Test recapitulativ

Calcul algebric

clasa aVII-a

Subiectul I ( 50 puncte) – Pe lucrare se trec numai rezultatele.
1.
a) Rezultatul calculului : ( 2x + 1) ( x +2) - 2x2 – 5x este egal cu ............................
b) Efectuând : ( x - 1 )2 + (1 - x) ( 1 + x) obţinem ...................................................
c) Descompunând în factori : 25a2 – 4b2 = ................................................................

4p
3p
3p
2.

1
x

1
x3

= 2 , atunci x 3 +

4p

a) Dacă x +

este egal cu …………………......................

3p
3p

b) Rezultatul calculului : (3 −2 2 ) + ( 2 −2) +3 2 este ....................................
c) Descompusă în produs factori ireductibili : x3 + 7x2 + 12x este egală cu ............
2

2

3.
4p
3p

a) Minimul expresiei : x2 - 4x +5 se realizează pentru x = …………….………....
b) Rezultatul calculului :
este ..........................................

3p

c) Valoarea de adevăr a propoziţiei ,,

7 −4 3

" este ……………….....

=

4.
4p

a) Soluţiile ecuaţiei

sunt :

= ………….…..

3p

b) Media geometrică a numerelor :

3p

c) Descompusă în produs factori ireductibili : 25

- 1 şi

=……………..…….

+1 este……………………….…
este egală cu…….

5.
4p

a) Rezultatul calculului :

3p

b) Soluţia ecuaţiei :

3p

c) Factorizând : x2 – 2x + 1 -

este egal cu………..

- 6x + 9 = 0 este x =………………………………………...
, obţinem ………………………………………..

Subiectul II ( 40 puncte) – Pe lucrare scrieţi rezolvările complete.
1.
5p

a) Descompuneţi în factori :

6p

b) Arătaţi că :

−2

+ 2a

, ( ∀) a ∈ R .

2.
5p

a) Calculaţi x din egalitatea

6p

b) Calculaţi valoarea expresiei: [( a2 + 1) − a

] [( a2 + 1)+ a

] pentru a=

3.
6p
6p

a) Să se arate că numărul n =
+
natural.
b) Descompuneţi în factori : x2 – 10x + 25 – y2 + 6y− 9

6p

c) Dacă x =

1
3

, calculaţi │x2 – x │ + │x + 1│.

este număr

Toate subiectele sunt obligatorii.Notă. Se acordă 10 puncte din oficiu. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful