You are on page 1of 13

FILOZOFIJA - POJMOVI A-Z RIJEI ACTUS PURUS ADEKVATAN AD HOC AD HOMINEM ADIJAFORA AD LIBITUM AFEKT AFIRMACIJA AGNOSTICIZAM AHIL

I KORNJAA AKADEMIJA AKATALEPSIJA AKCIDENCIJA AKME AKSIOLOGIJA AKSIOM AKTUALNOST ALEGORIJA ALETHEIA ALETHES LOGOS ALIJENACIJA ALKE ALLESZERMALMER ALOGIAN AMFIBOLIJA AMICUS PLATO, MAGIS AMICA VERITAS AMOR DEI INTELLECTUALIS AMOR FATI ANALIZA ANALOGIJA ANALOGIJA BITKA ANAMNEZA ANANKE ANARHIJA U FILOZOFIJI ANCILLA THEOLOGIAE ANIMA, ANIMUS AN SICH, FUR SICH ANTAGONIZAM ANTICIPACIJA ANTILOGIJA ANTINOMIJA ANTITEZA ANTROPOLOGIJA APATIJA ANTROPOMORFIZAM

WWW.STUDOMAT.BA ISTO DJELOVANJE PRIKLADAN NETO TO JE USMJERENO SAMO NA POJEDINANOST PREMA OVJEKU INDIFERENTNOST SLOBODNO DONOENJE ODLUKA PRETJERANA PSIHIKA OSJETLJIVOST POTVRIVANJE NEZNANJE PRIMJER ZENONOVE APORIJE PLATONOVA KOLA U ATENI NEPOZNATLJIVOST PREDMETA NEBITNO, SPOREDNO VRH, OTRICA UENJE O ETIKIM VREDNOTAMA STAV ZA KOJI NE TREBA DOKAZ ZBILJNOST, REALNOST SLIKOVITO IZRAAVANJE NESKRIVENOST PRAVI LOGOS-NASLOV KNJIGE OTUENJE VLASTITA OBRANA SVERAZBIJA ONO TO JE SUPROTNO MILJENJU DVOSMISLENOST PLATON NAM JE PRIJATELJ, NO VEI NAM JE PRIJATELJ ISTINA INETKTUALNA LJUBAV PREMA BOGU LJUBAV PREMA SUDBINI RAZDVAJANJE CJELINE NA DJELOVE SLINOST ODNOSA, PROPORCIJA SLINOST BITKA SJEANJE PRIRODNA NUNOST BAVLJENJE FILOZ.BEZ METODE SLUAVKA TEOLOGIJE DUA, DUH PO SEBI, ZA SEBE SUPROTNOST ZAKLJUIVANJE UNAPRIJED NA OSNOVU ODREENIH ISKUSTAVA PROTIVRJENOST SUKOB ZAKONA SUPROTNA TVRDNJA UENJE O OVJEKU NEOSJETLJIVOST SHVAANJE BOGOVA PREMA

FILOZOFIJA - POJMOVI A-Z

WWW.STUDOMAT.BA OVJEKOV. STANJIMA I OSOBINAMA ONO TO NEMA GRANICE JASNA PREDSTVA, RAZUMJEVANJE NETO TAJNO, NEPRAVO KRANSKI PISCI OD 2-5 ST. OBRANA, OBRAMBENI GOVOR OBRANA POTEKOA NEKOG PROBLEMA SREDNJOVJEKOVNI NAZIV ZA APOSTOLA PAVLA SREDNJOVJEKOVNI NAZIV ZA TEKSTOVE APOSTOLA PAVLA PRIJE ODREENOG ISKUSTVA ODRIJEEN, OSLOBOEN ODVOJENOST, ONO TO LOE ZVUI, BESMISLENO VRLINA, VRSNOA DOKAZ POELO, ISHODITE GRAENJE SREDNJOV.NAZIV ZA DIJALEKTIKU SRED.NAZ ZA ARISTOTELOVU LOGIKU BEZBONOST IZ SEBE, PO SEBI PRVOBITNO VJEBANJE U GIM.SMISL VJEROVANJE U BESMRTNOST OBMANA, LUDILO DUEVNI MIR NEGIRANJE POSTOJANJA BOGA SHVAANJE DA ZEMLJA NIJE SREDITE SVEMIRA ONO TO SE DALJE NE MOE RAZDVAJATI ONO TO JE DODANO NAKA SE UJE I DRUGA STRANA UKINUTI I DALJE TO SAUVATI NEZAVISNOST SAMOSTALNOST MILJENJE AUTORITETA POJEDINANO POSTOJANJE TEORIJSKI IVOT SVE TO JEST DOBRA BOGINJA POVJERENJA PRIMJER IRONIJE PROTIV BURIDANA UZROK, POVOD UZROK SAMOG SEBE KRANSKA FILOZOFIJA BOJA DRAVA

APEIRON APERCEPCIJA APOKRIFAN APOLOGETI APOLOGETICUM APOLOGIJA APORIJA APOSTOLUS APOSTOLUS TOTUS A PRIORI APSOLUTAN APSTRAKCIJA APSURDAN ARETE ARGUMENT ARHE ARIHTEKTONIKA ARS DIALECTICA ARS SYLLOGISTICA ASEBIJA ASEITET ASKEZA ATANATIZAM ATE ATARAKSIJA ATEIZAM ATLAS ATOM ATRIBUT AUDIATUR ET ALTERA PARS AUFHEBEN, AUFGEHOBEN AUTARKIJA AUTONOMIJA AUTOS EFA BIE BIOS THEORETIKOS BITAK BONA FIDES BURIDANOV MAGARAC CAUSA CAUSA SUI CHRISTIANA PHILOSOPHIA CIVITAS DEI

FILOZOFIJA - POJMOVI A-Z CIRCULUS VITIOSUS COGITO, ERGO SUM CIONCIDENTIA OPPOSITORUM COLLOQUIUM CONDITIO SINE QUA NON CONSENSUS CONTEMPLATIVA VITA CONTRADICTIO IN ADIECTO COROLLARIUM CREDO QUIA ABSURDUM CREDO, UT INTELLIGAM CUIUS REGIO, EIUS RELIGIO DAIMONION DEDUKCIJA DEFINICIJA DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDU DEIFICATIO DEIZAM DEMIJURG DEMITOLOGIZIRANJE DEMON DETERMINIZAM DEUS ABSCONDITUS DEUS EX MACHINA DEUS IMPLICITUS DEUS SIVE NATURAA DIALOGUS INTER JUDAEUM, PHILOSOPHUM ET CHRISTIANUM DIES NEFASTUS DIHOTOMIJA DIJALEKTIKA DIJALOG DIKE DIOTIMA DISCIPLINA DISKURZIVAN DISPUTATIO DOCTA IGNORANTIA DOCTRINA DOCUMENTUM ANTIQUUM DOGMA

WWW.STUDOMAT.BA POGRENO ZAKLJUIVANJE MISLIM DAKLE POSTOJIM SPAJANJE SUPROTNOSTI RAZGOVOR KOJI IMA SVOJU SVRHU NUNOST, APSOLUTNOST PODUDARANJE SAMOSTANSKI IVOT PROTURJENOST KOJA NASTAJE SPAJANJEM NESPOIJIVIH POJMOVA DODATAK VJERUJEM JER JE BESMISLENO VJERUJEM DA BIH SPOZNAO IJA JE ZEMLJA TOGA JE I RELIGIJA SOKRATOV UNUTRANJI GLAS IZVOENJE POJMOVNO ODREENJE NE DISKUTIRATI O RAZLICI UKUSA OBGOTVORENJE RELIGIOZNO SHVAANJE DA JE BOG STVORIO SVJET STVORITELJ SVIJETA PROGRAM NOVO TUMAENJA BIBLIJE BOG SMRTI SVE TO SE DOGAA ODREENO JE SKRIVENI BOG BOG IZ MAINE TERMINI O BOGU POMOU KOJIH SCHELING DOKAZUJE DA NIJE ATEIST BOG ILI PRIRODA DIJALOG IZMEU IDOVA, FILOZOIFA I KRANINA NESRETNI, KOBNI DAN DJELJENJE NA DVOJE VJETINA RASPRAVLJANJA RAZGOVOR PRAVEDNOST, PRAVO IME SVEENIKA KOJI SVE ZNA UENJE, NASTAVA RASTRKA, RASTRAVANJE RASTAVLJANJEM POJMOVA OBJASNITI NEKI SADRAJ U STAVU UENO NEZNANJE UENJE, POUAVANJE SR.NAZIV ZA TEKST STAROG ZAVJETA APSOLUTNO ZNANJE NEKOG SHVAANJA

FILOZOFIJA - POJMOVI A-Z DOGMATIARI DOGMATSKI DRIJEME DOKSA DOKSOGRAFI DUALIZAM DUH DUA EIDOLON EIDOS EGZISTENCIJA EGZISTENCIJALNA KOMUNIKACIJA EGZOTERIAN EKLEKTIAR EKLEZIJA EKPYROSIS EKSTAZA EKVIVOKACIJA ELEJSKI PALAMED EMANACIJA EMPIRIZAM ENEADE ENS ENTELHIJA ENTUZIJAM EPAGOGE EPEKEINA EPOHE ERIS ERISTIKA EROS ESCENCIJA ESHATOLOGIJA ESPRIT DE FINESSE ESTETIKA ETIKA ETIKOTEOLOGIJA ETIOLOGIJA ETOS EUBULIJA EUDEMONIZAM EUHEMERIZAM EUSEBIJA EUTYMIJA

WWW.STUDOMAT.BA TERMIN IZ SKEPTIKE FILOZOFIJE STARI NAIN FILOZOFIRANJA NAZOR, IME, SLAVA ANTIKI FILOZOFSKI PISCI OBJA.SVJETA IZ 2 SAMOST. PRINCIPA MO, MILJENJE, PAMET SVJESNI DOIVLJAJ KAO INDIVIDUA LNA POSEBNOST SVAKOG OVJEKA ODRAZ, SLIKA OBLIK, IZGLED, IDEJA POSTOJANJE MOGUNOST IVOTA SA DRUGIM JA VANJSKI, POPULARAN KOJI ODABIRE POJEDINE DJELOVE I TAKO OBLIKUJE SVOJ SISTEM SKUPTINA SVJETSKI POAR, SAGORJEVANJE IZLAENJE IZ SAMOG SEBE ISTOZVUNOST, ISTOIMENOST PLATONOV NAZIV ZA ZENONA ELEJC ISTJECANJE, IZLAENJE SHVA. DA NEMA UROENIH IDEJA DEVETICE,NASLOV ZA 54 PLATONOVA SPISA KOJI SU SVRSTANI U 6 GRUPA STVAR, PREDMET, ZBILJNOST DJELATNOST BITI U SVOM BIU PROET BOANSTV DOVOENJE, PRIVLAENJE ODREUJE IDEJE DOBRA UZDRAVANJE OD IZRICANJ SUDOVA ENSKI DEMON SVAE VJETINA RASPRAVLJANJA LJUBAV,PERSONIFIKACIJA LJUBAVI BITNOST UENJE, VJEROV.O ZAD. STVARIMA FINOA DUHA UENJE O ONOM TO SE MOE PRECIPIRATI FILOZOFIJA MORALA MORALNA TEOLOGIJA UENJE O UZRONOSTI BORAVITE, ZAVIAJ RAZBORITOST, DOBRA ODLUKA STANJE ZADOVOLJSTVA RACIONALISTIKO TUMA. MITOVA POBONOST DOBRA VOLJA, VEDRINA DUE

FILOZOFIJA - POJMOVI A-Z

WWW.STUDOMAT.BA

FACERE DOCET PHILOSOPHIA, NON DICERE FAMA FAMES FANATIZAM FANTAZIJA FATALIZAM FATA VOLENTEM DUCUNT, NOLENTEM TRAHUNT FENOMEN FENOMENOLOGIJA FIKCIJA FILOZOFIJA FINALITET FIZIKOTEOLOGIJA FOEDERA NATURE FORMA FORMALNI IDEALIZAM FRONESIS FRONTISSTERION FUNDAMENTALNA ONOTOLOGIJA GENIJ GENUS PROXIMUM GNOSEOLOGIJA GNOTHI SEAUTON GNOZA GORGA GRANINO STANJE HABITUS HAD HAECCEITAS HAOS HARIZMA HARMONIJA HEDONIZAM HEIMARMENE HEN HEN KAI PAN HEREZA HERMENEUTIKA HIPOTEZA HISTORIA CALAMITATUM

FILOZOFIJA UI RADITI A NE GOVORITI NEBESKI GLAS GLAD, BOANSTVO GLADI HRAM,SVETITE PRAZNA PREDSTAVA U KOJOJ NEMA NIEGA BOJA VOLJA, ODREENJE SUDBINA VODI ONE KOJI TO HOE, A VUE ONE KOJ NEE POJAVNO, VIDLJIVO UENJE O POJAVAMA IZMILJENOST LJUBAV PREMA MUDROSTI CILJ KAO ZAVRETAK POKUAJ UMA POJAM PRIRODNIH ZAKONA OBLIK POSTOJANJA TIM TERMINOM KANT JE NAZIVAO SVOJE SHVAANJE MISAONA KRITINOST MJESTO ZA RAZMILJANJE ONOTOLOGIJA PROIZVOA IVOTA VII RODNI POJAM UENJE O SPOZNAJI UPOZNAJ SAMOGA SEBE FANTASTINO-SPEKULATIVNI PRAVAC U DOBA RANOG KRANSTV JEDNA OD FORKISOVIH KERI STANJE PRED KOJIM OVJEK STOJI KARAKTER PODZEMLJE,NEVIDLJIVO OZNA. INDIVIDUALNU POSEBNOST OTVORENI, ZJAPEI BEZDAN DAR, POKLON SKLAD, PODUDARANJE ZADOVOLJSTVO SUDBINA NEDIFERENCIRANA APSOLUTNOST JEDNO I SVE OPE JEDINSTVO SVJETA ODABIRANJE NEEG SPOSOBNOST, VJETINA IZLAGANJA UVJET HISTORIJA NEVOLJA

FILOZOFIJA - POJMOVI A-Z HOMEOMERIJE HOMINEM HONIMI DEUM ESSE HORME HOMO SUM, HUMANI NIHIL A ME ALIENUM PUTO HORTENSIUS HRONOS HUMANITAS HUMANIZAM HYLE HYLEMORFIZAM HYPOKEIMENOM IDEALIZAM IDEJA IDENTITET IDENTITATSPHILOSOPHIE IDEOLOGIJA IGNORANTIAE ASYLUM ILUZIJA IMANENTAN IN INFINITUM INDETERMINIZAM INDIVIDUACIJA INDIVIDUUM INDUKCIJA INKARNACIJA INKVIZACIJA INTELEKT INTELLECTUS ARCHETYPUS INTELIGIBILAN INTENCIJA INTERMUNDIJE INTUICIJA IRACIONALAN IRONIJA ISAGOGE ISONOMIJA ISOSTHENIJA ISTINA JA JANSENIZAM KAIROS KALOKAGATIJA KANONIKA KANTONOVA TRI PITANJA

WWW.STUDOMAT.BA ARISTOTELOV TERMIN ZA NAJMANE KVALITATIVNO ODREENE DJELOVE OVJEK JE OVJEKU BOG PRIRODNI OVJEK SAM I NITA MI LJUDSKO NIJE STRANO VODEI RIMSKI GOVORNIK VRJEME OVJENOST OVJENOST DRVO, DRVEE UENJE O JEDINSTVU MATERIJE POD-MET, SUPSTANCIJA FILOZOFSKO SHVAANJE DA JE VANJSKI SVIJET SAMO PRIVID SLIKA, OBLIK, IZGLED ISTOVJETNOST FILOZOFIJA IDENTITETA UENJE O IDEJAMA UTOITE NEZNANJA SAMOOBMANJIVANJE KOJI OSTAJE UNUTAR NEEGA BEZ KRAJA NEODREEN POJEDINANOST OVJEK KAO LINOST NAIN DOKAZA MESO, TIJELO SUD KATOLIKE CRKVE RAZUM, RAZUMJEVANJE IZVORNI RAZUM TO SE ODNOSI NA UM NAMJERA, NASTOJANJE MEUPROSTORI NEPOSREDNO GLEDANJE ZA RAZUM NESHVATLJIV PODRUGLJIV NAIN ODNOSA UVOD JEDNAKOST U PRAVIMA JEDNAKA SNAGA DOKAZIVANJA ONO TO JE ISTO SVAKO JA JEST JEDNA SUPSTANCIJA TEOLOKI POKRET NAJPOVOLJNIJE VRJEME ZA NETO VRLINA LJEPOTE I DOBROTE NAZIV ZA LOGIKU TO M9OGU ZNATI?, TO TREBA DA INIM?, EMU SE SMIJEM NADATI?

FILOZOFIJA - POJMOVI A-Z MAGISTER SAPIENTUM MAIEUTIKA KARAKTER KASANDRA KATALEPSIS KATARZA KATHHAUTO KATEGORIKI IMPERATIV KATEGORIJE KATORTOMA KAUZALNOST KAZUISTIKA KENON KISMET KOINE KONCEPTUALIZAM KONTEMPLACIJA KONTIGENCIJA KONTRADIKTORAN KONTRARAN KOPULA KOZMOGONIJA KOZMOLOGIJA KOZMOS KRITISCHES JOURNAL DER PHILOSOHIE KVIJETIZAM KYRIOS LATHE BIOSAS LAT.NAZIVI ARISTOTEL.KATEGORIJ LEVIATHAN LIBERUM ARBITRUM LIKEJ LINKEJ LOGIKA LOGIKA SRCA LOGISTIKA LOGOS LUKAVSTVO UMA MAGISTER SAPIENTUM

WWW.STUDOMAT.BA UITELJ MUDROSTI PORODILJSKA VJETINA UTISNUTI, ZAKOPATI, ZAILJITI NESRETNA PROROICA HVATANJE, STIZANJE IENJE IZVAN SVAKOG ODNOSA ETIKI ZAHTJEV DA TREBA NETO UINITI ONO TO SE IZRIE O SUBJEKTU POJAM ETIKE DUNOSTI UZRONOST UENJE O MORALNOM ODLUIVANJU SAVJESTI U RAZ.IVOT.SITUACIJAMA PRAZNINA, PRAZAN PROSTOR SUDBINA ONO TO JE ZAJEDNIKO, OPE POJAM PROMATRANJE OIMA SLUAJNOST PROTIVRJEAN SUPROTAN VEZA, SPAJANJE MITOLOKO TIMAENJE NAST.SVJETA UENJE O SVIJ. KAO REDU I PORETKU RED, RASPORED TO JE FILOZOFSKI ASOPIS KOJI SU IZDAVALI HEGEL I SCHELLING POBONOST GOSPODAR, UPRAVLJA PROIVI POVUENO, NEPRIMJETNO IMA IH 9 VELIKA KATINA MO IZBOR, SLOBODA VOLJE GIMNAZIJA U ATENI SIN AFAREJEV UENJE O PRAVILNOM MILJENJU NAPTANJE TEORIJSKOG PODRUJA LOGIKPO IZVOENJE POMOU MATEMATIKIH SIMBOLA SVJETSKI ZAKON, PRINCIP TERMIN U HEGELOVOJ FILOZOFIJI UITELJ MUDROSTI

FILOZOFIJA - POJMOVI A-Z MAKROLOGIJA MAKSIME UMA MAN MANIJA MANTIKA MARKSIZAM MATERIJA MATERIJALIZAM

WWW.STUDOMAT.BA IZLAGANJE NEKOG MILJENJA SUBJEKTIVNE OSNOVNE TEZE BEZLINI OBLIK >>SE<< ODUEVLJENJE VJETINA PORICANJA BUDUNOSTI REVOLUCIONARNO UENJE KARLA M. TVAR FILOZOFSKI PRAVAC KOJI POELO SVEGA POSTOJEEG IZVODI IZ POSTOJANJA MATERIJE MILJENJE VELIKODUNOST, UZVIENOST OVJEKOVA DUEVNA UZVIENOST POGREKA U LOGICI IRONIZIRANJE SVAKOG MILJENJA KOJE U BITI NIJE DIJALEKTIKO NAUKA O PRVIM PRINCIPIMA I UZROCIMA PRENOENJE RIJEI NA DRUGI POJAM SLOBODAN PROSTOR MEU SVJETOVIMA OKRETANJE UEE DIJELA NA CJELINI VJEROVANJE U SELJENJE DUA U RAZLIITA BIA POSLIJE SMRTI RAZBORITOST, PAMET, RAZUM SLIJED, METODA SVIJET U MALOME OPONAANJE, ODRAZ SVETA TAJNA MISTERIJE PRIA, GOVOR NA VJENI NAIN MJERILO, PROPIS DIO,KOMAD JEDINICA, POSEBNOST OBJANJENJE SVIH POJAVA U SVIJETU VJEROVANJE U JEDNOG BOGA POSTUPAK ETIKO DRANJE POJEDINACA NA OSNOVU POJMA DUNOSTI(KANT) ETIKOTEOLOGIJA BESMRTNA SMRT BOGINJA PJEVANJA I PJESNITVA STVARALAKA PRIRODA TO JE KOD HEGELA ZAKON

MEDITACIJA MEGALOPREPEIJA MEGALOPSIHIJA METABAZA METAFIZ. PROKRUSTOV KREVET METAFIZIKA METAFORA METAKOZMIJA METASTROFE METEKSIS METEMPSIHOZA METIS METODA MIKROKOZAM MIMESIS MISTERIJ MISTIKA MIT MODO AETERNO MODUS MOIRA MONADA MONIZAM MONOTEIZAM MORAL MORALITET MORALNA TEOLOGIJA MORS IMMORTALIS MUZA NATURA NATURANS NEGACIJA NEGACIJE

FILOZOFIJA - POJMOVI A-Z

WWW.STUDOMAT.BA KRETANJA VEZA, SPAJANJE METODA OZNAAVANJA BOIJIH ATRIBUTA U NEGACIJI POZITIVNIH OZNAKA NIEGA NEMA U INTELEKTU SHVAANJE KOJE OZNAIJE NEGATIVAN ODNOS PREMA POSTOJEIM NORMAMA GLAVNO ARISTOTEL. DJELO IZ ETIKE NI NAJMANJE, NI DLAICA MILJENJE MILJENJA NEGIRANJE POSTOJANJA OPIH POJMOVA OBIAJ, RED, ZAKON GRIJEH JE SAMO ONO TO JE PROTIV SAVJESTI UPOZNAJ SAMOG SEBE ONO TO JE MISAONO MILJENJE, MISAO, DUH NETO TO JE BAENO FILOZOFIJA NAS UI DA SVE TRAIMO U JA GNOSTIKA SEKTA KOJA JE ZMIJU OBOAVALA KAO OVJ.PRIJATELJA ZNAM DA NITA NE ZNAM PRILIKA, ZGODA SVAKO ODREENJE JEST NEGACIJA BIE LOGOS, UENJE POMOU POJMOVNOG SADRAJA MOE VIDJET ONO TO JE SKRIVENO RED LJUBAVI ORUE NETO SVOJE IZGUBITI ODGOJ INASTAVA,POUAVANJA PONOVNO VRAANJE SVIH STVARI UENJE DA JE SVE U BOGU UENJE DA SVIM VLADA LOGOS UENJE DA SVE TO JEST IMA SVOJU DUU SVE TEE SVE JE BOG,IDENTITET BOGA I SVJETA POGRENO ZAKLJUIVANJE

NEXUS NEGATIVNA TEOLOGIJA

NIHIL EST IN INTELLECTU QUOD NON PRIUS FUERIT IN SENSU NIHILIZAM

NIKOMAHOVA ETIKA NITA NOESIS NOESOS NOMINALIZAM NOMOS NON EST PECCATUM NISI CONTRA CONSCIENTIAM NOSCE TE IPSUM NUMENON NUS OBJEKT O DOSTOJANSTVU OVJEKA OFITI OIDA HOTI OUDEN OIDA OKAZIONALIZAM OMNIS, DETERMINATIO EST NEGATI ONOTOLOGIJA OPSIS ADELON TA FAINOMENA

ORDO AMORIS ORGANON OTUENJE PAIDEJA PALINGENZIJA PANENTEIZAM PANLOGIZAM PANPSIHIZAM PANTA REI PANTEIZAM PARALOGIZAM

FILOZOFIJA - POJMOVI A-Z PARAKLET PARERGA-PARALIPOMENA PARESIJA PARUSIJA PATOS PEISITHANATOS PEITO PERCEPCIJA PERIPATETICI PETITO PRINCIPII PHILOSOPHIA MILITANS PHILOSOPHIA PERENNIS PITIJA PNEUMA PORT-ROYAL PO SEBI POST HOC,ERGO PROPTER HOC POSTULAT POZIVITIZAM PRAGMATIZAM PRAKSIS PREDESTINACIJA PREEGZISTENCIJA PRINCIP PRINCIPIUM CAUSALITATIS PRITANEJ PROBABILIZAM PROBLEM PROLEGONEMA PROLEPSIS PROPEDEUTIKA PROTON PSEUDOS PRVA FILOZOFIJA PSIHE PSYHES ESTI LOGOS HEAUTON AUKSON PSIHOLOGIJA QUEM IN FINEM QUIDDITAS QURINQUE VOCES RACIONALIZAM RATIO REALIZAM

WWW.STUDOMAT.BA BRANILAC, POMAGA KASNIJI DODACI SLOBODA GOVORA PRISUTNOST, NAZONOST DOIVLJAJ NAGOVARA NA SMRT DAR NAGOVARANJA SABIRANJE, KUPLJENJE ONI KOJI EU TRAENJE POETKA BORBENA FILOZOFIJA FILOZOFIRANJE IZ TRAJNIH SVEENICA APOLONOVA U DELFIMA VJETAR, ZRAK, DAH, DUH CISTERCITSKI SAMOSTAN U BLIZINI VERSAILLESA TO TO JEST IZ SEBE I KROZ SEBE POSLIJE TOGA PRIHVAANJE NEEGA ONO TO JE POTVRENO RADNJA, IN, DJELOVANJE AKTIVNOST,MISAONI I TEORIJSKI RAD VJEROVANJE U BOIJE PREDODREENJE SVEGA TO JEST POSTOJANJE OSNOVA, POELO, ISHODITE PRINCIP UZRONOSTI SLUBENA KUA POLISA(DRAVE) VJEROJATAN ONO TO JE NAPRIJED BAENO UVOD, PREDGOVOR POJAM KOJI SE OBLIKUJE NA OSNOVU STEENOG ISKUSTVA UVOD U NEKU DISCIPLINU OPOMINJANJE NAUKA O BIU KAO TAKVOM U FILOZOFIJI DUA DUI PRIPADA LOGOS UENJE O DUI EMU? TOSTVO,OPE REALNO SVOJSTVO PET POJMOVA SPOZNAJNO-TEORIJSKI PRAVAC UM, RAZUM,RAZLOG UENJE DA STVAR POSTOJI U SVOJOJ PREDMETNOSTI PO SEBI

FILOZOFIJA - POJMOVI A-Z

WWW.STUDOMAT.BA NEZAVISNO OD SUBJEKTA NATRAG SE SVINUTI,OKRENUTI PONOVNO ROENJE DUE ODNOS, ODNOSITI SHVAANJE DA NITA NIJE APSOLUTNO AKO JE U RIMU REENO STVAR JE ZAVRENA VRSTO DRANJE PRINCIPA POBONOST SVETA NAUKA >>O SVETA JEDNOSTANOSTI<< JE UNUTRANJE ZNANJE DA SE MORALNA OCJENA OVJEKA IZVODI BA IZ TOG ZNANJA UENJE O ZNAKOVIMA OSJETILO, ULO NAZIV ZA 1 GRKI PRIJEVOD BIBLIJE SLOBODNO VRIJEME DA I NE UTNJA SKUPLJANJE SJEDINJENO, SKUPLJENO SU-OSJEAJ ZAJEDNIKA GOZBA SJEDINJAVANJE RAZLIITIH SHVAANJA U NOVU CJELINU SASTAVLJANJE SASTAVLJENO, SLOENO SUMNJA, DVOJBA ONAJ KOJI PRIPADA KOLI TAMNI, NEJASNI NAUKA O DRUTVU GRKI FILOZOFI POGRENI ZAKLJUCI DO KOJIH DOLAZI ZBOG VIEZNANE UPOTREBE POJEDINIH POJMOVA RAZBORITOST DUHOVNO TIJELO BEZ GRIJEHA DUEVNO TIJELO VRSTA OGLEDALO,ODRAZ SLIKE NA VODI MISTIKO SHVAANJE U FILOZOFIJI DA JE DUH SAMOSTALAN METAFIZIKA SPOZNAJA PRIVATIO ONO TO LEI U OSNOVI

REFLEKSIJA REINKARNACIJA RELACIJA RELATIVIZAM ROMA LOCUTA CAUSA FINITA RIGORIZAM RELIGIJA SACRA DOCTRINA SANCTA SIMPLICITAS SAVJEST

SEMANTIKA SENZUALIZAM SEPTUAGINTA SHOLE SIC ET NON SIGE SILOGIZAM SIMBOL SIMPATIJA SIMPOZION SINKRETIZAM SINTEZA SISTEM SKEPTICIZAM SKOLASTIKA SKOTEINOS SOCIOLOGIJA SOFISTI SOFIZMI

SOFROSYNE SOMA PNEUMATIKON SOMA PSYHIKON SPECIES SPEKULACIJA SPIRITUALIZAM

SPOZNAJA A PRIORI STERESIS SUBJEKT

FILOZOFIJA - POJMOVI A-Z SUBJEKTIVIZAM SUB SPECIE AETERNITATIS SUD SUDBINA SUMMA SUPSTANCIJA SVEOBUHVATNO SYSTEM DE LA NATURE IFRA TABULA RASA TALENT TANTAL TAO TAUTOLOGIJA TEHNE TEIZAM TEOLOGIJA TELOS TEODICEJA TEOFANIJA TEOLOGRIJA TEORIJA TEOSOPHUS TEUTONICUS TEOZOFIJA THAUMAZEIN TO ON HE ON TO TI EN EINAI TON HETTO LOGON KREITTO POIEIN TRANSCENDENTALAN TRANSCENDENTAN TRITOS ANTHROPOS TUBA PROTIV SOKRATA UENJE FILOZOFIJE UM UMWERTUNG ALLER WERTE UNIVERZALIJE URTEILSKRAFT USIJA UTILITARIZAM UTOPIJA VJENI PROPILEJI PRAVE

WWW.STUDOMAT.BA SHVAANJE DA JE <<JA>>OSNOVA POD VIDOM VJENOSTI VEZA POJMOVA KOJA ODGOVARA VEZI STVARI SVAKOM OVJEKU SU VIE SILE UNAPRIJED ODREDILE SADRAJ UKUPAN BROJ BIE,ONO PO EMU TKO POSTOJI OBUHVATA PREDMET I OBJEKT,OBOJE SISTEM PRIRODE IFRA JE BITAK, IL JEZIK EGZISTNCIJE NEISPISANA PLOA ONO TO NOSI ZEUSOV SIN ZNAI PUT GOVORENJE ISTOG UMIJEE, PRAKTINA VJETINA VJEROVANJE U BOGA SVE SE DOGAA PO NEKOJ SVRHOVITOSTI U OPEM KRETANU KRAJ, ZAVRETAK,PRIRODNI CILJ DOKAZIVANJE BOJE PRAVEDNOSTI BOIJE POJAVLJIVANJE DISCIPINA KOJA ISTRAUJE IZVOR SPOZNAJA NAZIV ZA NJMAKOG MISTIARA JAKOBA BOHMEA MUDROST, ZNANJE O BOGU UENJE BIE KAO BIE TO BIJAE BITI SLABIJU STRANU UINITI JAOM PRIJEI PREKO ONO TO NADILAZI ISKUSTVO TREI OVJEK TRI ATENSKA GRAANINA:ANIT, LIKON, MELET DOVOLJNO IMATI LJUDSKI RAZUM MISAONA SPOSOBNOST PREOKRET SVIH VREDNOTA OPI POJMOVI MO SUENJA POSTOJANJE, SUPSTANCIJA UENJE O KPORISNOSTI NEMANJE MJESTA TAKO SCHELLING NAZIVA

FILOZOFIJA - POJMOVI A-Z FILOZOFIJE VOLUNTARIZAM WAS VERNUNFTIG IST, DAS IST WIRKLICH,UND WAS WIRKLICH IST DAS IST VERNUNFTIG WISSENSCHAFTSLEHRE ZOON POLITIKON >>IVIM<<

WWW.STUDOMAT.BA KANTOVE ANTINOMIJE VOLJA TO JE UMNO TO JE ZBILJSKO, A TO JE ZBILJSKO TO JE UMNO UENJE O NAUCI ILI NAUKA UOPE ARISTOTELOVA OZNAKA OVJEKA TIM RIJEIMA IZRAZIO JE FICHTE SVOJE ODUEVLJENJE KANTOVIM IDEJAMA O MORALU.