Perubahan Identitas Melayu di Thailand Selatan

Tan Sri Ismail Hussein * Nik Abdul Rakib Bin Nik Hassan **

Pengenalan Selatan Thailand terletak di bahagian utara Semenanjung Malaysia. Selatan Thailand merangkumi 14 provinsi. Provinsi-provinsi tersebut dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu Provinsi bahagian Selatan atas dan bahagian Selatan bawah. Provinsi Selatan bahagian bawah ini merangkumi 5 provinsi yang dominan penduduknya adalah penduduk keturunan Melayu. Provinsi-provinsi tersebut adalah Provinsi Songkhla, Pattani, Narathiwas, Yala dan Setul. Walaupun Provinsi Songkla atau Singgora penduduk Melayu adalah penduduk minoritas tetapi jumlahnya tertinggi diantara provinsi-provinsi yang Melayu menjadi minoritas di Thailand Selatan.

Bahasa Melayu yang dituturkan oleh penduduk keturunan Melayu di Selatan Thailand dibahagikan kepada 2 dialek iaitu:

Pertama, dialek Kedah-Perlis yang dituturkan oleh penduduk keturunan Melayu di Provinsi Setul dan Daerah Sadao, Provinsi Songkhla. Provinsi Setul adalah sebahagian dari negeri Kedah, Malaysia di zaman dahulu. Daerah Sadao (kecuali Mukim Prik) juga adalah sebahagian dari negeri Kedah yang diserahkan kepada kerajaan Siam mengikut perjanjian Inggeris-Siam dalam tahun 1909.

Kedua, dialek Patani. Dialek Melayu Patani tergolong dalam bahasa Melayu timur laut. Bahasa Melayu timur laut adalah salah satu cabang bahasa Melayu yang terdiri dari bahasa Melayu Patani, Kelantan dan Trengganu. Bahasa Melayu dialek Patani tidak berbeza dari bahasa Melayu dialek Kelantan. Dialek Patani dituturkan oleh keturunan Melayu di bekas negeri Patani lama iaitu Provinsi Pattani, Yala dan Narathiwas dan sebahagian dari Provinsi Songkhla.

Dasar Siamisasi atau asimilasi budaya di Thailand Selatan Setelah negeri Melayu Patani diterap secara total ke dalan pemerintahan Thailand. Pihak pemerintah Thailand telah menjalankan dasar Siamisasi atau asilimasi budaya terhadap

1

masyarakat Melayu di kawasan tersebut. Beberapa dasar asilimasi budaya telah dijalankan sehingga sekarang. Dasar-dasar tersebut seperti :

Dasar Siamisasi

melalui pendidikan

Pendidikan Kurikulum Pemerintah Negeri Patani adalah sebuah negeri yang pernah menjadi pusat pendidikan Islam yang terkenal. Raja Rama V mulai menjalankan pengembangan pendidikan Siam ke kawasan– kawasan di luar Kota Bangkok pada tahun 1868. Dalam tahun 1899 Pemerintah Siam lelah berjaya menubuhkan 2 buah sekolah Siam di Patani. Pada saat sekarang

sekolah-sekolah pemerintah telah berkembang ke seluruh Patani. Dari peringkat SD sehingga SMA dan juga beberapa universitas telah dibangunkan di provinsi-provinsi di Patani. Dengan cara inilah anak-anak Melayu telah menerima pendidikan kurikulum Thailand yang berasaskan bahasa Thai semenjak dari SD hingga ke universitas

Pendidikan sekolah agama Dasar Siamisasi melalui perubahan sekolah agama telah dijalankan. Seperti contoh, Pemerintah Thailand telah membuat satu peraturan untuk mengembangkan bahasa Thai ke sekolah-sekolah agama atau pesantren-pesantren. Pada tahun 1965 Pemerintah Thailand telah mengarah sekolah-sekolah agama atau pesantren-pesantren menukarkan status kepada sekolah-sekolah swasta mengajar agama Islam. Perubahan status pesantren-pesantren kepada sekolah-sekolah swasta mengajar agama Islam pada peringkat awal dijalankan dengan secara memaksa serta memberi bantuan kepadanya. Pengaruh dasar Siamisasi ini dapat dilihat contohnya pada sebuah sekolah swasta mengajar agama yang terkenal di provinsi Narathiwas telah menggugurkan mata pelajaran bahasa Melayu tulisan Rumi dari pelajaran yang diajarkan di Sekolah tersebut.

Dasar Siamisasi melalui pentadbiran pemerintahan Kerajaan Siam mulai campurtangan dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu Patani di zaman Raja Rama V. Raja itulah telah memperkenalkan sistem Thesaphibal pada tahun 1894. Pada tahun 1902, pihak Kerajaan Siam telah memperkenalkan “Peraturan pentadbiran negeri-negeri Melayu tahun 1902 ”. Dalam peraturan tersebut pihak Siam dibenarkan bersama

melantik pegawai negeri atau Palad Muang untuk mentadbirkan negeri-negeri raja-raja Melayu.

2

Sebelum tahun 1892, negeri-negeri Melayu Patani mempunyai taraf sebagai Prathedrach atau Vassal State. Bagi negeri-negeri Melayu Patani itu, ia mempunyai struktur pentadbiran pemerintahan tersendiri. Pada saat sekarang gelaran Melayu seperti Dato’ telah terhakis daripada masyarakat Melayu Patani. Cuma gelaran ini hanya di sebut pada beberapa jawatan saja.

Dasar Siamisasi penduduk Melayu melalui media massa Media massa adalah salah satu bidang yang memainkan peranan penting dalam menjayakan dasar Siamisasi. Di peringkat awal penduduk keturunan Melayu di provinsiprovinsi di Thaialnd Selatan menerima saluran TV dan siaran Radio dari Malaysia. Kemudian pihak Pemerintah Thailand telah menjalankan dasar Siamisasi dengan

penubuhan stesen beberapa stesen

untuk memancarkan saluran TV dari stesen ibu di Bangkok. Penubuhan radio di provinsi-provinsi ini. Media massa telah menjayakan dasar

Siamisasi sehingga masyarakat Melayu menerimanya.

Kesan Perubahan Identitas Melayu di Thailand Selatan Kesan terhadap Pendidikan, Bahasa dan Pemikiran Mengikut Puan Zainab Binti Sulaiman, bapanya memiliki sebuah kedai runcit dan di sekitar awal tahun 1970-an. Kebanyakan orang-orang tua dan kanak -kanak yang tinggal berhampiran dengan rumahnya. Biasanya mereka akan menonton rancangan drama TV dari RTM Malaysia. Sekarang kedai runcitnya masih menjadi tumpuan orang-orang yang tinggal berhampiran rumahnya. Tetapi tontonan mereka telah beralih dari RTM kepada TV Thailand Channel 3 ,5 , 7 ,11 dan ITV, kerana terpengaruh dari hubungan dengan masyarakat luar baik hubungan dengan pihak pemerintahan, media massa ataupun penduduk keturunan Thai serta pengaruh dari pendidikan kerajaan di dalam kampung dan luar kampung menyebabkan bahasa Melayu tempatan telah bercampur aduk dengan kata-kata dalam bahasa Thai.

Haji Abdullah Bin Haji Awang mengatakan pada zaman beliau masih kecil bahasa Thai belum lagi menyerap masuk ke dalam kampongnya dan mereka sering bercakap dalam bahasa Melayu. Tetapi anak-anak sekarang lebih minat berbahasa Thai. Beliau menjelaskan lagi, di kalangan penduduk tua kata-kata bahasa Thai yang diselitkan dalam pertuturan mereka lebih sedikit dari kalangan remaja. Di kalangan remaja selain dari mereka

3

menyelitkan kata-kata bahasa Thai dalam pertuturan mereka, adakala mereka suka berbahasa Thai di antara mereka pada waktu tertentu. Setengah mereka menganggap, apabila bertutur dalam bahasa Thai lebih mengangkat taraf diri mereka dari bahasa Melayu tempatan. Tengku Bongsu Tengku Hussein menyatakan pada zaman kecil beliau masih menggunakan bahasa Melayu diraja dengan keluarganya. Tetapi pada saat sekarang bahasa Melayu Diraja telah pupus dari pertuturan harian masyarakat Melayu di Thailand Selatan. Kesan terhadap Sosial, Politik Keasan dari dasar Siamisasi terhadap pentadbiran Pada peringkat awal struktur pentadbiran bagi negeri-negeri Melayu Patani iaitu Sultan atau Raja sebagai pemimpin tertinggi di negeri-negeri tersebut. Jawatan selanjutnya ialah " Dato'-Dato' " ataupun " Sri Tuan Kromkan" dalam bahasa Thai yang terdiri dari kerabat diraja dan pembesar-pembesar dalam negeri masing -masing. Pada saat sekarang institusi raja Melayu telah tiada lagi. Stratifikasi Sosial dan perubahannya di Thailand Selatan Susunan tradisi keturunan Melayu juga diamalkan di Selatan Thailand, hanya berlainan panggilan gelaran sahaja. Di Selatan Thailand amnya stratifikasi keturunan Melayu dijeniskan kepada beberapa gelaran seperti berikut: Raja atau Tengku, jika bapanya Raja atau Tengku walau apapun darjat ibunya, anaknya tetap digelarkan Raja atau Tengku. Nik, jika ibunya Raja atau Tengku, bapanya orang awam anaknya akan digelarkan Nik. jika bapanya Nik ibunya darjat lebih rendah dari bapanya anaknya juga akan digelarkan Nik. Wan, jika ibunya Nik, bapanya orang awam, anaknya akan digelarkan Wan. jika

bapanya Wan ibunya darjat lebih rendah dari bapanya anaknya juga akan digelarkan Wan.

4

Che', jika ibunya Che', bapanya orang am anaknya langsung tidak menggunakan gelaran. Tengku Ismail Tengku Chik menyatakan pada saat sekarang pengamalan Stratifikasi Sosial hanya diminati oleh sebahagian kecil masyarakat Melayu di Thailnd Selatan. Selain itu satu lagi yang telah hilang dari masyarakat Melayu Patani iaitu sistem anak angkat, ibu-bapa angkat dan keluarga angkat. Kesan terhadap penggunaan nama dan nama famili (Baka) Dasar Siamisasi Pemerintah Thailand telah memberi kesan terhadap penggunaan nama dan nama famili di kalangan penduduk Melayu. Penggunaan nama di kalangan mereka dijeniskan kepada 2 bahagian iaitu: Pertama ialah golongan penduduk yang masih menggunakan nama -nama Melayu. Walaupun begitu apabila dituliskan ke dalam bahasa Thai di dokumen pemerintah dalam konteks bahasa Melayu Patani akan menimbulkan keaiban kepada pemiliknya dan akan berbeza nama aslinya dari penduduk Melayu di rantau ini seperti Abdul Rashid menjadi Dorasek, Abdul Rahman menjadi Dome atau Dorame dan Abdul Wahab menjadi Dohak. Kedua ialah golongan penduduk Melayu yang menggunakan nama-namanya dalam bahasa Thai selain nama Melayunya. Mengikut Puan Khadijah Binti Mohd. Daud, penggunaan nama dalam bahasa Thai adalah untuk mendapatkan kemudahan semasa berurusan dengan pihak kerajaan. Sekarang pihak pemerintah melonggarkan peraturan penggunaan nama dengan membenarkan penduduk Melayu menukarkan nama dari bahasa Thai kepada bahasa Melayu dan membetulkan nama mereka di dokumen pemerintah dalam konteks bahasa Melayu Patani kepada bahasa Melayu baku seperti Dorosek menjadi Abdul Rashid, Dome menjadi Abdul Rahman dan sebagainya. Walaupun begitu hanya terdapat sedikit sahaja yang membetulkan nama-nama mereka itu. Penggunaan nama famili atau lebih dikenali dengan sebutan " Baka" di kalangan penduduk Melayu tempatan. Sebenarnya sebelum pemerintah Siam memperkenalkan bilangan

5

undang-undang supaya penduduk mempunyai nama famili. Penduduk Melayu tempatan telah lama menggunakan "Bin" dan “Binti”. Setelah kerajaan memperkenalkan undang undang nama dan nama famili pada 1 Julai 1913 dalam zaman Rama VI, penduduk Melayu tidak lagi mempunyai "Bin" atau “Binti” yang tersusun lagi. Yang anehnya perempuan tidak lagi mempunyai “Binti”, kerana hanya “Bin“ sahaja digunakan. Terdapat di kalangan mereka selain "Bin" diikuti dengan nama bapa ada juga yang

"Bin" diikuti dengan nama datuk. Selain itu mereka juga menggunakan nama famili dengan nama datuk, nama pekerjaan, nama kampung, nama datuk nenek + nama kampung, nama datuk + datuk dan lain-lain lagi sebagai nama famili atau "Baka" mereka. Kesan terhadap kesenian budaya Setiap bangsa mempunyai kesenian budaya tersendiri. Masing-masing mempunyai kesenian budaya mengikut kepercayaan, agama dan keadaan. Bangsa Melayu khususnya di provinsi-provinsi di Thailand Selatan mempunyai kesenian budaya tersendiri seperti hiburan seperti dikir barat, ronggeng, wayang kulit dan Mak yong. Selain dari itu dalam bidang perubatan seperti main puteri, bidang seni mempertahankan diri seperti silat dan begitu juga dengan makanan. Bagi bangsa Thai juga mereka mempunyai kesenian budaya tersendiri yang berbeza dari bangsa melayu. Kesenian budaya mereka dalam bidang hiburan seperti ramwong, Menora dan dalam bidang seni mempertahankan diri seperti tinju Siam. Hubungan diantara masyarakat Melayu dengan Thai telah menyebabkan masyarakat Melayu yang minoritas menerima kesenian budaya masyarakat yang majorit as. Terdapat beberapa kesan dari dasar Siamisasi terhadap kesenian budaya Melayu di Thailand Selatan. Kesan–kesan tersebut adalah seperti berikut: Dikir barat Dikir Barat adalah salah satu persembahan tradisional masyarakat Melayu di Selatan Thailand. Dikir adalah satu nyanyian beramai-ramai dengan suara yang nyaring dan mengikut satu rentak yang tertentu. Nik Hashim Nik Yusuf menyatakan bagi perkataan barat itu adalah dari panggilan penduduk masyarakat negeri Kelantan apabila merujuk kepada kawasan Patani di Selatan

6

Thailand. Dikir barat iaitu satu persembahan nyanyian orang dari barat (Patani). Sebaliknya persembahan nyanyian ini bagi masyarakat Melayu Patani dikenali dengan nama Dikir hulu kerana persembahan dikir ini berasal dari hulu negeri Patani. Dikir Barat di Thailand Selatan selain dari nyanyian dalam bahasa Melayu mereka juga serapkan nyanyian dalam bahasa Thai. Dalam tinjauan didapati bahasa Melayu yang digunakan oleh penggerak –penggerak kesenian budaya ini adalah bahasa pasar. Kata-kata serta ayat-ayat dalam nyanyiannya banyak yang bercanggah dengan tatatertib penggerak tersebut tidak mempunyai asas bahasa Melayu baku. Contohnya mereka terperanjat apabila penulis memberitahukan bahawa “meninggal” itu “mati ” bukan “ berpisah ”. bahasa akan Melayu. Dengan itu secara tidak langsung ia merosakkan bahasa Melayu. Kerana penggerakmenyebut “meninggal” apabila mereka merujuk kepada “berpisah”. Pendengar-pendengarnya adalah sama dengan

Wayang kulit Wayang kulit dijeniskan kepada 2 bahagian iaitu wayang Siam dan wayang Jawa. Walaupun kedua-dua wayang kulit tersebut mempunyai nama yang berlainan tetapi rupa bentuk wayang masih mempunyai rupa bentuk keMelayuan. Di provinsi-provinsi di Thailand Selatan terdapat Wayang kulit Melayu yang dalangnya menyerapkan lagu dan pertuturan dalan bahasa Thai. Main Puteri Main Puteri adalah salah satu kesenian budaya Melayu yang bukan sahaja di kalangan masyarakat Melayu di Malaysia. Ia termasuk juga masyarakat Melayu di Selatan Thasiland. Main puteri pernah mendapat tempat dalam masyarakat Melayu sebagai upacara rawatan tradisional yang sakit demam bercorak psikosomatik. Persembahan main puteri adalah untuk merawat pesakit yang mengalami kekasutan jiwa atau fikiran. Dengan muzik dan nyainyian-nyanyian yang iringi setiap persembahan. Main puteri menjadi sejenis untuk merawat pesakit tersebut dan ia boleh dianggap sebagai perubatan Psikoterapi. ubat

Kerana masyarakat Melayu di Thailand Selatan sangat kuat dengan agama Islam. Dan dalam Main Puteri terdapat beberapa acara yang bercanggah dalam ajaran agama Islam. Menyebabkan Main Putri semakin terhakis dari masyarakat Melayu di Thailand Selatan.

7

Mak Yong dan Menora Mak Yong adalah salah satu persembahan tradisional Melayu sebaliknya Menora adalah salah satu persembahan tradisional penduduk keturunan Thai khususnya di Selatan Thailand. Persembahan Mak Yong telah lama wujud di negeri Patani seperti yang tercatat dalam catatan seorang Belanda, Peter W. Floris yang berada di negeri Patani selama 2 tahun. Dalam catatannya bahawa pada tahun 1613 Raja Hijau, Ratu yang memerintah Patani telah menjemput orang-orang Inggeris dan Belanda ke majlis jamuan diraja adalah berasal dari persembahan orang atasan dan persembahan istana. negeri dan

telah memperkenalkan persembahan Mak Yong kepada mereka. Boleh dikatakan Mak Yong

Begitu juga kerana masyarakat Melayu di Thailand Selatan sangat kuat dengan agama Islam. Mak Yong tidak lagi berada di hati masyarakat Melayu Patani. Dengan itu permainan Mak Yong semakin terhakis dari masyarakat Meklayu di Thailand Selatan seperti juga Main Putri.

Makanan Masyarakat Melayu di Selatan Thailand mempunyai resepi makanan Melayu yang berlainan dari resepi makanan penduduk keturunan Thai. Penduduk Melayu menjalinkan hubungan dengan penduduk Thai Buddhist sehingga menerima makanan Thai sebahagian dari makanan harian mereka. Makanan Thai yang menjadi makanan kegemaran masyarakat Melayu seperti berikut: Som Tam, sejenis makanan Thai yang berasal dari kawasan timur luat Thailand yang bersempadan dengan negeri Laos. Makanan ini dianggap sebagai makanan nasional negeri Laos. Som Tam mempunyai ramuan seperti selad. Ramuannya terdiri dari betik, tomato, kacang, udang dan lain-lain lagi. Biasanya Som Tam dianggap sebagai lauk untuk makan bersama nasi pulut, tetapi ada juga penduduk yang gemar makan Som Tam tanpa nasi pulut. Tom Yam, sejenis makanan gulai masyarakat keturunan Thai yang tidak asing lagi bagi masyarakat Melayu tempatan. Resepinya terdiri dari udang atau daging, serai, lengkuas, daun limau purut, daun bawang, cili dan lain lain lagi. Makanan Thai ini bukan sahaja merebak ke dalam masyarakat Melayu tempatan, sebaliknya penduduk Melayu tempatan membawa makanan ini ke Malaysia semasa mereka bekerja atau menjalankan perniagaan

8

kedai makan di Malaysia. Panaeng adalah sejenis gulai yang juga menjadi kegemaran masyarakat Melayu tempatan. Jika resepinya dari ayam dinamakan Panaeng kai, sebaliknya jika dari daging dinamakan Panaeng Neua. Resepi makanan ini terdiri dari ayam atau daging, bawang putih, bawang merah, lada hitam, lengkuas, serai dan lain-lain lagi. Pad Prik adalah sejenis makanan Thai. Resepinya terdiri dari daging, bawang putih, bawang besar, cili dan lain-lain lagi. Makanan ini seperti juga dengan Tom Yam, selain popular di kalangan penduduk Melayu. Ia juga dibawa mereka ke Malaysia. Kaeng Som, sejenis gulai seakan asam pedas yang juga menjadi kegemaran

masyarakat Melayu tempatan. Resepinya terdiri dari ikan, lada kering, kunyit, bawang putih, belancan dan lain - lain lagi. Kaeng Khiau Wan, sejenis gulai yang berasal dari kawasan tengah Thailand. Resepinya terdiri dari terong kecil, ikan atau daging, bawang putih, daun sadri, daun limau purut, serai, limau purut, lada hitam, belancan dan lain -lain lagi. Terdapat sejenis gulai yang dinamakan Kaeng Ped makanan jenis ini mempunyai resepi sedikit berbeza dari resepi Kaeng Khiau Wan. Selain yang disebutkan di atas, masih terdapat lagi beberapa masakan penduduk keturunan Thai yang telah diterima sebagai sebahagian dari masakan harian bagi penduduk Melayu. Begitu juga dengan kuih muih Thai seperti Khanom Khrok yang menjadi makanan tradisional waktu pagi bagi penduduk keturunan Thai. Dan Kuih Mo menjadi Melayu telah menerima makan Thai. Kaeng yang kuih popular di kawasan tengah Thailand. Ini membuktikan bahawa penduduk

Seni

mempertahankan diri

Silat adalah satu-satunya seni mempertahankan diri bagi bangsa Melayu termasuk penduduk Melayu di Thailand Selatan. Sebaliknya "Muay-Thai" atau "Tinju Siam" dianggap oleh penduduk keturunan Thai sebagai seni mempertahankan diri bagi bangsa mereka. Walaupun begitu Muay Thai masih dianggap kontrovesi kerana penduduk Myanmar dan Kampuchea pun menganggap seni mempertahankan diri jenis ini adalah kepunyaan bangsa

9

mereka juga. Sekarang " Muay-Thai " telah berkembang ke dalam masyarakat Melayu di Selatan Thailand. Mengikut tinjauan penulis didapati remaja Melayu lebih meyakinkan Muay -Thai " daripada " Silat" untuk mempertahankan diri mereka. "

Kesimpulan Di Selatan Thailand terdapat 2 kawasan yang penduduk masyarakat Melayu menjadi penduduk majorit as iaitu kawasan bekas negeri Melayu Patani lama yang sekarang terbentuk menjadi provinsi Pattani, Narathiwas, Yala dan beberapa dearah yang terletak dalam provinsi Singgora. Satu kawasan lagi ialah kawasan bekas jajahan negeri Kedah yang sekarang terbentuk menjadi provinsi Setul dan daerah Sadao provinsi Songkhla. Walaupun penduduk masyarakat Melayu di kedua -dua kawasan tersebut menjadi penduduk majorit as, tetapi mereka menjadi penduduk minorit as di Thailand secara keseluruhan. Karena penduduk Melayu mempunyai latarbelakang sejarah, adat resam, budaya, bahasa dan agama yang berlainan dari penduduk keturunan Thai yang menjadi penduduk majorit as di Thailand. Pihak pemerintah Thailand telah menjalankan dasar Siamisasi terhadap penduduk Melayu untuk mengurangkan jarak perbezaan di antara kedua-dua penduduk tersebut. Dasar Siamisasi ini dijalankan secara langsung dan tidak langsung. Walaupun pemerintah Thailand belum berjaya secara menyeluruh terhadap dasar Siamisasi ini, tetapi berlaku perubahan secara tolak-ansur dari dasar Siamisasi sehingga terdapat beberapa kesan perubahan dari segi sosio-budaya Melayu. Di bidang pentadbiran pemerintahan itu setelah negeri Melayu Patani jatuh ke tangan Siam pada zaman Raja Rama 1. Pihak Siam telah menjalankan Dasar "Pecah dan Perintah" atau "Divide and Rule" sehingga negeri Melayu Patani dipecahkan kepada 7 negeri kecil pada zaman Raja Rama II. Negeri-negeri kecil Melayu Patani itu berada di bawah tersebut pemerintahan tribulari. Walaupun pihak Siam hanya mewajibkan negeri-negeri menghantar ufti atau bunga emas sebanyak 3 tahun sekali, tetapi mereka tidak

mengganggu urusan pentadbiran raja -raja Melayu itu. Kemudian dalam tahun 1902 Raja Rama V telah menghapuskan kekuasaan raja-raja Melayu dan mengubah struktur pentadbiran di mana jawatan "Dato'-Dato' " dimansuhkan dan digantikan dengan jawatan "Nai Amphoe" sebagai pegawai daerah dan jawatan "Penghulu-Penghulu" dimansuhkan dan digantikan dengan jawatan " Phu Yai Ban " sebagai ketua kampung.

10

Dari segi sosial, setelah kerajaan menjalankan dasar Siamisasi melalui pemindahan penduduk. Dengan jumlah penduduk Melayu pada tahun 1906 mempunyai peratus sebanyak 85.98 % berbanding dengan penduduk keturunan Thai sebanyak 14.02 %. Beberapa dekad kemudian kesan dari dasar tersebut menyebabkan jumlah penduduk Melayu merosot kepada 75.52 % berbanding dengan jumlah penduduk keturunan Thai yang melambung satu ras baru peratusnya menjadi 24.48 %. Berdasarkan hubungan di antara kedua-dua keturunan ini telah melahirkan perkahwinan campur di antara mereka sehingga wujudnya yang dinamakan "Malayo-Siamese". Terdapat sesetengah dari mereka perkahwinan campur itu. Dasar Siamisasi terhadap pendidikan, pihak kerajaan Thailand telah menubuhkan sekolah-sekolah kurikulum Thai untuk mendidik anak -anak penduduk Melayu supaya menerima budaya pendidikan Thailand. Pemerintah juga telah berjaya mengubah status sebuah institusi pendidikan agama dari sebuah institusi yang dapat melahirkan elit -elit agama dalam masyarakat kepada sebuah sekolah agama swasta yang menjalankan Thailand telah berjaya mengubah pertuturan bahasa Melayu tempatan mereka telah diselitkan dengan kata-kata dalam bahasa Thai. Dari pengajian mengikut kurikulum yang disusunkan oleh pemerintah. Peranan media massa, pemerintah dengan pertuturan kesan pendidikan berbangga dengan

tersebut menyebabkan mereka telah menerima panggilan dari " Melayu " kepada "ThaiMuslim". Hanya setelah berlaku konflik di Thailand Selatan semenjak 2004 sebutan “Melayu” dikembalikan kepada masyarakat Melayu di Thailand Selatan. Penggunaan bahasa Melayu dalam pembacaan dan penulisan baik tulisan dengan aksara Jawi maupun aksara Rumi adalah amat merosot. Bagi enggunaan bahasa Melayu itu penduduk Melayu lebih minat dalam tulisan Jawi, ia secara langsung menjayakan dasar Siamisasi itu dengan terasingnya penduduk Melayu dari berkomunikasi dan berhubung dengan penduduk penduduk ras Melayu di negara -negera rumpun Melayu . Kesan dari dasar Siamisasi terhadap kesenian budaya dan makanan. Pihak kerajaan juga telah berjaya menerapkan beberapa keseniaan budaya Thai ke dalam masyarakat Melayu seperti persembahan Menora, Bahasa Thai dalam wayang kulit Melayu, permainan kanak-kanak dan tinju Siam. Mereka juga berjaya melemahkan masyarakat Melayu dari menjaga dan menghidupkan kesenian budaya yang semakin cenderong kepada kepupusan

11

seperti sandiwara, pantun, syair, sajak, penulisan buku-buku dalam bahasa Melayu. Kesenian budaya tersebut tidak lagi mendapat tempat di kalangan berpendidikan kurikulum pemerintah Thailand. Beberapa makanan Thai juga telah mendapat tempat di kalangan masyarakat Melayu seperti tom yam, som tam dan lain-lain lagi. Dasar Siamisasi yang amat berkesan itu kemungkinan suatu hari nanti akan menyebabkan penduduk Melayu di Selatan Thailand akan terputus dari Dunia Melayu. Jika tiada usaha-usaha untuk mengembalikan penduduk Melayu di bekas negeri Melayu Patani itu kepada Dunia Melayunya .

Bibliografi Buku dan artikel Ahmad Fathy Al-Fatani (1994)Pengantar Sejarah Patani, Alor Setar : Pustaka Darsssalam . (2000) Pengantar Sejarah Patani, Terjemahan dalam bahasa Thai oleh Nik Abdul Rakib Bin Haji Nik Hassan. Pattani: Prince of Songkhla University. Ahmad Nordin, Datuk (1983) “ Wayang Kulit sebagai satu alat sebaran am di Kelantan” dalam Khoo Kay Kim (Peny.) Warisan Kelantan II, Kota Bharu: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Ahmad Omar Chapakia (2000) Politik Thai dan Masyarakat Islam di Selatan Thailand, Alor Setar: Pustaka Darul Salam . Bangnara, A. (1976) Patani : Adit - Patchuban, Bangkok : Chomrom Saengthian. Bougas, Wayne A. (1994) The Kingdom of Patani between Thai and Malay Mandala, Kuala Lumpur:Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaaan Malaysia. Che Man, W. K. (1990) Separatism : The Moros Muslim of Southern Philippines and The Malays of Southern Thailand, Singapore : Oxford University Press. Chitmuad, Sauwani (1988) Klum Chad Phan Chao Thai Muslim, Bangkok : Kongton Seng Rujira Amporn, 1988.

12

(1982) Wattanatham Islam, Bangkok : Thangnam. Fatimah Daud ( 1985 ) “Perbandingan stratifikasi sosial kerabat Nik, Wan dan Che di Kelantan” dalam Safiah Karim & Wan Abdul Kadir Yusuf (Peny.), Kelantan dalam perspektif Sosio - budaya, Kuala Lumpur : Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya. Fraser, Thomas M. ( 1960 ) Ru Sembilan : a Malay fishing Village in Southern Thailand, ithaca, New York: Cornell University Press. (1966) Fishermen of South Thailand : The Malay Villagers, New York : Holt, Rinehart and Winston . Habsah Mohd. Nordin (1999) Estetika Cerita Makyong, Kertas kerja dalam Seminar antarabangsa kesusasteraan Melayu pada 2-3 September 1999 bertempat di Dewan Bahasa dan Pustaka anjuran Jabatan Persuratan Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia. Hanafi Dollah (1986) Asimilasi budaya : Kajian kes Komuniti Cina di Kelantan, Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Hashim Awang A. R. & Zaleha Abu Hassan (1985) “Main Puteri : Suatu teknik Ethnopsikoterapi Masyarakat Melayu Kelantan “ dalam Nik Safiah Karim & Wan Abdul Kadir Yusuf (Peny.), Kelantan dalam perspektif Sosio-budaya, Kuala Lumpur : Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Hatta, Khrongchai (1998) Pattani : Trade and Politics in the Past, Pattani : Prince of Songkhla University. Mohd. Aris Haji Othman (1985) Identiti Ethnik Melayu, Petaling Jaya : Fajar Bakti. Mohd. Taib Osman (1988) Kebudayaan Melayu dalam beberapa persoalan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Muhammad Nor Mat Yasim (1983) “Dikir barat dan Dikir Laba “ dalam Khoo Kay Kim (Peny.) Warisan Kelantan II, Kota Bharu : Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Nik Anuar Nik Mahmud (1999) Sejarah Perjuangan Melayu Patani, Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Rahim Abdullah (1983) “Pelajaran Pondok di Kelantan” dalam Khoo Kay Kim (Peny.) Warisan Kelantan II , Kota Bharu : Perbadanan

13

Muzium Negeri Kelantan. Wan Abdul Kadir (1993) Beberapa nilai dan World -View orang Melayu, Petaling Jaya : Masfami Enterprise.

Temubual Nik Hashim Bin Nik Yusuf, umur 65 tahun, budayawan Provinsi Narathiwas pada 3 Mac 2012 Tengku Bongsu Binti Tengku Hussein, umur 83 tahun, kerabat keluarga raja daerah Bachok Provinsi Narathiwas pada 11 Mac 2012 Tengku Ismail Bin Tengku Chik, umur 81 tahun, dukun di Daerah Bachok, Provinsi Narathwas pada 24 Januari 2012 Khadijah Binti Mohd. Daud, umur 42 tahun, penduduk Daerah Bachok, Provinsi Narathwas pada 12 April 2012 Haji Abdullah Bin Haji Awang , umur 73 tahun, penduduk Kampung Baru, Daerah Muang, Provinsi Narathiwas. 14 April 2012 Zainab Sulaiman, umur 44 tahun, ahli perniagaan di Daerah Bachok, Provinsi Narathwas pada 5 Februari 2012

14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful