You are on page 1of 6

Proiect de lectie

Data : Clasa : a-V-a Aria curriculara: Matematica si stiinte ale naturii Profesor : RAMONA MANCU Obiectul: Biologie-Botanica Unitatea de învaţare: Alcatuirea unei plante cu flori Subiectul:Samanta Tipul lectiei: predare de noi cunostinte Competenţe specifice: • Să identifice plante i grupe de plante! • Să sta"ilească rela#ii $ntre factorii de mediu i di%ersitatea plantelor! • Să utili&e&e metode i mi'loace adec%ate e(plorării)in%estigării lumii %egetale! Obiective operationale: • Sa enumere principalele tipuri de seminte! • Sa pre&inte alcatuirea interna a semintei! • Sa defineasca termenul de germinatie! • Sa enumere factorii interni si e(terni care fa%ori&ea&a germinatia! • Sa pre&inte etapele germinatiei* Demersul didactic: a. Resurse procedurale: con%ersa#ia euristică+ o"ser%atia+ in%atarea prin descoperire+ mo&aicul! b. Resurse materiale: manual+ material %egetal proaspat , seminte de fasole in diferite stadii de germinare-+ atlasul "otanic+ ta%ite+ coli al"e+ mar.er+ carioci+ fise de acti%itate* c. orma de activitate: frontal + pe grupe

Organele care au rol in inmultirea plantei sunt: floarea-fruct-samanta* .Care sunt organele care au rol in inmultirea plantei > Care sunt functiile florii> Ce modificari sufera floarea dupa fecundatie> ACT)*)TAT%A %"%*)"OR < i pregătesc căr#ile i caietele* Raspund la intre"arile profesorului: .0loarea indeplineste functia de poleni&are si fecundatie* .!etode de evaluare: formati%a+ prin fisa de e%alure "ocul desfasurarii: sala de clasa #iblio$rafie: /*0loarea 1o"ran . D%S &'URAR%A "%C()%) %TAP%"% "%CT)%) Organizarea clasei Verificarea cunostintelor anterioare ACT)*)TAT%A PRO %SORU"U) -Pregătesc materialul didactic* -Note& $n catalog ele%ii a"sen#i i %erific dacă sunt condi#ii optime pentru desfă urarea lec#iei* Prin c=estionare orala! ele%ii tre"uie sa raspunda la in tre"arile profesorului: .?n urma fecundatiei petalele si sepalele se usuca si cad+ staminele se reduc si ele+ stigmatul si stilul se usuca+ o%arul se transforma in fruct si o%ulul in samanta* -O"ser%a "oa"ele de fasole si aprecia&a ca in lectia de asta&i %om studia samanta* Captarea atentiei * -Pre&entarea materialului stimul : roaga ele%ii sa o"ser%e ta%itele de pe mese si incura'ea&a ele%ii sa-si e(prime parerea despre ce %or studia in aceasta lectie* .Biologie* Manual pentru clasa a V a+ 2ditura 3eora + Bucuresti 4556! 4*Viorel 7a&ar+ Mariana Nicolae-7ectia forma de "aa a organi&arii procesului de predare-in%atare-e%aluare la disciplina "iologie+ 2ditura Ar%es+ 4558! 9*Viorel 7a&ar * :Metode utili&ate in predarea "iologiei+ 2ditura Ar%ens+ 455.

dupa clarificare cunostintelor+ solicita re%enirea la grupa lor initiala+ in %ederea reali&arii raportului de ec=ipa @* 0a&a demonstratiei: .profesorul solicita ele%ilor sa pre&inte noile cunostinte su" forma unui poster reali&at pe coala A4 -Notea&ă $n caiete titlul lec#iei i urmăresc o"iecti%ele* .reuneste e(pertii cu acelasi numar+ constituind grupe de e(perti+ pentru a de&"ate pro"lema impreuna 6*Reintoarcerea in ec=ipa: .Profesorul e(plica etepele de lucru corespun&atoare metodei alese: mo&aicul! /* Pre&entarea pro"lemei: -profesorul imparte tema care %a fi a"ordata in 6 su"teme pe care le comunica ele%ilor .Anuntarea temei si a o"iecti%elor* 1iri'area in%atarii* -Anun# i scriu pe ta"lă tema lec#iei i pre&int o"iecti%ele pe care ele%ii tre"uie să le cunoască la terminarea lec#iei* .0iecare grupa tre"uie sa ordone&e "oa"ele de fasole din ta%ite in .7ipesc pe o coala al"a "oa"ele de fasole indicand si etapa functie de de&%oltare+ indicand etapa de germinatie in care se gasesc* de germinatie corespun&atoare* .e(pertii transmit cunostintele acumulate+ retinand la randul lor+ cunostintele pe care le transmit colegii lor+ e(perti in alte su"teme O"tinerea performantei ele%ilor* .distri"uie ele%ilor fisele de lucru ce contin intre"ari formulate de profesor+ cu scopul orientarii studiului indi%idual 4* 0a&a independenta: .imparte clasa in grupe de cate 6 ele%i+ fiecare ele% primind un numar de la /-6 .se grupea&a in grupurile de e(perti pentru a de&"ate pro"lema impreuna! ele%ii pre&inta un raport indi%idual asupra a ceea ce au studiat+ clarificand noile cunostinte+ astfel incat sa poata se le pre&inte cat mai "ine colegilor din grupa lor! .fiecare ele% studia&a si in%estig=ea&a independent sarcina primita+ astfel incat sa de%ina e(pert in pro"lema data Nr*/ : Alcatuirea semintei Nr*4 : 0actorii interni ai germinatiei Nr*9 : 0actorii e(terni ai germinatiei Nr*6 : 2tapele procesului de germinatie* .o"ser%a acti%itatea ele%ilor si inter%ine daca este solicitat sau este ne%oie 9* Constituirea grupurilor de e(perti: .asculta cu atentie e(plicatiile profesorului* -se grupea&a in functie de indicatiile primite si citesc tema primita+ in functie de numarul ales .

2%aluarea performantei* 0ormati%a+ prin fisa de e%aluare Completea&a fisa de e%aluare isa de activitate 1. Conditiile interne pentru germinare Sarcini de lucru: .citeste cu atentie te(tul din manual .reali&ea&a o sc=ema din care sa reiasa alcatuirea semintei de fasole Unde se gaseste tegumentul> Ce rol au cotiledoanele> 1in ce este alcatuit em"rionul> isa de activitate 2.analizeaza factorii interni ce asigura germinarea semintelor Cum trebuie sa fie samanta ca sa poata germina? .citeste cu atentie te(tul din manual . Alcatuirea semintei Sarcini de lucru: .

citeste cu atentie te(tul din manual .analizeaza factorii externi ce asigura germinarea semintelor Ce rol are apa? De ce are nevoie de lumina? Cum trebuie sa fie temperatura? isa de activitate 4.isa de activitate 3. Etapele procesului de germinare Sarcini de lucru: . Conditiile externe pentru germinare Sarcini de lucru: .

citeste cu atentie te(tul din manual .identifica modificarile ce insotesc trecerea dela samanta la planta adulta Care organ se dezvolta primul? Cum se orienteaza radacina? Dar tulpina? De ce indeplinesc cotiledoanele rolul de frunza? ..