You are on page 1of 1

Vreme pripreme: 45 minuta

Broj osoba: 12

PosLupuk prIpreme:
SLuvILI kuvuLI 1I mIeku I 1I vode, z kusIku
seceru I vunII seceru.
MuIo mIeku odIILI od Logu I Lu ruzmuLILI 6
zumunucu,6 kusIku brusnu,1 ceo gusLIn.
MesujucI po muIo sIpuLI u provreIo mIeko I
kuvuLI uz sLuIno mesunje dok se ne zgusne.
Posebno umuLILI sneg od 6 beIunucu I u vruc
III doduvuLI kusIku po kusIku I mesuLI
vurjucom,nIkuko mIkserom du se dobIje IInu
jednoIIcnu musu.
Nu dno LepsIje sIozILI peLIL keks nuLopIjen u
mIeko I IzIILI krempILu u LepsIju.
Kud se ohIudI sLuvILI odozgo sIug I preIILI
cokoIudnom gIuzurom,zu koju sLe IsLopIII
cokoIudu su uIjem.
1l vode
1l mleka
6 jaja
25 kasika secera
3 vanil secera
1 ceo gustin
6 kasika brasna
petit keks
slag
cokolada za glazuru
SusLojcI:
Naslovna
Recepti Redakcije
Vasi recepti
Dodajte vas recept
Dobitnici nagrada
BECKA KREMPTA
Recept korIsnIka: ]eIena RadovIc
Utorak, 25. 05. 2010.
rzo,jednostctno i pre stec ulusno...
23.9.2010 Zena | RecepLi | 8FCKA KRFMPl1A
zena.blic.rs/recepLi/DeserLi/./prinL 1/1