You are on page 1of 2

Fleke Uklanjanje fleka sa nametaja, tkanina, tepiha i mnogih drugih predmeta prava je vetina koja zahteva mnogo strpljenja

i spretnosti. Pri uklanjanju fleka treba strogo voditi rauna ne samo o tome od ega je fleka nastala ve i na kakvom se materijalu nalazi, kao i o tome da li je fleka svea ili se radi o fle i starijeg datuma. F!"#" $% &'() (a tkanini * iste se limunovim sokom, a ako je u pitanju svetla povrina, prljavu povrinu navlaite slabim rastvorom amonijaka, pa odmah isperite istom vodom. Postupak ponovite nekoliko puta dok mrlja ne nestane. +oete probati i da tkaninu umoite u vodu u koju ste dodali dosta sode bikarbone, a zatim da tkaninu isperete. (a svili * uklanja se benzinom ili piritusom. )ko je stolnjak zaprljan rnim vinom, ponovo e postati ist ako se prljavo mesto natopi belim vinom. Pri prvom pranju vidljive fleke natrljajte sapunom i isperite. (a tepihu su mrlje od rnog vina veoma otporne na ienje, ali probajte da prljavo mesto dobro natopite limunovim sokom i pospete kuhinjskom solju. $stavite da tako stoji neko vreme, a zatim istrljajte krpi om i mlakom vodom. F!"#" $% ,&)#" ,vaku sa tepiha odstraniete tako to ete na nju staviti komadi leda iz friidera. -a skidanje vake sa tepiha nemojte nikada upotrebljavati toplu vodu. F!"#" $% .).) /a svake tkanine ukloniete ih ako tkaninu isperete hladnom vodom. 0opla voda ne dolazi u obzir jer mrlje postaju jo vidljivije. (a tepihu * mrlju nakvasite meavinom 123 vode i 423 alkohola i dobro istrljajte. (a srebrnom posu5u * kuvanim krompirom istrljajte prljava mesta i mrlje nee biti. F!"#" $% #6&' /a tkanine koja se ne sme iskuvavati mrlja e nestati ako je natopite limunovim sokom i pokrijete gustom kaom od deterdenta sa enzimima, a zatim isperete hladnom vodom. (a tepihu * mrlju natopite hladnom vodom kojoj ste dodali amonijak 7dve kaike amonijaka na jedan litar vode8, a zatim suite istom krpom. F!"#" $% !)#) -) ($#0" /a tkanine ete ih odstraniti ako tkaninu sa jedne i druge strane navlaite esen ijom terpentina. +rlja se moe ukloniti i 9:;*nim alkoholom, ali to prethodno probajte na delu tkanine koji se ne vidi. )ko su mrlje starijeg datuma, najpre ih namaite puterom, pa uklonite terpentinom. F!"#" $% +!"#) (a tkanini od vune i pamuka * mrlje moete odstraniti mlakom vodom i sapunom. )ko ne uspete, probajte benzinom. (a tepihu * mogu se odstraniti tako to se prljavo mesto oprezno istrlja rastvorom amonijaka sa malom koliinom kuhinjske soli i vode. 0epih nakon toga obavezno oistite hladnom vodom.

F!"#" $% <"+'./#" $!$&#" (a tkanini * takve mrlje najpre dobro natopite pivom, a zatim trljajte vatom ili krpi om namoenom a etonom. &odite rauna o tome da a eton rastvara sintetiku, te ako je re o sintetikoj tkanini probajte sa 9:;*nim alkoholom. F!"#" $% #)6+'() ' PU%"6) (a tkanini * odstranjuju se 9:;*nim alkoholom. (a marami ama i pekirima * istrljajte puterom, a zatim ih uklonite terpentinom. F!"#" $% /!)%$!"%) (a tkanini * treba ih odmah isprati hladnom vodom, a zatim toplom sapuni om. )ko je mrlja nastala od okoladnog sladoleda, najbolje je posle ienja iskuvati uflekani predmet ukoliko tkanina dozvoljava iskuvavanje.
MASNE MRLJE... UPORNE MRLJE... MRLJAVE MRLJE... MRLJEEEEEEEEEEEE! MRLJE NA RUKAMA = Mrlje od voa na rukama ukloniete ako ruke istrljate siretom, sokom od limuna, ili sokom od paradajza. MRLJE NEPOZNATO POREKLA = Mrlje najra!l"#"$"je% &orekla vrlo uspeno se uklanjaju vodom od &a'ulja. U veini sluajeva nestaju i mrlje od mastila i rnog vina. >eli pasulj potopi se u hladnu vodu 7bez soli?8 i kuva se dok pasulj ne omeka. &oda se pro edi kroz sito, ohladi i u njoj se peru 7bez sapuna?8 zaprljana mesta ili ela tkanina. (a kraju se tkanina ispira istom vodom. &oda od pasulja uklanja razne mrlje sa svile, vune i pamunih materijala. MRLJE O( )RANE = Ma'ne mrlje najbolje se uklanjaju ako se pospu debelim slojem talka. 0alk se ostavi na zamrljanom mestu @3 asa, a zatim se oisti etkom. 0alk efikasno skida mrlje kako sa tkanina, tako i sa nametaja. = Mrlje od l"kera na $e&"*u odstraniete ako zamrljano mesto protrljate istom krpom, ovlaenom u mlakoj vodi. Ukoliko su mrlje uporne, dodajte u vodu sodu bikarbonu. = Mrlje od +rno% v"na na tkaninama, tepihu, nametaju i sl. najlake ete ukloniti ako poliveno mesto odmah sipate belo vino, a zatim oistite limunovim sokom. = Mrlje od &"va treba odmah natrljati vodom u kojoj je rastopljeno dosta soli. = Mrlje od jaja treba ostaviti da se osue, a zatim ih ietkati mekom etkom, a preostalu prljavtinu ukloniti benzinom. $ve mrlje nikada ne perite vruom vodom? = 0kaninu !amrljanu ka,om treba potopiti u hladnu vodu, namazati gli erinom i zatim isprati u hladnoj vodi = Mrlje od mleka ukloniete meavinom iste koliine vode i gli erina, u koju kanete nekoliko kapi amonijaka. 0kaninu zatim prepeglajte preko gaze. = Mrlje od voa uvek otklanjajte pre pranja tkanine. (ajlake se otklanjaju svee mrlje, mlazom vrele vode, a ako su starije, mlazom vrelog mleka. Pomae i ako se natrljaju limunovim sokom, ili potope u slatko ili kiselo mleko. = Mrlje od ora*a i orahovog lia natopite limunovim sokom. $stavite natopljeno nekoliko minuta, a zatim dobro isperite vodom. OSTALE RAZNE MRLJE = Mrlje od vo'ka sa tepiha ili mebla na nametaju najlake ete skinuti ako preko zaprljanog mesta stavite jedan list novine, a onda preko novine pre5ite nekoliko puta mlakom peglom. = Mrlje od r-e na vunenim tkaninama, prirodnoj svili ili pamuku ukloniete ako ih ovla protrljate limunovim sokom. 0kaninu zatim isperite u mlakoj, prethodno prokuvanoj vodi. = Mrlje od *em"j'ke olovke najlake se uklanjaju ako ih protrljate guvi om vate natopljenom u alkohol. = Mrlje od krv" na platnu treba nakvasiti rastvorom soli i hidrogena u razmeri 4AB, ostaviti da malo odstoji, a zatim oprati. = Mrlje od !noja na vun" najbolje se uklanjaju siretom. = Mrlje od ka$rana treba namazati maslom, uljem ili mau, to e omekati katran. #atran zatim paljivo ostrugati, a masnu mrlju oistite prema uputstvu za uklanjanje masne mrlje. Pomae ako je odmah operete tenou za pranje sudova. = Mrlje od vode na name.$aju ukloniete ako ih trljate komadom plute 7plutanim zapuaem8 prethodno zamoenim u meavinu ulja i soli. #ada mrlja iezne oieno mesto dobro istrljati mekom vunenom krpom.