3.PLENUM 18. ZJAZDU KS ČÍNY konané 9.-12.

novembra 2013
http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-11/28/c_132926612.htm Zásadné plénum politického byra ÚV KS Číny vytýčilo úlohy pre ekonomickú a spoločenskú reformu do roku 2020 a prezentovalo tak politický a ekonomický program nového Čínskeho vedenia. President a GT KS Xi Jinping vyjadril správnosť Dengovej línie na ekonomické reformy a otvorenosť krajiny. Vyjadril presvedčenie, že len reformy, otváranie sa svetu a socializmus a marxizmus môžu zachrániť Čínu. Bolo prijaté rozhodnutie o strategickej misii koplexného prehĺbenia reforiem a ďalšieho otvárania sa Číny. Kľúčové a rozhodujúce rozhodnutia by mali byť naplnené do roku 2020. KĽÚČOVÉ ROZHODNUTIA    Trh bude hrať zásadnú rolu pri alokovaní zdrojov, ekonomická reforma bude kľúčovou pre celú reformu, zatiaľ čo jadrom ekonomickej reformy zostáva vyvážený vzťah medzi trhom a vládou, Čína musí rešpektovať základný zákon trhovej ekonomiky a pracovať na problémoch nedostatočne rozvinutého trhového systému, na problémoch nadmerných vládnych zásahov do ekonomiky, ale aj na slabej kontrole trhu,   nechať rozhodovať trh neznamená nechať ho rozhodovať o všetkom. „Socialistická trhová ekonomika potrebuje aj trh, aj vládu, avšak obe hrajú rôzne role“. vláda bude udržiavať stabilné makroekonomické podmienky, realizovať verejné služby, zaručovať férovú súťaž, dohliadať na trh, udržovať trhový poriadok (poriadok na trhu), podporovať udržateľný rozvoj a zasahovať, ak trh zlyhá,  bude ustanovená pracovná skupina koordinujúca, kontrolujúca a riadiaca ekonomické reformy,

aby povoľoval väčší vstup súkromného kapitálu na trh k budovaniu ekonomiky zmiešaného vlastníctva. čo sa týka technológií. kultúry. aby všetky aspekty týkajúce sa ekonomiky. Čína viac otvorí svoj bankový systém za podmienok posilnenej regulácie povolí vstup privátneho kapitálu do bankového systému s cieľom založenia bánk malej a stredne veľkosti. Bude ustanovená národnobezpečnostná komisia s cieľom posilnenia zjednoteného vedenia štátnobezpečnostných činností. obsahu a bezpečnosti.     podmienkou úspechu reformy je udržanie národnej bezpečnosti a sociálnej stability. protikorupčnú činnosť ako aj manažment a kontrolu prírodných zdrojov. posilnenie konzultatívnej demokracie. . Bude zavedená nová reforma právneho poriadku štátu k prevencii voči zneužívaniu právneho systému a k lepšej ochrane ľudských práv. politiky. aby mali za určitých podmienok dve deti.  zlepšiť komplexné plánovanie riadiacich činností štátu tak. spoločnosti a ekologického progresu boli riadne koordinované. základný ekonomický systém projektovať tak. posilnenie internetového manažmentu k zabezpečeniu jeho správneho použitia a kybernetickej bezpečnosti. ustanovovania bezpečnostných princípov a politík a prevádzanie výskumov v tejto oblasti. za ktoré je možné dostať trest smrti. Čína postupne zníži výpočet počet trestných činov.    30 % zisku štátom vlastneného kapitálu bude musieť byť do roku 2020 vrátených vláde. bolo vyhlásené zrušenie pracovných prevychovacích táborov. integáciu mestkých a vidieckych sídiel. sociálnym sieťam a internetu bude venovaná sústredená pozornosť. reformu fiskálneho systému. Nové pravidlá ekonomických reforiem boli nazvané ako dokument ovplyvňujúci celú epochu. posilňovať budovanie právneho systému v oblasti štátnej bezpečnosti.     boli uvoľnené pravidlá dodrživania politiky jedného dieťaťa a povolené rodinám. Bude navrhovať a riadiť štátobezpečnostné stratégie. zlepšenie právneho systému.

President Xi Jinping said the leading group for overall reform is designed to ensure smoothness of the country's reform.xinhuanet. Nov. Full story Equal modernization fruits for urban. Nov. Full story China issues detailed reform roadmap BEIJING. 15 (Xinhua) -. Nov.The Communist Party of China (CPC) has to acknowledge the market's decisive role in allocating resources as it is proven to be the most effective. according to the full text on a key Communist Party of China (CPC) document unveiled Friday. 15 (Xinhua) -. 15 (Xinhua) -.The Communist Party of China (CPC) will promote the urbanrural integration drive so as to ensure that rural residents equally share the benefits of modernization. 15 (Xinhua) -.http://news. providing a roadmap for China's further development.htm China issues detailed reform roadmap BEIJING.The full text of the Communist Party of China (CPC) Central Committee's decision on major issues concerning comprehensively deepening reforms was issued Friday.The new judicial reform measures put forth in a key document of the Communist Party of China (CPC) are aimed at preventing miscarriage of justice and better protecting human rights. Full story Key reform decision settles market-government relationship: Xi BEIJING. Nov.Full storyBEIJING. rural residents: Xi BEIJING.Full story Leading group formed to ensure reform smoothness: Xi BEIJING. Nov. Nov.The full text of the Communist Party of China (CPC) Central Committee's decision on major issues concerning comprehensively deepening reforms was issued Friday. 15 (Xinhua) -- Related: Xi expounds new judicial reform measures BEIJING. 15 (Xinhua) -. President Xi Jinping has said. providing a roadmap for China's further development. 15 (Xinhua) -.com/english/china/2013-11/15/c_132891922. said President Xi Jinping when explaining a key document about reforms. Full story China issues detailed reform roadmap . Nov. said Xi Jinping when explaining a key document on reform.

BEIJING. 15 (Xinhua) -. providing a roadmap for China's further development.Full story . Nov.The full text of the Communist Party of China (CPC) Central Committee's decision on major issues concerning comprehensively deepening reforms was issued Friday.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful