ROMAN NĂZDRĂVAN de Nicolae Filimon

A fost odată ca niciodată, daca n-ar fi, nici că s-ar povesti; când să potcovea p recele c no ă s te no ă!eci "i no ă oca de fier, "i tot da c spatele de cer; lin# ri$ă sc rtă pe # ra c i n-asc ltă% A fost odată trei fra$i olteni, dintre care n l era nă!drăvan% &ntr-o !i '"i asc $iră coasele "i plecară pe o câmpie% D pă ce merseră "i iar merseră, dederă peste o livede de fân mare% (i se opriră 'n loc "i o priviră; dar fratele cel mai mare !ise) - *ti$i voi na, mă+ - *tim, daca ne vei sp ne, răsp nseră ceilal$i doi fra$i% - Ai, mă, să ne-ncercăm coasele prin ăst fân verde% - ,ine !ici t , mă, răsp nse cel d-al doilea frate, "i 'ndată 'ncep ră amândoi să cosească la fân; dar n-ap cară să sfâr"ească vor-a -ine "i !ăriră pe !me l .tan /0indă -ar-aiop, călare p-o 1 mătate de iep re "c0iop% At nci lor, de frică, le că! ră coasele din mână, dar Roman Nă!drăvan le !ise) - N vă teme$i, măre, lăsa$i pe mine, că-i vi e de 0ac% Zme l din ce 'n ce s-apropia, iar când f aproape de dân"ii, 'nvârti - !d #an l de trei ori "i !ise) - 2ine s nte$i voi, -re, dă mi-a$i t r- rat i!voarele "i mi-a$i 'nc rcat live!ile+ - . ntem ni"te oameni săraci "i nemernici, măria-ta, să n -$i faci păcat c noi% - Ai, sc la$i-vă, că vă iert, !ise !me l c "iretlic, dar fiindcă a$i 'ncep t livedea, cosi$i-o toată "i diseară să veni$i acasă să vă plătesc% 2âtetrei fra$ii se p seră pe cosit "i cosiră !i de vară până seara; dar când 'nnoptă, veni !me l "i-i l ă c dâns l acasă, ca să le plătească% A1 n#ând acasă, !me l fl ieră de trei ori "i n maidecât sări - !d #an l din c i "i p se o masă 'mpărătească, c do ăspre!ece fel ri de - cate, pe care le otrăvise !me l 'nadins, ca să omoare pe olteni, dar o pâine, o strac0ină c apă, o lin# ră "i o ploscă c vin n p t sa le otrăvească% Zme l at nci c0emă pe olteni la masă; dar Roman Nă!drăvan 'i !ice) - .ă trăie"ti, măria-ta3 noi s ntem ni"te oameni săraci, 'nvă$a$i să mâncăm c m om p tea "i să -em ce-om p tea% Dă-ne pâinea aia de colo, strac0ina c apă, lin# ra "i plosca "i ne va fi de a1 ns% Zme l pricep viclenia l i Roman Nă!drăvan "i tăc ; dar d pă ce se ridică masa, c0emă pe vătaf l de c rte "i-i por nci să-i d că 'ntr- n -eci, c #ând ca să vie peste noapte, să le taie capetele% Roman Nă!drăvan sim$i "iretenia !me l i, dar se făc că n pricepe nimic "i, ca să 'n"ele "i mai -ine pe !me , l ă plosca "i se d se 'n -eci, 'mpre nă c fra$ii l i, iar d pă aceea scoase din traistă n fl ier de pr n "i 'ncep să cânte) Fl iera" fr m "el, 4

măcar de-a" "ti că-mi voi răp ne via$a% . apoi le de!-răcă de 0ainele lor "i se 'm-răcă el "i fra$ii l i c dânsele. Romane. se făc pai de măt ră "i intră 'nlă ntr pe #a ra 'nc ietoarei. iar pe Roman Nă!drăvan să-l 'm-race -ine "i să-l facă copil 'n casă% N trec m lt timp "i 'mpărat l făc pe Roman Nă!drăvan mai mare peste toate sl #ile c r$ii 'mpărăte"ti% Fra$ii l i.n cot% . Dacă t mă i -e"ti. Roman Nă!drăvan sc lă pe ceilal$i doi fra$i "i o ap cară la sănătoasa% .nele lor cele -ăr-ăte"ti "i se d seră să se c lce% Dar a-ia ce 'ncep ră să a$ipească de somn "i !me l veni c palo" l să le taie capetele% Vă!ând -i 'nsă 'm-răca$i m iere"te. o să-$i ad c clo"ca. merse 'nainte "i tăie capetele sl 1nicelor. când 'mpărat l voia să se d că la plim-are. D mne!e 'n casă la noi sose"te% .(. că daca n -mi vei ad ce clo"ca. apoi se d se "i se c lcă% At nci. Vin-ac m să-mi sl 1e"ti% N-ap că să sfâr"ească cântec l "i d-odată veniră patr păsări măiestre "i p seră o masă c m se p ne la domni "i la 'mpăra$i% Roman Nă!drăvan c0emă la masă pe sl 1nicele !me l i "i le dete de -ă t până se 'm-ătară "i adormiră. e.e d seră trei !ile "i trei nop$i "i dederă peste n palat mândr "i fr mos "i se p seră câtetrei la poartă% &mpărat l 'i vă! d pă #eam "i trimise pe vătaf l de c rte să-i 'ntre-e ce ca tă% Vătaf l sp se 'mpărat l i cererea lor. nde-$i stă picioarele o să-$i stea cap l% N-ap că să plece 'mpărat l. adăo#ă 'mpărat l. dar . "i Roman Nă!drăvan se d se la !me . c -ar-a d. -asm l d-aici 'nainte se #ăte"te. că c vânt l din poveste 'nainte mai l n# "i mai fr mos este% (ste ce este. a1 n#ând la odaia nde era clo"ca 'nc0isă. măria-ta. cine m-a pârât. intră 'n palat "i. cale l n#ă ca D mne!e să ne-a1 n#ă.n este D mne!e . 0otărâră să-l piardă% &ntr-o !i. 'ntr m l$i ani3 Fratele nostr . să trăie"ti. ei 'i ie"iră 'nainte c căci lile 'n mâni "i !iseră) . c m a !iră aceasta.ă "tii.e d seră "i iar se mai d seră. ci să mă piardă. clo"că.Fă. !ise clo"tii) . apoi.Mititel.Fra$ii tăi mi-a sp s că te-ai lă dat să-mi ad ci clo"ca c p ii de a r a l i 6ărtăcot c -ar-a d. făcând -se iară"i om. vino c mine3 2lo"ca 'ncep să stri#e) 7 .5 minate-mpărate. iar pe sl 1nice le 'm-răcă c !ă.. Roman Nă!drăvan. iar el por nci să p ie pe cei doi rânda"i la #ra1d. #in#ă"el. n m-a pârât să mă crească. măria-ta.n cot "i c lim-a de doi% &mpărat l c0emă n maidecât pe Roman Nă!drăvan "i-i !ise) . s-a lă dat că poate să-$i ad că clo"ca c p ii de a r a !me l i 6ărtăcot.

-re+ 2al l se ită 'mpre1 r "i n vă! pe nimeni. că mă ia Roman Nă!drăvan3 Zme l. vă!ând -se iară"i n mai c cal l.Fă.5 minate-mpărate. Romane. armăsare. c m a !i. at nci !me l. vino c mine3 .Mă. ce !ic fra$ii tăi.:nde este Roman Nă!drăvan. măria-ta3 2ine m-a pârât. căci Roman se făc se pai "i intrase 'n iesle. că $i-l voi a"e!a e pe dâns l% A do a !i.Mă. că mă ia Roman Nă!drăvan3 Zme l veni n maidecât c palo" l 'n mână. 'i !ise) . l minate-mpărate.Vă! "i.Vi . vii t c mine ori -a+ . dar Roman se făc #ră nte de mei "i se p se d pă "ă% Zme l.A !i. se p se c -ici l pe cal "i 'i m ie -ini"or spinările. !ise armăsar l i) . armăsare. mă. 'n"elat "i 'nfrânat3 . ci să mă piardă. 'n"elat "i 'nfrânat% &mpărat l c0emă pe Roman Nă!drăvan "i-i !ise) . clo"că. ei veniră iară"i la scară c căci lile 'n mâni "i !iseră) .5as9 pe mine. stri#ă) . stăpâne. fratele nostr Roman s-a lă dat să-$i ad că armăsar l l i 2ăpă$ână-de-calântr. dar . n m-a pârât să mă crească. că te-ai lă dat să-mi ad ci cal l l i 2ăpă$ână-de-cal-ântr. mă..npicior-de-#ăină.ari. se sco-or' 'n #ra1d c palo" l 'ntr-o mână "i c -ici l de foc 'ntr-alta "i !ise cal l i) . . mă.. fra$ii l i tocmai at nci trecea c 0ârdă l c apă la #ra1d. vino c mine3 Armăsar l.ă trăie"ti. iar d pă aceea se d se la trea-a l i% Roman.n e D mne!e % D pă aceea 'ncălecă cal l.n-picior-de-#ăină. c m a !i acestea. vă!ând -se 'n"elat. !icând -i) . răsp nse clo"ca% At nci Roman l ă clo"ca c p i c tot "-o dete 'mpărat l i. l minate 'mpărate. vă!ând 'nsă pe Roman n mărând -ani. vă!ând că n este nimeni 'n casă. m-am 'nc0inat c sl 1-a care mi-ai por ncit% &mpărat l l ă clo"ca "i dete l i Roman do ă că "e de #al-eni "i se d se. intrând 'n #ra1d.ări... scoase -ici l de la -râ "i trase clo"tii o -ătăi$ă $eapănă% Roman se făc iar om "i !ise) . ce de -ani a câ"ti#at af risit l de Roman+ . iar Roman se p se 'n scară "i 'ncep să-i n mere% Din 'ntâmplare.8oftim. când ie"i 'mpărat l la plim-are. se d se la !me "i. !ise n l către celălalt) .

mă. iar 1 mătate. când 'mpărat l se plim-a prin #rădină.toi l "i să scape. fă -ine de intră măria-ta 'n . po$i să-l spar#i+ < . -a% 2ând a1 nse Roman la 'mpără$ie.2e să ca t. "i at nci ne prăpăde"te pe to$i. fra$ii l i Roman Nă!drăvan 'i ie"iră 'nainte "i-i !iseră) . 'mpărat l tocmai se 'ntorcea de la plim-are. că te-ai lă dat să-mi ad ci pe !me vi nevătămat+ . c-o să dai peste n .2e ca $i. le#at c cerc ri de . să iei do ă că "e de ar#int "i să mă strope"ti de la mi1loc până la coadă "i să-ncalici pe mine% Roman Nă!drăvan făc d pă !isa cal l i.. d pă ce l-oi 'nf nda.re3 ce dă -ani a câ"ti#at nele#i it l3 . iar când f aproape de palat l !me l i. sapă la picoarele mele cele dindărăt. el poate să spar#ă .Ac ma vi .e d se !i de vară până seara. 'i ie"i 'n cale "i-i !ise) . ci m-a pârât să mă piardă.5asă.toi #ros. măria-ta.5 minate-mpărate. s-a lă dat ca poate să-$i ad că c0iar pe !me . Doamne3 2al l se făc se 1 mătate de a r c pietre nestimate. dar 'nainte de a pleca.toi "i.A"a e. răsp nse n l din doi. c ros. se făc mo" -ătrân c -ar-a "i sprâncenele până la pământ% Zme l. vi nevătămat% . stăpâne. mă le# să-$i ad c pe !me . dar la dâns l. 'i dede cal l "i l ă patr că "e de #al-eni% Fra$ii l i 'nsă vă! toate acestea "i !iseră n l către alt l) . "i trea-a e făc tă% &mpărat l por nci să-i dea tot ce va cere% Roman se s i 'n car "i ap că calea către !me % . mo" le+ . 'ncât la soare te p teai ita. dar fie..(. n mai să-mi dai n car c "ase -ivoli. n m-a pârât să mă crească. dar de.5 minate-mpărate. 'ncălecă pe dâns l "i se d se% Dar ce mândre$e. !ise !me l i) n . mă Romane.Dar asta este c nep tin$ă. "tii că Roman Nă!drăvan e mare voinic. mo"ic le3 At nci Roman tăie plop l "i n mai cât clipe"ti din oc0i făc fier. să-mi dai "ase d l#0eri.toi c a r topit "i alt l c ar#int.toi ca să-l -a# 'ntr-'ns l% . fratele nostr a"a s-a lă dat% &mpărat l c0emă pe Roman "i-i !ise) . de ar#int "i atât de fr mos. cine m-a pârât la măria-ta. se dete 1os. să-$i l n#ească D mne!e !ilele. l minate-mpărate. că $i-l p i e -ine pe dâns l3 A do a !i.. dar când veni vremea să-l 'nf nde!e. Roman Nă!drăvan.*tim prea -ine. fratele nostr . răsp nse 'mpărat l% . să fac n . c m 'l !ări. "ase tâmplari "i "ase fierari. am prins pe 0o$ l de Roman Nă!drăvan "i am venit la măria-ta sămi dai ăl plop de colo. p ne-$i toată p terea să vedem. l minate-mpărate.

arse pe !me trei !ile "i trei nop$i.c rie. iar !me l răsp nse din . 'n1 #ară -ivolii "i plecară.*tii na.toi l. de . iar Roman l ă oasele !me l i "i le dete 'mpărat l i. fra$ii mei s-a lă dat că po$i să-i le#i pe vârf l nei "ire de paie aprinsă "i că ei n vor arde% &mpărat l por nci să-i le#e "i. tâmplarii "i fierarii 'nf ndară . dând -le foc. că de voi scăpa. daca vrei să trăie"ti. să va!ă daca se află !me l 'ntr-'ns l.Zme l se s p se "i intră 'n . arseră de se făc ră cen "ă% =ar Roman trăi "i 'mpără$i "i 'mpără$e"te "i până 'n !i a de astă!i% &ncălecai p-o "ea "i vă sp sei d mneavoastră a"a% > . iar d l#0erii.toi. vi nevătămat% &mpărat l por nci să desf nde . d pă ce 'l le#ară c lan$ ri #roase de fier. făcând foc l. n se ale#e praf de tine "i de palat l tă % At nci 'mpărat l por nci să ad că lemne "i.5 minate-mpărate.toi l "i. !i oamenilor tăi să n mă scoată din . l minate-mpărate. carele. iar pe la ap s l soarel i a1 nseră la 'mpără$ie "i deteră pe !me 'n mâna 'mpărat l i.toi. făc pe Roman -oier din doispre!ece "i-i dete pe fie-sa de so$ie% Roman că! la pământ "i săr tă poala 'mpărat l i. iar d pă aceea !ise) .toi) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful