You are on page 1of 13

PROJECTE EDUCATIU: CONEIXET

Grup: Judit Rius, Mriam Teresa i Cristina Collado Projecte educatiu Alfabetitzaci Digital 6A Universitat de Barcelona 2013-2014

NDEX
APARTATS PGINES

La proposta ................................................................................... pg. 3

La memria ................................................................................... pg. 4 - 13

1. Dades identificadores ........................................................... pg. 4

2. Dades del projecte ................................................................ pg. 4 - 8 Contextualitzaci social i curricular ............................. pg. 4 - 5 Objectius i capacitats ................................................... pg. 5 - 6 Materials ...................................................................... pg. 6 - 7 Temporalitzaci ........................................................... pg. 7 Avaluaci dels alumnes i del projecte ......................... pg. 7 - 8

3. Materials produts .................................................................. pg. 8 - 11 Descripci del material .............................................. pg. 8 Descripci detallada ................................................... pg. 9 - 11

4. Avaluaci i conclusions ......................................................... pg. 12

5. Bibliografia ............................................................................. pg. 13

LA PROPOSTA El projecte que hem escollit sanomena Coneixet. Amb aquest projecte volem treballar el sentiment didentitat prpia a travs del cos hum i observaci daquest. Creiem que aquest tema s molt adient treballar-lo a P-3, perqu s quan els infants es comencen a conixer ells mateixos i comencen a adquirir la seva personalitat i autoestima. s en aquesta etapa educativa, quan els infants comencen a reconixer-se, a diferenciar-se dels altres, a captar el mn que els envolta. La capacitat d'observaci s'esdev bsica i els mestres han de preparar activitats que els ajudin a adquirir-la.

Aquest projecte s realitzar dos dies a la setmana durant un mes i cada sessi durar, aproximadament, 35-40 minuts depenent de lactivitat i del ritme de cada infant.

Per introduir aquest projecte i per interrelacionar les activitats utilitzarem com a fil conductor el ninot mr Potatoe de la pellcula TOY STORY. Aquest personatge enviar un e-mail al grup classe per explicar-los el que li ha passat:

Els recursos que volem utilitzar perqu els infants treballin les diferents parts del cos sn un Jclic, uns avatars per veure com es veuen ells mateixos, un prezzi per introduir el tema, un qestionari online pels pares, i daquesta manera observar de ven a prop con es veuen els seus fills i filles a si mateixos. Windows movie maker per fer un conte sobre les parts del cos, i altres recursos que no sn TIC com sn el rac del cos hum, on hi hauran: contes, murals, etc.

Objectius que ens plantegem:

Adquirir una identitat prpia. Conixer el cos hum. Saber utilitzar les noves tecnologies. Identificar les diferents parts del cos. Adquirir un autoconcepte i una autoestima positiva dun mateix.

LA MEMRIA
1. Dades identificadores:

Aquest projecte ha sigut creat per la Cristina Collado Baales, Judit Rius Vivas i Mriam Teresa Martnez. El projecte sanomena Coneixet i est destinat a infants dentre tres i quatre anys, ja que s en aquestes edats quan comencen a desenvolupar el seu autoconcepte.

2. Dades del projecte:

Contextualitzaci social i curricular: Lescola on desenvoluparem aquest projecte sanomena C.E.I.P Els Quatre Vents, est situada a Sant Jaume Dels Domenys. Aquest poble es a prop de la ciutat de Tarragona, concretament a la comarca del Baix Peneds. s un poble de 3.500 habitants i s caracteritza per un nivell alt dimmigrants. Els immigrants que predominen sn procedents del continent dfrica (Marroc), i dAndalusia. El nivell socioeconmic dels habitants de Sant Jaume es caracteritza per un nivell mitj-baix, ja que la poblaci s de classe treballadora.

Predominen la composici de famlies monoparentals i reestructurades, ja que en lescola on realitzem el projecte ( Els Quatre Vents) la majoria dinfants provenen de famlies amb pares divorciats o separats. En el nostre projecte treballarem les rees de descoberta dun mateix i dels altres ja que realitzarem activitats que tenen com a objectiu aconseguir que els infants es coneguin a si mateix, aix com al seu propi cos, sidentifiquin a ells mateixos quan es mirin al mirall i no es pensin que sn una altra, i aconseguir que vegin que poden haver-hi persones amb caracterstiques fsiques diferents. A part daquesta rea tamb treballarem la de Comunicaci i llenguatge a travs de les TIC per aconseguir que els infants adquireixin competncies per a

la utilitzaci daquestes. Daquesta manera comenaran a veure laprenentatge escolar des dun punt de vista tecnolgic i aix poder aprendre duna manera ms significativa. Creiem que amb les TIC aconseguirem potenciar la motivaci dels infants per aprendre els infants i despertar linters dels alumnes respecte els diversos temes a treballar a laula.

Objectius i capacitats: Els objectius que ens hem plantejat realitzant aquest projecte sn: Aprendre les parts del cos hum Reconixer-se davant dun mirall Adquirir habilitats tecnolgiques per a la utilitzaci de les TIC Augmentar lautoestima Aprendre a travs de les TIC Fomentar linters dels alumnes respecte els continguts a travs de les TIC Potenciar la creativitat i imaginaci a travs de recursos tecnolgics Tenir nocions sobre el funcionament de les TIC Amb aquest projecte volem aconseguir que linfant adquireixi les segents capacitats: Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinaci, tot adonant-se de les seves possibilitats. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d'ell mateix i dels altres. Cercar i gestionar informaci provinent de diferents fonts i suports; emprar diferents tipus de llenguatges (verbal, escrit, visual, corporal, matemtic, digital), en la comunicaci d'informacions, sentiments i coneixements. Progressar en la comunicaci i expressi ajustada als diferents contextos i

situacions de comunicaci habituals per mitj dels diversos llenguatges. La conscienciaci de la pertinena social i comunitria, el respecte per la diversitat, el desenvolupament d'habilitats socials, el funcionament participatiu de la instituci escolar, el treball en equip, l'empatia vers els altres, la gesti positiva dels conflictes, el desenvolupament de projectes en com, etc.,

Materials: Per tal de portar a terme el nostre Projecte Coneixet, utilitzarem diversos recursos TIC i daltres que no seran tecnolgics.

Com a recursos TIC utilitzarem:

Un Jclic, per conixer les diferents parts del cos. Uns avatars, per veure com es veuen els infants a si mateixos. Un Prezzi per introduir el tema i les diferents parts del cos que tenim les persones. Un qestionari online perqu els pares puguin comprovar com si els seus fills i filles es reconeixen a si mateixos, si coneixen algunes parts del cos, entre daltres aspectes.

El Windows Movie Maker, per fer un conte per ajudar al Mr Potatoe a trobar les diferents parts del seu cos i daquesta manera aprendre a localitzar -les en el seu propi cos.

Com a recursos que no seran TIC farem un rac a laula i els infants podran passar de tant en tant a observar i aprendre en aquests daquesta materials.

Els materials que tindrem seran:

Contes del cos hum. Trencaclosques de les parts del cos. Murals per identificar les diferents parts del cos.

Un ordinador on els infants podran realitzar el seu avatar amb lajuda i el suport de la mestra.

Temporalitzaci: El projecte es realitzar dos cops a la setmana, durant un mes i cada sessi tindr una durada de 35 40 minuts aproximadament. Tot dependr de lacceptaci que tingui lactivitat i el ritme de cada infant.

Avaluaci dels alumnes i del propi projecte Avaluaci dels alumnes:

En primer lloc, avaluarem el procs educatiu dels nostres alumnes i comprovarem que els nostres infants hagin adquirit els objectius marcats al inici del projecte i comprovarem, al mateix temps, que la avaluaci de la prctica educativa sestigui desenvolupant adequadament. Tamb realitzarem una avaluaci contnua i estructurada per poder recollir els defectes que shi detectin i es realitzar des de la perspectiva de la seva adequaci a les necessitats dels nostres infants. Els nostres alumnes seran avaluats a travs de lobservaci sistemtica, integral i continuada. Enregistrarem les dades en unes escales destimaci de freqncia. A ms a ms, farem entrevistes al llarg del curs per fer un seguiment a cada infant. Les activitats seran un aspecte clau a valorar i ho farem a partir dunes llistes de control, per tal danalitzar la informaci i veure si lactivitat sha adequat a les necessitats dels nostres infants. Aquesta avaluaci es dur a terme durant tota la realitzaci daquest projecte per tal de fer un seguiment idoni.

Avaluaci del propi projecte:

Lavaluaci del nostre projecte la realitzarem durant tota letapa de la seva realitzaci . Daquesta manera si trobem que alguns aspectes no sn del tot clars o no sacaben de dur a terme correctament els podrem rectificar a temps. Aix aconseguirem que el projecte es realitzi de forma satisfactria i en permetr 7

corregir els defectes i millorar.

Grcies a aquesta avaluaci podrem fer les revisions i modificacions pertinents amb la finalitat dobtenir una bona implementaci del nostre projecte.

3. Materials produts:

Descripci del material: Per a tal de dur a terme les diferents activitats amb els alumnes utilitzarem un Jclic en el que hi haur diferents activitats relacionades amb el cos hum perqu els infants puguin anar aprenent mentres fan. A ms, realitzarem un qestionari online pels pares dels infants sobre el coneixement que tenen els infants del seu propi cos. Tamb realitzarem un prezi per a introduir el tema del cos hum i daquesta manera introduir tamb els infants en el mn de les TIC.

El fil conductor que hem escollit per a realitzar aquest projecte s el Mr Potato, on haurem dajudar-lo a trobar les parts del seu cos, realitzarem un movie maker en el qual explicarem un conte perqu pugui trobar les seves parts.

A ms a ms, com a recurs de la professora per a poder realitzar el conte i el prezzi, aquesta utilitzar el photoshop per a muntar imatges del Mr Potatoe i el cos hum.

Per una altra part, creiem que tamb utilitzar altres recursos que no siguin TIC per a dur a terme aquest temari i daquesta manera potenciar la creativitat i la imaginaci des de un altre punt de vista. s per aix que realitzarem un rac del cos hum en el que trobarem contes del cos hum, trencaclosques, dibuixos dells mateixos. A ms, en aquest rac hi haur un ordinador en el que els infants podran realitzar els seus avatars amb ajuda i supervisi de la tutora.

Descripci detallada del procs de desenvolupament: Per despertar linters dels infants i comenar a introduir el tema, utilitzarem un personatge anomenat Potatoe, reconegut pels infants com una joguina que es caracteritza per perdre les parts del cos.

Aquest personatge els hi envia un e-mail, explicant-los la seva histria, ja que ha caigut al parc i ha perdut les parts del cos i els nostres alumnes hauran dajudar-lo a trobar les diferents parts.

Un cop introdut el tema, enviarem un qestionari online per a les famlies per tal de conixer com se senten els infants respecte el seu propi cos. Pel tal, daconseguir unes respostes ms precises, els pares hauran de seguir les pautes que els indica el qestionari i observar com es mostren els infants davant del mirall. Es realitzaran preguntes de diferents tipus, sempre tenint en compte les motivacions i interessos dels alumnes pel propi cos. Tot seguit, introduirem el tema a partir dun prezzi, on explicarem les parts de la cara i la seva funci. La professora relacionar les parts de la cara amb els sentits i far preguntes als infants per saber quins sn els seus coneixements previs i treballar a partir daquests.

A continuaci, partir del Correu que el Potatoe, va enviar als alumnes, mostrarem un conte que hem realitzat amb el movie Maker i el photoshop. A partir daquest, els infants interacturan amb el Potatoe per descobrir on samaguen les seves parts del cos i i localitzar el lloc on es troben. A cada imatge surt el Potatoe en el parc i parts del cos amagades perqu els infants les busquin, seguidament trobaran una diapositiva on es veu la imatge del Potatoe i el lloc exacte on est la part trobada. Desprs, presentarem el nostre Jclic. que consisteix en una srie dactivitats. En la primera activitat els infants han de realitzar una sopa de lletres on han de trobar cinc parts de la cara: Boca, orella, cella, ulls i nas. La segona activitat consisteix en fer un trencaclosques del cos dun nen i una nena despullats.

La segent activitat que han de realitzar els infants s un memori de parelles en el que han de trobar la parella de: nas, boca, coll, genoll, pestanyes i llengua. Desprs, els nens i nenes realitzaran una altra sopa de lletres on han de trobar el nom de 5 parts del tronc del cos hum: dit, melic, panxa, bra i ma.

La segent activitat consisteix en relacionar les parts del cos amb el sentit que li correspon: ull-vista, ma-tacte, boca-gust, nas-olfacte, orella-oida. Tot seguit, els infants faran una sopa de lletres, aquest cop en la sopa de lletres han de trobar 5 parts inferiors del nostre cos: cama, turmell, peu, penis i vulva.

10

A continuaci els infants hauran de relacionar una part del cos amb la paraula corresponent: nas, ungla, peu, bra, panxa, ull, cella, cama i ma. Desprs realitzaran un altre memori, aquest cop hauran desbrinar on esta la parella de: el melic, lespatlla, el bra, el turmell,el canell, les orelles, les celles i els dits. En lltima activitat daquest Jclic els alumnes hauran de realitzar un trencaclosques duna cara i les seves parts.

Finalment, realitzarem un rac del cos on hi haur un ordinador perqu els infants amb ajuda del mestre realitzin un avatar dells mateixos. En aquest rac hi podem trobar diversos contes, dibuixos realitzats pels propis infants sobre el cos, un mirall per observar-se i augmentar lautoestima i trencaclosques.

11

4. Valoracions i Conclusions dels aprenentatges: Les conclusions que extriem desprs de realitzar aquest projecte sn molt satisfactries, ja que ens ha semblat molt interessant dissenyar un projecte on les TIC fossin el fil conductor i el tema principal daquest. Perqu fins el moment les TIC sempre quedaven en segon lloc.

Hem aprs a dissenyar un projecte amb recursos tecnolgics molt tils per la nostra futura tasca com a docents, ja que el treballar amb recursos TIC facilita la motivaci i linters dels nostres infants, ja que sn activitats molt visuals i dinmiques.

Com avanos dins del projectes es que hem sabut utilitzar i crear nous recursos TIC que fins al moment no sabem ni que existien. Com per exemple un recurs molt til que hem creat ha estat el Jclic del cos hum i que a la llarga podrem utilitzar a la classe amb els nostres alumnes perqu ser una manera dinmica de conixer les diferents parts del cos.

Tamb hem aprs a utilitzar el qestionari, i aquest es un recurs molt til per passar als pares i conixer aspectes i caracterstiques ms rellevants dels seus fills i filles. El windows movie maker tamb es un recurs molt til per explicar contes de manera dinmica i visual als nostres alumnes, ja que ens permet crear un moviment dins del conte.

Els obstacles que ens hem anat trobar al llarg del projectes han estat solucionats, ja que noms era qesti de investigar i anar provant. Per exemple, per realitzar el Jclic del cos hum vam tenir molts problemes perqu no sabem com funcionava aquest programa i no sabem com posar las imatges dins del plafons per finalment, amb pacincia i dedicaci vam acabar de realitzar el notre Jclic.

Com a dubtes o preguntes ens plantegem si aquest projecte es del tot viable en una escola deducaci infantil?.

12

5. Bibliografia:

La gran enciclopdia ilustrada del proyecto saln y hogar. QU PARTES FORMAN EL CUERPO?. Fundaci educativa Hctor A. Garca. (2/1/2014). [Disponible en]: http://www.salonhogar.net/Salones/Ciencias/1 3/Partes_cuerpo/Partes.htm.

Pro Eva. LAS TIC COMO RECURSO DIDCTICO. Programa de entornos de aprendizaje virtuales- Universidad de la repblica dUruguay. (2/1/2014). [Disponible en]: http://eva.universidad.edu.uy/course/view.php?id=939.

Ministerio de educacin i cultura. RECURSOS EDUCATIVOS. Instiuto nacional de tecnologas educativas y formacin del professorado.

(6/1/2014).[Disponible en]: http://www.ite.educacion.es/es/recursos.

La informacin.com Internet y ordenadores. Como usar photoshop. Practicopedia: la vida ms fcil. (6/1/2013). [Disponible en: http://internet-yordenadores.practicopedia.lainformacion.com/photoshop/como-usarphotoshop-si-no-sabes-usar-photoshop-18362.

13