You are on page 1of 2

PROIECT DISCIPLINA STATISTICA Problema A.

Înregistraţi pentru 40 unitati, valorile specifice ale unei perechi de caracteristici (X şi Y) între care există o legătură logică !atele pre"entate su# for$a ta#elară fac parte din lucrare, potrivit $odelului de $ai %os&
'r crt * (aracteristica X (xi) (aracteristica Y ()i)

40

+e #a"a datelor înregistrate se cer ur$ătoarele&
*) ,ă se calcule"e valorile $edii ( ) şi ( ) ale celor 40 de variante.) ,ă se sta#ilească a$plitudinea a#solută şi relativă, dispersia, a#aterea $edie pătratică şi coeficientul de variaţie pentru fiecare caracteristică- să se preci"e"e in funcţie de care din cele două caracteristici este $ai o$ogenă colectivitatea celor 40 unităţi/) ,ă se grupe"e cele 40 de unităţi în funcţie de fiecare caracteristică pe 401 intervale egale şi să se pre"inte repartiţiile unidi$ensionale o#ţinute su# for$ă de ta#ele si grafice statistice4) 2n vederea co$parării celor doua repartiţii unidi$ensionale organi"ate pe intervale de grupare, să se esti$e"e indicatorii tendinţei centrale ($edia, $ediana, $odul), a#aterea $edie pătratică, coeficientul de variaţie, precu$ şi indicatorii asi$etriei- să se explice diferenţele intre re"ultatele o#ţinute si cele înregistrate la punctele (*) si (.)1) 3ccept4nd că cele 40 de unităţi constituie un eşantion repre"entativ de /5 o#ţinut prin extragere si$plă, aleatoare, nerepetată dintr0o colectivitate generală, să se calcule"e pentru una dintre caracteristici, li$itele intervalului de esti$are a $ediei colectivităţii generale ( şi ) cu o pro#a#ilitate de 0,6141 ("7.)8) ,ă se grupe"e cele 40 de unităţi conco$itent în functie de cele doua caracteristici o#servate, folosind intervalele sta#ilite la punctul (/)- repartiţia #idi$ensionala de frecventă se repre"intă su# for$a unui ta#el cu du#lă intrare după $odelul de $ai %os&
2ntervale de varia#ila ()) grupare după 9rupe constituite dupa varia#ila (x) :otal (f))

:otal (fx)

;) ,ă se preia din ta#elul de valori individuale ale o#servării pri$ele *1 perechi de valori (in ordinea înregistrării) şi să se caracteri"e"e legătura dintre (X) şi (Y) prin $etode ele$entare de anali"ă (serii paralele şi grafic)<) ,ă se esti$e"e para$etrii funcţiei de regresie şi să se $ăsoare intensitatea legăturii prin $etode para$etrice şi nepara$etrice pe cele *1 perechi de valori (x i,)i)

Problema B. +reluaţi dintr0un anuar statistic o serie cronologică de ;0** ter$eni consecutivi, referitoare la producţia, consu$ul, exportul, i$portul, etc ,e cer ur$ătoarele&
*) ,ă se repre"inte grafic această serie.) ,ă se calcule"e indicatorii a#soluţi, relativi şi $edii pentru caracteri"area variaţiei in ti$p-

ă se a%uste"e seria prin $etode $ecanice si analitice si sa se extrapole"e pentru ur$atorii doi ani ./) .