You are on page 1of 2

Magyar Nukleris Trsasg, az Eurpai Nukleris Trsasg tagja

Elnk: Dr. Hzer Zoltn MTA EK, Budapest Dr. Sksd Csaba BME NTI, Budapest Volent Gbor MVM Paksi Atomerm Zrt., Paks Postacm: Somfai Barbara titkr MTA EK, Budapest 1525 Budapest, Pf. 49. Telefon: Fax: E-mail: +36 1 275 40 83 +36 1 395 92 93 tarsasag@nuklearis.hu

Alelnkk:

A MAGYAR NUKLERIS TRSASG SAJTKZLEMNYE A PAKSI ATOMERM OROSZ BLOKKOKKAL TRTN BVTSRL

Az MNT szakmai szempontbl pozitvan rtkeli a paksi atomerm bvtsrl ltrejtt oroszmagyar megllapo st! A trsasg "el#vja a "igyelmet arra$ #ogy a ber%#zs sikeres megvalsts#oz szmos intzke sre van sz&ksg az oktats s a k%tats-"ejleszts ter&letn! 'omoly ko(kzatnak tartj%k$ #a a kr s a prtpolitika keresztt&zbe ker&l$ s mszaki kr sekben nem szakmai alapon sz&letnnek ntsek!
A Magyar Nukleris Trsasg (MNT) eddig is tmogatta a paksi atomerm bvtst j blokkokkal s a !"#$% ja&ur k'(ep& &yilv&ossgra )o(ott megllapods ut& is gy go&dolja )ogy s(*ksg va& j atomermvi blokkok ptsre% A )a(ai villamose&ergia+,ogyas(ts e&y)e &'vekedse vr)at- a j'vbe& a( ermvek t'bbsge ms(akilag s erk'l.sileg elavul gy &)&y rgi )agyom&yos ermvet le kell majd llta&i a k'vetke( vekbe&% /(rt olya& j ermvi blokkok ltestse s(*ksges amelyek &em jrul&ak )o(( a klmavlto(s)o( ugya&akkor &'velik a( e&ergiaellts bi(to&sgt% A s(-ba& ,org- paksi bvtssel !$"" M0 kapa.its keletke(ik ami )elyetteste&i 1 s kis mrtkbe& bvte&i 1 tudja a jele&leg *(emel de !"2!% s !"23% k'('tt lelltsra ker*l &gy atomermvi blokk !""" M0+os kapa.itst% 4o&tos&ak tartjuk )ogy a )a(ai ermparkba& )oss( tvo& megmaradjo& a &ukleris e&ergiatermels amely eddigi is meg)atro(- s(erepet jts(ott a villamose&ergia+elltsba& Magyarors(go&% 5lem&y*&k s(eri&t a( j atomermvi blokkok ltestse &em ves(lye(teti a megjul- e&ergia,orrsok )&yad&ak a j'vbeli &'vekedst a )a(ai villamose&ergia+termelsbe&% A paksi bvts tudom&yos+ms(aki elks(tse sor& meg,ogalma(ott elvrsok&ak t'bb ermtpus is meg,elelt% A k'vetelm&yek k'('tt s(erepelt )ogy a( j blokk re&delke((e& a )armadik ge&er.i-s reaktorok bi(to&sgi re&ds(ereivel le)etleg a )a(&kba& j-l ismert &yomottvi(es te.)&ol-gi& alapuljo& s &e prototpus legye& )a&em mr lte( ko&struk.i-% A( oros( A/6+!""7 tpus oros( blokkok is a(ok k'('tt a reaktorok k'('tt voltak amelyek teleptst a s(akemberek javasoltk% A le)etsges tpusok kivlas(tsa ut& a d'&tst &em elssorba& ms(aki )a&em ga(dasgi s(empo&tok s(eri&t kellett meg)o(&i% A( j blokkok teleptsrl ltrej'tt oros(+magyar megllapodst a( MNT s(akmai s(empo&tb-l po(itva& rtkeli )is(e& olya& ermtpust vlas(tottak amely mi&de& ms(aki k'vetelm&y&ek meg,elel% A gyors d'&ts ,el tudja gyorsta&i a beru)(s megke(dst% 8omoly ko.k(at&ak tartjuk 1 s e( akr a( egs( projekt sikert ves(lye(tet)eti 1 )a a krds a prtpolitika keres(tt*(be ker*l s a ksbbiekbe& a ms(aki krdsekbe& &em s(akmailag megalapo(ott d'&tsek s(*let&ek%

A korm&ys(i&te& t'rt&t megllapods ut& a s(akemberekre komoly ,eladatok vr&ak a ms(aki tartalom po&tostsba& a( e&gedlye(si eljrsokba& s a beru)(s elks(tsbe&% A( oktats s a kutats+ ,ejles(ts ter*let& mi&de&kppe& s(*ksg va& olya& i&t(kedsekre amelyek elsegtik a )a(ai s(akrtelem ,e&&tartst s tovbb,ejles(tst% A( MNT a d'&ts k'vetke(tbe& ,elmer*l krdsekbe& s(vese& ad s(akmai segtsget )is(e& k'()as(& trsasgu&k alaps(ablya s(eri&t egyik , ,eladatu&k a lakossg k*l'&b'( .soportjai&ak tjko(tatsa a &ukleris te.)&ol-gia bks .l s k'r&ye(etbart alkalma(sr-l% 9udapest !"#$% ja&ur !#% A Magyar Nukleris Trsasg el&'ksge