You are on page 1of 3

Hana no Gosho

Hana no Gosho czyli tzw. Paac Kwiatowy. Rezydencja shoguna, Ashikagi Yoshimitsu, wybudowana w 1378 roku. W 1381 Yoshimitsu przyj tam cesarza Goen'y, i przypiecztowa tym samym swj status kugy.

Budynek ten, nazywany rwnie paacem Muromachi, by kulturalnym i politycznym centrum Japonii przez ok. 200 lat.
Ta ogromna posiadod zajmowaa niemal dwukrotn powierzchni paacu wybudowanego przez Ashikag Takauji dla wadcy. Znajdowaa si w Kioto przy alei Muromachi. Jej lokalizacja bya perfekcyjna ze wzgldu nie tylko na wyjtkow malowniczod okolicy, lecz rwnie dziki bliskoci Paacu Cesarskiego. Po upadku shogunatu Ashikaga budynek w zosta zniszczony, lecz za czasw swej wietnoci by ponod ozdobiony kwiecistymi wzorami i otaczay go pene kwiatw ogrody, czemu zawdzicza sw nazw.