You are on page 1of 57

Angol Magyar

string for any wash out


{gas-}lift gas,working agent for\of the gas lifting segdgaz
{super}deep drilling nagymlysg fras
{wild}blowing well,wild well,out-of-control well vad kitrses kt
A - frame A - keret
a hacksaw fmfrsz
a sander csiszolgp
a saw fafrsz
abandoned well felhagyott fras
abnormal pressure AB-P abnormalis nyomas
above felett, fent
abrasive-]et perforating abrazis, koptat perforalas
acceleration gyorsit, hatasfokoz
acceleration hatasfokoz, gyorsit
account szamla
accumulator akkumulator
accumulator bottle akkumulator palack
acetid acid ecetsav
acid sav
Acid - frac savas rtegrepeszts
Acid gel frac savas gles rtegrepeszts
acidizing savazas
active tanks blittartalyok
actual drilling time tiszta frasi id
additive ADDTV adalk {iszap, cement}
ad]ustable allithat
ad]ustable choke allithat kzi fvka
aer lifting kompresszorozas
aer winch levegcsrl
Aerated mud habositott friszap
after flow utanaramlas
after tomorrow holnap utan
afterwards azonkivl, azutan, ksbb
again ismt
again ]bl, ]ra
agitator kever, iszapkever
air cooled lghtses
air drilling levegvel vgzett fras
air hoist levegs emel
air operated slips levegkek
all sszes, tel]es
all row minden sor
allen key,allen wrench imbuszkulcs
allen wrench imbuszkulcs
Angol Magyar
allowable production megengedett kthozam
All-Terrian Rig lanctalpas frberendezs minden terepre
alternant valtoz
alternating current valtakoz aram
altitude, height magassag
altogether sszesen
always mindig
American Petroleum nstitute AP Amerikai Ola]ipari ntzet
among kztt {tbb kztt}
amount sszeg
anchor, dead line holtktl lekts, horgony
anchor, guy anker
ancient, old rgi
Angular szegletes, ngyszglet
anhydrite ANHY anhidrit
annular milling krmar
annular pressure gyrstri nyomas
annular preventer, annular blow - out preventer gyrs kitrsgatl
annular velocity gyrstri sebessg
annulus cskz
Annulus, annular space gyrs tr
annuram BOP gyrs s pofas kitrsgatl
answer valasz, felelet
anticline antiklinaris
antifreeze fagyall
any, anything valami
anybody barki
anything barmi
anyway mindenesetre
anywhere barhol
apparent viscosity latszolagos viszkozitas
append raakaszt
appliances, structure szerkezet
appreciable rezhet, szrevehet
approximately krlbell
Arctic Rig sarkvidki frberendezs
armoured\armored cable panclozott kabel
arrival rkezs
as ... mint a ...
assemble sszeallit
assembly szerelvny
Assembly szerelvny, egyttes
assistant driller frmester helyettes
at night ]]el
Angol Magyar
at night ]]el
at night ]]el
at noon dlben
attach csatol
attempt, venture megkisrelni
attempted to continue drilling tovabbfras megkisrlse
attempted tounplug nozzles by circulation and
reciprocating drill string
fvka dugulas megszntetsi kisrlet
blitssel, szerszam dobalassal
attrite lekoptat, ledrzsl
audio - howler szirna
augment nvel, nvekszik
automatic driller autmatikus utanenged
Autumn sz
auxiliaries segdeszkzk
auxiliary brake segdfk
average AVG atlag
away el, tovabb
axe fe]sze
back pressure ellennyomas
Back Pressure Valve visszacsap szelep
back reaming felfel fras
back up ellentartas {kontra}
back{wards} hatra{fel}
back{wards} hatra{fel}
background gas hattrgaz
back-off sztcsavaras,oldas
back-up tong ellenkulcs
bad rossz
bad{ly} rossz{ul}
baffle plate tkz lemez
bag type preventer gyrs kitrsgatl
bail fl, kengyel {gp.} kanalazni {ol.ip.}
bailer kanal {ola]ipari}
ball type golys tipus
Ball valve golyscsap
ball/globe/spherichal valve gmbcsap
ballet shot per foot perforalnyilas / lab
barite barit
barium sulfate barium szulfat
barrel bbl hord
barrow run deszkapall
base plate alapperem
basement alaphegysg
basin,{natural} reservoir medence
basket kosar
Angol Magyar
Basket Grapple Control fogkosar rgzit{sima}BOWEN-hez
Basket Grapple Control Packer fogkosar rgzit{tmitvel}BOWEN-hez
Basket Grapple{overshot} fogkosar BOWEN-hez
Basket Gripple Mill Control Packer marfe]{tmitvel}BOWEN-hez
be on view nzni, figyelni
beam gerenda
bearing csapagy
bearing change of draw work emelm csapagycsere
beautiful, lovely szp
beautiful, lovely szp
becouse mert, mivel
becouse of miatt
before eltt
before yesterday tegnap eltt
begin kezdeni
behind hatul, mgtt
behind mgtt, hatul
bell - nipple kifolycs toldat {fggleges},iszapzsak
below alatt
below lent, alatt
below sea floor tengerszint alatt
belt drive szi]ha]tas
bend back visszagrbls
bentonite bentonit
beside mellett
best leg]obb
between kztt {kett kztt}
beware vigyazz
beyond tl
big hole drilling nagy atmr] fras
big, large nagy
big, large nagy
bit breaker frlazit
bit footage frtel]esitmny
bit gauge frkaliber
bit nozzle, ]et nozzle fr fvka]a
bit sample furadk minta
bit sub fr atmenet
bit to shoe frtl a saruig
bit to surface frtl a felszinig
bit washed out around {centre} ]et fr {kzponti} fvka]a kimosdott
bit, drilling bit fr {vs}
black fekete
black fekete
bladder lgstgumi
Angol Magyar
blade penge, ks
blade valve tszelep
blade, knife ks, penge
blast ]oin vastagfal termelcs
bleed line lefvat vezetk
bleed off nyomasleengeds
bleed off valve lefvat tol
blind drilling vakfras
blind ram{s} kitrsgatl telezar bett]e{i}
Blocks, Crown and traveling korona s mozg csigasor
blow - out kitrs
blow out preventer control panel kitrasgatl {ellenrz} vezrl mszerfal
blow out preventer control unit kitrsgatl {ellenrz} vezrl egysg
blow-down lefvatas
blowout preventer B.O.P. kitrsgatl
blowout sticking kitrs kzbeni megszorulas
blue kk
blue kk
body test
boll - wevill ]onc
bolt csavar
bolt csavar
bolt down, screw down lecsavaroz
bomb bomba
bond fog
Bonnet szgperem{sapkas}
bore furat
bore hole, hole, well frlyuk
Bore Protector Running vdpersely ki-beemel szerszam
bottom talp
bottom choke, bottom hole choke talpi fvka
bottom hole kttalp, frlyuk mlysge
bottom hole assembly BHA kttalpi szerelvny
bottom hole assembly BHA talpi szerszamsszeallitas
bottom hole differential pressure depresszi {nyomasklnbsg}
bottom hole drive rotary talpi ha]tas rotary - fras
bottom hole pressure kttalpi nyomas
bottom hole pump,deep-well pump mlyszivatty
bottom hole sampler mlysgi mintavev
bottom hole temperature kttalpi hmrsklet
bottom of ... valaminek az al]a
bottom of sg al]a valaminek
bottom of the hole frlyuk talp
bottom ram als zarbett
bottomhole differential pressure talpi nyomasklnbsg depresszi
Angol Magyar
boundary hatar
Boundary Lines hatarvonal
bowl forgatasztal kpos bett
bowl mentharang test{kes}
box anyamenet
box spanner dugkulcs
brake fk
brake down pressure szivargasi kezdeti nyomas
brake horsepower fktel]esitmny
break - out cathead bontfe]
break - out tongs, rig tongs gpkulcsok
break out lazitas {bontas}
break tour valtmszakra atvaltas
breaking down sztbontas
breakout megbontas {frcskapcsol}
breathing valve lgzszelep
bridding plug blscsdug
bridge hid
bridge - plug hid {dug} {dugulas}
bridge plug dug
bridging materials hidkpz{tmit}anyagok
brine ssviz
brown barna
brown barna
brush kefe
brush kefe
bucket,mud bucket frccsfog,iszapfrccsfog
bugblowers rovarelf] ventillator
build pit
build up pressure nyomasemelkeds mrs
built pitett
bull heading bika klels, direkt iszapbesa]tolas
bull nose flgmbvg atmenet
bullet goly
Bulletin hivatalos kiadvany
bullrell, bullwheel drum frktldob
bumper sub\]ar hatasfokoz toll,valtoll
butane butan {gaz}
butterfly valve pillang szelep
buttress thread and cupling BTC buttress menet
by day nappal
by day nappal
by day nappal
by heads szakaszosan felszall
by mistake tvedsbl
Angol Magyar
by pass megkerl {vezetk}
by pass line kerlvezetk
cable ktl, kabel
cable - tool drilling ktl frasi szerszamok
cable sheave megtr csiga
cable tool drtkteles szerszam
calculated szamitott
calf wheel szallit dob
calibre / section gauge log kaliber
calipers marokkrz bels atm. mrshez
camp tabor
cap rock fedkzet
capacity tel]esitmny, kapacitas
cased kt blscsvezs s cementezs alatt
cased hole blscsvezs alatt all kt
casing {string}design blscs mretezs
casing burst pressure blscs bels felrepesztsi nyomasa
casing cementing blscs cementezs
casing centralizer blscs kzpontosit
casing collapse blscs horpadas
casing collar blscs karmanty
casing collar locator blscs karmanty lokator
casing cutter blscsvag
casing C8G blscs
casing failure blscs srls
casing head blscsfe{egyperemes}
casing landing blscs bepits befe]zse
casing packer blscstmit
casing packer drill stem test blscspakkeres frcsves rtegvizsgalat
casing patch blscs folt
casing point blscs ltetsi mlysg
casing pressure blscsnyomas
casing roller blscs tagit
casing scraper blscs kapar
casing seat blscs ltetsi mlysg
casing shoe blscssaru
casing slip blscsk
casing spear blscsrak
casing spool blscsfe] kzdarab
casing string blscsoszlop
casing tally book blscsknyv
casing tightness test blscs zarasvizsgalat
cat walk egyeneshid
cathead macskafe]
cathead srld csve
Angol Magyar
catline emelktl, behzat ktl
catline macskafe] ktl
catshaft macskafe]tengely
cause of failure unknown hiba oka ismeretlen
cave kaverna
cavern kaverna
caving in beomlas
cavings utanhullas, reg
cavings reg, utanhullas
cellar pince
cellar toronypince
cellar ]et in]ektor
cement basket cemntez kosar{erny}
cement bond plug CBL, CEBL cement ktsi szelvny
cement CMT cement
cement column cement palast
cement displacement cement elhelyezs
cement plug cementdug
cement plug cutting cementdug kiritse
cement retainer cementez gat
cement setting accelerator cementkts-gyorsit
cement setting retarder cementkts-ksleltet
cement slurry cemette]
cementation cementezs
cementing head cementez fe]
cementing plug cementez dug
cementing unit cementez egysg
center kzp, kzpont
center line tengely, kzpvonal
center of gravity slypont
central storage plant fgy]tallomas
centralizer{s} kzpontosit{k}
centrifuge centrifuga
chain lanc
chain drive lancha]tas
chain tong lancos kulcs
chain tong lancoskulcs
change csere
change bearing of draw works csapagycsere emelmben
change of bit frcsere
changing BOP's rams to 13 5/8" kitrsgatl bettcsere
channeling of cement cement csatornasodas
charger pump csavarszivatty {felad szivatty}
chart tablazat
chart,map trkp
Angol Magyar
cheap olcs
check for washout kimosdas ellenrzs
check nozzles on bit fr fvkainak ellenrzse
check valve visszacsap szelep
chicksan forgcsukl
chisel vs
choke fvka
choke counter lketszamlal
choke line lefvat vezetk
choke manifold lefvat rendszer, fvka egysg
choke, bean fvka
christmastree {x mastree} karacsonyfa
ciculate out cuttins from ... furadk kiblitse ...
circulate becouse of hight ROP blits, mert magas haladas
circulate clean hole blits,lyuktisztitas
circulate{-ion} CRC blit{s}
circulate-and-weight method blits s nehezits mdszer
circulated bottom up CRC BU talprl kiblitve
circulating componentens blitsi szerelvnyek
circulating density blitsi iszapsrsg
circulating fluid blitkzeg
circulating for trip blits kipits eltt
circulating head blitfe]
circulating mud, drilling mud blitiszap, friszap
circulating on casing at ... m blits blscsvn keresztl ... m-ben
circulating system blit rendszer
circulating valve kiblit szelep
circulation blitkr
circulation ]oint blit kzdarab
circulation pressure, pump pressure blitnyomas
clamp bilincs
clamp bilincs
class of fire danger tzveszlyessgi osztaly
classification osztalyoz
clay agyag
clean, pure tiszta
clean, pure tiszta
cleanout acid tisztit sav
clear, bright vilagos
clear, bright vilagos
clear, bright vilagos
clever okos
clever okos
Close BOP because of overflowing kitrsgatl zaras tlfolyas miatt
closed zarva
Angol Magyar
closed zarva
closed-in pressure zart nyomas
close-in lyuklezaras
cloud rongy
clutch kuplung, zarszerkezet {kutya}
clutch zarszerkezet {kutya}, kuplung
coal kszn
coarse durva
Coiled Tubing CT felcsvlhet termelcs
cold hideg
cold hideg
collapse horpadas
collar, ]oint, sub kzdarab
colour{s} szin{ek}
Colour{s} 8zin{ek}
colourful tarka
colourful tarka
combustible gas ghet gaz
come in {of the well} lyuk megindulasa
come to the surface fel]n a felszinre
come up, get up to fel]n
compact tmr
Company tarsasag, vallalat
company man frasi ellenr, felgyel
company representative frasi ellenr, felgyel
completion befe]ezs
compoterized drilling control szamitgp vezrelte fras
compound kzlm
concentric string well completion koncentrikus lyukkikpzs
concentric well completion koncentrikus ktkikpzs
concrete batching betonkevers
condensate csapadk
condition allapot
conditioning of drilling mud iszap]avitas
conductor pipe vezetcs
conductor string vezet blscs oszlop
cone, roller grg
conglomerate konglomerat
connection
menetsszecsavaras, sszekapcso-las,
csatolas
connection sszkapcsolas
connection gas toldas gaz
console kapcsoltabla
consumed elfogyasztott
continuous alland
Angol Magyar
continuous folyamatos
continuous pressure alland nyomas
contract depth szerzdtt mlysg
contractor kivitelez
control elleniz
control iranyit, vezrel
control gauge ellenrz idomszer
cooler ht
cooling system htkr
core mag
core barrel magcs
core bit, cutter head magfr
core catcher magszakit gyr
core drilling koronafras
core drilling, coring magfras
core heads magfrfe]
core recovery magkihozatal
core, drill - core, well - core frmag
corecather magkosar
cork dug
corrosion korrzi
cost, insurance, freight kltsg, biztositas, fuvar
counterbalance, bob weight ellensly
coupling,]oint kapcsolat
coupling,]oint karmanty
crane daru {emel}
crater krater
critical temperature kritikus hmrsklet
crocked hole grbe frlyuk
CRO88 keresztidom
cross bedded keresztbe rakdott
cross over x/o atmenet
crosshead keresztfe]
crowbar feszitvas, pa]szer
crown block koronacsigasor
crude oil kola]
crystallin kristalyos kzet
cubic feet CF kblab
cummulativ pump strokes counter szivatty sszlket szamlal
cup type packer csszs packer
cutt off drilling line frktlvizsga
cutting edge vagl
cuttings samples furadk mintavtel
cycles per second peridusszam lket / masodperc
cylinder szivatty hengerpersely
Angol Magyar
cylindrical Drill Collar hengeres slyosbit
d exponent d kitev
daily napi, mindennapos
daily drilling report frasi napi]elents
damaged hibas, srlt
damaged srlt, hibas
dampener lgst
danger veszly
dark stt
dark stt
dark stt
data adat
day nap
day nap
day work napi munka
daylight tour nappali mszak
Days Napok
dead line holtktl szal
dead man ktlhorgony
deadline anchor holtktl lektdob
deadline tie - down anchor holtktl lektdob
decrease cskkens
deep hole,deep well drilling mlyfras
deepened and abandoned lefrva s felhagyva
deepened and completed lefrva s kikpezve
deflecting sub, bent sub ferdit atmenet
deflection hole iranyitott ferdefras
defoamer habzasgatl
degasser gaztalanit
degree DEG fok {mrtkegysg}
density srsg, fa]sly
density log srsg szelvnyezs
depleted formation kimerlt tarol
deposit{s},sediment,skeet of sediment ledk
depth mlysg
depth shape mentend mlysg
depthometer,depth gauge\indicator mlysgmr
derrick torony
Derrick Floor {Elevation}
frtorony munkapad]anak {tenger-szint feletti
v.} egyszer magas-saga
derrick hand kapcsols, iszapos
derrick leg torony gyertya, toronylab
derrick man kapcsols
derrick substructure frtorony alpitmny
derrick, boring tower frtorony, frarbc
Angol Magyar
derricking rakodas daruval
desander homoktalanit
descent sllyed, sllyeszts
Desert Rig sivatagi frberendezs
desilter agyagtalanit
detach levalaszt, leold
detach sztkapcsol, sztemel
detail{s} rszlet{ek}
detonating cord robbantzsinr
development well mezfe]leszt fras
deviation ingadozas, elha]las, klnbsg
deviation klnbsg, elha]las, ingadozas
deviation survey, driftindicator ferdesgmr
diameter DAM atmr
diamond bit gymatfr
diamond core gymantfr kzetmag]a
diamond core bit gymant - frkorona
diaphragm lgstgumi
die kulcspofa
die collar menetvag harang
Die Collar Lipped Guide menetvagharang keresvel
diesel - electric power diesel - elektromos ha]tas
diesel engine diesel motor
diesel-oil bentonite DOB dieselola]os bentonit
diesel-oil cementing DOC dieselola]os cement
differential klnbz
differential pressure nyomasklnbsg
digger markol
digging asni
diisolved\solution gas oldott gaz
dipmeter log rteg dls mrs
direct current DC egyenaram
directional drilling ferditett fras
directional survey ferdesgmrs
directional survey iranymrs {elferdlsnl}
directional survey lyukferdesgmrs
directly kzvetlen
dirty piszkos
dirty piszkos
discharge line vizszintes nyomvezetk
disconnection {Kelly disconnection} leoldas {kelly levtel}
discovered on hole kimentve a lyukbl
discovery well felfedez fras
discrepancy eltrs
displace elhelyezve
Angol Magyar
displace kiszoritas
displacement elhelyezs
displacement kiszoritas zart csvggel
disposal well elnyel kt
distribution osztas {szt-, el-, fel-, meg-}
ditch magnet lapmagnes {kifolyban}
diverter elterel, eltrit
dog house kutyal
dog leg kutyalab
dolomite dolomit
dope kenzsir, menetkencs
double ketts csrakat
double acting duplex pump kthatas ktdugattys szivatty
double deck dupla szita
double end bolt tcsavar
double end bolt,stud tcsavar
double faced valve kzaras tolzar
double studded adapter flange kttcsavaros adapter perem
down le
down le
downhole motor talpi frmotor
downhole tools mlybeni szerelvnyek
DP was changed becouse of gauge problem frcscsere atmr problma miatt
drag slyeltrs ki-, bepits kzben
drag bit {fix cutterbit} mart fogazas fr
drain - hole gykrfras
draw back visszahzni
draw near kzeledni
draw up sszeallitas
draw work, hoist emelm
drawwork brake band emelm fkszalag
drawworks brake emelm fk
drift sablondug
drift diameter sablondug atmr,dugmret
drift indicator, inclinometer lyukferdesgmr
drill fras
drill - cutting, chip furadk
drill bit fr frashoz
drill collar DC slyosbit
drill collar safety clamp slyosbit bilincs
drill collar slip - needs safety clamp slyosbitk - hasznald a DC bilincset
drill collar stabiliser slyosbit kzpontosit
drill collar string slyosbit oszlop
drill deeper tovabbfras, tovabbmlyits
drill of test frhaladas optimum vizsgalata
Angol Magyar
drill pipe DP frcs
drill pipe failure frcsmeghibasodas
drill pipe protector protektor gumi
drill pipe spinner frcs beprget
drill pipe stand frcsrakat
drill stem frszar
drill stem test frcsves rtegvizsgalat {teszterezs}
drill stem test D8T frszaras rtegvizsgalat
drill stem testing D8T frszar - rtegvizsgalat
drill stem, drill pipe string frcsoszlop
drill string frszerszam
drillable frhat
drillable bridge plug frhat zardug
drilled out kifrva {pl.: saru, cement}
driller frmester
driller assistant frmester helyettes
drillers - log frasi napi]elents
driller's BOP control panel
frmesteri kitrsgatl {ellenrz, vezrl}
mszerfal
driller's controle frmesteri kapcsoltabla
Driller's method frs mdszer
drilling fras
drilling 6" hole fras 6" lyukban
drilling ahead elre fras
drilling brake frhaladas nvekeds
drilling break fras megvaltozas
drilling cement frasi cement
drilling contractor frasi vallalkoz
drilling crew, drilling party frbrigad
Drilling Directional deviation ferditett lyuk talpanak eltrse a fgglegestl
drilling floor, derrick floor munkapad
drilling fluid, circulating fluid blitfolyadk
drilling hook frhorog
drilling in belefras
drilling ]ar,bumper sub\]ar valtoll
drilling line frktl
drilling mast frarbc
drilling mud, mud friszap
drilling out atfras
drilling out kifras
drilling out cement&float shoe cement- s sarufras
drilling problems frasi problmak
drilling rate frasi sebessg
drilling rig, rig frberendezs
Angol Magyar
drilling shaft frrudazat
drilling spool peremes kzdarab
drilling superintendent frasi felgyel
drilling supervisor D8V frasi felgyel
drilling time frasi id
drilling time log frhaladasi idgrbe
drilling tool frszerszam
drilling under pressure, pressure drilling nyomas alatti fras
drilling variables frasi tnyezk
drilling with air lgblitses fras
drinking water,potable water ivviz
drip pan csurdalk talca
drive bushing forgat bett
drop in bedobni
drop in check valve bedobhat, leszivattyzhat szelep
drop TOTCO survey ferdesgmr bedobas
drum dob
dry szaraz
dry szaraz
dry and abandonned medd s felhagyott
dry drilling system szaraz frasmd
dry gas szaraz gaz
dry well, dry hole medd fras, kt
D'8ander homoktalanit
D'8ilter agyagtalanit
dual well completion ketts lyukkikpzs
dummy valve vakszelep{mandrel}
duration id {tartam}
during RH DP gauging {D check-ing} between
.... m
atmr ellenrzs bepits alatt .... m kztt
during the drilling fras alatt / kzben
dynamic level dinamikus niv
each, every minden, mindegyik
ear protection flvd {za] ellen}
East kelet
East Kelet
easy knny
easy knny
ECCENTRC btyks tengely
eccentric bit excentrikus vs, fr
economill szoknyas mar
eight 8
eighteen 18
eighty 80
eis ]g
Angol Magyar
eis ]g
elapsed {time} eltelt {id}
elbow,ELL "L"-idom
electric drive elektromos ha]tas
electric drive rig elektromos ha]tas frberendezs
electric fuse olvad biztositk
electric log elektromos szelvny
electric submersible pump elektromos bvarszivatty
electrical powered elektromos megha]tas
electrodynamic brake elektrodinamikus fk
Elevation ... szint feletti magassag
elevator szallitszk
elevator links szallitszk - kengyelek
eleven 11
emergency block stop system csigasor tlhzasgatl
emergency shut down vszleallit
emty, free, vacant res
emulsion mud emulzis iszap
engine motor
engine horsepower ergp tel]esitmnye {LE szam}
engine power megha]t motor
Enhanced oil recovery fokozott ola]kihozatal
entrained gas belpett gaz
equalizing valve kiegyenlit szelep
equation egyenlet
equipment berendezs
equipment felszerels / szerelvny
equivalent circulating density ECD egyenrtk cirkulacis srsg
escape carrige,escape slide menekl csszda
escape line menekl ktl
estimated becslt
ethane etan
even - numbered paros
evening este
evening tour esti mszak
excentric spudding bit ferdit vs
expandable perforator\gun lancperforator
expensive draga
exploitation,production termels
explorationwell, discovery well kutat fras
exploratory kutat
extension pipe hosszabit cs
extension sub told atmenet {BOWEN}
external casing packer ECP kls blscs tmit
External Upset EU kls duzzasztas
Angol Magyar
external upset EU kls vgvastagitas
eye protection szemvd
failed meghibasodott, elromlott
fall esni, leesni
fall in beomlas, beess
fall off cskken
false ,hamis
far tavol
fast line fut ktlag
fast line futszal
fast line gyors drtktlszal
fast sheave gyorsktl koronalevl
fat kvr
fat kvr
fault vet, vetds
favourable kedvez
feet {foot} ft lab{ak}
few, little kevs
few, little kevs
field mez
fifteen 15
fifty 50
file reszel
fill behzas, betms
fill tlts
fill in betlteni
fill up feltlteni
fill up shoe tltsaru
filling of the well, filling the hole lyuktlts
fill-up line lyuktlt vezetk
fill-up rate lyuktltsi tem
fill-up valve lyuktlt tol
filter cake szrlepny
filter loss szrdsi vesztesg
filter press szrprs
filter,strainer szr
filtrate szredk
filtration, leak szivargas
final circulation pressure FCP vgs cirkulacis nyomas
final shut in pressure vgs zarasi nyomas {teszterezsnl}
final surface pressure vgs ktfe]nyomas
final surface pressure flowing vgs aramlasi nyomas
final surface pressure shut in vgs zart allapot ktfe]nyomas
final tubing pressure vgs termelcsnyomas
fine finom
Angol Magyar
finger board, hayrake kapcsolallas fs
fire tz
fire fighting equipments tzolt eszkzk
fire wall tzgat
firming of crater krater keletkezs
fish mentend szerszam {eszkz}
fish - tail bit halfark fr
fishing ments
fishing ]ar mentsi toll
fishing magnet mentmagnes
fishing neck mentnyak
fishing pipe mentrd
fishing tools mentszerszamok
fissured formation repedezett tarolkzet
fitting alkatrsz,szerelvny,idomdarab
five 5
five thousand 5000
fixed choke fix fvka
flange perem
flange up beszerels
flanged pipe peremes cs
flare faklyazas
flare, blow - off torch lefvat faklya
flip type tanyros tipus
float collar sztat kzdarab
float shoe sztat saru
float valve visszacsap szelep
float valve receptacle,float valve bore visszacsap szelep tart furat
flocculation kezdd koagulalas, pehelykivalas
flocculation pehelykivalas
flooding elarasztas
floor block megtr csiga
floor crew munkapadi legnysg
floor hand els kulcsos
floorman kulcsos
flow aramlas
flow folyni
flow check tlfolyas ellenrzs
flow line foly vezetk
flow rate hozam, blitsi mennyisg,aramlasi sebessg
flow rate blitsi mennyisg, hozam
flow test lyukfigyels
flowing pressure aramlasi nyomas
flowing pressure termelsi talpnyomas
Angol Magyar
flowing well felszall kt
fluid {rteg}tartalom
Fluid Cylinder hengerblokk{szivattyhoz}
fluid drive, fluid coupling and torque converter
hidraulikus ha]tas, hidraulikus tengelykapcsol
s nyomatkvalt
fluid level folyadk niv, folyadk szint
fluid sampler folyadk mintavev
footage frhaladasi sebessg {lab-ban}
for a little while rvid idre
fork villa
fork lift targonca
formation rteg
formation break down pressure formaci repesztsi nyomas
formation break down test rteg repesztsi nyomas,teszt
formation change rtegvaltozas
formation competency test rtegalkalmassagi vizsgalat
formation fluid rteg tartalom
formation fracture gradient rteg repesztsi gradiense
formation fracture pressure formaci repesztsi nyomas
formation integrity test F..T rtegterhelsi teszt
formation pressure rtegnyomas
formation treating rtegkezels
formation water, subsurface water, oil field
water
rtegviz
formation, layer, stratum rteg
former elz, elbbi
forward elre
forward, ahead elre, ell
found talalt
four 4
fourble ngyes csrakat
fourble board kapcsolallas
fourteen 14
fourty 40
frac oil rtegrepeszt ola]
fracture trs,repedsi hasadk
fractured megrepesztve, repedezett
fractured repedezett, megrepesztve
fracturing pressure repesztsi nyomas
free szabad
free standing mast,guyless mast szabadon all frarbc
fresh water desviz
fresh water mud desviz bazis iszap
friction srldas
friction loss srldasi vesztesg
Angol Magyar
Friday Pntek
from ,-tl, -tl, -bl, -bl
fuel zemanyag
full tele
full - gauge bit nvleges mret fr
full - gauge hole nvleges mret lyuk
full-hole tool ]oint FH bfurat frcskapcsol
full-view mast "A" tipus frarbc
funnel tlcsr
funnel viscosity tlcsrrel mrt viszkozitas
gage row kls sor
gamma ray gamma sugarzas
gamma ray log gamma szelvnyezs
gamma ray neutron log gamma sugarzas neutron szelvny-ezs
gamma ray sonic log gamma sugarzas sznikus szelv-nyezs
gap hzag, nyilas
gas gaz
gas - condensate ratio gaz - kondenzatum arany
gas - kick gazts {kezdd kitrs}
gas - lift
gaz segitsgvel vgzett folyadkkiemels
{segdgaz}
gas - liquid ratio gaz - folyadk viszony
gas - oil contact, gas - oil level gaz - ola] hatar
gas - oil ratio gaz - ola] arany
gas - water contact gaz - viz hatar
gas and condensate gaz s kondenzatum
gas and oil gaz s ola]
gas and oil cut mud ola]]al s gazzal szennyezett friszap
gas and water gaz s viz
gas buster gazszeparator
gas cap gazsapka
gas cap oil reservoir gazsapkas ola]telep
gas cut elgazosodott
gas cut mud GCM atgazosodott iszap
gas cutting gazosodas
gas detection analyzer gaz detektor
gas in place telep gaztartalma
gas migration gaz felfel emelkeds
gas sand gaztarol homok{k}
gasfield gazmez
gasket,Liner to Cylinder hengerpersely homloktmits
gasket,seal tmits
gasoline gazolin
gaswell gazkt
gate valve lapzaras tolzar
Angol Magyar
gate valve tolzar
gauge mrtk, mrmszer
gear box sebessgvalt
gear level sebessgvalt kar
gear whell fogaskerk
gel - cement gl - cement
gentle szelid
geolograph geolograf
geopressured shales tlnyomasos margak
geostatic pressures geosztatikus nyomas
geothermal gradient geotermikus gradiens
gin pole frtorony - szerelbak
give adni
gloves vdkeszty
go - devil frlyuk - e]trd
go - devil,pipe line scraper csgrny
going in with sg bepits valamivel
good ]
good ]
goose - neck hattynyak
got hight torque magas forgatasztal nyomatk
grade fok {fokozat, fa]ta, osztaly}
gradual fokozatos
grave, cry sir, sirni
grave, cry sir, sirni
graveyard tour ]szakai mszak
gravity relativ srsg
gray szrke
greace zsir
greace zsir
greace gun zsirzpumpa
greace gun zsirzpumpa
green zld
green zld
grey szrke
grind rlni
grooved ktlhorony
ground anchor fld anker
ground level tengerszint feletti magassag
groundwater tala]viz
guide keresharang{BOWEN}
guide shoe vezetharang,saru
gun puska
gun - perforating golys perforalas
guy horgonyktl
Angol Magyar
guy anchor kiktktl - horgony
guy line ankerktl
guyless must,free standing mast szabadon all frarbc
gyps - cement gipsz - cement
H28 drill fras kzben knhidrogn
half 1/2
half fl {fele vminek}
hammer kalapacs
hammer kalapacs
hammer effect kalapacshatas, hidraulikus ts
hammer type bit tve fr
hammer union gyorskapcsol
hand brake kzifk
hand over mszakvaltas
Hand tools Kzi szerszamok
handling tools kzi szerszamok
hang off felakasztas
hard kemny
hard kemny
hard hat vdsisak
hard shut-in kemny lyuklezaras
harde facing kop fellet
hardly alig
head folyadkoszlop magassag
head of bore hole frlyuk sza]
header box kopors{vizszintes kifolynal}
heads, flowing by szakaszos termels
heavy weight drill pipe HWDP vastagfal frcs
heavy, difficult nehz, slyos
heavy, difficult nehz, slyos
height gas - oil ratio magas gaz - ola] raci
heptane heptan
here ide, itt
here ide, itt
hexagonal kelly hatszglet forgatrd
hexane hexan
high pressure formation nagy nyomas rteg
high pressure HP nagy nyomas
high viscosity mud gl - dug, celofanos
hight torque{got hight toque} magas forgatasztal nyomatk
hoist emel
hoist emel
hoisting components emel eszkzk
hoisting drum emel dob
hoisting or lifting equipment emel eszkzk
Angol Magyar
hold down packer horgony
hole lyuk
hole opener fix kar lyukbvit
hole opening lyuk nyitas
hnap month
hook horog
hook load capacity HLC horog terhels kapacitas
hook well packer falon l packer
hopper tlcsr
horizontal vizszintes
horizontal well vizszintes fras
horse power HP ler
horse power, bit {mech.} fr forgatasi tel]esitmnye
Horse power, Rotary and Torque forgat s nyomatk tel]esitmny
Horsehead lfe]
hose hobbles tmlbilincs lancokkal
hot forr
hour ra
hour ra {idegysg}
hours on bit fride]e le]art
hydraulic brake hidraulikus fk
hydraulic control hidraulikus ellenrzs
hydraulic fluid hidraulikus kzeg
hydraulic fracturing rtegrepeszts
hydraulic head hidraulikus oszlop
hydraulic horse power hidraulikus tel]esitmny
hydraulic horse power, bit frnal rvnyesl hidraulikus tel]esitmny
hydraulic ]ar hidraulikus valtoll
hydraulics hidraulika
hydrocarbon sznhidrogn
hydrocarbon exploration sznhidrognkutatas
hydrocarbon reservoir/pool sznhidrogn telep
hydrodynamic brake hidrodinamikus fk
hydrogen sulfide hidrogn szulfid
hydrostatic pressure hidrosztatikus nyomas
idle megtrcsiga
idler feszit tarcsa {szabadon fut}
if ha
impossible lehetetlen
impression block mintavev
in the morning dleltt
in, to ba, -be
inclined hole ferde fras
incombustible gas,non combustible gas nem ghet gaz
increase nvekeds
Angol Magyar
increase nvelse, emelse
increase mud weight iszap fa]slyanak nvelse
independent drive fggetlen ha]tas
inert/noble gas nemesgaz
inflammability{hazard}class tzveszlyessgi osztaly
inflammability{hazard}grade tzveszlyessgi fokozat
inflatable felf]hat
inflow performance test, production test hozamvizsgalat
inflow performance testing,flow test lyukfigyels
influx hozzafolyas
inhibitor, inhibiting agent inhibitor
initial casing pressure shut in kezdeti zart blscstri nyomas
nitial Circulation Pressure CP kezdeti blitsi nyomas
initial hydrostatic pressure kezdeti hidrosztatikus nyomas
initial production kezdeti termels
initial shut in pressure kezdeti zart nyomas
initial shut in pressure annulus kezdeti zart gyrstr nyomas
initial shut in pressure D.P. kezdeti zart frcs nyomas
initial thickening time TT ktskezdet ide]e
in]ection besa]tolas
in]ection rate besa]tolasi tem
in]ection well gas gazbesa]tol kt
in]ection well salt water, salt water disposal
well
ssviz besa]tol kt
in]ectivity elnyelsi kpessg
in]ury srls
inner conted bels bevonat
inner seal{overshot} bels tmits marfe]hez
inner valve bels szelep
input horsepower bevitt {kzlt} tel]esitmny
insert beszras, beltets
inside BOP leszivattyzhatszelep
inside diameter D. bels atmr
inside pipe cutter bels csvag
nstalled Wear Bushing W-B elhelyezve
instrument mszer, mszerez
intake pressure besa]tolasi nyomas
integral blades stab. stab. test - borda egy darabbl
integrity srtetlensg
intermittent production idszakos termels
internal blowout preventer bels kitrsgatl
internal external upset EU bels-kls vgvastagitas
internal external upset EU kivl - bell duzzasztott
internal flush F bels sima atmls
internal upset U bels vgvastagitas
Angol Magyar
nternational Association of Drilling
Contractors .A.D.C.
Nemzetkzi Frasi Vallalkozk 8zvetsge
nternational Association of Drilling
Contractors ADC
Frasi Vallalkozk Nemzetkzi 8zvetsge
into hole lyukba
invaded zone elarasztott zna
invasion of mud filtrate iszapelarasztas
iron vas
iron vas
it az
]ack emel
]ack - knife bicska
]ackknife must bicskatorony
]ackknife rig bicskatorony
]ackshaft gyorstengely
]ackup tengeri frasnal emeldaru
]amming{of the drilling tool} frszar lyukfalba keldse
]ar intensifer accelerator hatasfokoz toll
]ar, drilling ]ar, bumper sub toll
]et folyadk sugar
]et bit ]et fr
]et bit sugarcsves fr
]et bit drilling ]et - fras
]et perforating ]et perforalas
]et pipe cutter ]et - csvag
]etting out folyadk sugarral kimosni
]oint,coupling kapcsolat
]oint,coupling karmanty
]oints toldand frcsszal
]unk {to ]unk} cskavas, sele]t{ezni}
]unk basket frgallr
]unk basket markol kosar
]unk basket reverse grgment
]unk mill, economill talpmar
]unk sub gallros atmenet
]ustallation core barrel magfrszerszam ellenrzs
Kelly forgatrd
Kelly - cock / valve forgatrd csap
Kelly cock key Kelly csap nyit
Kelly flat forgatrd oldal
Kelly hose forgatrd tml
Kelly saver sub Kelly vd atmenet
Kelly spinner Kelly beprget
Kelly-bushing / Kelly drive bushing forgatrd bett
key - seat kulcslyuk szelvny lyuk
Angol Magyar
key - seat wiper kulcslyuk mar
key seating frszar lyukfalba keldse
keyseat kulcslyuk
kick bearamlas a gyrstrbe, kezdd kitrs
kick fluids belpett rtegtartalom
kick off point KOP kilpsi pont
kick off port inditnyilas
kick off valve inditszelep
kicked off kilpve, elferditve
kickover tool oldalzsebes ki-bepit szerszam
kill ktelfo]tas, ktmegls
kill - line ktelfo]t vezetk
kill fluids ktelfo]t folyadkok
kill- manifold ktelfo]t eloszt rendszer
Kill Mud Weight KMW, Kill Mud Density elfo]tashoz szksges iszapsrsg
kill rate egyenslyhelyreallitasi tem
kill rate pressure egyenslyhelyreallitasi temhez tartoz nyomas
kill sheet elfo]tasi nyomasdiagramm
kill string egyenslyhelyreallit frszerszam
killing a well ktelfo]tas {ktmegls}
killing a well lyuk megls
knife ks
knowledge box mindenttud irattart
knuckle ]oint ferdit csukl
ladder ltra
ladder ltra
laid down letve {befe]ezve: bcssaru}
Land Based Rig 8zarazfldi frberendezs
Landing Head Flange Top alapperem tet
landing nipple, landing sub ltet kzdarab
landing plate, clamp blscs ltet lap {aknaban}
last utols, legutols
last engaged thread utols p menet
last reading legutols mrsi adat
later ksbb
laterolog laterolg szelvnyezs
laughter nevets
laughter nevets
laying down ... pcs rdkiszras ... db
lead lom
lead tongs frcs bontkulcs
Leak - Off Test LOT kzet folyadkelnyelsnek kezdeti vizsgalata
Leak - Off Test LOT
szivargasi teszt {kzet kezdeti
folyadkelnyelse}
Angol Magyar
lean, thin sovany
lease koncesszi, engedmny
left {to/on the left} bal{ra}
left hand {reversed} circulation balblits
left hand thread LH balmenet
left handing tools balmenet szerszamok
left{to/on the left} bal{ra}
Lenght of time dtartam
length hossz
level szint
level szint {gdr, akna}
life belt, safety belt mentv
life line mentktl
lifeline menekl ktl
lifting nipple emel kzdarab {DC beemel}
lifting sub akaszt {pl. DC-}
lime msz
Lime Base Mud mszbazis iszap
limestone mszk
Limit test maximalis iszapsrsgnek megfelel nyomas
Limited L.T.D. Korlatolt Felelssg Tarsasag Kft.
line csvezetk
line elektromos vezetk
line ktl v. drtktl
line pipe vezetkcs
liner bettcs, szivatty persely
liner hanger bettcsakaszt
liner hanger setting tool bettcsakaszt ltet szerszam
liner string akasztott blscsoszlop
links kengyel
Lipped Guide keresharang
liquid folyadk
liquid codant,refrigerating fluid htfolyadk
liquified natural gas LNG cseppfolysitott fldgaz
liquified petroleum gas LPG cseppfolys gaz {proban-butan}
lithology kzetsor {ismertets}
load guy line ankerktl
loading terhels
Location fraspont helye
log fel]egyzs sorozat {szelvny}
log szelvny {fel]egyzs, sorozat}
log a well lyukszelvnyezs
log total depth szelvny szerinti lyukmlysg
logging devices szelvnyez eszkzk
Angol Magyar
logging, well logging szelvnyezs
long hossz
long hossz
long thread and cupling LTC hosszmenet
Long thread connector hossz menet cskapcsol
loss of circulation cirkulacis vesztesg
losses vesztesg
lost circulation additives cirkulacis vesztesg cskkent adalkok
lost circulation material LCM
iszapvesztesg megszntetshez hasznalt
tmedkel anyag
lost circulation plug cirkulacis vesztesg elleni dug
lost circulation, loss returns iszapvesztesg {blitskor}
lost returns visszatr blits megsznse
low alacsony {targy}
low pressure formulation kis nyomas rteg
low pressure mud system alacsony nyomas iszaprendszer
low solid mud kis szilardanyagtartalm iszap
lower alacsonyabb, als
lower Kelly cock als Kelly csap
lower ram als zarbett
lubricate kens
lubricate nyomastart cs
magnetic particle inspection MP magnesporos vizsgalat
main drum, hoisting drum emeldob
maintenance karbantartas
make a mistake hibat elkvetni
make a trip ki-, bepits
make up sszeszerel
make use of {fel}hasznalni vmit
make{ing} up a ]oint cs sszecsavaras
makeup cathead meghz macskafe]
makeup tongs meghzkulcs
making connection menetcsatlakoztatas {ratoldas}
making connection ratoldas {menetcsatlakoztatas}
making hole lyuk mlyits
male connection apa menetkapcsolat
man driver aer winch szemlyszallit levegcsrl
manager igazgat
manhole bvnyilas
manifold eloszt
manifold discharge szivvezetk{szivattyn}
manifold suction sziveloszt{szivattyhoz}
map,chart trkp
marine drilling tengeri fras
marl marga
Angol Magyar
Marsh funnel Marsh - tlcsr
mast frtorony {portabilis, n]ar}
master bushing forgat asztal fbett
master control panel frmesteri ellenrz mszerfal
master gate ftol
maximal tubing or top pressure maximalis termelcs - vagy ktfe]nyomas
Maximum Avaitable Annulus 8urface Pressure
MAA8P
maximalisan megengedett felszini gyrstri
nyomas
maximum casing pressure maximalis blscsnyomas
maximum pressure maximalis nyomas
maximum surface pressure maximalis felszini nyomas
maximum working pressure MWP maximalis zemnyomas
maybe talan
meantime, meanwhile ezalatt, kzben
meantime, meanwhile kzben, ezalatt
measured depth MD mrt lyukmlysg
measured total depth mrt tel]es mlysg
measuring while drilling MWD fras kzbeni mrs
measusered depth talpmlysg {mrt}
mechanic gpsz
mechanical brake mechanikus fk
mechanical clutch type rig mechanikus tengelykapcsols frberendezs
mechanical powered rig mechanikus ha]tas frberendezs
medium kzepes, kzps
metal fm
metal-to-metal seal fm-a-fmen tmits
methane metan
microlaterolog mikrolaterolg szelvnyezs
microlog mikrolg szelvnyezs
middle row kzps sor
midnight ]fl
midnight ]fl
mild enyhe
mill mar
mill control packer{overshot} marfe]{kes mentharanghoz}
mill control{overshot} marfe]{kes mentharanghoz}
milling shoe markorona
mineral asvany
mineralwater asvanyviz
minute perc
minute perc
Miser,Mud Miser frccsfog, iszapfrccsfog
mistake hiba
mixing mud, mud making iszapkszits
Angol Magyar
modified cement mdositott ola]kt cement
Monday Htf
monkey board kapcsol erkly
monoblock monoblokk
month hnap
Moon Hold
morning reggel
morning tour reggeli mszak
motor hand motorkezel
mouse hole ratoldlyuk {egr - lyuk}
mouse hole toldlyuk {egrlyuk}
moving in material MM anyag-{oda}szallitas
moving in rotary tools frszerszam {- oda}szallitasa
moving out elszallitas
moving out szallitas, elszallitas
moving out rig, tools, cable
frberendezs, szerszamok, ktelek
elszallitasa
moving rig berendezs szallitas
much cuttings sok furadk
much, a lot of sok
much, a lot of sok
mud blitiszap
mud - gas separator iszap - gaz szeparator
mud {slush} pump iszapszivatty
mud acid iszapsav
mud additive iszapadalk anyag
mud agitators iszapkeverk
mud balance iszapmrleg
mud centrifuge iszapcentrifuga
mud cleaner iszaptisztit
mud cleanout acid iszapeltavolit sav
mud column iszap trfogat
mud conditioning iszap ]avitas
mud cut acid iszapszennyezs sav
mud density recorder iszap srsg regisztral
mud filter - press iszapprs
mud filtrate iszapszredk {vizleadas}
mud flow indicator iszaparamlasmr
mud flow rate kifoly intenzitas {iszap}
mud flow sensor iszaparamlas ellenrz
mud gain iszapszaporulat
mud gradient iszapgradiens
mud gun {]et} iszappuska
mud hopper iszaptlcsr
mud level recorder iszapszint regisztral
Angol Magyar
mud log iszapszelvnyezs
mud losses {surface} iszapvesztesg {felszini}
mud pattern iszapminta
mud resistivy iszapellenallas
mud return line iszapkifoly vezetk
mud salinity iszap startalma
mud system iszaprendszer
mud tank{s} iszaptartaly{ok}
mud thinner blitiszap - viszkozitas csk-kent
mud treating agent iszap]avit anyag
mud viszkosity iszapviszkozitas
mud weight iszap srsg
mud weight recorder iszapsrsg regisztral
mud\filter cake iszaplepny
multi ram tbb csmretre zar bett
multiple well compation tbbszint ktkikpzs
must kell
n pc DP was changed because of gauge
problem
n db frcs cserlve atmr problma miatt
nail szeg
nail szeg
nail trszeg
narrow, tight keskeny, szk
narrow, tight szk, keskeny
narrow, tight szk, keskeny
natural flow felszall aramlas {termels}
natural gas fldgaz
natural gasoline nyers gazolin
nature mud nmagatl alakult iszap
near kzel
near kzeli
near bit frkzeli stabilizator
nearly ma]dnem
neat rendes, csinos
neck nyak
needed, necessary szksges
needle valve tszelep
Neutron log neutron szelvnyezs
new ]
new ]
next, following, succeding kvetkez
night ]szaka
night shift ]szakai valtas
night tour ]szakai mszak
nine 9
Angol Magyar
nineteen 19
ninety 90
nipple up B.O.P. lyukfe]szerels kitrsgatlra
nipple up well head lyukfe]szerels
nippled{-ing} up peremmel ellatva
nippling up NU felszerels
no body else senki mas
no recovery nincs magnyeresg
no report nincs ]elents
no show{s} nincs {nem lathat} ola]nyom
no, not nem
no, not nem
noble gas nemes gaz
non combustible gas nem ghet gaz
non magnetic drill collar NMDC nem magneses slyosbit
Non magnetic HWDP NMHWDP antimagneses nehzrd
non upset NU vgvastagitas nlkli
noncorrosive steel,stainless steel korrziall acl
nondestructiv testing roncsolasmentes vizsgalat
noon dl
noon dl {napszak}
North Eszak
nose row orr sor {fr}
not available nem all rendelkezsre
not reported nem ]elentettk
note ]egyzet
nothing semmi
nozzle fvka {fr}
number NO / No / No / # szam
Number{s} 8zam{ok}
nut csavaranya
nut csavaranya
Observation well megfigyelkt
Observe ..... psi press. drop nyomasvesztesg szlels
obstacle akadaly
obstruction eltmds
octane oktan
odd - {numbered} paratlan
offset eltr hely, tavolabbi
offset frgrg klpontossaga
Offshore Rig tengeri frberendezs
offshore/off-shore drilling tengeri fras
oil ola]
oil - water contact ola] - viz hatar
oil and gas ola] s gaz
Angol Magyar
oil and gas cut mud OGCM ola] s gazosodott iszap
oil and salt water ola] s ssviz
oil and water ola] s viz
oil base mud ola]bazis iszap
oil base mud ola]kzeg iszap
oil can ola]z kanna
oil cut mud ola]{nyomos} iszap
oil deposit/pool kola]telep
oil in place telep ola]trfogata
oil in water emulsion ola] a vizben, emulzi
oil on hole ola] a ktban
oil reservoir,{oil}pool,oil accumulation ola]telep
oil sand ola]homok
oil saver ola]fogcs
oil shale ola]pala
oil spill boom ola]kimls elleni gat
oil spill,{oil}slich ola]kimls
oil well ola]kt
oil well cement ola]kt - cement
oil{-bearing}zone ola]test
oil/petroleumrecovery/production kola]-kitermels
oilfield ola]mez
oilwell cement with additives adalkolt ola]ipari cement
Old Mud Density rgi iszapsrsg
old well drilled deeper rgi kt mlyebbre frasa
old well plugged back rgi kt elcementezse
old well sidetracked rgi kt elferditse
old well worked over rgi kt ]]akpzse
old, ancient rgi
one 1
one hundred 100
one thousand 1000
one thousand nine hundred ninety five 1995
open nyitva
open nyitva
open - hole completion nyitott R.V.
open flow szabad kiaramlas
open hole OH nyitott lyuk{szakasz}
open hole packer hengeres lyukfal - packer
open hole production test nyitott lyuk-, rtegvizsgalat
operating company megrendel
operating pressure zemnyomas
operation kezels, mkdtets
operation mkdtets, kezels
operator megrendel
Angol Magyar
Opposites Ellenttek
Opposites Ellenttek
or vagy
orange narancssarga
orange sarga {narancssarga}
order rend, rendels
orifice place mrperem
out ki, kinn
out - of - gauge bit nvleges mret fr
out - of - gauge hole nvleges mret lyuk
out put horse power kinyert tel]esitmny
outer seal {overshot} kls tmits marfe]hez
out-of-control well vad kitrses kt
outside diameter OD. kls atmr
over felett {az egsz ...}
over basket kosaras bett
over extension sub told
over guide shoe vezet saru
over spiral spiral bett
overborden pressure tlnyomas
overgauge hole tlmretes lyuk
overheats tlmelegszik
overpull tlhzas
overshot mentharang {kes}
packer packer, tmit
packer failure packer meghibasodas
packer setting\seating packerltets
pad eyes fggesztkek, hegesztett flek
pallet raklap
panel tabla, mszerfal
paraffin knife parafinks
parallel tubing string completion parhuzamos termelcsves lyukkikpzs
partial {losses} rszleges {vesztesg}
parts of the rig parti, frs parti
pass elmegy
peace bke
peed - off letekers {utanengeds}
penetration frhaladas
penetration rate mterperc valtozas
penetration, rate of frhaladas {m/}
pentane pentan
percent szazalk
perforate{-ions} PERF perforal, perforalas
perform tel]esit, vgez
permanent well completion vgleges ktkikpzs
Angol Magyar
permeability PERM ateresztkpessg
permit to work PTW munkaengedly
persisted kitartott,tovabb tartott
petroleum engineer ola]mrnk
petroleum exploration ola]kutatas
petroleum refinery kola]finomit
pick up {P/U} and brake in new DP frcsbeszeds {]} visszalazitassal
pick up a new ]oint {U8A} ratoldas
pickaxe csakany
picked up P/U felvve
piece {pc} darab
pill tank kis kevertartaly
pilot bit piltafr
pilot flame/flare/light rlang
pilot hole fldtani alapfras
pilot mill pilotamar
pin apamenet
pin csapszeg
pin csapszeg
Pin Drive Kelly Bushing csapszegha]tas forgatrd bett
pincers harapfog
pinhes szorit
pinhes szorit
pink rzsaszin
pink rzsaszin
pipe cutter csvag
pipe line scraper,go-devil csgrny
pipe ram preventer pofas,csrezar kitrsgatl
pipe ram{s} kitrsgatl csrezar bett{ek}
pipe setback frcsasztal
pipe tally book csknyv
pipeline csvezetk
piston dugatty
piston rod dugattyrd
pit gain tlfolyas, tartalyszaporulat
pit level indicator tartalyszint mr mszer
pit level recorder tartalyszint regisztral
pit volume increase tartalyszint nvekeds
pit volume recorder tartalytrfogat regisztral
pit volume totalizer PVT blitfolyadk ssztrfogatot mr mszer
plain plug gauge dugs idomszer
plain ring gauge gyrs idomszer
plastic formation duzzadrteg
plastic lining bels bevonat
pliers fog
Angol Magyar
pliers kombinaltfog
plug dug
plug appeared at the surface after .... m3 cementdug a felszinen meg]elent .... m3 utan
plug back cement elvagas
plug back elzaras, eldugzas
plug cementing cementdugzas
plug valve csap
plugged and abandonned elcementezve s felhagyva
plugged back elcementezve
plugged back depth felcementezsi hossz
plugged bit eldugult fr
plugged tool {tester}, drill string stucked megszorult szerszam {teszter}
plugging material tmitanyag
plunger bvar
plunger dugatty
Poles Egta]ak
polished rod simard
Polycristal Diamond Compact PDC
gymantberakasos tmr, rgzitett
vagszerkezet fr
Pony DC rvid slyosbit
poor szegny
portable n]ar
position helyzet
possible lehet{sges}
potable water ivviz
potable water tank ivviztartaly
pound{s} lbs font{ok}
pounds per cubic foot,pcf font/kblab
pounds per gallon,ppg font/gallon
pounds per square inch gauge,psig font/ngyzetcoll
pounds per square inch per foot,psi/ft font/ngyzetcoll/lab
power swivel forgat blitfe]
precending megelz
precending maintenance megelz karbantartas
prepaire elkszits
prepaired elkszitve
prepare elksziteni
preparing casing blscs elkszits
pressure nyomas
pressure bild up, pressure boots PBU nyomasemelkeds
pressure drop, pressure losses nyomasvesztesg
pressure gauge nyomasmr mszer
pressure gradient nyomas gradiens
pressure line vizszintes nyomvezetk
Angol Magyar
pressure regulator/controller nyomas szabalyoz
Pressure Relief Valve szivatty biztonsagi szelep
pressure surge nyomashullam
pressure test {P/T} nyomasellenrzs
pressure test {P/T} surface equipment felszini szerelvnyek nyomasellenrzse
preventer megelz,gatl,vd
preventer packer vdpacker
primary cementing elsdleges cementezs
prime mover megha]t ergp
print lenyomat
probable valszin
produce, -d, -ing termelni, -t, termels
production kthozam
Production nformation Packer PP felf]hat pakker
production packer termelsi blscspacker
production string, oil string termelsi blscsoszlop
production tank kzs tartaly
production test PDT rtegvizsgalat
production well feltar fras
production,exploitation termels
propan propan
proposed depth, pro]ected depth tervezett mlysg
protected vdett
protection casing vd blscs{rakat}
Public address system hangszrberendezs
pulled meghzva
pulled out of hole POOH ktbl kiemelve
Pulled Out Of Hole to surface while cheking Kipits felszinig,kinyaldas ellenrzse a rakaton
Pulled tubing and rods termelcs s rudazat kipits
pulled up in casing felhzva a blscsbe
pulling hzas, hzas kzben
pulling out of hole, POOH came out of the hole kipits
pulling up felhzas, hzas kzben
pulsation dampener pulzacis lgst
pump szivatty
pump in pressure PP szivatty nyomas
pump manifold szivatty elosztrendszer
pump rate szivattyzasi tem
pup ]oint frcs told
purchase order megrendels, beszerzs
purple lila {bibor}
purple lila, bibor
push tolni
push tolni
Angol Magyar
put back visszatenni
putting on pump mlyszivattyzasra allitva
quarter 1/4
Ouarz kvarc
Ouick Union gyorskapcsol{lubrikator csvn}
quick, fast gyors
quick, fast gyors
rabbit sablon
rack csasztal
rack pipe kiallitott cs
racking pipe frcsvek kiallitasa
rag rongy
rail road vast
ram kitrsgatl bett
ramp csrampa
ramtype blow - out preventer pofas kitrsgatl
random access memory programozhat memria
range terlet, fellet
range lenght csadattabla
rate of penetration ROP frhaladasi sebessg
rate of production termelsi hozam
rathole patkanylyuk, rkalyuk
rathole rkalyuk, patkanylyuk
reached elrt
react to mud gain iszapszaporulat riaszt
react to mud loss iszapvesztesg riaszt
ready ksz{en}
Reagan Fast 8hutoff Couplings blitses szallitszkek
realeasing spear oldhat csrak
reamer bvit
reamer lyukbvit
reamer, under - reamer utanfr
reaming bvits
reaming, under - ream lyukbvits
reaming, under - reaming utanfras
Reason for the trip Kipits oka
record regisztral
recorder regisztral mszer
recovery, -ed kitermelve, kinyerve
red piros
red piros
redrill hole utanfrt lyuk
reduced circulation pressure RCP cskkentett tem cirkulacis nyomas
reel dob {hornyolt}
reeve the line ktlhzas, ktlbefzs
Angol Magyar
reeving befzs
refrigerating fluid,liquid codant htfolyadk
Regular Connector REG normalis frcs kapcsol
regular REG normal
regular tool - ]oint szkfurat frcskapcsol
relief valve biztonsagi {f}tolzar,biztonsagi szelep
remain maradk
remark{s} meg]egyzs{ek}
remote tavoli
remote BOP control panel kitrsgatl tavvezrl mszerfal
remote chock panel fvka tavvezrl mszerfal
remote control tavvezrls
remote control panel tavvezrl mszerfal
removable packer oldhat packer
removing and checking the core magkiszeds
repair ]avitas
repair cooling system on mud pump iszapszivatty rdhts ]avitas
Repeat formation tester tbbszr leltethet teszter
replaced kicserlve
reports ]elentsek
representative kpvisel
request for quotation RFO a]anlattteli felhivas
required szksges
rerun hasznalt fr ]ra bepitse
Research and Development kutatas s fe]leszts
reserve tanks tartalk tartalyok {iszapkszitsre}
reservoir rock, reservoir tarol
resistivity ellenallas
resistivity survey R8 ellenallas szelvny
resumed megkezdve
retainer gat {ola]ipari}
retourned well to production kt termelsbe allitasa
retrievable visszanyerhet
retrievable bridge plug visszahzhat zardug
retrievable packer,removable packer oldhat packer
returns visszatrs
reverse ciculation forditott blits {balblits}
reverse drilling break forditott frmegszorulas
reverse flow check valve, back pressure valve
B.P.V.
visszacsapszelep
reverse out kipits blitssel
reverse out blitssel kipits
revet szegecs
revulation per minute RPM fordulatszam / perc
reworked utanfrva
Angol Magyar
rich gazdag
ridging down leszerels {kzben}
rig frberendezs
rig breaking capacity {performance} frberendezs fktel]esitmnye
rig down frberendezs leszerels
rig floor munkapad
rig manager frberendezs iranyit {mrnk}
rig on location berendezs a frasponton
rig released berendezs beindulas engedlyezve
rig site toronyudvar
rig up frberendezs felszerels
rig up DP {DC, new BHA} frcsbeszeds
rig, ]ackknife or folding mast
lednthet frtorony {bicska - szer v.
sszecsukhat torony}
rigging up {log equipment} RU felszerels {szelvnyhez}
rigging up pump mlyszivatty bepits
right ]obb
right of way vizszintezett
right{to the right} ]obb{ra}
riser
kifolyas magasit cs, fellvezet cs {tengeri
frasnal}
rises, ascend emelkedik
rock bit kzetfr {grgs frk}
rock pressure kzetnyomas, telepnyomas
rock pressure telepnyomas, kzetnyomas
rocky back frkzeli stabilizator egy nyakkal
rod washer pump rdht szivatty
rod-extension szivattyrd told
roller bit, cone bit grgsfr
roller cone bit grgsfr
roller core bit grgs magfr
rolling gear toronyatszallit szerkezet {all toronnyal}
rope ktl
rope reeving csigasor befzs
rope socket ktlsziv
rope speed ktlhorog {szigony}
rotary chain rotary - lanc
rotary drill bushing forgat asztal bett
rotary drilling forg fras
rotary drilling rotary - fras
rotary drilling rig rotary - frberendezs
rotary helper {floorman} kulcsos
rotary hook rotary - horog
rotary hose rotary - tml
Rotary Kelly Bushing Kellybl elfrva
Angol Magyar
rotary line frktl
rotary slips, casing slips, drill pipe slips, tubing
slips
rotary - cskek {blscs, fr-cs,
termelcs}
rotary table forgat asztal
Rotary table elevation RT{e} forgat asztal magassag
Rotary tachometer forgatasztal ford. mr
rotary thread rotary - menet
rotary tongs gpkulcsok
rotary tools frasi szerszamok
Rotary torque indicator forgatnyomatkmr
rotating assembly frkocsi
rotating blowout preventer forg kitrsgatl
rotating components sszes fontos frasi eszkz
rotating head forg fe]
rotating kelly packer forg kitrsgatl
rotation preventer forg kitrsgatl
rough cut nyers, rdes vagas
roughneck frmunkas, frs
round trip be- s kipits
round trip change bit frcsere miatti kipts
roustabout betanitott, segdmunkas
roustabout segdmunkas, betanitott munkas
rubber sleeve gumis stabilizator
run in hole RH bepits
run in hole with casing RHWC blscsvezs
Run n Hole With 8ame Bit bepits ugyanazzal a frval
run TOTCO survey ferdesgmr beengeds vitlaval
running casing blscsvezs
rupture dise szakadtarcsa
sack zsak
safe working load, allowable load megengedett terhels
safety biztonsag
safety belt biztonsagi v
safety block stop system csigasor tlhzasgatl
safety boots vdcsizma
safety factor biztonsagi tnyez
safety harness biztonsagi v {toronyban}
safety ]oint, safety sub knnyenold
safety meeting munkavdelmi oktatas
safety platform kapcsolallas
safety rail korlat
safety valve biztonsagi szelep
salinity startalom
salt s
salt - mud ss iszap
Angol Magyar
salt water ssviz
salt water kick ssviz lks {kitrsi ]el}
sample, pattern minta
sand homok
sand exclusion homokkizaras
sand line dugattyz ktl
sand line drum kanalazdob
sand oil frac ola]os homokos rtegrepeszts
sand sheave kanalaz ktltarcsa
sand stone homokk
sandpaper, gloss csiszolvaszon {papir}
sandy homokos
saturate{-d}, {-ion} telits {-ett}, {-ettsg}
8aturday 8zombat
saver sub vd atmenet
scarcely, hardly alig
scarcerly alig
8chlumberger formation test 8chlumberger rtegvizsgalat
scraper kapar
screen mesh szrszvet
screen pipe szrcs
screen 8CRN/sieve szita, szr
screen-oil ola]szr
screw csavar
screw facsavar
screw gauge tolmr
screwdriver csavarhz
screwdriver csavarhz
screwing off lecsavaras
screwon stab. stab. testre a borda felcsavarva
seal tmits
seal fluid valaszt folyadk
seal,gasket tmits
8eale wire rope 8eale - ktl
sealed tmitett
8easons Evszakok
seat-valve szelepls
second masodperc
second 8EC masodperc
secondary cementing ]ob masodlagos cementezs
secondary recovery masodlagos kihozatal
section szakasz
section gauge lyukatmr szelvnyez
section mill ablakmar
sediment,deposit{s},skeet of sediment ledk
Angol Magyar
seepage losses kiszrds ellenrzse
segregation of diisolved gas oldottgaz-kivalas
seismograph szeizmograf
separator szeparator
service kiszolgalas, apolas
servicing rig ktkezel berendezs
set ..,seating,setting ltets {......}
set back csasztal
set casing blscs ltets
set point,setting depth ltetsi mlysg
setting tool ltet szerszam
settled allandsult
settled production allandsult kthozam
settled production, sequence of strata rtegsor
settling tank csapdas tartaly, llepit tartaly
seven 7
seventeen 17
seventy 70
shackle flszem teheremelsre
shaft tengely
8haft drive tengelyha]tas, kardanha]tas
shale agyagpala
shale density agyagmarga srsg
shale shaker razszita
shale sloughing agyag duzzadasa
8haleshaker eleptical motion Razszita, ellipszis mozgas
8haleshaker lineer motion Razszita, egyenes mozgas
shallow drilling/well sekly fras
8hallow gas problems kismlysg gaz problmak
8hear blind rams kitrsgatl nyirbett]e
8heaves korona levelek
shielding - bank vdsanc
shift parti
8hock absorber rezgscsillapit
shoe saru
8hoe to surface sarutl a felszinig
short alacsony {ember}
short rvid
short rvid
short {ember} low {targy} alacsony
short DC rvid slyosbit
short thread and cupling 8TC rvidmenet
short thread connector rvid menet cskapcsol
short trip lyuk]aratas kipits eltt
shot hole robbantlyuk
Angol Magyar
shots per foot labanknti lvsszam
shovel lapat
show gas gaznyomok
shrink on tool ]oint meleg illeszts frcskapcsol
shrinkable tube tmszelence
shut down bezaras, leallitas
shut down leallitas {bezaras}
shut down megszakitva
shut down for orders utasitasra var, lezarva
shut in lezarva
shut in bottom hole pressure zart lyuktalpi nyomas
shut in casing pressure 8CP zart blscstri nyomas
shut in drill pipe pressure 8DPP zart frcstri nyomas
shut in pressure, closed - in pressure zart allapot nyomas
side tracking lyukferdits, lyukelferdits
side-pocket mandrel/]oint oldalzsebes kzdarab
sidetracked hole elferditett lyuk
sidetracking elferdits
sidewall oldalfal
sidewall core oldalfal - mag
sidewall coring oldalfal magvtel
sidewall samples oldalfal magminta
signature alairas
silica flour kvarcliszt
silicon controlled rectifier 8CR szilicium vezrelte egyeniranyit
sin the afternoon dlutan
single egy szal {frcs}
single - acting triplex pump egyhatas haromdugattys szivatty
single acting pump egyhatas dugattys szivatty
single ]oint elevator blscs beemel bilincs {egy csvet}
sinker bar nehezk
six 6
sixteen 16
sixty 60
size mret
skeet of sediment,sediment,deposit{s} ledk
skidding the rig frberendezs atszallitasa {von-tatasa}
skin effect gathatas
slack off engedni {nyomas cskken}
slack off string weight engedsi sly
slick DC normal slyosbit{hengeres}
slick line drthuzal, vitla
slide srghid
sliding side door tolhvely
sliding sleve door 88D blithvely
Angol Magyar
slim hole keskeny szelvny fras
slip k
slip casing elevator kes blscs szallitszk
slip type elevator kes szallitszk
sloughing lyukbeomlas
slow lass
slow lass
slow pump rate lass szivatty tem
slug the pipe iszapbenyomas a frcsbe
slugging gas gazdug
slurry iszapszuszpenzi
slush pit iszapgdr {iszaptartaly}
small, little kicsi
small, little kicsi
snub zart frcs nyomas alatti be- v. kipits kls ervel
snubber nyomas alatti besa]tol rendszer
snubbing line besa]tol ktl
snubbing unit nyomas alatti bepit berendezs
snubing BOP bezsilipelst lehetv tev kitrsgatl
soft lagy
soft lagy
soil tala]
solid content szilaranyagtartalom
solid control system iszaptisztit rendszer
somebody valaki
something valami
sonde szonda
sonic log 8ONL akusztikus szelvny
sorted osztalyozott
sour gas savany {H28, 8O2} gaz
sourse - rock kola] anyakzet
8outh Dl
south dl {gta]}
space out kiallas{kitrsgatlbl}
spacer elvalaszt, elmos foly. dug
spade as
spanner villaskulcs
spear rak {mentrak}
specific gravity, density 8G fa]sly {srsg}
specification rszletezs
speed sebessg, fordulatszam, tem
spider blscsk
spider bushing kls
spinning cathead beprget macskafe]
spinning chain beprget lanc
Angol Magyar
spinning wrench beprget kulcs
8piral Grapple spiralbett kes mentharanghoz
8piral Grapple Control spiralbett rgzit kes mentharanghoz
split pin sasszeg
spontaneous potential 8P - mrs
spool peremes kiemel kzdarab
spoon kanal
spot - welding ponthegeszts
spot highvis pill gl - dug elhelyezs
8pring Tavasz
spring rug
spudded fras megkezdve
spudding in fras megkezdse
square ... ngyzet ...
8quare Drive Kelly Bushing ngyszgletes ha]tas forgatrd bett
8quare Drive Master Bushing ngyszgletes asztalbett
8quare Kelly ngyszglet forgatrd
8queeze ]ob, squeeze cementing nyomasos cementezsi mvelet
squeezing besa]tolas
srew gauge tolmr
stabbing board ptallas
stabbing board, monkey board kzbens kapcsolallas
stabilisers 8TAB stabilizatorok
stack sszepitett kitrsgatl egysg
stage cementation lpcss cementezs
stain rozsdafolt
stainless steel,noncorrosile steel korrziall acl
stand of pipe rakat
stand off menetkiallas
8tand pipe pressure allcs nyomas
stand pipe 8P allcs
stand{s} DP rakat{ok}
standard szabvanyos
standard derrick szabvanyos frtorony
8tandard nternational 8 Nemzetkzi 8zabvany
standing valve labszelep
static level sztatikus niv
stationary barrel allhenger{mlyszivatty}
steam gz
steam gz
steam powered gzmegha]tas
steel acl
steel acl
stength pressure test szilardsagi nyomasprba
sticking megszorulas
Angol Magyar
sticking broken DP eltrtt frcs
sticking caving omlas
sticking collapsed DP sszeroppant frcs
sticking differential differencialis
sticking green cement belekttt cement
sticking ]unk bekelds
sticking plastic formation duzzad rteg
sticking twist off sztcsavart frcs
sticking twisted off lecsavaras
sticking wash out on DP kinyaldott frcs
stimulation hozzafolyas fokozasa
stinger tmitelem {fullank}
stock{s} kszlet{ek}
stone k
8top Collar kzpontosit rgzitgyr
straddle packer hzasra lel packer
straddle packer kzrefog packer
straddle testing kzrefog rtrgvizsgalat
straight circulation ]obb blits
straight hole egyenes frlyuk
strainer,filter szr
strao out kiktni, kipanyvazni
streaks kzetcsikok
stress - relief groove feszltsgmentesit horony
8tricking Wrenches tkulcsok{zart}
string oszlop
string of pipe csoszlop
string stabilisers apas - anyas stabilizator
string up kipits
stringing up ktlbefzs
strip a well nyomas alatti bepits nsllyal
stripper tmszelence, ktfe]tmszelence
stripper head tmitfe] nyomas alatti bepitshez
stripper rubber tmitgumi
stripper well csepeg kt
stripping choke line zsilipel lefvat vezetk
stripping in zsilipels,nyomas alatti bepits nsllyal
stripping operation bezsilipelses mvelet
stripping out nyomas alatti kipits
stripping tank zsilipel tartaly
stroke{s} lket{ek}
strokes per minute 8PM lketszam / perc
strong ers
strong ers
structure kzettani szerkezet
Angol Magyar
stuck megszorulas
stuck casing megszorult blscs
stuck drill - pipe megszorult frcs
stucked megszorult
stud aszokcsavar
stuffing box tmszelence
stump pressure test tmitvel vgzett nyomasvizsgalat
stupid ostoba
stupid ostoba
sub pressure hidrosztatikusnal kisebb nyomas
sub surface felszin alatti
sub surface safety valve 888V mlyszinti biztonsagi szelep,viharfvka
sub, crossover, X/O atmenet
submersible pump bvarszivatty
submersible pump mlyszivatty
subsea blow out preventer tengeri fras kitrsgatl
subsea choke line valve tengeralatti fvka vezetk tolzar
substructure alvaz, alpitmny
sucker rod mlyszivatty rd
sucker rod ]oint/coupling mlyszivattyrd-kapcsol
sucker rod pump barrel mlyszivatty henger
sucker rod pump plunger mlyszivatty dugatty
8uckerod Wrenches himbard kulcsok
suction Dampener sziv lgst
suction line szivvezetk
suction tank szivtartaly
sulfide stress cracking hidrogn okozta feszltsgi trs
sulphur kn
sulphur odor knhidrogn szag
sulphurgas knhidrogn gaz
8ummer Nyar
8unday Vasarnap
super choke valtoztathat mret taviranyithat fvka
superintendent felgyel
supervisor felgyel, iranyit
sur plus felesleg
sur pressure hidrosztatikusnal nagyobb nyomas
sure{ly} certain{ly} biztos{an}
sure{ly}, certain{ly} biztos{an}
surface pressure 8P felszini nyomas
surface safety valve felszini vezrls mlybeni biztonsagi szelep
surface sampler felszini ola]mintavev
surface stack felszini kitrsgatl egysgek
surface stack felszini kitrsgatl rendszer
surface string, surface pipe felszini blscsoszlop
Angol Magyar
surface to bit felszintl a frig
surfactand mud felletaktiv vegyszeradalkos blitiszap
survey felmrni, megvizsgalni
survey megvizsgalni, felmrni
survey mrs {felmrs, szelvnyezs}
swab csdugatty
swabbed show bedugattyzott rtegtartalom
swabbing dugattyzas
swabbing effect dugattyz hatas
swabbing line dugattyz ktl
sweet gas knhidrogn mentes gaz
swelling duzzad{rteg}
swivel blitfe]
system rendszer
tail pipe vgcs
taken in hole, went in hole lyukba engedve
tall {ember} high {targy} magas
tall {ember} high {targy} magas
tank for individual well gauging mr tartaly
tank gauger tankkezel
tank station tankallomas
tank, pit tartaly
tape mager mrszalag
tape mager mrszalag
taper mill kpos mar
taper tap menttske, menttr
tear down leszakit, lebont, lerombol
tearing down leszerels, lerombolas
technical string technikai blscsoszlop
TEE "T"-idom
telescoping derrick teleszkpos frtorony
temperature gradient hmrsklet gradiens
temperature TEMP hmrsklet
temporarily abandoned well ideiglenesen felhagyott kt
temporary idleges, ideiglenes
ten 10
ten thousand 10000
Test plug lyukfe] zardug
test separator mrszeparator
test valve vizsgal szelep
test, {-ed, {-ing} TE8T vizsgalni, {-at}, {-as}
testing ktvizsgalat
that hogy
that hogy, az
the same ugyanaz
Angol Magyar
there oda, ott
there oda, ott
thermal water hviz
thick vastag
thick vastag
thickening time ktsi id
thin vkony
thin vkony
thin, lean sovany
thirteen 13
thirty 30
this ez
thousand ezer
thread menet {csavar}
thread plug gauge menetes dugs idomszer
thread protector menetvd
thread ring gauge menetes gyrs idomrendszer
threads THRD8 menet
three 3
three - quarters 3/4
thribble harmas csrakat
thribble board harmas frcs kapcsolallas
Thuesday Kedd
Thursday Cstrtk
Tie back visszaakasztas, feltoldas
tie down flange Wear Bushing tart
tight hole sszeszklt lyuk
tight spot{s} szorulasi hely{ek}
tightness test tmrsgi nyomasprba
till ,-ig
to allow, to permit engedni
to allows, to permit engedni
to come ]nni
to come ]nni
to find megtalalni
to find talalni
to go menni
to go menni
to go back visszamenni
to lose elvesziteni
to lose elvesziteni
to pull hzni
to pull hzni
to repair meg]avitani
to spoil elrontani
to the right ]obbra
today ma
tomorrow holnap
tong gpkulcs
tong gpkulcs
tong place kulcs helye
Angol Magyar
tong torque indicator kulcsnyomatkmr
tongs - hydraulic kulcsok - hidraulikus
tongs - manual kulcsok - kzi
tongs - pneumatic kulcsok - levegs
tongs - power kulcsok - gpi
tool szerszam
tool szerszam, eszkz
tool belt szerelzsak
tool ]oint frcskapcsol
tool ]oint kapcsol {pl. frcs}
tool pusher, head tool pusher TP ffrmester
tooth, teeth fog, FOGAK
top drive fels megha]tas
top of ... tete]e valaminek
top of cement plug TOCP cementdug tet
top of cement TOC cementtet
top of liner TOL bettcsakaszt tet
top of the fish mentend tet
top ram fels zar bett
Top 8ub fels atmenet kes mentharanghoz
topchoke, or tubing choke fels fvka, vagy termelcs fvka
torch zseblampa
torque nyomatk
total depth T.D. lyuk vgleges mlysge
total depth T.D. tel]es lyukmlysg
total depth T.D. vgmlysg
TOTCO ring tykszem
toughness kemnysg
tour mszak
traing prbalkozas
traing to make connection toldasi prbalkozas
transmission megha]tas, eratvitel
trap csapda
traped pressure csapdazott nyomas
travel block mozgcsigasor
traveling - block line frktl
traveling block szallit csigasor
traveling carriage menekl szank
treat {mud} kezelni {iszapot}
tricone bit haromgrgs fr
trip ki-, bepits
trip gas kipitsi gaz
Trip Margin TM ki-, bepitsi nyomashullam
trip out kipits
trip sheet ki- bepitsi munkalap
trip tank lyuktlt tartaly
triplex pump haromdugattys szivatty
tripped in hole lyukba pitve
tripping ki-, bepits
trough keresztl, at
Angol Magyar
true ,igaz
true - to - gauge hole nvleges mret lyuk
true vertical depth TVD tnyleges fggleges lyukmlysg
tubing anchor termelcs akaszt
tubing choke termelcs fvka
tubing hanger termelcs fggeszt fe]
tubing head termelcsfe]
Tubing Head Adapter szgperem
tubing pressure TP termelcs nyomasa
tubing reverse safety valve TR8V termelcs visszacsap biztonsagi szelep
tubing shoe termelcs saru
tubing spear csrak
tubing spool termelcsfe]
tubing string termelcs oszlop
tubing TBG termelcs
tubing tongs termelcs kulcsok
tubingless completion termelcs nlkli lyukkikpzs
tubular goods csaruk
tungsten carbide bit wolfram - karbid fr
tungsten carbide insert bit wolfram - karbid fr
turbodrill frturbina
turning to the left balra forgatas
turning to the right ]obbra forgatas
twelve 12
twenty 20
twenty - one 21
twin hole drilling ikerfras
twist - off ketttrs {sztcsavaras erszak-kal}
twist - off sztcsavaras erszakkal {kettt-rs}
twist off frcs - elcsavarodas
twisted - off sztcsavarodas, cstrs
twisted off sztcsavarodas
two 2
ugly csnya
ugly csnya
unable kptelen
unable to nem tud
unable to pass nem at]arhat
unable to re enter 6" hole lehetetlen ]ra bemenni a 6" lyukba
unconformity zavaras {geolgiai}
under alatt
under repair ]avitas alatt
underbalanced drilling kiegyenslyozatlan fras
undergauge bit alulmretes fr
undergauge hole alulmretes lyuk
Angol Magyar
underground blowout fldalatti kitrs
underground gas storage fldalatti gaztarol
underneath ala
under-reamer bvit vs hidraulikus
unfavourable kedveztlen
union gyorskapcsol
unserewed sztcsavarodott
unsorted osztalyozatlan
up fel
up fel
uphill emelked
upper fels
upper kelly cook fels forgatrd csap
upper ram fels zar bett
upwards felfel, fell
use{d} hasznal{t}
V - door V - kapu {frtorony kapu}
V - door {window} kapu
V - door ramp srghid
V.A.T. AFA
vacuum vakuum
vague, uncertain bizonytalan
vague, uncertain{ly} bizonytalan{ul}
vain hiaba
value rtk, rtkelni
value added tax tbblet rtkad
valve szelep
vapor - proof gznek {gaznak} ellenall
variable rams tbbfle csmretre zar pofak
V-Belt kszi]
velocity log ter]edsi sebessg grbe
vertical fggleges
vertical separator all szeparator
very nagyon
very nagyon
very good nagyon ]
vibration dampener rezgscsillapit
vibrator hose rvid rotary tml
vice satu
viscosity viszkozitas
visible lathat
volume trfogat
Volumetric Method volumetrikus mdszer
Wait and Weight Method var] s nehezits mdszer
wait of cuttins furadkra varakozas
Angol Magyar
waiting varakozni
waiting on cement WOC cementktsi sznet CK8Z
waiting on orders WOO utasitasra varakozas
waiting on rotary tools WORT frszerszamra varakozas
waiting on test WOT varakozas rtegvizsgalatra
walking beam himba
wall hook allit horog
wall sticking differencialis megszorulas
wall thickness falvastagsag
war habor
warm meleg
warm meleg
wash - over krlfras
wash out found in bit kimosdas talalhat a frn
washer alatt
washer alatt
washer valve szeleptanyr gumi
washover pipe krlfrcs
washover shoe krlfr korona
watch figyelni
water viz
water viz
water - loss vizleadas
water - oil ratio viz - ola] arany
water base mud vizbazis iszap
water cushion vizparna {elnyomott adag}
water cut elvizesedett
water frac vizzel vgzett repeszts
water in oil emulsion viz az ola]ban emulzi
water input well, in]ection well water vizbesa]tol kt
water recovery viztermels
water string vizkizar blscsoszlop
water table vizszint
water well vizkt
waterhead vizoszlop magassag
weak gyenge
weak gyenge
weak point/section gyengitsi pont
Wear Bushing,Bore Protector vdpersely
Wednesday 8zerda
week ht
week ht {id}
weight sly
weight below ]ar toll alatti sly
weight indicator terhelsmr
Angol Magyar
weight on bit WOB frterhels
Welded Breadenhead hegesztett alapperem
well kt
well - head close in pressure WHCP zart ktfe]nyomas
well bore frlyuk
well cavity frlyuk blsds
well completion lyukbefe]ezs
well completion mud lyukbefe]ez iszap
well completion rig lyukbefe]ez berendezs
well control frlyuk ellenrzs
well depth frlyuk mlysg
well head ktfe]
well head open flow szabad kiaramlas a lyuk sza]an
well location frpont
well log interpretation karotazsszelvny rtelmezs
well logging mlyfrasi geofizika
well number frlyuk szama
well reworking,workover ]ob utlagos ktmunkalat
well scratcher lyukfalkapar
wellhead flow temperature aramlasi ktfe]hmrsklet
went back in hole ]ra visszapitve a lyukba
West Nyugat
West Nyugat
wet nedves
wet nedves
wet gas nedves gaz
while mig, mialatt
whipstock ferdit palya
whipstock lyukferdit {ferditpalya}
whipstock depth ferdit palya mlysge
white fehr
white fehr
wide szles
wide szles
width szlessg
wild well kitrt kt
wildcat felderit kutat fras
wilde vad
winch csrl
wind - load rating szlterhelsi rtk
wind guy line ankerktl {szl ellen}
wing szarny
wing bit szarnyas fr
wing valve valltolzar
Winter Tl
Angol Magyar
Wiper trip lyukkondicionalas
wipers trlgumik
wire line operations huzalos ktmunkalatok
wire line preventer kabelkitrsgatl
wire line socket huzalrgzit
wire line test WLT drthuzalos rtegvizsgalat
wire line tools huzalszerszamok
wire line unit huzalvitla
wire line,steel{wire}rope drthuzal,huzal
wire rope drtktl
with ,-val, -vel
with in bell, bent
with out unable to pass blits nlkl nem at]arhat
work - over kt]avitas
work over ktkikpzs
working on road tpits
Working Pressure WP zemnyomas
workover and abandoned kivizsgalva s felhagyva
workover and recomplation kivizsgalva s ]ra kikpezve
workover ]ob,well reworking utlagos ktmunkalat
worn kopott
wrench allithat kulcs {francia}
wrench kulcs, franciakulcs
x - ray rntgen sugarzas
year v
year v
yearly average drilling rate frasi tel]esitmny
yellow citromsarga
yellow sarga {citromsarga}
yes igen
yesterday tegnap
yield utanenged, lel, duzzad
yield value, yield point YP folyasi hatar