul molecular decolorează soluţia de metiloran1 proporţional cu concentraţia sa. .eacti%i: $ metiloran1 soluţie 0,23 4 . 5tandardizarea soluţie de metiloran1 se realizează astfel incât 6 ml metiloran1 să fie decolorat de 0,6 &! de clor7 $ &etiloran1 soluţia de lucru se obţine din soluţia de metiloran1 amintită mai sus, diluată de

60 ori 7 6 ml din această soluţie este decolorată de 0,06 &!Cl 7 $ acid sulfuric soluţie 6:3 . &odul de lucru:intr$un flacon 'rlenma8er se introduc 600 ml apă de analizat şi se adau!ă 0,9 ml acid sulfuric 6:3 . 5e titrează cu metiloran1 soluţia de lucru până ce se obţine o coloraţie roz persistentă timp de 2 minute. #aralel se face şi o probă martor folosind apă bidistilată. Cantitatea de metiloran1 folosită la proba martor se scade din cantitatea de metiloran1 folosită la probă.

insolubilă. soluţie 0.: $ $ azotat de ar!int.?. &)*+.'"C(. 5fârşitul reacţiei este indicat de cromatul de potasiu. #rincipiul metodei: ionul clor reacţionează cu azotul de ar!int in mediul neutru pentru a forma clorura de ar!int.Calcul: ml Cl liber:dm3. se introduce intr$un flacon 'rlnma8er.02 / sau 0.02 / A daca conţinutul in cloruri este de sub . DETERMINAREA CLORURILOR DIN APA Generalităţi: Clorurile din apă pro%in din sol sau in urma unei poluări de ori!ine animală sau umană când concentraşia %ariază in timp.6 / 7 cromat de potasiu 60@ .+: 5e iau 600 ml apă de analizat. /:60 /. cantitatea de metiloran1 folosită la titrare. se adau!a 6 ml cromat de potasiu şi se titrează cu azotat de ar!int 0. Clֿ< "!/)3 = "!Cl < /)3ֿ Cr)2>2 < 2"!/)3 = Cr)2"!2 < 2>/)3 .*' -+C.

A%CfC3. alcalino$teroşi şi a idroxizilor. sau 0. factorul soluţie de azotat de ar!int 3. ec i%alentul in &!Clֿal unui neazotat de ar!int. carbonaţilor alcalini. %olumul azotatului de ar!int introduşi in probă la titrare 7 f .90 m! : l B.99. /a)D < DCl = /aCl < D2) CaADC)3B2 < 2DCl = CaCl2 < 2D2C)3 . #rincipiul metodei: neutralizarea unei cantităţi din apa de analizat cu un acid diluat in prezenţă de indicator. Calcul: m! Clֿ: dm3. 0.99:600B C6000 % .2. DETERMINAREA ALCALINITATII APEI Generalităţi: "lcalinitatea apei este dată de prezenţa bicarbonaţilor. "lcalinitatea determinată in prezenţa metil$oran1ului A pD.6 /. carbonaţii şi bicarbonaţii alcalini.2 B constitue alcalinitate totală şi este dată de bazele libere.6 / A daca conţinutul de cloruri este peste 90 de m! : dm3 B până ce culoarea %irează de la !alben$%erziu la !alben$brun.

? C f ?.6 /. determinarea făcându$se in prima zi de la recoltare. . care %or fi păstrate la rece până se %or lua in lucru. .ecoltarea probelor: se face in flacoane de pirex sau polietilenă.6 / 7 metiloran1 0..6 /. .eacti%i: $ $ $ acid clor idric 0. ml DCl 0. Calcul: ml DCl /:dm3.nterferenţa: determinarea este interferată de prezenţa clorulu rezidual care este indepărtat prin tratarea apei de analizat cu câte%a picături de tiosulfat de sodiu 0.06 / folosiţi la titrare7 f. factorul acidului clor idric 0.6 / până ce culoarea %irează de la !alben citrin la !alben portocaliu.6 / 7 &odul de lucru: se iau 600 ml apă de analizat intr$un flacon 'rlenma8er. se adau!ă 2$3 picături de metiloran1 şi se titrează cu DCl 0.6@ in apă 7 tiosulfat de sodiu 0.