Totuşi, iubirea (1980-1982) 1. Rugă pentru părinţi 2. Steaguri albe 3. Iubiţi- ă pe tunuri !. "oetul #. "a$tel %e toa&nă '.

(u&ne)eul $al ării *. +eagăn pentru toată ,opilăria 8. -ă,ătorii %e ,a$e 9. (or %e .lu/ 10..a$tel &e%ie al 11.-ăt--ru&o$ 12.Totuşi, iubirea +o,uri .o&une (198') 1. "a,ient la 0inal %e ea, 2. .ăţel e&igrant 3. 1%e ăratul 0iu !. .ine ie$e ulti&ul %in ţară #. 2ugur %e ni,3el '. 1ntipri&ă ara *. 4u $unt eu 1lte olu&e 1. 5a$arabia pe ,ru,e 2. (e$,6nte, %e iaţă şi &oarte 3. 7 iube$, pe 1lbă-,a-8ăpa%a !. .e 0ru&oa$ă eşti #. 9ir %e ,o,ori '. (reptul la :ntrebare *. ;ipno)ă %e toa&nă

8. Intra%u,tibil 9. <obilul i,iu 10."luton 11.1 &ea 12..6nte, 0e&eie$, 13.Spune-&i ,e a 1!.(in nou, (a,ii liberi 1#.Iertările 1'.Repetabila po ară 1*.Sara pe %eal 18.7raţie %e nuntă 19.=&i pa$ă 20.(etalii "oe)ii ,en)urate - Sunt ra%i,al (19*9-1989) 1. =n%răgo$tit %e 5u,ureşti 2. 9o0erul şi ne a$tă-$a 3. .ine a &ă a$,ultă !. .ălugăr #. 2in,iunile '. 1nal0abeţilor *. "robă oli&pi,ă 8. Regre$ă& 9. 2otorul greşit 10..on%a&naţi 11.Sunt ra%i,al "reaplinul $u0letului (199!-199*) 1. "rea t6r)iu, la "ari$ 2. +u&e, lu&e 3. 4 prea puţin

!. 7r0ani #. T6r)iu '. .ăru,iorul ,u rotile *. 5ătr6nul ,erşetor 8. >n%e $ă ple,i 9. ?iaţa, %ublu &i@t 10..e $i&plu &i-ai 0i, %a,ă nu te-aş iubi

Totuşi, iubirea (1980-1982) Rugă pentru părinţi 4nig&ati,i $i ,u&inţi, Ter&in6n%u-şi ro$tul lor, +6ngă noi $e $ting $i &or, (ragii noştri, %ragi părinţi. .3ia&ă-i (oa&ne :napoi .ă şi-aşa au %u$-o pro$t, Si 0ă-i tineri ,u& au 0o$t,

ut (ă un or%in.ă ta. . .eput.ă ning. $i par.6t &ai $unte&. "ar.e& :n pă&6nt.6t noi. 4 pă&6ntul tot &ai greu.are &or.uib %e . (ar %e .e a Să-i &ai poţi :nt6r)ia Să o ia %e la :n. Sărut-&6na. 1u plătit ..6t &ai $unt. "lini %e boli $i $u0erin% <e :ntoar. &a&a &ea. tatăl &eu.e ne-au 0ă. Ia pri iţi-i . +u&6nări :n .u iaţa lor 1le 0iilor erori...-ă-i &ai tineri %e. . Sărut-&6na. (oa&ne 0ă-i ne&uritori "e părinţii .u& $e %u. %ă .ei .u& $e $ting. 26ng6iaţi-i pe părinţi. -ata &ea $i 0iul &eu. "entru .e pri iti a$a. Ia pri iţi-i .u. (e$părţirea-i tot &ai grea.

3ilibrul ato&ului. 0lorile %albe. 2a&a &ea. 2ă rog . tatăl &eu.u lu&ina &inunilor In a&intirea $trăbunilor. Tatăl &eu. băiatul &eu. -lorile. 0etiţa &ea. &a&a &ea. $i eu. Sărut-&6na. 2ă rog .e a ur&a (ragii &ei &ă %u. Sărut-&6na.u 6ntului "entru .eaţa .u puterea . Iar pe lu&e $teaguri albe.olin)ilor (e $ănătatea părinţilor. AAABAAA Steaguri albe 2ă rog . 2ă rog .u %ul.opiii pă&6ntului.el . băiatul &eu.4u $unt . Ră&a$ bun.u nă%e/%ile o&ului (e e. 0lorile %albe. Iar pe lu&e $teaguri albe. Ră&a$ bun. -lorile. . 0etiţa &ea.

1l 0ilo$o0iei. 0lorile %albe.ă pe tunuri 2a oi 0eri .ea %rago$te retori. -lorile.ontra enirii . 0lorile %albe. In $tare $a u.i%ă .u pe.enuşilor.a.a %rago$tea $a %e ina 7bie.t al &e%itaţiei. Iar pe lu&e $teaguri albe.u putinţă &ătuşilor .ulaţiei.u bl6n%eţea %in 0laute >n 3appC en% $ă ne . -erea$. -lorile. 2ă rog .ete %e 0ulgere Să ne 0eri& %e %i$trugere.olul .2ă rog . 2ă rog . Iar pe lu&e $teaguri albe.aute.ă (u&ne)eu (e a.u puterea . 2ă rog .u 6ntului (e $ănătatea pă&6ntului. %e peri. AAABAAA Iubiţi. 1l $pe.a %e 0o.

io boala nu %e ine 2ai &i. 4u :n$u&i a& . 1%ole$.<u&ai eroii "e $.enţi $i a%ole$.are $-au :n re%ni. 4u nu $unt regi)orul.ente Se or regă$i teatral In poe&ele &ele %e %rago$te "e .it toţi a.e a teatral In 0iinţa &ea. Si ni.a at6ţia. (ar eu nu $unt a.a $e &olip$e$. 4u $unt autorul Trage%iei pe . (e pati&i reale.are oie$. 1lt 0el %e %rago$te a& trăit eu In )ilele şi-n nopţile ieţii &ele.torul.are le re$titui lu&ii . $a &a lepă% Si nu pot. .a.enele %e $.ata. (e .are o /oa.torii.i ni.a pe-o boala %e .u biata lui .erneala ro$ie. $i alţii %e eaD . 1& 0o$t %e orat.a in tine (a.ăli pieptul .6n%ură u$.iun regi)or <u &i-a putut i$.

erea e$teti.e$t 0inal %e ea.u regi)orii.iti tineri :şi or 0a. Totul $e arun.a un pro. 4u 0a.la& :&preună .i 5iblia n-are un .7.ut.a. <i. 4u $i&t autorul trage%iei.u intele &ele. 4u %e.a o $eringa in re&ea &o%erna.e$ erbal %e şe%inţă.6t pla. <u e@i$ta propriu-)i$ e@perienta u&ana.u $pe. . In . %e 0ă.torii.e ilu)ia .tatorii.u inte. %e ale$ (in toate a. . %rago$tea &ea %e a$tatoare. <i. (e.6ntarea . <i&i.6ntărilor Se pier%e . <u e ni&i. 4u aplau% $i 3ui%ui :&preună .itita in . 4u &a $p6n)ur :&preună .u a%&ini$tratorul teatrului In a. 4@perienta %in .i 5iblia nu 0olo$eşte.ă-i poţi $al a . nu e alabil %e.6n% te or . In.6t o $ingura %ata.are %rago$tea 1 a/un$ at6t %e pro$t an%abila.ele .iti In . 0ibrilaţie la ini&a o%ată .lu$i %rago$tea unui poet .u a. <u e ni&i.a %upă 0olo$inţa.onţinut e@e&plar.ărţile lui. .

(ar eu $unt poet liri. ori.ap %e a.torii turbea)ă pe $. %ragii &ei.e$te .ep $a ia in $erio$ Rolurile %in trage%ia %rago$tei. (e &oarte 0irea$.a a 0i ab$ol it %e &area lui ina "entru .u un plural al &a/e$tăţii Si n-a& putut $i unii %intre oi .u&.6n%ura goala Si poate . 1.are a a ut răb%area Să-şi o&oare toţi eroii.a 4i :n. Toţi a eau $a &oara.eea .a.. 2uri& $i ni&eni nu $e uita la noi.are /oa. 1 trebuit $a i le $pun Eelo$ pe S3aFe$peare.a.a. Trage%ia %rago$tei In 0ata $.a n-a& %eprin$ :n ăţul (e-a pune la per$oana a treia . . Si %e-at6tea ori a& $i&ţit ne oia Sa &a $al e) .Se /oa.3ip $a $. <-a 0o$t .u inte.e %e ora per$oana :nt6i.a %e-at6ta $ingurătate In $ălile in . intre ti&p. 9tiin% . 4u in.aunelor goale.

Si al tuturor aşa-)i$elor 0ără%elegi pe%ep$ite (e legi 0ara %e lege. In nu&ele tuturor u&ilinţelor.ţionea)ă .eala %e . Iube$. ?ai &ie.i nu a& ble$te&ata Ră.u %o$are $i re0erinţe %e tot 0elul =&potri a tuturor iubirilor $i a tuturor .opii oştri .a%re . 4goi$&. 5iata autop$ie. .e a. pro$teşte.t 1proape . . 1.ţii %e literatura uni er$ala "e te@tele &ele.are &i $-a :nt6&plat.are a eţi $upăra pe . Si ni.are iube$. ?ino ata $i i&pu%i. In ro&anti$&ul ei (e$uet $i e@pre$ioni$t. autor %e trage%ii.a autop$ie..la$i.uget 1 $e0ului %e .iti %in oi..1u nu&it.ea$ta .elor . 7 $-a/ung e@e&plar. In re&e . (rago$tea &ea are un a$pe.are iube$te-n taina. o $a $e pre%ea +e.

e ea.i +a le. toate %rapelele.are ne 1eaga. ?a oi tre. "e oi $i pe 0e&eile oa$tre.are nu .ărora :ngenun.e . 7. In 0ata .riu poe)ie %e %rago$te Si $tiu .a-n . . ?eţi $upra ieţui in poe)ia &ea.are o au .io şan$ă In ti&pul ieIii &ele.3e) "entru $06nta răb%are pe .on$iliului %e 2iniştri.la$a.ţia %e a a 0i unul %in $e&eni. .ţia.. <-aţi 0i a)i in $tare Sa &&a u.opii oştri. Sunt 0ă. a oi tre.e a. "entru .a n-a& ni. ?a oi tre.un$ ar&ata Toată &uniţia.are nu e regle&entata "rin 3otăr6re a .uG.e .u noi Si pentru &i$teru1 .ut $a par alt. Teatral uneori. bieţii &ei prieteniH S. Suport inter%i.lă%irea teatrului no$tru 1 a$.-au luat note &i. Teatral uneori . "oe)ia lui 1%rian "ăune$.la$a.i oi ati putea ră&6ne repetenţi.ul. Si poate &ai &ult in po)ia &ea %e %rago$te.i%eţi "entru poe)ia %e %rago$te +a .

ţionari. "ă$ări %e a.a &ai a eţi "oeţi %in a.ţie."entru .ă. :ntr-a%e ăr. teatral.uraţi.a $unt pe lu&e $i %rago$tea. Iar pe oi. Teatral.e$t o$.re%eaţi $urg3iunit In $inta@a unei $ingure orientări.uraţi.a eţi a ea .re)6n% . 5u.re) .ă. nu pariaţi prea &ult "e a. Si rug6n%u.a in re&e .6t pri&ăria e plina %e 0un.ăieri altun%e a %e poeţi =ntru. bu. 7r%oni%u.a in oraşul no$tru <u &ai e lo.iti . Sa lu. ni.e a %e :n ăţat %in poe)ia &ea %e %rago$te ?a rog.ă. .ăJ "a.are &a eţi .ă. .ea ?a 0i $i Tru%a %e-a le pa$tra.e oi &a . "e oi.ea$ta ilu)ie.ria& "oe)ie %e %rago$te. I&pul$uri in a.e $i %rago$te Si %a.a. 5u. 0raţii &ei tineri.uraţi. pl6ng6n%.ea$ta &ar. $i pa. 4u iubea& $i $. I&plor6n%u.ea$ta %ire.a orbetele "entru :n0ăţişarea oa$tră 0e$ti a. .ă .

ea e %rago$te.u& e In $. nu.ri$e $o&ptuo$ "o)iţiile %rago$tei .a. ?oi &a eţi iubi 1bia %upă . 7.e şi-au :&bră.<i&i.u $u0larea tăiată.enuşă +a te&elia unui rug .a a. Iubirea e tragi. %ar pa$ionata lor . 2ăreaţa ..6n% nu :n eţi a.ea$ta .riitura pe .at 3ainele %e $tra%a In 0ierbintea.a "entru . "oe)ia &ea %e %rago$te nu e iniţiere. nu $e :n aţa %e la ni&eni "ina .ru (in propria ta e@perienta.el lu. Toată poe)ia &ea %e %rago$te 4 o i&en$a atra %e .e ?eţi a/unge-n $ituaţia &ea.oboare (upă . (ar abia aşteaptă $a .ea$ta &a. +uaţi a.torii o ro$te$te$. In er$urile &ele nu eţi gă$i (e$.a-n &anualele %e pornogra0ie in%iana Sau . Iubirea e tragi. ur6tă.are au :n ăţat-o. . "oe)ia &ea nu e %e %rago$te.a. "entru .3eta a unui teatru tragi.arte-n &6ini. 1.a iubirea e &oarte.e ar%e in.3iar %ane)a.

Iubire %e oa&eni.u toată . o 0ata pura pl6nge.epe Iarăşi +u&ea.3ilor oştri ar)6n% %e iubire Tunurile ea. a. eterna .6&piile $i 0abri. . >n%e a.on. "ă$ările $i pe$tii.6t orgoliul %e-a &a alătura .i 0ie.a. la bal. 7a&enii $i &unţii.tor la Teatrul &uni.6n% iaţa -a obo$it %e-a/un$ :ntr-o )i.itiţi . 4u nu a& pretenţia $a a :n ăţ ni&i.ţie (intre arta $i iaţaH <u a luali %upă $pu$ele &ele.ului pregătin%u-$e $-a-%i$truga .uplu (e la .artea &ea .are ar putea :n.are-1 aşteapt-o 0e&eie.u o a. #e $ăruta pe $.ele $. . Si . 2or&intele $i bi$eri.ontra%i. .ena .6n% eţi e%ea In 0ata o. <-a& %e.ipal.ile $i $pitalele..enuşilor oa$tre. .are %intre oi 4 un . 5ibliote.i %upă .6n% iubitul ei. ?ai.enuşa %i$trugerii &ele .ile.ile. In $ala pe 0ie.triţă.ri$e .

al%e.3elarii greţoşi ai generalilor.are in iaţa lui.ă arun.e.ă. In nu&ele $ingurei religii . .iei u&ane.6t &eritul .arte .a pă&6ntul e re.3ii 3olbaţi ai ar&atelor.3iar $i a.ea$ta .tele oa$tre. tineri ai planetei &ele .a aparţine unui o& .io ruşine.are or $ă-1 %i$trugă $unt .aţi.re%inţa in . banii oştri. oi. 1.e%iaţi tunarii Si %e)a&or$aţi obu)ele Si %aţi-ne a.oate %in 0un.ţiune. $ărutaţi.ă 3ainele %e pe oi.6n% %in &6ini Tot .ă. Si pentru . oglin)ile.ii uni er$ale. =&brăţişaţi.are nu are %e. Iubiţi.iun tun.on ul$ionata %e-at6tea ar&e. . S0ari&an% o.e i $e-nt6&plă $-a eţi in &6ini. -ara ni. Iubiţi.ă %rago$te pe ni.ă pe tunuriH .<u pregetaţi. 7. "ana le eţi $.ă pe tunuriH Iubiţi. Iubiţi.ă pana le eţi 3o%orogi.ă. Iubiţi. arun. Iar tunurile .ător Se&n al pă. Iubiţi.ul Sa 0a. %e$i n-a a ut noro.on. Sub o.are ne uneşte.ă.e$t pri& $i netre.ontinuitatea $pe. .

+o it pie)iş %e re&e 9i-n. năpă%it %e iarba.u 0ata-n $u$. "o%eaua . a$a .ep6n% $a a% 4u.u gri/a &e%i. Si patul %e $ub $ira &ea.on%iţiei u&ane..are-l tine.o&ia enitului %e pe 0ront.et . -a.a un i) or $upu$ Ki-aş &ur&ura poe&e. . .ri$.u gura :n.o&ul prăpă% "e$te pri irea-&i oarba .ului Si . -ie o %ata pentru tot%eauna a tinerilor Iubirea pe tunuriH AAABAAA "oetul 1$ $ta. 1 iubit .u %ăruirea &uribun%ului.u ti&pul $-ar %ărăpăna 9i-n . .u %i$perarea .ă-$e pro0eţia &ea.u lă. .a$a-ar 0i ruine Si pe$te &ol.6n% n-a %or&it $i n-a $.

1r 0a. .u ar 2-aş reintoar.ăl. 1lbitul 0irii &ele o$.a$a.u . . (in toţi pereţii %aţi . un%e-a. blan% $i tutelar. .3e&e. Ki-aş &ai :n.e e $i nu &i-i In ea..a arul . 4u. urlet %ina%in$ 2i-ar :ng3iţi $i o$ul.u& Si &oartea &ai aşteaptă.u 0olo$ul.ini. +o it %e pietre %urero$ Si &ărunţit %e-o .oa$a. S. "ina $ă-n.3iparoa$a.eapă tri$tul %ru& (e %in.e-i una .a un tri$t &agnet .e ştie %oar $a . taini. .olo %e şoaptă.3i)o0renii "6n-la $06rşitul lu&ii Si %a.(in $o&nul .ul %e $.e-n lu&e. .re%inţa :n.ătre o .6n% tă.eri po$tu&e.el ne$tin$.et 2i$tere $i poe&e.3iloa%a .e gura şi-ar şopti (e$pre .

a nu-i t6r)iu.erii.. AAABAAA "a$tel %e toa&nă "e &untele negru %e 0run)a %e ara Te . Iar eu .e$t prun%iş "e .3e& .etea tă. bărbat $ub pe.Să-ţi $pun .a in.3i%e in toa&na a0ara -e&eie.ar $i .ent bru&ariu $a te $perii .a oa$e-aş pl6nge.a o .u ini&a te $tiu "e iaţă $i pe &oarte.u 6nt 9i-un ulti& $trop %e $6nge.ul %e toa&na %ă-n $pi.6n% $pi.ele erii Si . pe-a. pu$ 3otar pie)iş. Si $unt :ntrebări prin natura pu)%erii Si $06r6ie ploaia %inţii . Să-&i $ugă oa$ele-n pă&6nt (e par. .eara Si ara ne-n.a re&ii. Ruina e %eparte. Să-&batrine$. %e tine.are-&i e$te bine. Sa 0iu %oar .a%e lu&ina $i trage $a &oara. 1$ $ta ai.al. .i.u a.

(a &area a0ara %in . .e &a %oare.a &oartea-i %eparte Si noi $a 0ugi& $i $a $.are &oare .3i%e 0erea$tra. Sa 0iu tot o rana. neblin%o $i iar ne$traino.uprin)6n% ale toa&nei &i$tere. 4şti .oi.u &area enin% .a$a $i ino.a$a. +a noapte.e 0e&eie. 4u la$ a%e ărul a. "e o.e$ta $a $teie.1i. "ere.6nte.el . .3e %e u&bra noptate. per%eaua o la$a. (a )go&otul &arii a0ara %in . AAABAAA (u&ne)eul $al ării =n.ătre noi . Sa tre. S-a$.a pune .ult al ro%irii şi-al tainelor . $traniu.a barbarii.. (a-&i oie $-aşe) 0runtea &ea pe-al tau p6nte..au)e arii. plingan% l6ngă tot .ea la &unte &ai poate $a $pere Si .u $are.rie& o .e& in &oarte %in .3i %e$ena-te.ea &ai 0ierbinte $i %ul. $a 0ii tot o rana.olo prin partea "e un%e :nt6r)ie po$ta $i &oartea. .a $unte& in lu&e pe-a.arte In ea . 2ateria-n 0ierberea ei gro$olana. <e$tin$o.

3ea&a.In .a norii $e-a%una $i re&ea $e $tri.u &area in .opilul. şi-n pat arşi %e luna. =&i eşti %ul.a $-or naşte $ub . -ii a)i r6)ătoare. $tan% $ub gri/a.ea . ţi-aş naşte . 0ii a)i opti&i$ta.opila. Te pl6ng pana o. (in %rago$tea noa$tră nebuna $i buna.on$i%era &a&a.3ea. . &al e.e lupta %a& a$tă)i . Ki-ai naşte .a %in piept $i &a . pere.ontul %urerii . in%e.a Si eu.a nu e (u&ne)eu $a au%ă . 1r 0i $a ne $tinge& .a eşti $lăbi. i&pa$ul. .a. (in %rago$tea noa$tră. .u &oartea .a pe-o 0ii. (ar tu %intre toate &ai noua. te tin .ător (u&ne)euul.ini.a $u0letul &eu te .u &ii %e $oluţii greşite. %ra&a .ur6n%. 0e&eie i$ata. iubito. nu o%ată. Tu.ru%a.3ii :&i ie$ %in orbite.a.3ea.ea urnbra.a$a.e a$tre 1lti %oi $a repete-ntrebarile noa$tre. In pu&ni %e olar ar $ur6%e argila Si %a. 4u $tiu . .a ini&a-&i pi. . Soluţia buna e-n noi $i e@i$ta Si %a.iune. prin ti&pul prea greu S-ar naşte el.

ă %e . 4u $unt . Sa %a& alor noştri $i %ra&a $i boala. . Sa intre $ăratele )bateri $i un%e Sub toţi . ?reau linişte. ?reau &oartea $a ina $a lupte . linişte.opiilor noştri $a %a& $a :n ingă "rin ei trage%ia ."e tronuri $ăra.a tot ţi-o oi lua 0olo$in% &6ng6ierea Te-n. &area &-apa$a.a. .ine. in &ine te &uta. Iubito.u . Si &uta %in tine in &ine %urerea.un%a 0atala.ine a. Si %a. . in al. Sa rupă. Să-&i $pele ar&ura. $ă-ţi trea. .u pu&nii aprinşi &ergi $i $parge 0erea$tra.lipa te&uta.u /ale .e $a . $antinele %e eg3e.u &ine. Sa intre barbara $i tulburea &are "rin noi in pă&6ntul pe .u .ei .re%e. (a )go&otul &arii a0ara %in .3ina $i .oap$a.a$a.u tot $i .a $e-nga%uie 0apta a. .6nte prin noi $u0erinţa.are nu-l %oare.e n-au $i&ţă&inte pro0un%e.i &area e $ingura lu&ii pe%eap$a.3ip %e $eringa.ea$ta. &oartea e oare. a&6na $e.e $uin%u-şi 0iinţa 1r 0a. .

e e-n tine.a %eparte. . $ă-ţi 0ie bine. Iubito.ări . bolna ul %e &oarte. iubito.e pl6nge $ub &are. Sa ina $a $tingă .eata alba$tra Sa naşte& $al area %in %rago$ten noa$tră Si roagă-te 0iului tau . (ar a$tea $unt $i&ple $i bune . iubito %e şoapte.u inte.ă-ţi 0iinţa prin . %in 2area <or ega.. pe%eap$a.u tot i. Sunt legile .on$0inţin% . 1plea.a. (in 2area %e -lă.3ii $i rugul 9i-apoi $a &a %u.3e.6n% ine 7 gri/a la &ine $i &oartea la tine. Iubito %e . Sa ina 0atal.i &area e $ingura &orţii pere. .leşugul Si la&pa %in . Sua &ia)ă)i $i brutal &ia)ănoapte.ărţi poştale pe piele %e .u toţi $olii 2utarea in &ine a %ra&ei $i bolii. %eparte.arne. ieţi $i &or&inte. Iubito %e neguri. Să-ţi $.are 0a. inbito %e luna. Iubito %e taina $i /ale-&preuna. &irare. Sătulul %e iaţă.ega (in 2area <ipona. (ar a$tea ni&i. Sa ina &ai repe%e.riu .a$a $i o. nu :n$ea&nă .

In i$e iaţa e$te eterna. a%or&it. . $i eşti trage%ie.eruri bl6n%e $i 0ără $06rşit. Tu &eriţi pă&6ntul $ă-ţi $tea $ub pi.u& ini&a &ea te-a gă$it $i te ştie Si eşti bu. AAABAAA +eagăn pentru toată .apul pe perna.ul.ă In rit& 0ara pau)a neo&enea$.Sa ina $a urle .u& bu)ele tale :şi t6nguie ar.a$a 9i-n lar&ele lu&ii şi-n te&plele &arii Sa naşti (u&ne)eul . prun. (in &are $ă-ţi bata &atanii .atargul.i ieţii. .ate $e-nt6&plă.a &a&a $i tatăl Ii $unt %uşi la &oarteD el şo ăie.opile. in liniştea &ea neguroa$a.in$tit al $al ării. $ă-1 .iei.urie. . . .ul tau. Regina prea blin%a $i ne&uritoare. -ii ga)%a nu bolii.ioare. pur $i t6năr. iată-l.u . $e&inţei. . . ino. ro%ni.e ştii tu-n lu&e .ai. (a )go&otul &arii a0ara %in . . 0iinţei. (a p6nte. . (a $6ngele tau.rea$.a. Te-aşteaptă i$e.opilăria "une-ţi.

.e.opile %ul. Să . +u&ea-ngenun.e-ţi %au eu a$tă)i tu-&i ei %a &aine. legăn6n%u-te. . . prea tinere %o&n.i nu e bine tu $ă le şti.ăn Să $e :n%oaie galeş :n $o&n.apu-l pe perna pune-l.itule. +a gea& lu&ina lunii ţi-o $.e.apăr +u&inii tale $ă-i %au e.<i. l6ngă tine $u0let.or %e .ă eu :n tine &ă na$.a eu te apar. Să-ţi 0ie bine. $ă %or&i :n pa. .opile.reşti &are. . 0eri..opii.ou.re)i . . Să ai lu&ina la ur$itori.e +eagăn %e $tele $i %e nin$ori.a un &e$tea. Tu p6inea a$ta o &u$ti 0ire$. (or&i. eu :ţi %au paine. 1$tă)i. pl6ng $i te leagăn. 4u. %in nou. :&bătr6ne$. . Trupul tau 0rage% . Totul e bine. Si.a $ă . . .3e la a ta t6&plă.opile. ai tai $unt ii Si &ai au iaţă $i &ai au )ile. . .a pururea ei or trai. 2a&a $i tata ţie-ţi or 0a.

u-o bu.ă-n i$e iaţa e$te eterna. "entru . anii.are ra$are 9i-ai ."une-ţi. 2i-e %or %e-o .u-o 06nt6nea.er şi-n gar% . AAABAAA -ă. ?i$ul e lu&ea . +eagăn alba$tru şi-n. (or&i $i i$ea)ă .u . . 2a&a te leagănă.ărui o.a$ă .3i părinteşti. "at %e ră. (ar nani-nani.urie tri$ta..er :n .e eu ţi-a& pro&i$. 0ru&o$ul &eu.3ită &iro$itoare. %or %e . .are nu e@i$ta. 2i-o-n.iun $at. So&nul ţi-l apara o. .reşti. "oate .3i rit&ul lu&ii il bat.a$a &ea. . 2ie-&i tre.a$e 2i-e %or %e .a$ă.ătorii %e .3ipui iar.a &aine :ţi a 0i greu. (or&i $i i$ea)ă bunul tau i$. .opile.a lu&ea-i gata Si te aşteaptă nu&ai $ă . 4a nu $e a0la a)i :n ni. S-a. .epţi .on%eiat. ţie-ţi in anii.opilul . eg3ea)ă tata.apul pe perna.a a$tă)i eu ţi-a& $pu$ nani.

ri&i $i neştire. pune &ana pe pă&6nt.a.a$a .ărnii &ele i $e 0a. =n.elaşi 0u&.a$a &ea %in a&intire.6n% iată-l.a$a lui.a$a &ea pe neg6n%ite. Si .a$e.lipa . <alu. %in la.are-a ple. 5ăiatul &eu )i%eşte el. . a.a un 0ulgerat %e apa. .ri&atei $ale . Sau itele :i . 2i-e %or %e .a :n . >n pu&n %e ar :n )i% $i altu-n oa$e. 4l &ă )i%e$te-n.6n% at6t %e-aproape-i $unt.e 0ri.arnea &ea. Si .a &i-e %or %e . el $i . Si nu $e /oa. Si iată-l. .a-nla. :n a.7 re)i%e$. 0iin%u-i %or &ereu (e-o .at $i ea.al.a.u&. $ta $i $e ri%i. In.opite. Stau. 2i-e %or %e %orul 0o$tei &ele ieţi.at.a$a &ea. 2i-e %or %e .6t băiatul &eu şi-al ni&ănui.6n% a& ple. Iubin%u-şi 0iul $i uit6n%u-şi tatăl. Kăr6na e $i iaţa &ea e groapa +anga-naltarea lu/erului &eu. In .a.a$a. 5ătr6nii &ei $e a0la :n pereţi. .et :n .

AAABAAA (or %e . 1i.lu/ul :n noapte .e $ea&ănă .ului Să . Si . Si paşii lui 5laga pe $tră)i $e au%.reierul.lopote. (u&itru $i 1na $i Tina $i Ioan. .lipele libere.6n% noaptea $e la$a tre$ar a&intirile Si tre. 1. . a.lu/ . (ar a$tă)i e linişte %ul.lu/ul e.a Ian. toate ru%ele. 3o3otire %e .iu%at al -elea. $i .u . (ar $i %e-aş a ea tot o $ingura naştere 1i. tot.ătre %ealul .a% 0urtuno$ pe$te .elaşi e .a un . .i a$ &uri %e o &ie %e ori. 2ereu nă$. 0iu %e ţărani %in 0ierbintele $u%.lu/ul.u g6n%uri aprin$e :n el.reier . Si . 2ereu . >n .eiaşi $unt oa&enii.e :n ini&a "rea &ult păti&itului no$tru 1r%eal.a$tel.e n-a 0o$t oie. literaţi $pre un &agi.u a$ rea pe $uişul -elea.lu/ S0io$ in la tine .ului 1tra$ &i-a 0o$t nea&ul bătr6n %e oltean.a-n te&plul 1r%ealului.ători $i &ereu &uritori.al. 4u. . .i :n ăţară ai &ei.

la .e $i&plu .6n% 5laga :şi &ur&ură paşii $0ioşi.u&păna nopţilor .a$tel &e%ie al .6n% toţi orbe$.e. 4l tre. -urtuna %in ea. .e %or &i-e %e 5laga.a o lebă%ăG Si paşii lui 5laga prin . >G. $i . 5ătr6ni :nţelepţi poarta gri/a gră%inilor.lu/ului. tulburea &ea $oartă.Si .el .ii $ăra. 5laga-i &ut . +egen%ele iartă &o&entul . . . S0io$ :ntr-un . .u. $e-au%e .e ta.e.e re&uri %e re&elni.ă%ere $i %e pa.lu/. :n &area lui tre. .antă&J.ei tineri pe piept au in$igne . 1t6t %e $enin $e tran$.ere Si e printre noi $i %in nou printre %uşi. (e)a&ăgita. . &ai %e preţ le 0ă.e $pre &oarte.el . 2i-a& %e/ugat $i ti% a l6ngă poartă.e e reproş Se-a%una no$talgi. (ă $e&ne %e .riu trage%iile.e.lu/ $e au%.ru%.u.lu/ . Ro$-galben-alba$tre $unt ra)ele . .e-i &ulţu&ire.a :n te&plul 1r%ealului.on%a&nă toţi $i nu&ai unul iartă. AAABAAA .e %or &i-e %e .

iuri e-o u)ină %e .ătuşe. AAABAAA -ăt--ru&o$ 7a&eni. (e %e&oni $i %u&ne)ei. >n%e e$te .e e$te ?-aţi $pălat $i %e po e$te.on$6n)eana.6inii.e pă&6ntL . =n$ă-i nu-i %e$tul 0olo$ (a. ?-aţi $pălat %e $uper$tiţii.enuşa. ?in la oi a. In be.a$telul 0ără gea&uri Si tigrii lui %o&e$ti.u& aştept oio$ :n noaptea &oartă "e .ea :n . oa&eni. 2iroa$e a pu$tiu $i a .oa.u& pl6ng6n%.e bolti.ine a $ă ină &ai :n.a rana. (i$peraţii. 4 un tiran -.e. Eura-&i $6ngeră .%e tirania p6inii -1i. +-aţi pier%ut pe -ăt--ru&o$. pe . In . nu .i $ar :n 3a&uri 9i-n lanţuri lupi $e gu%ură. 0eri.9i-a.ă pe$te tot .iţii. 0raţii &ei.

. . . -eriţi epo.ul&e Regă$iţi pe -ăt--ru&o$. 7a&eni. (aţi-i oi &ai &are preţul. 2ai i$aţi %e reţi $ă 0iţi -eri.o06l.. 4ra nu&ai i$ul &oale 1l reunui tri$t băiat.e-aţi 0ă.ani. (oboraţi 3i&era /o$. oa&eni. (in prea &ult entu)ia$& Să nu $pargeţi ?oroneţul.opii.6n% nu ar 0i..u . .u -ăt--ru&o$L -ăt--ru&o$ n-a e@i$tat. 7a&eni.apu-n pernă.iţi.ut . pl6ng6n% %e /o$. &e. re eniţi :n lu&e. Să re$pire $terp.a la un pier%ut e@a&en. >n%e ă e ba$&ul.a $i . &ai r6 niţi la ba$&. ?oi. .are a eţi . <u-i lă$aţi $ub g6n% $atani. <-a $tat ni&ănui :n .iţi .ale.a &o%ernă (e rigi)i $i $. "e u&ana noa$tră .2ă ri%i.

-ăt--ru&o$ul %in ilu)ii Si 0ru&o$ nu&ai prin oi. 4l enea la noi pe /o$ Si ni l-au răpit piraţii. ?a&eşi igilenţi. re%aţi-i 1.ura/ $i &ă te&. 7.-ăt--ru&o$ $i toţi ai lui.re% :n pere. Si totuşi e $tare %e eg3e Si totuşi &uri& repetat Si totuşi &ai .area bu)ii.3e Si totuşi . iubirea Si totuşi e@i$tă iubire Si totuşi e@i$tă ble$te& (au lu&ii. AAABAAA Totuşi.tele lui -ăt--ru&o$. .ă un%e nu-i po e$te +u&e nu-i $i o& nu e$te Si. %e 0apt.3ii &ari. %au lu&ii %e ştire Iube$. -iin.a nu-i. (aţi-i iaţa :napoi.e a $ă-nt6&plat. &iş. a& .. ni&i.

ăi au .i 1i. 1. .u& te %e.3i)iţii te .ă)ut >n &are pu$tiu pe . Si tu $i iubirea e@i$tă Si &oartea e@i$tă :n ea =&i pla.e &ai &ult . :ntuneri. Eenun.eartă-ntre ele bi$eri. %e 0apt. (e$i in. 10ară roie$.i n-a& %e la lu&e >n pat.u plo)i $.i $unte& noi lu&inoşi Se .i -ă. :ntuneri.ontinuă lu&ea 0e&eie .-un $ărut.apul &ă $pri/in %e .u .a 0ulger .rişi :n nu&ele &eu. pe po%ele .lar (u&ne)ee 4u :n$u&i &ă $i&t (u&ne)eu . 2otoarele lu&ii $unt $tin$e Reţele pe .er. $i tu Intră& :n a&or 0ără nu&e -iorul .ă)u."retenţii ni. Tu eşti :n puterile &ele.3ii &i-i ple.6n%u-şi a. e a ta.uprin$ e Tre)eşte-le tu .6n% eşti tri$tă Tri$teţea.elaşi reproş.er.

ru. "ră al pe$te tine pă%ureaJ 1%io. la $ilaba %int6i. $ă ne ia pă&6nt şi 0raţi 9i-n 0aţa lor abia ro$ti& .. ?in triburi.e 9i .ine a 9i n-are ţara %reptul $ă re$pire 9i ni. a& .e Se ur. %e-a i$a.u 6ntul . $i&plu..ru.ire. 9i pri&ă ara /ert0e noi a%u.iun %rept la 0eri. a%i..ă 5a$arabia pe . %au lu&ii %e ştire Iube$.i pe-a. Si totuşi e@i$tă iubire Si totuşi e@i$tă ble$te& (au lu&ii. 2ă-ntor.olo un%e $-a $06rşit pă&6ntul.e 9i pl6nge iarăşi nea&ul ro&6ne$.ura/ $i &ă te&.a$ă &oare .uie pentru ea $e pregăte$.e $pun $e au%e aiurea. (e-a.ela. AAABAAA 1lte olu&e 5a$arabia pe .ă ră&6i. <oi n-a e& ni. 2ereu :n .

$unte& ino aţi. Să 0ie %e gu$tul . Să 0ie %e &ierea a$. Să 0ie %e %rago$te ulti&a oară.e .ărunte. Să 0ie %e .eaţa ieşită %in bra)i. Să 0ie . .eL =n tragi. Să 0ie %e rău şi $ă 0ie %e bine. %e iaţă şi &oarte Să 0ie %e %ul. Să 0ie %e . Să 0ie %e %ru&ul $pre 2alu . Se ur. $ă 0ie %e a)i.ă 5a$arabia pe . Să 0ie %e pietre $pălate %e-un r6u.ireşelor .ere. prin tă.9i.6nte.6n% rei $ă şi &ori.er şi $ă 0ie %e &unte. Să 0ie %e )i şi $ă 0ie %e noapte. Să 0ie %e iarbă a/un$ă la br6u. Să 0ie %e &6ine.e 9i nu şti& :n ierea . $ă 0ie %e tine.e.a.un$ă-ntr-un roi. $ă 0ie %e ară.ru. Să 0ie %e &ine. Să 0ie %e .lipa .oapte. AAABAAA (e$.u& a şi %e noi a&6n%oi.ale poate ţara $ă apu. Să 0ie %e t6&plele &ele .6n% a 0i.u 0lori. ne. .on ertita )i.

ă :n oie. "lătin% .ă %in o. $ă 0ie %e &oarte. Să 0ie. $ă 0ie %e &i. ent .6n% o 0e&eie :ţi ie$e . Să 0ie %e %rag..e &6n)u-şi :n aţă. $ă 0ie %e $pi.. %ar . Să 0ie %e $al. Să 0ie %e bra)%ă.on$tr6n$. Să 0ie %e orni. Să 0ie %e )iua $..on$e. $ă 0ie %e er%e. $pre a 0i %e %eo.3i. Să 0ie %e puri0i. Să 0ie %e tre0lă. Să 0ie %e &are. "e .ri&i .u bu)ele $parte. Să 0ie %e iaţă.ioara &uş.3i&bării la 0aţă. Să 0ie %e pa$ şi $ă 0ie %e pernă.. . $ă 0ie %e $0eşni.are prin pl6n$. Să 0ie %e-a-n inge.on0i$.alul . Să 0ie %e ţara a$ta eternă. -e. Să 0ie %e $6ngele ei 0ără preţ. Să 0ie %e gu$tul %e &ăr pă%ureţ.3i.Să 0ie %e .6n% teatrele la.ine $ă 0ieL .u plin.el %in ur&ă pariu.ia pl6n$ului eşni. Să pa$. $ă 0ie. Să 0ie %e toate :n %e ăl&ăşie. $ă 0ie %e-a pier%e. $-alerge . Să 0ie %e toată intrarea-n %e$tin..6n%u-l .

$pre 1lbă-. =&i pă$tre) :n %rob %e g3eaţă $pa%ă <i. >neori ea $pune şi .6n% a/ung :n 0aţa ei şi-o a%.e $pa%a .ă a 0ugi-n po e$te 9i-o $ă &oară la reun %e)g3eţat. 9i &ă te& .i n-aştept $ă $e &ai 0a. pe 1lbă-. 9i &i-e 0rig.a-8ăpa%a 9i alba$trul o.a-8ăpa%a S-o ating. %ar &ult &ai %rag :&i e$te 9i :ng3eţ pă)in%-o ino at.3ilor prăpă%.ri&ea)ă re. .u& ar 0i . (ar :&brăţişarea &ea 0ierbinte 1r putea $-o %ea %in $ine /o$.a-8ăpa%a 2i $e-nlă. 9i porne$.u inte . -ulgera o la. +egea ei e %epărtarea noa$tră.a 0rigul e 0ru&o$.ri&ă alba$tră 9i &ă te& .are. 4u a$ta n-o ştiu AAABAAA 7 iube$. nu o o& a ea.a $ă 0ie. .ă )i. 7 iube$. %ar 0ără-a o topi.ă $e topeşte ea.7 ştiţi 0ie. pe 1lbă-.

Să %e$pi. -o.urile noa$tre $e-nţeleg. .aţi %e braţe %e .unună.ului :ntreg. 7 iube$.e $e .ai $ă 0i& %oi oa&eni %e )ăpa%ă Ri%i.ă $e pot iubi. $e pot iubi.erul :n 0iinţa ta . . .e 0ru&oa$ă eşti :n prag %e iarnă.are-n 0rig şi ger &ai ştiu $ă .e-n /urul ei 0e&ei.oboară Trupul &eu %in trupul tău ia 0o.. . pe 1lbă-. <inge %i$perat a$upra ta. Kurţurii :n plete or $una.Turture :n&ire$&at &i-e $pa%a.rea%ă .o. AAABAAA .6n% &iroşi a &ere ..opii. Sunte& ba)a lu&ii :&preună Sunte& ara 0o. .urile noa$tre $e .a-8ăpa%a 9i-a& $ă &or :n ba$& %e %ragul ei. -o. . .erul pe$te tine $e ră$toarnă.e 0ru&oa$ă eşti :n prag %e ară.e 0ru&oa$ă eşti .

ă ia a$ur)6n% %e $truguri. blu)a ţi-o :n. . Tu.opţi.ea &ai &inunată-ntre 0e&ei.ine $ă :n ăţ $ă-l gu$tL AAABAAA 9ir %e . . ?a trăi %e0initi :n in. 9i .are ţipă 2ugurii.ţie intra enoa$ă 1. 5ălţile. Sigilat %e taine nepătrun$e . Ie)ii pa$.o.e$t şir %e .o.u &uguri. iubito. Să :n eţi.erul bate %ru&ul tău :ngu$t. .e 0ru&oa$ă eşti :n pri&ă ară.3ei. $ă te bu.. nă0ra&a ta uşoară.uri . Trupul tău %e &uguri şi %e 0run)e (e la . 26inile noa$tre :ntin$e. . .on%a&nă Să ai $oarta $trugurilor .a o in/e.a o )i egală :ntre nopţi.ori (e .e 0ru&oa$ă eşti :n prag %e toa&nă. .ori .ă ţi-a& %at %in /ert0ă un %e$tin.6n% iubirea noa$tră te .

(eşi l-a 0olo$it %e-a/un$. 9i $6ngeră $ăl..ălări. 5ălţile.a o in/e..a o in/e. <u-l %au .iile.ţie intra enoa$ă (e .ţie intra enoa$ă =ntr-un organi$& $lăbit.re). .e%e). 9i inele noa$tre $e-n ineţe$.re% :n puterea :ntrebării . . 4 $trategia &ea inti&ă 9i e$te $ingurul &eu . 9i $6ngeră 0lorile.3iar %a. AAABAAA (reptul la :ntrebare (in toate %repturile lu&ii "e unul $ingur nu-l .i .ă in la &ine Toate $tatuile . 4 %reptul &eu la :n%oială 9i %e a pune :ntrebări. <u l-a epui)at ni. 26inile noa$tre :ntin$e.a&let.are $e rup 2ugurii.

ep legen%e $ă re$pire.i %e purpură $ubţire Se .a nea&ul o&ene$.u ea :n. 1&ără.ă %e . (in$pre pote.ai. 2ă.u& .ar at6t &ai a&J :ntreb. .ă nu-i gă$e$.3iar %a.olinele $e-ntune.ulti . . ră$pun$.u ea ter&in.io.u pu&nii $tr6nşi :n 0aţa &orţii +a 0el ..u&p 9i e o pa.6rlie "e. %e-a pururi Să 0ie interogati .erbi.e %e $orginte $06ntă (e $e au%e tăinuit . $i&plu . . . .etluin% ţ6ţ6nile %in rai. 4a &i-e religie :n iaţă.erboai.6ntă i&nul nunţilor %e . .a%e $u0letul %in . 4u.ep.ipno)ă %e toa&nă 4-o linişte plătită-at6t %e $.iunea toa&nei re:n ie 9i .etăţean al lu&ii. AAABAAA .e $en)uale 0ata-n ierbi 9i re:n.6ntă 2ăta$ea :n ştiuleţii %e poru&b.opiii &i-i . .

7r0eu, ,ur6n%, a 0i răpit %e $terpi 9i-n,3i$ :ntr-un a)il %e patru lire. AAABAAA Intra%u,tibil 9tiu &ulte, &ai &ulte %e,6t agenţiile %e $pe,ialitate, 9tiu a%e ăruri &ortale, 9tiu 0apte ,o&pro&iţătoare, (ar ştiu intra%u,tibil. 9tiu intra%u,tibil :n toate %ire,ţiile, <u &ai pot ni,i $-a,u), ni,i $ă apar, 1t6ta &i $e &ai :nt6&plă $ă potJ 9tiu. 9tiu &ulte, ştiu aproape totul, (ar ştiu intra%u,tibil. 2i-e i&po$ibil $ă $pun ,e ştiuD .e bine era .6n% $punea& &ulte, aproape totul. (ar nu ştia& ni&i, 9i era& un pala ragiu poliglot. AAABAAA <obilul i,iu .etatea pe$te &ine $e ră$toarnă,

=n ,arnea &ea :i $i&t :ntr-una bi,iul, (e e$te ară $au %e e$te iarnă, -e&eia e$te $ingurul &eu i,iu. <i,i nu &i-e tea&ă, ni,i nu-&i e$te $ilă (e tot ,e :&potri ă &i $e-nt6&plă, 7rgolioa$ă, %reaptă $au u&ilă -e&eia-&i şa%e eşni, l6ngă t6&plă. 7 $i&t ,a ulpe, ori ,a pe-o tanagră, (ar ,el &ai %rag :&i e a,e$t e@e&plu, Iubirea pentru-o tri$tă ,apră neagră (in ,are a& 0ă,ut ră$0ăţ şi te&plu. 9tiu ,ă &i-e iaţa $,urtă, ştiu ,ă &oartea =n 0ie,e 0e&eie $tă la p6n%ă, (ar 0ie %e 0e&ei u&plută ,artea (e ,are iaţa lu&ii e 0lă&6n%ă. <u &i-au plă,ut a eri, ni,i inuri bune 9i n-a& a ut :n re$t ni,iun ,apri,iu (eşertă,iune %in %eşertă,iune -e&eia e$te $ingurul &eu i,iu. <u &-a& bătut :n t6rguri $au ră)boaie, <-a& rut $ă 0iu :&perator $ub $tele, -e&eia ,are nu $e :n,o oaie, 1& :n/ugat-o nebuniei &ele.

9i a& arat ,u ea &ereu pă&6ntul, 9i-a& $e&ănat ogoare nu&eroa$e, <u i-a& lă$at pe bu)e ni,i ,u 6ntul .a pe-un &etal a& re$orbit-o-n oa$e. 4-a%e ărat ,ă a& iubit pe una, 4-a%e ărat tot ,eea ,e $e )i,e, 1& ,ăutat-o prin neant ,u luna 4-a%e ărat ,-a 0o$t 4uri%i,e. 4-a%e ărat ,ă-n gea&ul &eu ,aişii <-a eau puterea ni,iun an $ă $teie .a :ntr-un /o, %e-ab$ur%e arti0i,ii 9i ,reanga lor :&i &iro$ea 0e&eie. 2otorul &eu şi-al lu&ii %e a,eea, 2otorul &eu ,u&ine,at ,u bi,iul, 1 0o$t 0e&eia şi-a ră&a$ 0e&eia, "uterea &ea şi $ingurul &eu i,iu. 4a &-a ,on%u$, eu a& ,on%u$-o-n lu&e, 1& 0o$t &ereu un ,uplu :n %eri ă, 9i ,3iar %e nu i-a& %at ni&i, %in nu&e Tre,6n% &ereu, &i-a 0o$t %e0initi ă. Iubirea &ea nu a &iş,at ni,i aştri 9i ni,i pă&6ntul $ub o-&brăţişare, (ar lan,e ,6n% a 0o$t, ,u o,3i albaştri, Si&ţea& ,ă-n o,3i pri irea ei &ă %oare.

Să-i pot iubi $upre&ul $a.ă :n tine 4 ie rerea a&belor %e$tine.u& tre. :i 0ă. . .ătre tăr6&ul %e polen un%e &erită $ă a/ung .u tot. Să ină toate albinele la rănile &ele 9i $ă &ă tran$porte pe aripi .iu. =n 0aţa ta.6n% oi &uri $ă-&i :n0lorea$.(e n-a ea rană.on%iţie u&ană.i a.ri0i. .u& şi-n ea. 1ş rea $ă-ţi $pun.ul e. AAABAAA 1 &ea .at .u& şi apa e-n ruine.u tri$teţe . . 1. . iubito. -e&eia e$te $ingurul &eu i. 198! AAABAAA "luton 1ştept pri&ă araJ ?reau $ă 0iu %u$ %e un pluton $ua +a pri&ul )i% şi :&puş.u 0lori .u tot.ea& eu rană.u tot.u &uguri 9i . 9i-ţi e$te bine şi :&i e$te bine.iu.u pri&ă ară .ă toate rănile.ilor.

i&punător.u lar&ă &are.3i&b6n%u-şi %upă ei şi %ru& şi nu&e "un lu. &ăşti şi orbe 1 &ea.a (oar nişte MeleN .6n% .al&e 4i :n. pe MeiN.e 0a.olo %e 0or&e. 1şa e &a&a şi a 0o$t buni. .a 1şa $unte& 0e&ei l6ngă 0e&ei "ăre& ni&i. 4i nu&ai tălpi şi ele nu&ai pal&e 1. 0e&eile pe lu&eL <i&i.rurile iar la lo.a un braţ :n u&ăr.e ele li&pe)e$.ul lor. . .e $lu/e$.ă ei ra&ane . .linată . şi nu-n$e&nă& ni&i. ni&i.u :ntrebare şi . %e-a pururi.. S. 4i negli/enţi. 0e&eie$.6nte.u %i$perare.ur. AAABAAA . 9i /ur pe tine şi pe apa toată .%in. &ăreţ. 9i-n 0on%.Te oi iubi .olo %e nu&ăr 9i %in.u &ilă şi &irare .a :n.u gelo)ie şi . .-un 0el %e 0ăr%elege .e$ta e %e$tinul 0e&eie$.are %oare.are ne ţine bar. iar ele 0oarte .

e a (a.e greu .u& "entru-at6ta %ru& . şi tot .are plată ni. $e e%e 5a $tri.a 9i .ă-a& $ă te . 4i 0a.ut %in %oi .a$ă 9i pentru .u-at6ţia paşi .a ele &6ine eu oi 0i. (e. Totuşi nu ştiu . 0e&eileL <i&i.er (e-ar 0i pornit pe-o .e 0a.i nu .a.3e& (ă-&i &ă.a%.ale glorioa$ă 1r 0i a/un$ şi %in. :&bătr6ne$. . Sunte& eriga 0irului %e aţă =n 0ie.are lanţ 0ă.eea ni&eni nu le .ut prin .re%e .e& noi.. 1şa e &a&a şi a 0o$t buni.ă &ult şi ele-n%reaptă tot 9i %e a.e 0a.6t ..6n% .ar un $e&n -ie şi-un ble$te& (in partea ta.olo %e .opii.e au 0ă.er. şi nu &ai pot..urat şi uneori .e 0a. . AAABAAA Spune-&i .u noi 0e&eile :n iaţă (ar e şi i&po$ibil 0ără noi.

.e-a-n,eput a,u& Spune-&i ,e a. =n noaptea %e$părţirii %intre noi .opa,ii ,a% pe %ru& %in %oi :n %oi, =n o,3i &ă bate i$,olul ,6ine$, 9i a& enit $ă-ţi $pun ,ă te iube$,. "robabil %ru&ul &eu a %u,e-n ia% 2ă-&pie%i, %e o la,ri&ă şi ,a% 9i iar a%or& şi iar &i-e %at un i$ .ă biata ,i0ră %oi $-a $inu,i$. 9i %e at6ta i$,ol e$titor <u o,3ii &ei, ,i o,3ii tăi &ă %or, .ă tineri a& intrat şi ,u ,e ro$t 9i ,e bătr6ni ieşi& %in tot ,e-a 0o$t. <i,i aripile )boruri nu &ai pot, 4 nu&ai %e$părţire pe$te tot 9i $e au%e ,ă a 0i &ai greu (e,6t o& 0i %eparte tu şi eu. (ar nu pentru a-ţi $pune ,ă e rău 1& %at ,u bulgări &ari :n gea&ul tău, .i ,a $ă ştii, :n i$,olul ,6ine$,, .ă ple, şi &or şi pl6ng şi te iube$,. 9i reau $ă-ţi %au ,u a,te :napoi

(e)a$trul :&părţirilor la %oi, .a $ă-nţelegi şi tu ,e-i ,uplul 0r6nt 9i ,u& e $ă 0ii $ingur pe pă&6nt. AAABAAA (in nou, (a,ii liberi <oi n-a& a ut ne oie Sa lua& a%e erinţe .a ieţui& a,a$ă, In patrie la noi, 1& 0o$t $i o& ră&6ne (e-a pururi %a,ii liberi Si iubitori %e pa,e, Si re%ni,i %e ră)boi. +a Sar&i$egetu)a, +a 0o,uri, ,u 8a&ol@e, Si $telele %in ,eruri (in $6nge ni $e rup. <u ne-au :n in$ ro&anii 9i-a& ri$ %e toţi barbarii Strig6n% la ei ,u $teagul -ă,ut %in ,ap %e lup. 1,ea$ta %a& %e ştire, (e $ub pă&6ntul no$tru, >r&aşilor in ,are Re:n ie& a,u&.

-e&eile iubin%u-şi Sa na$,ă %a,ii liberi Spre ră)bunarea noa$tră "e ,el %in ur&a %ru&. <u&iţi $i tara noa$tră .u nu&ele ei %a,i, Iubiţi pe nou eniţii (upă at6ţia ani, (ar eşni, ţineţi &inte .a pe$te %a,ii liberi 1u tot ,al,at in a)ii Si alt0el %e ro&ani. <oi a& ră&a$ in glie Si %e eni& pă%ure, Si %e eni& re,olte, Sa a 3răni& pe oi, Si te&elia tarii S-o :ntări& ,u oa$e Si iubitori %e pa,e, Si re%ni,i %e ră)boi. .u tot ,e nă)ăreşte (in 0irea noa$tră e,3e, (a& Ro&elor %e ştire, "rin ierburi &ur&ur6n%, .a nu&ai obo$eala <e-a aşe)at $ub $,oarţă,

a tre.a nu pot 0ara tine Si %a.i %ea$upra &orţii &ele .3ii &ei $unt .e &i $e-nt6&plă . pe$te e@tre&e 0ulger6n% 1i $a &a ierţi preablan%a &ea %e toate 4u $unt ne&uritorul tau %e ran% 1i $a &a ierţi .F 1i $a &a ierţi . AAABAAA Iertările Tu $a &a ierţi %e tot .3i a& .a o.(ar %a.a e ne oie <e o& $.a $unt labilitate .a n-ai $a poţi $i n-ai $a poţi 2ie pier)an%u-te-&i a 0i &ai bine 4u tri$tul .ontinentul ro. Sub &ana &ea %e/a planeta &oare Si in ure.6n%.el &ai liber %intre toţi Si .6n% $enini .a port nin$ori $au port noroi pe t6&plă 1i $a &a ierţi alt0el ai $a &a pier)i ?a% lu&ea prin lunete &ăritoare Si a% gră%ini .ti 1i $a te-aple.6n% er)i .ula ori.u& $e-nt6&pla &oartea $a le $pele "e toate-nobilan%u-le 0i.u ar&e &ari %e 0o.

. . 4u :i $tiu $i :i $i&t.i.6tă &un.Si tot ai $a &a ierţi %e0initi 1i $a &a ierţi in 0ie.. ei albiră %e %or Să le 0ie . .-o treaptă &ai %o&n.a $i .eştia .u&inţi.at putea. .at :ţi oi greşi te oi iubi AAABAAA Repetabila po ară .e .u . . .tele lor.ă a& 0o$t. . :n.olo $i ei. păti&in% un%e a. 1$tă)i :&bătr6nin% ne e %or %e părinţi. ori .ru.6n% $. Sunt părinţii a.opii $i %e-at6t nenoro.6t ne$o&nH .ă ii.e e $uta %e lei. (e at6ţia .e părinţiL <işte oa&eni . .3iar a.u&a.e părinţiL <işte oa&eni.are noapte 9i-a& $a te &int in 0ie.e nu &ai au lo.6n% a$ urla. .ontea)ă %elo.are )i Si . %upă a.riu.ine are părinţi. <işte .ă $unte& .e o0tea)ă &ereu.ă n-a& 0o$t.ă $u0letul $a rab%e . <u .3in.opilul .ă :n plu$. re$pir6n% tot &ai greu. a. $i .are $tiu %urero$ .3ii lu&ii pl6ng6n% . pe pă&6nt nu :n g6n% 2ai au%e şi-n $o&n o. (e $unt tineri $au nu.

=ntre ei $i .ut. Si e u&bra %e plu&b a prea)ilni..ă nu e pier%ut. :ntr-o )are %e $at.opil %e părinţi. Si . 2ai au%e şi-n $o&n o. >n%e-a e& $i noi :nşine ai noştri . ne-au a%u$ p6nă-a.a %e &oşii lor &orţi. $i %e ei.3ii lu&ii pl6ng6n%.e $unt. <e-au 0ă. 2ai a e& noi părinţiL 2ai au %6nşii . 2ai aşteaptă şi-a.i părinte %e 0ii.ei p6ini. ne-au .u& . .6ini. . . %a.i.ă le&ne şi-au luat.<e-a&inti&.ut.oşi. .ri&i &ulte $-au pl6n$ =n$ă pentru potop.el &ai greu e $ă 0ii <u .-ar 0i noro.at.6n% n-ai . 4ner anţi pot părea.apul ple. (a. . . :n. la.ă tre. nu&ai o& $ă nu 0ii.ă nu-i %e a/un$.a$ele lor.u&.re$. .3ii lu&ii pl6ng6n%. =ntr-un biet orăşel.ine are părinţi are :n.opiiL "e pă&6ntul %e .ine are părinţi. 7. . %upă lungi $ăptă&6ni -ii bătr6ni .ru.opii e-o pră$ilă %e .i.ine are părinţi.u . $e&ne %e la $tră&oşi Sau $.a nişte $ta0ii.u părinţii bătr6ni (a.. :n.ri$ori %e la 0ii .ut.e $ă-i &ai rogi. ie$ arare la porţi (e$pre noi po e$tin%.ă oa$ele-i %or.opii. . pe pă&6nt nu :n g6n%.ă nu au &urit trişti :n . >&iliţi %e ne oi $i .e $unte&. .ă %in toate .

ie-i &ereu )gu%uită %e pl6n$. %e$i pururi a nin$.iun o. ?o& pri.ă-i a$a Si $e uită la tine .i.u $ea&ă %e 0aptul . ba 0a. .e$tui apu$ Si pe ur&ă o& 0i 0oarte liberi $ub . Iar . (e$i lu&ea :n .6n% o& şti %i$peraţi e$ti.are părinţi a& a/un$ (e-o e.o.Si :n genere $unt $i niţel pi$ălogi.a $i .oşaţi.lopot . AAABAAA Sara pe %eal Ie$e a&urg %intr-o bătaie %e ..er.er. Si abia :ntr-un tri$t $i %eparte t6r)iu.6n% te-ar ruga.e 0iii uită .opii. paşii prea &i.urtă re&e %e %u$ "e .ur6n%.e n-au $i ne .ă te-apu. 2ai .ă ei nu &ai potL . (e$i plouă &ereu. .epe $i noi a $i&ţi . &ai a e& $.ă o &ilă %e tot.6r/aţi.ă po ară :i $i&ţi $i ei $tiu . . Te :ntreabă %e ştii pe re-un $e0 %e $pital. :ntr-un rit& in0ernal.onştiinţă po ara a. pentru-ai noştri .ei . Se or :&puţina . <u-i a$a .uprin$. 2ai a e&.ă nu e potop pe .o..i.epe %e . .e a)i nu $e $tiu. Si %e . 5a nu ă%.ă po ară $unte&. 5a-i ne oie prea &ult $ă le $pui $i e@pli.6n% o& :n. ba n-au%. Si nu ă% ni.3i %e pe lu&e pl6ng6n%.e :n.

eruri. Su0letu-n plop. %angătul par.ăruţe &ai . 0iinţele .ut iu :ntr-o ie$le &ai e$te. &6ine.eara. ire%u.a o pe.i&itir.ara.u& ne-ating. 2ieii o pa$. S-a au)it %e pe$te uliţi o e$te. trupul $e-aplea. oile nu &ai pa$.a.erea$. >n nou nă$. =n a&intiri $atul &iroa$e a p6ine.ar. .a a&urgul le-atinge.. . Su$ la i) or.a re ar$ă. . +e&ne %e 0o.lina.a :n rugă. :n$pre pă&6nt nu &ai $pune. -lorile tin $ipete %e a%e ăruri. >lti& $ărut. $u$ la ob6rşie. 7a&enii $unt u&bre tă.e iar.ute %e ingeri.. Iarăşi a&urg..u..ul $at lune.i legea . Toate $e-ntor.tibil $pre . anii $e-n.a.ii %i$par l6ngă .a$e . po0ta %in ei e$te oarba.uleg iarba %in ulti&ul tropot.a%e-n 06nt6ni )iua $ă ur.aii .al.a n-o . ninge.ă :n $al.u& le %e. oarbe . <e ino aţi. 2i$ti. "ă$ări a%or& %a.iune.lopotniţa ar$a.ete %e . .uprin% $u0letul )ilni.ei 0r6ngeri. . In . iarba. <i&eni ni&i.a %e ina . <i&eni ai.

. &u)i. =ntr-un te&ei la$a :ntreaga porun.u& şi-ntr-in$ul.opiii $au &un.erul .ă.ru%a. 7a&enii tre. Sara pe %eal.u Sara pe %eal .i nu o& şti un%e plea. Sara pe %eal nu e %e. ni. "rintre .are &ai ia 0or&a porun. . Sara pe %eal.e $tele.ine-are ti&p $ă-i au%ă. Sara pe %eal. )ea&a %e )ar)ara . (e 0abulo$. 0etişi)6n%u-ne pl6n$ul.Sara pe %eal $ea&ănă . $i %o&e$ti. .u Sara pe %eal e şi-ai. Si $ă pri i& . %e nebune$.a groa)a.6t un a&e$ti.. 8iua $-a $tin$.apul $e-aplea. . >r&ele lor $unt $au .ă pe perna. Sara pe %eal.u& o $.a. &agneti$&ul . Iar %upă ei $e &ai au%e o toa. . Tipa gu)gani.3in%iei.a.ea &ai %e preţ %intre toate.ria 4&ine$. parte %in noaptea eterna. 7&ului bun. <oi intre noi $ă &ai gu$ta& . .6t $e poate Sara pe %eal. Sara pe %eal.opii )go&otul lor i$.arii bătr6ni %e-o eşni.rea)ă..el &ai a%e$ .a$a puterni. .i .a %in poe)ie.ilor grele.u tragi. .a.a 0ie-i.ie lu. totul %eo%ata :n ie.aii :n apu$ pa$.

re$.eapă.ul. Sara pe %eal e . .a. 2u$tele bat.auta $u0let %e iapa.a $i o $eara apare.re$. .a latra un .6rţie $i $e :n%oaie. "oarta :n $ini %orul %e-o &6na bărbata. "ar. $au par. (ul. %intr-o apa uitata.6ine. 3ăulituri :şi arun. S0inţi :nţelepţi .t )e&uit :&prăştiat pe tot lo.a :ntin)i &6na . Su0let %in el. . %e la lun.e-alba$trui .u&păna $inea nu-şi $tri. <işte p6n%ari.ăutaţi &ult &ai t6r)iu $e arata.opii $triga pe uliţa noa$tră. -etele &ari grup $e :ntor. .a.6n% :n gra%ina. "laurii &orţi.ei . 5l6n%e buni. "o%ul pe r6u $.a %e ieri luna ra$are-n$pre &6ine.opil.reşte-n %o le.u-o &i. 4a nu &ai e.a un %u3 %e buni. -ru.a. alta a şti $ă-l :n. "l6nge-un .elor . .i :i :n$oţe$.a. %in 0erea$tra. uite un &6n) .i %or %e $ă&6nţă :ntreagă.(a.a lu&ina 1i $ă $i $i&ţi re/uri . >lti&i . +ina-n 0uior :n turbioane $e leagă. Sara pe %eal.u&inţi li $e-arata. $e&n %e-nnorare $i ploaie. . Sra pe %eal.are &oare.

a iertare. Sara pe %eal. 0o..u& au 0o$t :n natura.iun o& nu are %reptul $ă &oara. reau $ingurătate..e ne %oare.ea pura. .e 6nare %e ara. AAABAAA 7raţie %e nuntă 1$t0el %upă tine $e :n. nu au . par.epţii.3ii :n la. pre. Toate ră&6n.6n% noi toţi o& &ur&ura . 0u& %obor6t %intr-un $0eşni.ul.e $pre $tarea . Tu $ă ne %ai o .6nepa 0u&ega bi.ri&i ai &u&ii. Sara pe %eal. Sara.e& poru&b. $u0letul &are al lu&ii. o.a%e pe o&. . %ul.ei pe%ep$iţi. $pune . Iar . 1)i ni.. Sunte& ai.iJ 7a&enii.3eie toate.reştinea$. . . Sara pe %eal. un%e ai noştri 0a. <u &ai reau %e.a-ntrupin%u-$i-l eşni.. Să o nu&i& $u0let %in $u0letul no$tru. Sara pe %eal.ura/ul $-o $tri. Sara pe %eal. Trag oblonul negru la 0erea$tra &ea. Sara pe %eal.oa.. Si (ealul. Starea %e o& tre.e. nu a &urit i%ealul. <u &ai reau iubire. Sara pe %eal.a a$ta ni-i ro$tul. oi aban%ona.e.

. tine bine &inte ..a $i eu &i-l $.u pa$iune.e . a%io. <u :ntoar. trei per$one .3i&b Saluteri &ire$ei.u& &i-ar $ta $ă neg. 4u oi tine &inte $.ru% $i ne0ire$. $i :ntreg.re%ea& :n tine.are ne-au a$. "oate $e re)ol a toate intre ti&p. . :ntin%e &ana pentru %e$părţire S. . Si .ă.1 u$e$e& %reptul $i eu. te-a& iubit.i n-ar 0i ne oie.ai. re%ni.u oluptate Si . te-a& iubitH ?e)i .io proble&a.are. $alutari la &ire. la un ulti& glonţ >lti&a $peranţă. ulti&a-n. <u-i ni.un$. Te-a& iubit %e$igur.er.iu%ata n-o oi rega$i-o <i. ni&eni n-o $ă ştie (oua. plea. Totuşi tine &inte.on0ir&a b6r0a %e$pre &ineJ Te-a& lă$at %eo%ata . -irea ta . tu ra&ai un &it. $i .3i&bă-ţi tele0onul.are (ar :n &aga)ie era %oar gablon).urta nebunie 9i-ntrebarea noa$tră 0ără %e ră$pun$. toate-$ 0oarte bune.a $e .apul.. +a o nebunie. <unta 0eri. Intra :n &ulţi&e.ita.a ori. .

a un $urogat "entru puritate <u $-a gă$it.Te $al e) %e &ine 0iin%. 2i-e nu $tiu . AAABAAA =&i pa$ă 2i-e %or %e tine Si nu-&i a/ung . =&i pa$aH AAABAAA (etalii Stiu un%e <u $tiu %e un%e. 2i-e %or %e tine .elelalte >ite .. <u $tiu %e . 2i-e %or %e tine 2i-e tine %e tine 2i-e :nlăuntrul &eu %e tine 2i-e nu $tiu .a %e a.e Si nu $tiu .u&.a$ă.e.ă te iube$.

%ar el ne pla. (e el ne-a& $aturat. BBBABBB "oe)ii .opiii &i-au enit la iaţă Si a& nă$. 9i-a.at .6t oi trai. .uri o&eneşti.ăutarea &arii poe)ii. "e piatra lui a& tot bătut .e &erit (u&ne)eu te-a tri&i$ "e bu)ele &ele.al (19*9-1989) =n%răgo$tit %e 5u.i &-au $u0o.anta Să-nt6r)ii.i .6n% $unt $atul %e lo.e teii Si au tre."entru . 9i-&i pla.ureşti <u $tiu %e .e.u %ul. pe .6t &-a0un% :n iaţă 2ă $i&t atra$ %e 0lea. 4l e un prag lo it $ă e)i alt prag.u&.un$ pe ori.a%enţa 9i-a& $-o &ai bat at6t .ureşti.e.ut şi-a& :ngropat i%ei.Sunt ra%i.ut aiurea anii &ei 1i. $ă ră&6n :n 5u.en)urate . . Spre un 7li&p a$. 1i.e-n anoti&pul %e a. 2ă $i&t golit şi-&i e %eo%ata %rag.ul )ilni.e $tra%a =n .

el &ai 0ru&o$ %in lu&e. +-a& pără$it %e$tul. (ar $i&t .6ştig aripi %u&ne)eieşti. $ă 0ug %in nou :n tara Si $ă .e in %in &u$t %e $truguri Si toţi bu. . 3 augu$t 1989 AAABAAA . <u e$te el . 9i-n .el &ai %rag ne e :n ori.ureştenii au u&or.ureşti. into%eauna trea).aut Si $ă-l gă$e$.6ini .e . . ?i$a& $-a/ung $ă pot $i eu e%ea .urţi $e 0a.ureşti. 4u ara a$ iubi-o pe orbeşte.o rigi :n .elebrii .a a)i $ă-l .+a 5u.olia toa&nei =n 0ie. Să pot gu$ta &elan.are . (ar . $i eu pe &a&a &ea.oa%a Si $ă-nt6lne$.a toa&na-i anoti&pul &eu. .a).olt %e 5u.6n% pe tera$e $e &ai bea o bere Si oa&enii ro&anţe tri$te or.e au .6n% 0run)e $i lu&ini pe bule ar%e 2ai %au 3alou părerilor %e rău. .opilăria toată. 2ă pregăte$.

6nta& .ţia a. ?enea ara.ulari.eput $ă )i.u toţii :n autobu) . %ar era in%epen%ent. Se %e)g3eţau %ru&urile.on0ortabil. (ar ne g6n%ea& .a autobu)ul no$tru 4 . <-a ea 0ie.a o $ă aibă. "uteai $ă &ergi . <u &ai &er$e$e ni.6nta& . . "e %ire. 1lţii . e.uria .e %e-ale noa$tre. <u&ai turişti parti.are nu era .6nte. 4ra pri&ă ară.6nta$e& %e &ulta re&e Si unii %in .a$e& .are &erge&.3i.are nu le &ai .9o0erul $i ne a$tă-$a <e ur.are lo.eea $pre &unte.u gulerul .ă&ăşii %e$. Se %e)g3eţau %ru&urile. Spre &arele &unte.a nu ne intere$a %e$tinaţia. $ă .el . "e .io%ată un autobu). <u&ai nebuni o. 1$a .e&.a)ionali.au)a ite)ei.3eiat. 1& :n.u o tan%ra ironie.are %e)g3eaţă (ru&ul pe .ul $au. <oi . <e a/ungea bu.are-i :&bata.

a& la . (upă .ur. <u &ai e@i$ta a$a .on%u$. %upă . a lui. 1$ta-i treaba &ea. 4ra 0are :n%oială . $triga& noi. .on%u. :n . . 2-aţi ale$ $ă . 1$ta .on%u. -u$e$e a/utor %e şo0er. +u. <oi a& aplau%at.u toţii $pre &arele &unte.are ne oprea&.u &o%e$tie Rug6n%u-ne $ă nu-l &ai lău%ă&.. 1$ta-i o&ul .u& &ergea. 9o0erul era t6năr. 4ra un autobu) uni. In 0on% e autobu)ul % $.3iar $i a. .are ne trebuie Si el %ă%ea %in &6na .el &ai bun şo0er (intre toţi şo0erii noştri.e a :n :&pre/uri&i.epţional.alităţi.ra$e &ult $i . . Si autobu)ul &ergea &ai %eparte 9i-n %i er$e lo. autobu)ul.u& 0r6na.al :n.a &erge& .on%u.in$tit. 4u $unt al % $.oboare..e e@..au Si ni&eni nu &ai oia $ă . 2ulti ur.ea pentru pri&a oara >n a$e&enea autobu).ea$ta lepă%are. (e lau%ele noa$tre.

1utobu)ol no$tru $e :n.are n-a& a ut ni. Ia$ă &o%e$tia la o parte. Tra& aiele :ng3e$uite intre $ine Si a. 9ti& aloarea lui a%e ărată. 9o0erul . +ar noi era& prea &ulti Si :n. <i&eni nu . Ra&ii intre noi. Stătea& . (ar uneori :i blo.ior. -ie.e a ea &ai bun.on%u.e &ai bine .tri. .io%ată po$ibilitatea >nui a$e&enea %ru&.ea e@.ă. . Si el nu &ai putea $ă ne oprea$. >ra.e in%epen%enta. 4şti al no$tru.a Si lip$ite %e ori.epţional. (a-o %ra. Striga& noi Si el %ă%ea &oale %in &6na.a& o &6na $au un pi.epu$e& $ă-l in.on%u.o&o%a&.are ur.Ra&a$e$era-n ur&a troleibu)ele agăţate (e reţeaua ele. Trebuia $ă 0ie atent la %ru&. 4şti %intre ai noştri.ăr.ului %e &o%e$tie <oi.laie pe$te gră&a%ă :n autobu).u .eeaşi reţea. +a$a 0rate.a el.a :n autobu) . 5ra o. Si noi $triga& iarăşi.a$e :n$păi&6ntător.

a %ru&ul e lung $i $e pli. &ă. (ar el nu &ai au%e.6n% :n . 1u )i$ alţii. Si 3ai. Să te o%i3neşti $i %u&neata.e %e$pre el $i %e %ru&ul no$tru. . In .a. Să ne o%i3ni& $i noi.on%u. "e .e. 4l ."ina . In autribu) ara e .u . Se au%e :n toată &aşina o &u)i.are o :ntrerupe& noi %in . 1& :n.o&o%a& la .ţie.eput $ă obo$i&.uş.6nte.6te a &inute .al% Iarna e 0rig.a.a lui %e prote. .ontinua.abina lui blin%ataH .ă o .ă %e prote.a $i el e o&.u& :n . .6n% . (ru&ul . 1 %at %ru&ul $i la &u)i.ţie.on%u$. Să nu-l &ai in.uş.a $ă-i 0a.6n% .e 3otăr6t .ă pentru .u ne a$tă-$a.6ţi a &e$eriaşi +-au rugat $ă oprea$. $ă 0i& atenţi $i .e.a eroi. (ar $ă-şi ia $i ne a$ta l6ngă el. <ene şo0erule.ti$eşte o&ul.. Si uite-l a.on%u. opreşte.a n-o 0i 0o. .

el &ai bun.eput $ă-l $i ener a& .-a& :n. .re$te.ei . Eea&urile autobu)ului nut &ai e@i$ta %e&ult.re$te. Stau $i el $i ne a$tă-$a . (upă .u &o0turile noa$tre Setea. >şile au ruginit $i nu $e &ai %e$.on%u.3ea&a.eput $ă 0a. ?ite)a .a n-a& &ai oprit %e&ult.a$e $i bi$eri.u &6inile pe olan.e autobu)ul (in . (ar ne e 0oa&e.e :n . Si şo0erul .on%u.i.obor6&.e şo0erul a %ăr6&at . 1& intrat pe un 0el %e linie 0erata.epe& $ă . 9i-a e& ne oie $i noi (e p6ine.urile Si %upă . $o&nul. ?e.e . =n. 1$a e la ori. Si bine:nţele$ .u %ru&ul.e ni $-au $part . 4 .iu. "entru . $triga& toţi.epţional.e n-au &ai putut $uporta. 1 :n.u lo ituri %e autobu) . "e ele au $ărit . 2ai e putin .9i-ntr-a%e ăr.au.ina .a ite)a .ă $i a.3i%. 0oa&ea.o&bu$tibil. 2arile pi$. . "robabil .e &ai ner o$.i%ente. Sate $i oraşe.obor6re.uri :i .. %e apa. %e un răga).e e@.

6n% e@.oboară .at %e 0oa&e $i %e $ete.in6n% pe linia &oarta (e . 1lţii a& :ng3eţat %e 0rig.u . Se uita %oar :nainte.e $e &erge . 1lţii au 0ugit. 12O13 iulie 198* AAABAAA . 2untele e tot &ai %eparte. Si %e .ine .oboară pe &ine. Si nu&ai ei %oi.u putere o.ine a &ă a$. (ar autobu)ul .epu$e at6t %e 0ru&o$ . . 9o0erul $i ne a$tă-$a.on%u.ulta (in )i% .ale 0erata. .<u &ai e ni&eni :n autobu).alu.ătre &arele &unte.ulta.ine a &ă a$.u ite)a prăbuşirii. .u-at6t el &ai &are %e ine.ur$ia :n. . <u &ai $tiu pe ..e ta.6t &ă .ultă In ea. 1lii ne-a& u$.abina blin%ata. . toţi pa$agerii Si %e . In . >nii au &urit. $i un%e $e %u.

u &ine nu-i eg3ea. =n . 1i )i. (e .e . <e intră-n . 1$.troni. "utere )eia$.6n% a.a apără.e 0a.on$pira.a $i oarba 4l $.ulta.u politie &ulta. (ar nu el a$.3i$a Si ier&ii ur. In ea.are &int $i .on. (in )i%. poate.ai$a.ei .ri$ e şi-n 0irul %e iarba.Iubirea &i-o $uge prin tuburi.ei .3ea.ertul &ărunt al pieirii. ele. 1981 . . . "oporul %e rău $i pă.e un%e =n o.ine a &ă a$. "e o& .e tin ar&e :n lira (e . .ate.reier %e g6n%uri $ai-l $pele.ulta 0erea$tra %e$. . 4l trage %in )i% .3i $i :n talpi ne pătrun%e.earşa0 $i $ub piele. .a$li trăieşte. "rin &ari.u ure.e .6n% :n . 2ă $i&t ră$tignit pe şuruburi.u& gi0iie-n %rago$te &irii.ulta orbeşte.

a e@i$ta 7 $.3eia. ?oi gă$i-o .iu 7 oi gă$i-o %upă &iro$. 1u 0o$t o0en$aţi.AAABAAA . (ar .3iar %a.are a/unge p6nă la tine.a <u e :n e i%enta pri&ăriei %in 2ăne.are libera tre. 1& au)it eu . (upă &iro$ul %e tă&6ie.ălugăr.ălugării au totuşi 7 oare. (oa&ne. 0ă-&ă . la . 0ă-&ă . 1u 0o$t 3ăituiţi.ere +a ă&ile ..ara %e răşină %e bra% . 7 oi gă$i-o $i oi eni .erului. +a$ă-&ă $ă ur.3ea&ă-&ă p6nă la tine Să-ţi $pun a%e ărul (e$pre &arele %e)a$tru pă&6nte$. (oa&ne.ălugăr Si .ălugăr (oa&ne. (upă &iro$ul &orţilor (upă &iro$ul iilor. >n%e a. $i $ă-ţi $pun.

ine &un. <u &ai are ni. 1l &6nă$tirii tale .e rău e pe pă&6nt Să-ţi $pun . alttel. %a.are tot ei le .i& 2ai ale$ . 7re %e .io realitate. . <u &ai a& pe un%e ur.i& p6nă ne .reaţii $i e@a&ene.a-n luptele pentru %reptate (reptate a ieşit 1t6t %e )%robitor i.it a %e enit i%ee.u # .a ei ne %au $ă 0a.torioa$a In.are $unt tra$e %in tunuri 1Ie bine oinţei generale.ălugărul . :n 0ine (oa&ne.ontinente.el &ai li&but.a% &6inile %in u&eri Si nu &ai şti& pentru . (oa&ne.ruri pe .a.opiii nu &ai au %e.e& lu. In re$t &un.la$a nu &ai $unt.Să-ţi $pun . .ai.ruri inutile.on$i%era inutile Si ne reproşea)ă noua .a 0a. .6t re. pri&eşte-&ă :n au%ienta "e &ine. (oa&ne e ne%rept totul. 0i bun $i pri&eşte-&ă .e& +u.a :nt6r)ii. (ar. 5ătr6nii $unt pu$i la )i% Sub nişte taloane %e pen$ii .a ?ine o&enirea 0lă&6n%ă .

u pato$ braşoa e. 1$a . .ontinente Si . 3ai.iuni i&portante.u& a&anţii le &int pe a&ante Si ele :i &int pe pă&6nt pe ai.ine &inte &ai &ult.on$oanelor gra e. $i pe &ine &ă la$a Să pala rage$.are &i-o $pui.are %u.u& $i eu &in.ultă-&ă +a ora .iuni $i &ai &i.ălugăr.ea$ta pe .ulta %elirul .i.e nu-i.ara %e răşină .e la tine.e nu-i.iunile tale le-a$. 3ai. (ar. (ar.iunile (ar.u ! &iliar%e %e prăpă%iţi In$talea)ă ulti&ele ar&e In . %oar . 3ai.Să &ăn6n. $ă ne $pune& . 1$. e 0oarte 0ru&oa$a 2in. te rog. 3ai. .a.ult. $ă e%e& .e&brie 1983 AAABAAA 2in. (oa&ne. $ă ne $pune& &in.e $.u # . -ă-&ă $i a$. 4 0oarte 0ru&oa$a. 1$a .6n% &6nă$tirea ta . %oar . 0ă-&ă . $ă ne $pune& &in.lopotniţăH 10 %e.iuna a.i. (ar.

re%in. . 2in. ?-a& $pu$ $-a eţi pentru per$oana &ea >n plu$ %e-ngri/orare $i %e tea&a.e nu apariL Se &inte .al.u& nu $-a &inţit ni. $ă &inţi& 0ără ni.io$ .iuna $upre&a a 0i a%e ăr.io ruşine.ală.a poate prin rău o& a/unge la bine.ur$ %e &in. 3ai.oloL In . $ă &inţi& :n %ire. Sunt 0al$e re.e 0a.at putin pe libertate.a&pionate %e .a&pioni &in. 4 &ulta &in.i a. ?-a& $pu$ .on.a $unt un o& peri. 198! AAABAAA 1nal0abeţilor ?-a& $pu$ . ?-a& $pu$ .3e-a %reptăţii $-a 0r6nt.ea e..3ipe $i $olo Si ie$ . 3ai.iuni la e. (ar. (ar.ulo$ Si nu &i-aţi luat a erti$&entu-n $ea&a. tu .ei &ari.inoşii .a $unt oşteanul .a 0a.io%ată.iuna la noi pe pă&6nt.ata. %raga "ă. (ar.t şi-n ră$păr.ur$uri $i nu-i /u%e. teribil %e ur6t (e $unt . 5alanta .

a n-o $ă pla. Să nu-i pă$traţi :n $pirt :n ăţătura .ultura nu-i .urt %ru&ul %e la rai la ia% Si %e la .$er itor. ?-a& $pu$ . .u ina&i. %e ulturi.a re&urile $-au $.a $ituaţia e &ai .ăprioara la pantera.3i&bat Si . ?-a& $pu$ $ă nu-l 0etişi)aţi pe 2ar@. .a prea-i $. tulbure $i $u&bra.-o $ă a .toran)i.e noua )ile grele.u papagali . . . ?-a& $pu$ . ?-a& $pu$ $ă puneţi &6na $ă &un.(ar .are %oar .eri >&0l6n% la .en)ori .a o ane@a. <u-i intele.e a . ?-a& $pu$ $ă a a$t6&păraţi $i oi.a nu :n.u&p &ăruntul &o0t.i $e bate.u aroganţi $i tr6n%a i %o. Să nu &ai tot p6n%iţi )eloşi %in u&bra.o$te $.are tin lo.tualul .ape &untele :n $era .iţi.i0re $i &i&6n% tu&ulturi .a ni&ănui "ornirea oa$tră.u. ?-a& $pu$ $i a& puterea $ă &ai $pun . (e a ne 0a.o&ple@a. Si lu&ea nu $e poate .ioşi ai re&ii &ele.apri.

.oateţi ar&a .ai $ă g6n%i& :&preună.6n% e%eţi . ?-a& $pu$ .io %e)ertare Si oi -aţi %e.i ili)aţii 4-a o&ului pentru a 0i &ai bun.ă 2intea &ea obo$ita <u e &ai proa$ta (e. Si luaţi a&inte $i $ă ţineţi &inte. ?-a& $pu$ .ut $i $ur)i Si $. 19*9 AAABAAA "robă oli&pi. ?-a& $pu$.ă &inţile o%i3nite .itiţi Il po&eniţi p6nă a %oare gura.a %aţi-i.a bătălia pentru o& <u iartă a$tă)i ni.orat oi intre oi .are a&eninţa .Si oi :ntr-una 0ără $ă-l .ai g6n%iţi $i oi.u inte. ?-a& $pu$J . .etăţeni anal0abeţi. (ar nu ştia& .a -aţi nă$. .or%aţi.6t &intea oa$tră o%i3nita. =n.6n% lupta e$te :n %e$0ăşurare.on.a &u)i.e a .are $ă-i pla.rob .a nu-i un &i.

&ort. E6n%iţi. . .e . 1ti a ut per&i$ie.ă.on.uH E6n%iţi.ă.000.a ţe$toa$ă. ar 0i tri$t pentru oi Si ai 0i pu$ &intea la u$. %e-a .3ile.eţi g6n%uri.a prin . (or&iţi %e 2. ?a &iş.iul -apare .ul. <u &ai a&6naţi a.3i%eţi. 4 un &el.000 %e ani. 2el. .la. .uH ?a %epăşeşte :n ite)a broa$. .ere ?a ţiuie ure.3i %e $ti.ărui tre.e%iu &ental.are :n.entraţi.e %ra.a prin un%ele&n :ng3eţat . 1ti a ut .orpuri $oli%e.e %ra.utire.at "e gar%urile :n .ă.6nt a. E6n%iţi. .aţi .a un i%eal i&po$ibil. 1ti a ut $. 1 eţi &inţile o%i3nite.ele broboane %e $u%oare (e pe 0runţile oa$treL Stră%uiţi.on.Si pro%u. 1ri.a prin o.ea$ta.

2intea &ea obo$ita. nu bateţi %in pi. e-n regula. .u %epline $enti&ente (e po$e$iune $i prote. %a. 2ai aştepta& %oua $ute %e ani. un biet a. noi nu. .. %a. <u re& noi.ţie.ului.i%ent i$tori. ai %ra.ere. noi nu progre$a&. . 1 eţi răb%are.oteala &ate&ati.. <oi nu putea&. <u a pripiţi <oi regre$a& . %a. (aţi :n "a$te. <u-i.u pla.ioare. nu uitaţi.a greşită. 7 $o. n-a e& ne oie. <oi. a$a $unte& noi..6n% nu oiau e.a $e interpretea)ă. 2ag3iarii. 10 noie&brie 1983 AAABAAA Regre$ă& <u-i ni&i. n-a ea& oie.. . %a.inii. "olone)ii. 5ulgarii. . &ai e%e&. a$ta e. 2ai e%e& noi. Ruşii.e-o $ă 0ie. e-n regula. <i&i.inii. 1$ta e. %aţi :n "a$te.6n% or e. Sunte& :n 4$tul 4uropei. nu..

u talent. <u e@ageraţi.3e&aţi $al area.niţi.u& un $i&t o $pune =ntregul %ru& e o %e$arta.e &ai grea.u.<oi regre$a& . nu . .on$tr. &ar$H 8 aprilie 1988 AAABAAA 2otorul greşit Si %a.a %upă .u noiH =napoi.3iar &otorul e . Regre$aţi .6t . (oua $ute %e aniH 1t6tH 1 eţi răb%are. .i-i purtat %e 0ie.aşi noi :n ea.e$ta :napoiL 4 un &otor prea leneş.a ti l-a& %a pe-a.e :n .roit greşitH 2aşina e %in .iune Si .6n% regre$ea)ă. Tu nu au)i . prea greoi <u poarta.a %upă .u& $-a au)it Si %a. 7-&pinge& nă)uin% la )ile bune Si aştepta& $-apara o &inune Să ne pute& ur. <oi nu ne lua& %upă ni&eni (e.are.r6. nu . .tor %e &otoare.

i%eri :n prăpă%.ri&a 0iinţei &ele %aţi-i 9i-o $-au)iţi %e o&uI $. . 2i-a 0o$t %e$tul .on%a&naţi 4u. 4u a% pierin%.i ni le-au 0urat. tă. "răpă%ul :ntin)6n%u-$e il a% Si nu &ai e ni&i. 2-aş :ne.e.e. $. .e$tei $inu. 7 la. <i. .la ul tri$t al tri$tei &ele 3arpe.6n% au enit piraţii Si apele %in &at.6nt.-a& %u$-o pe a &ea. . 1983 AAABAAA . 2i-ar 0i prea &ult şi-o gaura %e şarpe Să &erg :n ea.u o. Să &ă )%robea$. $ă &eargă el.a. $ă &ai re)i$te 1.Si )i %e )i &otorul no$tru &oare 9i-n lo.e-a& iubit.ru. l-i&pinge& noi.u0un%at.la ul tri$t al 3arpei &ele tri$tre. &-aş $tinge $i &-aş %u. $.e $ă &ai .i nu &ai a& ne oie %e o .ut $i u&ilit. 4u.3ii.ă rit&uri pe-o $o$ea. .

(e n-aş a ea puterea %ia olea$.or%. .olo$. . 4u :n$u&i $. Se pregăteşte &arele e@e&pluH 1. %e 0ri.ă S.a pe eroiL =&i ine $i a pl6nge $i a r6%e .on%a&natului $ă ie$.ea.i ilu)ii $ă-&i :nşire (in $tarea . . . )i.a Să nu &ă a%ă .ela. 4u. :n te&plu. (e-ai.a Să :nţeleg .a$an%rele.alea p6n-la g6%eH .a nu e@i$ta . %intr-o gaura %e 9arpe. Ro$te$. $unt euH .ini.ă)ut.ei .u %ul.ri$orile prăpă%ului %e $.e $ă &ai .ati$t şi-un %e)a.riu a. "robabil &ă .6ntL (oar .on$i%era . &ă. un a.iu&at.6ntăreţul $oarelui %in nor%. 4u.a totul a .a. (ar in 3eral)ii .are $e bat. .ut.e $ă &ai .i $ă-&i i)bea$. $.u& la la&pa &i.la ul tri$t al tri$tei &ele 3arpe.6ntL "e oi. 2urin%. "rietenii &ă o.ale :napoi. a& $ă &ă %u. IubireL ?i$ %e &6ineL Regă$ireL <-au g6)ii &ei un &ini& intere$ "o e$ti .ar $-a/ung la (u&ne)eu.a un berbe.

iuna $i a%e ăr. 3ai .e a pe %ina0ara. (ar n-au părinţi.al. Intre plu$ $i &inu$.i$ Sunt pentru pă$trarea >nui /u$t raport Intre &in. =n aţă ei . Intre eroi $i eroi.3ea&a l6ngă &ine. <oi $unte& un pu$tiu ne&uritor. (in 3arpa &ea ri%i. . 0ără rang Te . 1981 . Sărută-&i g6tul gata pentru ştreang.?oi nu e%eţi ea nu &ai a eţi tara Si . Sunt ra%i.al 2ai pre.6nte.a $trăini i-$ prun.al Sunt ra%i. %in aproape :n aproape. ?oi nu $i&ţiţi .a nu &ai a eţi apeL ?-au luat piraţii tot pe a$ul lor Si iată.ii.obitori. .a$an%ra. ei au &e%itatori.1983 AAABAAA Sunt ra%i.ola $i tan%ra In oluntar un .

.i)i un o&.i$.a o $i&t 1pă$6n%u-&ă .i)i un ur$ (e. Sunt ra%i.u &ult &ai %e aproape.t Să-i %i$trugi o&ului .u oa&enii $i pentru oa&eni. 2i-e $ila %e %e&agogia $o.a ai opinii.ă :&i :n.re% .a nu e buna legea .ore.a u.a u. .6t %e (e&agogia burg3e)a "entru .3ipui . Eu erna& :n nu&ele poporului.on%a&na &ai gra (a.a orbeşti.iali$ta 2ai tare %e.iali$&ul .uaţia Gpoporul ne-a ale$.a e.i)i.al 1%i.2ai pre.6t %a.on$trui& $o.6t %a. Te . (a. <u e .are te . G 4$te a%e ărată.on%a&na &ai gra (a. ?orbi& :n nu&ete poporului.al.a %a. Sunt ra%i.a u. (e. 5a &ai &ult.

.a$a, oraşul $au $atul, -ără $ă-l :ntrebi pe o&D 8e,e ele i au %e,larat la $,oală, .6n% i-a :ntrebat %irigintele .e 0apte bune au $ă 6rşit, =n )iua a,eea, .a au a/utat o bătr6nă Să trea,ă $tra%a (ar %e ,e a$a %e &ulti, S-a &irat %irigintele "entru ,a bătr6na <u oia $ă trea,ă $tra%a 1u ră$pun$ ei. .a& a$ta ar 0i $ituaţia Sunt ra%i,al Si o pri e$, :n 0ata, (a,a bătr6na nu rea $ă trea,ă $tra%a 4 greu $ă te lau)i .a eşti ,el &ai bun %intre oa&eni "entru ,a o obligi Să tra er$e)e, Si lu,rurile $tau ,3iar a$a, 5ătr6na nu rea Să trea,ă $tra%a. 5ătr6na nu $e a0la pe $tra%a <i,i nu e@i$ta $tra%a, Si bătr6na ni,i nu e bătr6nă.

.i o tara e&oţionată .a a trebui $ă tra er$e)e. Sunt ra%i,al, 1%i,ă &i-e groa)a (e re&uş,ările .are nu &ai pot $al a ni&i,, 2ai ale$ iaţa .are $i a$a $e :n,ăpăţ6nea)ă (e ,6te a generaţii :n,oa,e Să $e %u,a :n pa$tele &ă-$ii. Sunt ra%i,al, =&i pla, prunele, pier$i,ile, 2arele erati,e, libertatea, -e&eia, granitele i$tori,e, Si $trugurii tă&6ioşi. Sunt ra%i,al, 1$ putea %i,ta un poe& Si %e la un tele0on publi,, (ar tot ra%i,al $unt Si &enţion6n% .a n-aş putea 0a,e a,ea$ta (e,6t %a,a $i ,ea .ăreia :i %i,te) 1r a ea tele0on. Sunt ra%i,al, .re% ,a 2areşalul Ion 1ntone$,u,

(a,a ar 0i re/u%e,at (e un tribunal i&parţial, 1r putea 0i %e,larat -ără re)er e, 4rou al Ro&6niei po$t-&orte& Si &artir uni er$al, 2ă,ar %upă le,tura "a,tului Ribbentrop-2oloto . Sunt ra%i,al, .re% :n aloarea 0run)ei %e ar)a 1pli,ata pe lu,rurile %ureroa$e 1le ,orpului. Sunt ra%i,al, <u ,re% $ă e@i$te =nger &ai ur6t Si %e&on &ai 0ru&o$ (e,6t o&ul, Si, &ai &ult %e,6t at6t, <u ,re% $ă e@i$te 1,,i%ent &ai ro%ni, Si lege &ai ,ontrariata (e,6t o&ul. (in &ine :n$u&i Si %in ,eilalţi 4@trag ră%ă,ina pătrată Si ob$er ,a nu e %e,6t apa,

<u-i %e &ine ni&i. "e o piatră %e r6u &i-ar 0i %or $ă-&i aştern.i noro.i . Sunt ra%i.al. %in in0ernul &o%ern.i .u grele pi. prea bătr6n. (e$pre apa . 1pa :ntr-o ne in%e. la "ari$ "rea t6r)iu a& a/un$ la "ari$.u $u0let $i .ura/. . ni.6n% ninge Stiu .ioare. .3i&i.. a. 4u :n peşteri. ni.3e&ări.u 6rte/uri. &ă tre)e$.6n% ploua Si . . (e$pre apa . aş a ea lo.a e orba (e$pre &ine. <-a& a ut ni. %oritor $ă ră&6n 9i. 1pa .1pa :n $tare %e g6n%ire.a.u&.ul &eu. 1 augu$t 1988 AAABAAA "reaplinul $u0letului (199!-199*) "rea t6r)iu. &-ating %e pa a/.are $unt.are $unt. >n%e $unt.abila -or&ula .

ol. eu ple. 9i &i-e %or %e 5r6n.ă%ea. "rea t6r)iu a& a/un$. abia &ă &ai $. 1&intirea $-a şter$. prea bătr6n.u&p pentru &ine $ă &or :n $trăini. (ar &ă . =i u&bla& la 0ereşti. .i. . a)i.ai a. $ă 0iu nu&ai ro&6n.uşi.uşi.are lo.ă nu-nt6r)ia&. 199# AAABAAA +u&e. "entru opera lui. 4 trei $0erturi $ub ierbi generaţia &ea. (a. .. <oapte bună.3ea&ă ab$ur% nebunia pe roţi. oraş al eternei lu&ini. .el &ai &ult %e 5r6n. 4ra bine $ă-l gu$t.e %ru& la "ari$ &i $e pare prea greu.a$ă. l6ngă oi aş . pentru e. 4 prea $.aut ai. :ntr-un $traniu pariu. :n &e&orie-i gol. lu&e (e la &ine p6nP la tine . (e pe ori. "rea t6r)iu a& a/un$ la "ari$. :i %or&ea& pe la uşi.7ri. la "ari$. &ă. .i..on%a&nat.ar piatră $ă-i 0iu. prea bătr6n. 0ără ni&eni %in toţiL In ali)i glorioşi.6t &i-a 0o$t inetr)i$.e $ă . n-are ro$t $ă ră&6n.

a$ă. <u&ai gratii la 0erea$tra. (e la oi la oare.i. (e la &ine p6nP la ea. <u&ai guşteri $i ruine. . eu ai.<u&ai 0luturi $i albine. <u&ai lant $i nu&ai )a.6ntei. (e la &ine p6nP la ei. (in neant la %u&nea oa$tră. 4i a. <u&ai lupte $i $. In er$. (e la noi pana la lu&e. <u&ai rau $i ni. (e la lu&e p6nP a. <u&ai $tare %e ră)boi. (e la tine p6nP la &ine. 9i-ntre noi e-un 0el %e bi. <u&ai ei. >n%e-i ea $i un%e-$ eu.i.iun bine. %e la noi la noi. (e la noi pana la noi. <u&ai re&e 0riguroa$a. <u&ai 0iare 0ara nu&e. %in %oi in %oi.ine.olo. <u&ai pie$e %e &u)eu.

ai. :n tot . )ilni. 9i. pe pă&6ntul :ng3eţat. 4 lupta-ntre 0e&eie şi bărbat.6tă ni $-a %at.rea)ă e. 2# aprilie 199* . $-a-nt6&plat.er.an%al pentru putere. (e la eu pana la :n$u&i. <u&ai tu.ere 9i-n $tupi lu..ări &i)ere.a un 0el %e rupere %e ere 9i . lu&inat.e. 4 .at.3iul %or %e &iere 9i 6nturile pri&enirii bat. (e-at6ta &oarte . 9i.a un :ntuneri. totuşi. * noie&brie 199* AAABAAA 4 prea puţin (e-at6tea )ilni. (e-at6ta u&ilinţă şi pă. $ingurătate. 4 prea puţin o $ingură-< iere.e-n.a la un alt $. . <u&ai tu $i eu $i plan$u-&i.(e la toate p6nP la toate. 4 prea puţin o $ingură-< iere. +u&ina lunii %repturile-şi .

i &a&ă. ori.i nu&e n-a e&. . :ntr-o lu&e or0ană. 10 aprilie 199* AAABAAA T6r)iu .ei $upra%otaţi pentru lu&ea %e &6ine. Sunte& răi :ntre noi. (ar .roti&.6n% -a& rugat a nu-i uita. "e pă&6nt. ni. <oi ni.e ură$.u&. . . pe$te traiul %e . 2ai .ei &ai răi $unt a. :ntre noi.6t plu&bul pe lu&e. .ă.părinţi nu a e&. e uitarea %e $ine.ei &ai &ulţi n-au ni. . 9i &ai &are .AAABAAA 7r0ani 1 0i o& e &ai greu %e.u& %e$tinul ne arată.u&plită. altă rană.u&. ori. <oi .a noi e. "oate .ei .6ine.e-i rău ne-răieşte.ă&in şi ni-i greu şi ruşine. Sunt .6n% -a& rugat $ă-i o. >n popor %e or0ani.i tată. tot .6ţi oa&eni au nu&eL <e-aţi uitat :n . o&eneşte.

erut-o.uinţă -a& . .rit. 9i-a& 0o$t ri%i.on%a&nat pe ei +a trai pe &u.a$ă . 2ai &ulte a$tă)i %e. S-o %ă& artiştilor pribegi.6n% oi i-aţi .u& %e .ă $unte& nişte pa$ageri. .e-au &urit.u&.er.uţitL 7 lo.at $ă ă &ai $pun 9i noi &-aţi :n ino ăţit 9i &-aţi . e gata .e ă bu. (eşi ei -au .ol $tăruin% 9i-a& :n.ă-i o proble&ă 0oarte grea. ii.u literele unei legi.elor . .iuni.erut. T6r)iu ră$pun$ şi ipo. 1. 9i-a.ă %aţi o .6t ieri.on$truit &in.<-aţi au)it şi &i-aţi ră$pun$ . 9i eu -a& )i$ .on$i%erat nebun.uraţi (e arta .3ie %e .elor &orţi. 9i /a0ul o$tru &i-a ră$pun$ .ă nu e ti&p.a$a lor 9i -aţi putea şi oi &6n%ri . 9i oi aţi .

(ar lo.ăruţul . 2ai $trigă ruşiiJ :nainteH (e Qalta tragi.atarii nu &ai $unt. 9i iarăşi e-un 0ior 0ierbinte =n graniţele inutile.e$te )ile.oală &orţii %in &or&inte. to.ri&ile 0o$tei &ile.ăru. 20 &artie 199* AAABAAA . 20 &ai 199! AAABAAA . 4a. (in la. =n oie &işună reptile. =n . "rin ori)onturi nu&ai ţinte.u rotile. $ub . a&inte.elor 0ile.iorul . Se $.u rotile. <e-a%u.u rotile 1&eri.e& iarăşi.a nu $e %e)&inte. toţi. 4 gata .iorul . 9i. <e &ai tri&ite-un preşe%inte.ăru.a$a ieţii lor.&ai :n a.1rtiştii au a/un$ pă&6nt.

i 10lă şi-n aţă 1. Sub )%reanţa lui. 4l i$păşeşte ra$ul tuturor.atre-o alta lu&e (e. in a.iun tren. .i %in re&uri %e %e&ult.ine ob$er a. .erşetor . int-o %oară.erşetorul.e$t tu&ult.u &ana-ntin$a. Si . <-ai ni. .eea un%e.e $ta %e pa)a. 4l e bătr6n $i :nţelegător. . 4l.erşetor +a . %ar.oltul $tră)ii e un .u toţii. . 1%ole$. a uitat $a &oara. .a el e-ai.5Rtr6nul . 0ara nu&e.i.ei &i.e$t re0renJ "6nă la &oarte. In el e (u&ne)eu. anu&e. . 9 aprilie 199* AAABAAA >n%e $ă ple.u noi.6t a. I&perturbabil.enţii $e &ai tin %e glu&e 9i-i pun in pal&a $e&ne %e-ale lor.u . &inunea $e-ntrupea)a. .

=n 3ale re.are peronL .e %e$părţire.unoaşte& <oi :ntre noiL <u 0i pre.are .u .i.re)i .o. .i nu ştiu un%e ?rei $ă te %u.i.are par%on.i.lipă ab$ur%ă 9i. ..6n% a&6n%oi <u ne .are ple. noi.ă-i ab$tra. =n.a&%ată. nău. .ă %e ieri.arii :n$uşi Se $i&t şo&eri.i.are. =n. (eo.are a%io. Trenul . .-ai $ă ple.tă . <u in$i$ta. =n.ă nu-i gata. <i.e. . 1.

6t pot $ă re)i$t.3ri$t..ă $unt %eparte. .reşte.Iubirea &ea. ai.u&plit. 9i.i nu &ai ştiu .arte.ul.u iaţă-n &inu$ şi . 28 %e. (in . 2aternitatea >n%e ur&ea)ă Să &i te naşti. %ar &ă $i&t .6t tu. =n. .u plu$ %e &oarte. :ntr-un p6nte.i.i n-ai enit 9i.e :n .3i$ :ntr-un )iar şi :ntr-o . ai. %ublu &i@t Trăie$. totuşi. (ar. <i.e&brie 199* AAABAAA ?iaţa.ă &ă $al ea)ă regă$irea-n . .erul 1ştrilor .re%inţe) ilu)iei %eşarte . .ăşti. a/ung un 0el %e %ublu-&i@t. 2ă-n. Su0eri . pe lu&e <i. $ub . nu &-a o.e &ai $ingur şi &ai tri$t.olit noro.

ul. 9i-a& tran$0or&at :n 0o. prea &ult. 2-a& băgat %e bună oie $lugă. (a. %a. <i. 9i &ereu &ă .i nu trebuia $-au% %e tine 9i-&i era &ai %e 0olo$ $ă &or.ă nu te-aş iubi 1lt.ul.e $i&plu &i-ar 0i. 9i . $oro. .e ţi-o port.ere /o. a)i.e a nu-i ni&i. 4u tot :i &ulţu&e$.a-aş trage un%e e uşor. %e$tinul &eu .ul.a. . lui (u&ne)eu . 9i %e-aş .enuşa $ă re)u&e 0o.ă nu te-aş iubi. (a.ă &i-ar 0i 0o$t rentabil Să pri e$.-a-nt6r)iat şi-aşa. %e$tinul .a pe-un $port.a $ă %e in o pie$ă %e &u)eu.(eşi &i-a 0o$t :ntot%eauna greu.e $i&plu &i-ai 0i. (rago$tei &orale .o&pli. (ar pri.ă &-aş lua %upă prete@te. (a.ep .u& . aşa .ă%ea. . 18 iulie 199* AAABAAA .

Te iube$.ultate. 2a&a ei %e iaţă pre0ă.ir. (ar aleg o .ată. (rago$tea e o %i0i. 31 %e. "entru un a&biţio$ pariu.u&$tanţial. :n 0elul unui tră$net. %in pă. -ără .<u-i o $i&plă :n. Totuşi.o&pli.u& $-a-nt6&plat.1 ianuarie 199* 5u.ale .ate.ută.u a.ă $unt iu.e$t 0el %e a trăi al &eu.3in la legile naturii 9i $alut iubirea.an%al. 4u %ete$t relaţia burg3e)ă.ăpăţ6nare. To. 2ă :n. (e. Te pre0er aşa . reau $ă ştii . Ereu :&i e şi greu :ţi e şi ţie .ă.u &ult &ai greu.a $.e&brie 199' . Tatăl ei %e $oartă la &e)at. .are-ar 0i .orată .ureşti AAABAAA 1ltele 1 &ea .&ai %in &oti ul .

u& şi apa e-n ruine. tri$ta.u pielea $. Te-a& iubit . iarăşi te 6na. a &ine 2ai &iro$ a tine. <ouă.olo %e nu&ăr 9i %in. &ăşti şi orbe 1 &ea.ă ei ra&ane .ă :n tine 4 ie rerea a&belor %e$tine.u& tre.6ntein% %e $are. =n.u &oartea.er. 9i /ur pe tine şi pe apa toată . nu ne a 0i bine..%in. iubito. . 9i-ţi e$te bine şi :&i e$te bine.u %i$perare.linată . ni. Te oi iubi .-un 0el %e 0ăr%elege .are %oare. 1ş rea $ă-ţi $pun.are ne ţine bar. bl6n%a &ea. 7 $ă ină re&ea $ă ne şteargă ea.a un braţ :n u&ăr.u lar&ă &are. . 1)i ră&6i . &ai &iroşi a &ine.are a$pră. .io%ată. 4u ră&6n . %e-a pururi.u gelo)ie şi .a :n.u &ilă şi &irare . . . &i$iune grea. AAABAAA 1 tine.u :ntrebare şi .u &oartea :n :&preunare Te u&pleai %e &ine.i a.olo %e 0or&e.

tor 7.ut (eo%ată oa&enii %in $tra%ă . o.oa%ă .e a $ala&. biet a. -loare-n gelo)ia $e. AAABAAA 1. printre tra& aie 1. >r&a $ă ină-un nor %e ploaie "eru.a ?oie o% pe$te un nea&.ri&i p6nă :n .torul $e grăbea 0ire$.2ai &iro$ a tine.torul a ieşit :n $tra%ă. biet arti$t Rolurile &or ?iaţa e un teatru tri$t. &oartea &ea %int6ie.telor %e $pini.ăl. &antie şi $.ile $e %e)lipe$.torul 7.. 2ai orbe$.u&pere . .6n% $-a aşe)at la .3ii &ei $unt plini (e-ale tale la.u paloş. 9i . 1.tri$t şi %urero$ "rin al . (rago$te 0inală. .u tine.6ie. Să-şi . 4ra :n 3aine %e para%ă. "rintre &aşini.ărnii noa$tre-&preunat &iro$.

S-au %at %eoparte .ă ai &atale "rea bună &ai.at un 0el %e platăJ +ă$aţi-l %ra.u 6nt la noi e&oţii 9i $e-n.tor 7. .ă.3inau la ?oie o%. 7.uno$.u $0ială 2ulţi&ea toată &ur&ura ?ă)6n%u-i 3ainele %e gală Să ne trăieşti 2ăria-TaH Republi. biet a. e-un a.6ţi . AAABAAA 1%e ăratul 0iu (in .a ?oie o% l-au .opii tot . (ar ploaia a enit %eo%ată 9i ei ă)6n% .uP.ani.are-ţi e$te 1%e ăratul 0iu a .re)i .ut. &ă rog.3iată I-au arun.ărui &a&ă . biet arti$t Rolurile &or ?iaţa e un teatru tri$t..u toţii (e$.3ii lor =ntreaga-i 0aţă %e&a.tor. $pune-&i .u o.operi$eră alt &o% (e-a %a .

apăt.e .a $ă le %ai şi .eştia.e n-are &a&ă.elorlalţi putere.ă 0iul are %oar o &a&ă.ă%ea Sntr-o .ă. ?ol. Irepetabil e$te şi .arte. nu &ai ra&ane .are-ţi aparţine.un)işuri. . (ar .e regre$e.opilul. <u poţi a ea . .ătre pietrişuri. . a%e ărul (in toţi a.o$&i.i. &urin% tu :n$ăţi. "e .opii &ai &ulţi .o&uneN AAABAAA 1%io. (ar $pune-&i.Te $i&ţi :ntr-a%e ăr p6nă la . ie$e %intre ra&uri golul "enulti&elor tragi.ri&a . %a. (e %or %e tine $i %e %or %e &oarte.el &ai &ult a.te . 2ărturi$eşte-&i . <i&i.are-ţi e$te 0iulL 1i &ei $unt toţi. ara 1%io. ara.a unul.a-n a$. (in 0ru.el .oapte pi. ră$pun$e &ai. plea. .a tri$tă. &ai.ă bună.u& 0u$e$e.are l-ai 0ă.oolul. .ut. <oi $unte& gata %e-a . M+o. Si %e-a &ai la.ura al.uri .

e tre.a pri&a oara.al%e .orii :napoi In noi e lo.i noi at6ta a& putea %e.o$tienti $i trişti . .6t &oartea 1u 0o$t $i $unt $i or &ai 0i . nu e şan$a.i%e.Si a eni $i ulti&a ra0ala.o. nu&ai %e iarna ?o& :ng3eţa $ub ulti& ger 7rbe.uiburi şi-au 0ă.e %a.i %e g3eata .a un $ting3er $pre alt $ting3er.o.e . Si in %in patriile .a ine pri&ă ara 1t6ta iarna e :n noi .u Si .ăin% pe . "rin 0u&urile toa&nelor putri%e.a &artie $e poate %u. araH AAABAAA 1ntipri&ă ara . (ar nu-o o& apu.6n% in nin$oarea i&ateriala 5olna ii lu&ii or .u toţi . In.a-o.orii toa&nei .arte pentru oiJ a%io.ă%ea in tran$a. 7 .op. .ut la $treşini Si l6ngă &ine nu eşti tu <in$ori &ai gra e %e.

+a &ine-n $u0let e$te i0or Si in nebuni $a 0a.3i.e 9i .i pe-a.ine a 9i n-are ţara %reptul $ă re$pire 9i ni..a$ă &oare .iţi a&anţi Ia-ţi :n0lorirea. pri&ă ara Si toţi .ru. .ire. 9i pri&ă ara /ert0e noi a%u.ie (oi 0oşti ne0eri.uie pentru ea $e pregăte$.e Se ur. 2ereu :n .e 9i pl6nge iarăşi nea&ul ro&6ne$. n-ai ni.ă $.ela.iun %rept la 0eri. . %e-a i$a. "ri&ă ara.i Iarna ni-i pe e. <oi n-a e& ni.ă 5a$arabia pe .ru.orii e&igranţi. $i&plu.e :&brăţişarea n-o &ai pot +a noi e iarna pe e.iun ro$t "oţi $a ple.i $unte& re. Si ninge p6nă la pră$ele <in$oarea-&i intră-n :n trupul tot >n %an$ %e oa&eni %e )ăpa%ă .are-ai 0o$t <u eni.i. AAABAAA 5a$arabia pe .o.

e$te roţi. <-a& &ai %or&it %e . $ă ne ia pă&6nt şi 0raţi 9i-n 0aţa lor abia ro$ti& .u-a. prin tă. (a. n-a& %reptul ni.ăierea.a. ne. .o&bu$tibil a&. .ă%erea. %e ni.ea$tă şa $unt una.e .eloraşi proporţii. "robabil unii . <-a& ti&p la )i%ul &orţii $ă &-aşe).eL =n tragi.. $unte& ino aţi. . ?in triburi.6n% era& .la &ăreţ a.re% .etini.e 9i nu şti& :n ierea .ă $unt alergător la )i%ul &orţii. pe tot%eauna. :&i re0u) .6n% a 0i. Se ur. Iar %a.u-a.ale poate ţara $ă apu.olo un%e $-a $06rşit pă&6ntul. 9i .on ertita )i. .opil.ă. 2-aş prăbuşi %in )i%. %e-o iaţă. Să &ă opre$.ă aţ :n.ere. AAABAAA 5iet ne&uritor la )i%ul &orţii <u&ai ite)a &ă &ai ţine iu 9i $.i $ă ştiu .(e-a.ă 5a$arabia pe .ă şi trişe).u 6ntul 9i.ru. u&il.

. 9i.ur$a a$ta nebunea$.e$t ab$ur% turneu "e )i%ul &orţii unui .a belea.ulul &i $-a ur.ir.obor şi ur.u& a. $unt .a (e-ai. ai. (e$tui :şi pot :n.u& nu pot &uri. .i.. =n toată .ere ulgară. .. ?e3i.u& &-alungă $orţii. pre. pre. nu :n. -iinţei &ele. . 9i :nţeleg . .er. şi nu pot birui. "ara%o@al.ă. >n 0el %e pli.ă. %e-at6ta %ru&. =i e$te inter)i$ $ă $e oprea$.io%ată.re%e liber.3ipui .ea$tă-ntre.er. "e )i%ul lentei &orţi. <u &ă opre$.ă nu &ai a& puterea %e-a ple.ti$eală arogantă. la ţară. 1 &ă &ai .at :n oa$e. <u pier% ni&i.ă-&i pla.e tot a. &ereu a. alerg6n% :n .(i$tanţele pe .a $ă nu &or. ni. %in )i%ul &orţii. :n toată tragi.are &i le-a$u&. (ar eu alerg.ă eu 1%or a.u rere ino ată ..eaşi pantă 9i ne&urirea e o boală grea.ele şi ră&a$e. <u pot trăi.

.ri&ă $ă ie$ %in lu&e. şi a re anşă.ea ă. Să ta.ă te-aş )%robi.u..a la.3ipare a tri$teţii &ele. AAABAAA .u .6ine ş..-bolna ă.apu-n pu&ni şi-aş pl6nge "entru %e$tinul &eu ur$u) %e . Să &i $e $. .. =ntru.u& u&bli 0ără . Să pară . şi 0ulgerul . a g6l.3iop . Să ta.. .ă nu pot la $06rşit ni&i. AAABAAA 5o. $ă %u.ri&i. 1ş pl6nge la.a $ă .etul epui)ant 2-aş aşe)a . 2-aş pl6nge p6n-la o$ şi p6n-la nu&e "rin o.au)ă şi $..leştatul %e gingii.a :n. Să ta.a biet ne&uritor la )i%ul &orţii.ă orbe$.op "e negrele. Să ta. &ur%arele şo$ele.3i. .urgă $6ngele %in ine =n bălţile 0inalului %e ea. %ar eu $ă ta.urgă $6nge. iubirea &ea a%6n.. . :n gura &are %e$pre tine. Să ta.

i $ă &ai &ergi. <ebunia $erii. ş.arna al . .6ine ş. 1şa ni-i $oarta noa$trăB %e $trăini.6ine ş.ri&a ţi-o bei.tul . +o it %e toate roţile.at In . "un.3iop. $ă ne $i&ţi& a.3ioapeţi :ntr-o lu&e ne&iloa$ă.ut pe ni&eni .are <i&eni <-a &ai . AAABAAA .ei .ea &ai &are $urpri)a. 9i la.i $ă te-n. Tu. 2ănuşi $ă 0ii şi $ă te %ea la $3op.el &ai &are $o. <u poţi ni. ni.are 0ug :n pa. $trop %upă $trop. ?ai.3ini. 9i ei :ţi 0r6ng $pinarea . B(e lo ituri &ortale $ă 0i& plini 9i 3ăituiţi. .?itreg .e nu te la$ă.u )ăbrele 9i-n propriul $6nge or $ă &i te $pele.a$ă.a$ă. . .3iop.ul&inant 1l balului no$tru &a$..uno$. 0o$t ani&al %e .opil al lu&ii. $u$pini.

. 1 trebuit $a ne &a$.e-a& pl6n$ &ă a/unge %in ur&ă.ine a 1 a ut i%eea geniala Sa apare& .unoaşte Si $a ne %a& 5ună-)iua. .a un .u 0etele noa$tre reale.e-a& a0lat şi .u 6nt.1 0o$t a. :n al %oilea ră)boi . . $ă ne ia ţară.u toţii . $ă ne ia pă&6nt.are .lopot %e g6tul unei oi 1şa at6rna& eu %e $6nul $06nt 1l &a&ei &ele.a un .a& (in nou .ă tur&ă .a un .i eneau ar&atele $trăine pe$te noi Să ne ia popor.ela in .lopot la $6nul &a&ei .a $a ne &ai pute& Re.lopot bătea& :ntr-o tragi. AAABAAA . .6n% $-a petre.ut :&prăştierea ro&6nilor pe pă&6nt.ă.lopot %e g6tul unei oi 9i &a&a &ă ţinea $ă nu pre . TTTTT.

%e %or %e .lopotul $e )bate la :n.6n% .lopot .er.lopot .eput %e iarnă. Kăranii %in $atele .lopotul nă%e/%ii şi al re:ntregirii.6n% .lopote 4 o $.ii tro)ne$te o re&e &are. .lopotul Re:ntregirii (in o& :n o& $e-au%e un . 9i %a.3ină şi aşteaptă $ă a%ă .are poartă un $e&n %i in :n $ine. pe u&eri 2oţii. %e-ale noa$tre. .are-l aşteaptă Se :n.lopotul +a atelierul %e turnat .lopot &erge pe la. .ă-i .ă ştie $ă orbea$.oa.&it $ub turlă 9i i$.e. AAABAAA . 2iroa$e-a 6r0 %e &unte şi a ştergar %e pa.olele re&ii pe-a. =l %u. >n .olo %e &oarte.lopot %eparte (e %in. %in 1pu$eni.olo %e iaţă %e %in. .e a 0i =n re&e .lopotul e gata ai.ăriD .operişuri urlă.e.lopot.3elărie pentru :n.i şi bate.ri&i. :n.ă &erg &otoare pe ar%ere $pre a$tre (i inul .ri&i $-a :nto. >n .e turla bi$eri.AAABAAA .e arată şi &orţii %ar şi &irii. >n relie0 %e la.ă şi ştie $ă $u$pine.

)iua.are %angăt $ă-l $i&ţi :n o.eputul iernii.a şi 2ol%o a.a$ă la &a&a. Se %e$luşeşte ţara pe .ă. &ereu .lopotul $ă bată.loş.ernii.3iul .lopot %e la.ătre "utna.ea &ai 0ru&oa$ă. . toată.ă. (i inul no$tru . $e a0lă :n o.are pl6nge.6n% $-a-ntor$ 1r%ealul ru .e&brie. "rin 0ie. 4l . . 9i . şi-a :n ăţat $ă bată. =n 1lba e un .lopot $ă $e-ntoar. =nt6i (e. . (in .ătre (ireptate. 9i (oa&ne. 2untenia-te&eiul.u& 2i3ai ?itea)ul eni$e $ă-l . "re.oria şi %in . . şi %in . :n 0ie.ii orbeşte ro&6neşte.are bate. :&preună.lopot.I$toria %in $ine pe ţară o ră$toarnă.a.e-o .ă $unte& toţi a.lopotul %in 1lba. şi . 1şa %e-nalt tre$are. %in roată. :n%reptăţit $ă $pună . Re:ntregită 3artă şi patria-&irea$ă. 9i %upă .e nă%e/%e 9i la .6ntă pri&ă ara la :n.lăteşte şi li&pe)eşte par. 7 la$ă tot $ub turlă :n . şi prelungin% e. Să-i %ea tot lui 2ol%o a şi Kara Ro&6nea$.3i şi-n $6nge.la ul pă.ă.rişan.ri&i.unoa$. (oar .on.6t %e-a%6n.ă. 4l a-n ăţat $ă 0ie. 2artiri. Ilu&in6n% utrenii.ă ro$tire şi bron) u&blat .u talpa.

ur6n% ul.6n% patria ne-o .olin%ul ul.olo un%e el $06rşeşte "o e$tea lui .u .i noi la el $ă &erge&. . şi al Re:ntregirii. >n . .a un geniu. S6nt &ai.a o ra&ă.6nte.u el $ă 0i& %e gar%ă .u& .u . . =n . 9i lupta pentru ţară şi lupta pentru p6ine. %e ieri. %ia oleşte.u orba noi n-a& uitat .e-a& uitat .a-ntr-un .ii şi &artirii.iorul 2enit a potoli elanuri.ere. Tu te ei naşte iar %in lutul .6ntă %in el :n$uşi. nu&it Ro&6nia%a. . 0ără &argini.E6n%eşte . "o e$tea &ea abia :n. ?orbeşte %e$pre $ine %in turla $u erană. tre$are . . (ureri şi biruinţe $-au regă$it :ntr-:n$ul 9i . .ile :ntr-:n$ul şi prun. AAABAAA .or in .lopotul <ă%e/%ii.oş&ar.epe. %e &6ine. 1. %e a)i.u pl6n$ul.erul şi )ăpa%a =n el $e a0lă toate. .iorului 7&ar U3aCCa& &ai %u.a $ă ne %ea putere.ai $i iepe.e 0i.e %orul -e&eilor %e pe la 3anuri.

6&uri %e argila. tot :&preună.are %in toate te %e)leagă.el &ai negru %intre inuri. Si ii $i &orţi. Si .eleaşi . (ar tu alege-n &are taina "e . $i $6nge.a un bolna tre)it &i-e gla$ul .In . Tre. pune-ţi alta 3aina .ioare (in .ur6n% ul. 9i-aşa .are au băut %ru&eţii .obor6t :ntreagă .u-o %uioa$a ura 9tiau la piepturi a te $trange ?or 0i $i ei .u& $unte& .are o $a torni . .are-ai . prin purtarea ta alea$a.a te tre)eşte $06nt $ărutul .are .eşti %ru&eţi .3inuri. -ru&oa$o. Tu.are baura (in trupul tau. Si.uta &oarte ţi-o ră)buna .u toţi la &a$a.a or ur&a a.u &ila >n in in birturi populare In &oi ta. 1. $i in.3e&6n% %in nou 3eral)ii ieţii.u& tu 0u$e$eşi a$ul (in .

6nte.el &ai greu :ţi e$te %e . %e pe piaţă 9i-o $ă-ţi .u tron.u tine-ntreaga iaţa I&igrant an% erC tragi.u&pără-ţi un .elui 0ara %e tara >n%e-ai 0i $i un%e te-ai tot %u.e .are $a te be& pe tine.are-ţi %u$e$e %orul.e &are 0rig in oa$e Si %e tară ti $e 0a. 198# AAABAAA .antară.ru.iorul.re)i in . 9i-n lut a )i$ .6n% $e $tr6ng $trăinii pe la .eara.e %e eniră oale Si un 7&ar U3aCCa& %e .a$e Si aprin% lu&ini :n po&ii lor. .e %or. .6t ai 0i %e rău $au .ei .iun.a el. (in .e te .a%ă nen%oio$ . $ong.olin%ul .6t %e bun. .ă &ai .ră. "oeţi .. . .re)i $au nu &ai .9i-n braţele . $a 0ie el ul.ă-ţi ine bine 7&ar.ăl%urii tale Să-i porţi pe . Ti $e 0a. 9i-ai $ă-l tii . .e .

e %intr-o %ată rău.o)ona. "oţi $ă tii $i %ouă. ştii prea bine 1lţii &e$e &ai bogate pot. 5ate 6ntul plin %e %or %e tară Ti $e 0a..3i%e-a0ară.e-ţi e pe pla.5ate 6ntul.a$ă . 1&intirea-n pa. bate %in$pre tară.u $are $i pelin. (ar un $i&ţă&6nt e iu in tine . <u e &are lu.ă te bărbiereşti $i ple.i $i ni&eni nu te-au%e (ar i$ea)ă tot . 5ate 6ntul $i te-n.u trupul tău. Ru%ele in i)ită nu in.ru. . <u ştii . trei ne e$te 9tii prea bine.e nu te la$ă "6n-la . 5ate 6ntul $i te-n. Su0lă-n răni . 2ori ai.a tot.i .a$ă e &ai &ult .o&ă in )a%ar ei bea.u %or %e . >ite.i la ru%e Si gă$eşti pe &a$ă . 1nul <ou .ă a. In$ă tara nu&ai una e$te 4&igrant at6t %e $ingurel. &ai bună $au &ai rea.. .u& e ea.3i%e-a0ară. toţi $unte& la 0el.e $ă 0a.

u 0ata la pă&6nt Si $ă pl6ngi . ai tăi or 0a. >n%e-ai 0i $i ori.in$tit al nopţilor t6r)ii.e Tot .elor .e-ai 0i. bătr6ne.e-a &are Si $ă pl6ngi %e %or %e tara ta.ă %orul şalele ţi-a 0r6nt.oleg %e $trălu. Si $ă pl6ngi %urerea ta . AAABAAA . 1t6ta .o3ote$.ă-n linişte $i pa. %e par.ul liber şi :ntreg "lin %e $u%oarea lu&ii tru%itoare 1 . "ar.u >ni er$ul.iri .e pot $ă 0ie 0eri. . 1şa $ă-i 0ie toată iaţa er$ul.urii. Si at6t %in tot :ţi &ai ră&6ne Să te-aşe)i .iţi. .ă te-ar $0i%a.6t %e $oarta lui :i %oare. 5ur%u0 %e $u0erinţi şi bu. 2iner . şi-l :nţeleg.(in puţinul lor.6n% toţi :n $ărbătoare .e Să &ai r6%ă $i $ă bea un $prit.e-l pă)e$. Să petrea.olin%ul "oetului Să-i 0ie ea.

.olin%e. Să-i 0ie er$ul liber şi :ntreg .e trebuie $ă 0a.etate.etul .etul .ă el .e $ub$tanti . "oetul.o&un .ă-un .a o& ar 0i $ă .elor &ulţi şi buni Să aibă lo.i pentru toţi a. prin oia lor. Să .6n%u-şi $u0letu-n 0urtuni Să nu $e la$e 6ntului .ara%ă. %e-a pururi :n .u&.a%ă.ei .6ntăreţ "entru a 0i. el a trăi &ai &ulte ieţi (e a $i&ţi :n.rea%ă-n oa&eni şi-n %reptatea lor 1gent. Să &erite $ă tragă-n el un tun . 7ri.ului oprobiu (e n-a-nţele$ .Să nu %ea a%e ărul la to. 0abulă $au o%ă. .e-l :nţeleg .rită &a$.u :n.e bate.3iar %a.6ştigă %reptul $06nt %e nu&e propriu. "uri0i. (ator &ereu a.ă-i elegie. Răpu$ %e propriile lui greşeli Sau %e reo ipo. al plebei $u0erin%e 1/un$ ne&uritor .a &uritor 9i .a %epo)it tan%ru %e .&eli . %in ea.u $al ele obşte$.ă.

ni a0on 1i 0o$t o nebunie $i o ra)a Ra&ai un nu&ăr e.ular %e $oare.3i %e tele0on. 9i.ant &-aş poti. :nt6lnin% in0ern.23 %e. %a.a prin gea& .u. "oe&ul lui.eput .on%iţiei u&ane.a te-a& ă)ut . M+o."re)enţa lui nu e$te in.a)ane. 4l a &uri.i a&intirea nu te &ai pă$trea)ă (e-aş rea $ă-ţi .ă )ilni. al . 2ai ine . ?a şti $ă-l pună la-n.ăl)it . Să poarte $u0erinţi şi bu. =n ăţătorul %e poe)ie ?ol.o&uneN AAABAAA -o$ta iubire <i.ine a $i &ai :&i $pune .repu$. e@tra.t %e )ori %e )i 9i :n. 5u.urii Su%oarea $06ntă a lu&ii tru%itoare.uri .o&o%ă.u &arginile &ate "ri ea& prin 0o$ta %raga 0iinţa ta.ureşti 22.e&brie 198# +ui Eeo (u&itre$. $pre-a %e eni etern 9i .6n% a (ar .6nte. 1$ rea $a te &ai a% %ar nu $e poate 1& au)it .

.6n% a te pre$i&ţea& pe-o 06l0ăire 9tia& apropierea $a ţi-o gu$t... 4u . %ar iaţa :&preună 7ri.e a %e bine $au %e rau. &ai in0la&abil.6t %e $.el &ai &ult atun. >n tele0on uitat $i o a%re$a.urat (in %epărtarea &ea $a te a/ungă +a ori.er topit (ar .a o &in. eşti tră$netul %e ara .u &ana ta.ea te-a& iubit.u enita le$a Si tu.iuna lungaL Te rog %a oie g6n%ului .e era al tau.iuna. 1. &ai nebun.reier . <u &ai e@işti.e &i-a lă$at in . (ar noi n-a e& ni. 1u% .o&une Te-ai %u$ lu6n% tot .e nu&e a)i te-ai 0i &utat.urta. 2ai tri$t.at pe u$a-a0ara.u& .a &ie aproape pa$ul tau :ngu$t.a $u0eri $i trăieşti urat 9i-ţi . ţi-o pui la gat.ate . .ureţi )ilni. 4 greu $ă-ţi $pun. &-a tri&i$ $ă-ţi $pun >n a%e ăr &ai gra . . .3iar $a &a tai tot nu a& ştire . 1 0o$t iubireL Sau &in..i a&intiri .6n% te-a& arun.

ut prin oraşele noa$tre . . AAABAAA .u :ngerul :n . (in re.Să-ţi $pun $a te :ntor.e& .ruri (e u) i&e%iat.e-o $ă )i.ă luai şi pă&6ntul %e 0lori. %ar :ngerul nu-i 0e&eie. iar eu a& re.uperare.ă la orele şa$e +a $er i. =ngeri. (a. :&preună .a$ă.i.e $ă 0a.u :ngerii. 5ine. 2ărită-te &ai bine . . .. Sa aibă %ro&a%erii .e& . .u &ături.ianţii %e :ngeri..o&er. >n%e $ă-i ţine&L . =&preună .oltele $pontane. :n re&ea a. ?in%eau :ngeri.u :ngeriiL =ngerii $unt o &are proble&ă =n toate aşe)ările pro0ane.-un pa3arni.ea$taL 1şa şi e$te.e $a bea.e $ă 0a.ă ră&6n .e a lu. ulti&ii :ngeri. Ra&ai şi-&bra.6n% ea plea.a-ţi iaţa in op$ea.724R.ă ne a$tă-&ea (a.u .I1<KII (4 I<E4RI 1u tre.iL 1ştepţi )a%arni.

<u are &oti .i bărbat "entru %u&nea oa$tră.ă.. .(e . +u&ea o $ă ne o.3iar :n orele &ele libereL <i. <u ştiţi .opiii.e-o $ă )i.6n% bărbatul ?a 0i ple.tori$tul a %e eni $u$pi.inii la &ine.i . euL 7r $ă $e uite e.e-o $ă )i. . . (ar nu e ni. <u eL 8ăuL 9i-atun.i nu a 0i ni.e $-ar $upăra to arăşa.atH (oa&ne 0ereşte. .ră-&ea. e 0oarte ie0tin.ă nu e 0e&eie "entru bărbatul %u&nea oa$tră.iL . %ar :ngerul <u nu&ai .i .i %e . <i.io$L +uaţi %u&nea oa$tră.6n% or eni. :ngerul nu-i 0e&eie 9i ni. +uaţi un :nger.io%ată.aţii.e $ă-&i iau :nger. 4u o $ă &ă roşe$. 1ştept6n% e@pli.ă biata $oa.6t e %e gelo$H 5ine. bine. bărbatul &eu 7 $ă %ea :n %arul beţiei. %oa&nă.6n% şi $e. ?ă a trebui.3iarL 9i-atun.olea$. . .

nuH 9i :ngerii nu putură 0i ă)uţi.aii $e tre)iră :n abatoare.eruri 8burară . .e prin tribunale <u $e &ai ter&ină pro. ingeri.u &ături şi pă&6nt %e 0lori. AAABAAA .ăruţele a&ăr6te . Sau .o&er.u .el.ial %in .6t oraşele Sunt a$tă)i &ur%are 9i $terpe %e ori.ul.ăruţele a&ăr6te "line . nu.3irie. =n.ainele :n%elungatei lor %etenţiuni.u 0i$. >n pur.u pă&6nt %e 0lori şi &ături. (oa&ne iartă-&ă.u tot. 2ai bine o pa$ăre.are le $pinte.ă .e$ele intentate . =n lupta .3iar.are nu au ni.u& l-oi .e )burară . Iar ei. =n re&e . :ngerii. .ianţilor %e :ngeri .ianţii %e :ngeri :i pier%ură. tri&işi $pe.nu. <u. (6r%6iau :n . . la apă.?o& plăti o per$oană :n plu$ +a :n.o&er. ă% eu .e :n0lorire.io %o a%ă =n$ă au nu&eroa$e aripi . la . =n$ă :ngeri.ăl)ire.reşte.

6n%u-$e unul $pre altul . (e-at6tea :nţele$uri nepătrun$e. 2i-a &ai ră&a$ at6t.u 0lori &urin% in ră%ă.opa. .e$.u ni&i.opa.opa..i 0ara 0run)e pe %ru& (upă .. un $patiu &i. (e-a.ri&i plini..ilor goi S. 1$a . "oţi. .oate .. %e la. AAABAAA .e$ la e@i$tenta. <i.ini.olo n-o pot $.3ini..i nu &ai $tiu probabil .3i nar..oti)at. Si boala e :n0iptă in e$enţă.enta unei 0run)e.enuşă (oi . .opa.on ale$.on ale$.i prin $ărutul %e $.u 0ata %e pă&6nt.enta unei 0run)e Si &ai bolna a& pără$it $pitalul Si &a ating .e &ai $unt.u& ii pri eşte :naltul (oi .ru& 1ple. $a te :n.on ale$.u un bolna a.opa.i 0ara pă%ure In po e$tea .ătre .ent &i-e i%ealul. Si totul o-ntrebare şi-un ră$pun$ e. $i . .6rţain% :ntr-o $ingura u$a 4$te orba %e noi a&6n%oi 4$te orba %e 0o. trun.3ii nălu. Si o.

u 0lori .e$t .rengi toţi .ăra lor &uribun%a Si .i "entru 0la.are <u pot $a $pun .opa.o$ 0ara 0lori Ki-a& a%u$ 1.<u &ai $unte& %e.a e .u 0run)a rara >n%e-i iubirea %e a$ta araL <u ştie iarna $a $e :n%ure (e noi .a ştia& . AAABAAA .6t %oi .ri atul iernii .e :ntin%e $pre tine Spune-&i pă%ure .e ine -ara braţe .i ?or eni tăietori $a ne tun%ă ?or lua .o$ (e$pre .a $unt 0ă.opa.ii 0ara pă%ure AAABAAA .3ii pu$tii <-a& $a a& .ule. 2a )bătea& $a a/ung Ră)boi ato&i..opiii $ara.a &a ei &ai iubi "e$te .u o.3iar %a.ut %in &ole.opilărie neştiutoare (a.

iubito <u e Si nu pare >n .e$t . (a.o$ .ă $a aşe)i 1.e$ta.u oa$ele &ele 8%robite %e ţăr&ul Spre .a $unt iu . 1.a poţi Si ai ti&p Si răb%are =n.o$ .ear.e$ta e un .e$te oa$e in or%ine Si e)i .are =naintă&.a un an ."antru .o$ "lin .u 7a$ele &ele.u 0lori. Te-aş 0i putut &inţi In.e $e &ai poate 1lege %in ele. Ki-a& a%u$ in %ar 1.a 1.

un g6n%.6t &ai e@i$t.ul %e-a-l trăi. .oş&arul &eu.on ertibilul noro. (e)a$trul . 9i &ă tre)e$.u .are Ti l-a& lă$at In %reptul uşii.a putin 1lbul neant (in . :ntreg %e e$elie. -lori In . 9i o.oşul pe .are &i $e-nt6&plă &ie 1ţi rea $-a eţi noro. .ă-ţi a%u.ur.Si . &ă ţine (e-a-&i 0i . . 4u nu %au %in tri$teţea &ea o )i "entru un ea.oşul a.u .3ii &ei at6rnă %e lu&ină.u-at6t &ai bine. . %in tot . <e. <u %au.. 1& $ă ă po e$te$.6t &ai greu.reierul url6n%.6n% ai ti&p Si răb%are (e$. .e$ta. AAABAAA (a&nat (e$pre bl6n%eţea %e a 0i %e ină 9i %e$pre nebunia %e-a 0i tri$t.

are rea $ă te-atingă .e &i-au ră&a$ %in toată pă%urea %i$părută =ntr-un ţinut %e g3eată şi %e p6r/ol te &ută -iinţa &ea. "le.ă.ată prin lu&e. $ubţtiri .e.ăl)ea$.6t ori.a nişte rea$.ă o.ată prin pă%ure $ă $tr6ngă nişte rea$. "ă%urea au $. +e $i&t . .9i nu &ai ştiu ni.ă %u3ul $e. $ubţiri . AAABAAA (eparte Să 0ii at6t %e %eparte (e relele lu&ii =n.ere Să-&i )ăbrelea$.uri.e e$te rea .u& %au . 4u %egetelor tale oie$. Să-&i :n. iat-o.uri.a o 0e&eie bătr6nă şi $ăra. %upă rea$.e-i lu&ea.un%elor &i)ere 7.u &ine. a%orato.3i&bat-o pe aur şi a ere.ă. ple.a re&ea $ă-&i &ai trea.uri.e $e-nt6&plă. pă%urea au 0urat-o.uri.ine $untH AAABAAA (egetele tale Sunt %egetele tale.e e . .a nişte rea$.ăl%ură . 2ă $i&t . . 4u %egetele tale. a le &ai . 1t6t :&i &ai ră&6ne. .i eu .3ii şi 0runtea re. %egetele tale prea tri$te.

$ă 0ie %e a)i. Să 0ie %e &ierea a$.er şi $ă 0ie %e &unte.e.u 0lori. Să 0ie %e &6ine.oapte.eaţa ieşită %in bra)i.ărunte.u& a şi %e noi a&6n%oi.6t %upă . Să 0ie %e puri0i. Să 0ie %e rău şi $ă 0ie %e bine. Să 0ie %e .e &6n)u-şi :n aţă.3i&bării la 0aţă. Să 0ie %e %rago$te ulti&a oară. Să 0ie %e .lipa . Să 0ie %e gu$tul . $ă 0ie %e tine. Să 0ie %e .are prin pl6n$. Să 0ie %e &ine.on$tr6n$.6n% rei $ă şi &ori. . Să 0ie %e )i şi $ă 0ie %e noapte.alul .ă :n oie. Să pa$. Să 0ie %e t6&plele &ele . $-alerge . Să 0ie . Să 0ie %e )iua $.Să nu a/ungă la tine (e. Să 0ie %e %ru&ul $pre 2alu . Să 0ie %e .e (e ine i$torie.un$ă-ntr-un roi. Să 0ie %e pietre $pălate %e-un r6u. Să 0ie %e iarbă a/un$ă la br6u. %e iaţă şi &oarte Să 0ie %e %ul. AAABAAA (e$.6nte.ireşelor . $ă 0ie %e ară.

Să 0ie %e $al. 4u a$ta n-o ştiu. Să 0ie %e ţara a$ta eternă. $ă 0ie %e &i.. Să 0ie %e &are. $ă 0ie %e $pi. %ar . "e .ioara &uş.u bu)ele $parte. Să 0ie %e iaţă. $pre a 0i %e %eo.Să 0ie %e pa$ şi $ă 0ie %e pernă.el %in ur&ă pariu. Să 0ie %e %rag.on$e... AAABAAA -II<K1 <4S>">S1 1ş 0i rut $ă-&i organi)e) poe)ia . Să 0ie %e-a-n inge. Să 0ie %e orni.ine $ă 0ieL 7 ştiţi 0ie. $ă 0ie %e &oarte. Să 0ie. Să 0ie %e toată intrarea-n %e$tin. . Să 0ie %e gu$tul %e &ăr pă%ureţ. "lătin% .6n%u-l .6n% o 0e&eie :ţi ie$e .. $ă 0ie. -e.ia pl6n$ului eşni.u plin.3i.3i. Să 0ie %e bra)%ă.on0i$. $ă 0ie %e er%e.ă %in o.. $ă 0ie %e-a pier%e. $ă 0ie %e $0eşni.6n% teatrele la.ri&i . Să 0ie %e toate :n %e ăl&ăşie. Să 0ie %e $6ngele ei 0ără preţ. ent .are. Să 0ie %e tre0lă.

u& e-o 0iinţă.u putinţă (intre toate a. "oe)ia.ea$tă ţară. (upă relaţia &argine-&ie).ă poe)ia.u %egete $ubţiri.e-n &u)i. <i&i.e$te i%ei.ontul unei lente prăbuşiri. e-o 0iinţă.are &ă :n0lă.3i oie o)i . ?o& pu$tii %e tot a. =n . Sunte& ro&6ni.u iaţa $-o %e)organi)e) (ar ea $e organi)a :&potri a &ea. 9i o& pre0a.ea &ai ur6tă 0ai&ă ne o&oară =n 4uropa ulti&elor ştiri. (ar er$urile &ele r6%eau %e pro$tia .ăraJ . ori. 0ugi& %in gară-n gară (in patria $tră&oşilor &artiri.i $-o $parg toată. nu &i-e . AAABAAA (in gară-n gară .u& ai rea tu $ă-ţi organi)e)i poe)iaL 1ş 0i rut atun.ă uşoară ?e. . (intr-o %ată. Si ..are trăieşte %upă legile ei.u&. . ori.a $ă 0iu &ai $igur pe ea. "entru .

:n 0ie.6teo%ată. Iar pe a.elent. la ulti&ele ştiri.ăli& . (e la ro&6ni .are :n. %or %e ţară 9i-n la. -ură& şi pă.are $eară. ni-i.ei . . Săr&ani ro&6ni.ărările e. )i%iri. 0a. <oi e&igră& t6r6ş.ul t6nguitei lor uniri. .ă ne b6r0eşte lu&ea e$te bine.6n% %ouă %ru&uri &ari $e :ntretaie ?orbe$.a &u$a0iri 9i 0a. toate . .eia . %in gară-n gară.Iar pe a.i& .u-o artă rară.ă ni. =i o& lă$a :n /alea &ilenară 9i-n 0o.a agabon)i la ulti&ele ştiri. . 7ri.u&. 1proape e@.ri&i gu$t $ărat %e a&intiri 9i-apoi &uri& şi noi.3iri.ă 0a.ă ară. <or&al. +a graniţe bo.e :n.e& Ro&6nia $ă tre$ară. 4uropenii ne şi )i. AAABAAA 4 5I<4 . %in gară-n gară. 1şa e .ine.i nu ştii.e-i bine $ă a%&iri.

-a& tot a. AAABAAA (urerea 0e&eia$. $a &ai a&6nă&. in $06rşit. -e&eia. Ro&eo-Vulieta . +u&ea e un perete %e prote)e =n.u păţanii. 2un.6n% &ur&ură Sunt şi ei oa&eni.a ?-a& tot iertat. 1r 0i. pe bu)e.o&ente)e.on0u)e 4u te $ărut.operit. . Si a &iraţi . ne-o %aţi. %e toate. (e .erea &ea. nu-i :nţelept.unoaşte&.are a .el %int6i tra$eu.3iar oi. Sta& in pi. &ereu. şi-n . Sunte& un . pe .e .a nişte $.e nu arătaţi .i&. totuşi. (ar $ă le &ulţu&i& a%6n.la e.. .e ne iubiţi.re%eţi tot 0e.u )ori.(i$preţuieşte-i %ul.elebritate.iun %rept. ni. Si.iori. 9i-n &ur&urări. in. tă.a nu &ai $unt $ubţiri.ioare. 4i ne b6r0e$.on%a&narea %e-a ne ur6ţi. %e &or %e r6$ 5al.uplu %e .3i. -ru&oa$e-a& 0o$t.oteli .on/ur6n% o b6r0itoare gură. . $a re. Si . . )i %e )i.anii. (ar oi. n-are. or $ă .a nişte &iriL .a %e .

eri. uneori.ereţi l6ngă oi. in burţi ne %aţi .a :n$uşi (u&ne)eu e$te bărbat Si nu le :nţelege pe 0e&ei.aţi a altele. Iar . . prin la. -a& iubit.6n% $u0eriţi.ir. r6)6n%.ri&i &ari. Si legiti&. ne-n$elati $i noi o şti&. -atal. intra& in . alteori. ?a pl6nge&.u oi in ran%.i. .io$ Si )ilni. pă. Iar oi ple. a 0o$t o%ată prea 0ru&o$.ra& i$to itor. Sau ."e un%e ne %aţi %reptul %e-a &un. ori ati tru%it prea &ult.u 0urtu-a.ătui& .3i atei.on$ult.6n% a $periaţi.opii. (in . I$ or plati pla. %e o.6n%.erea unui 0urt. ne o&ora& $6rguin.eleia$i pla. ne . Si.urat.ele . 5a. ai. la reun . 4roi. -a& iubit nelegiti&.6n% a %u. <e bateţi. .eţi la ră)boi.re)6n%.a-n 0il&ele %e %rago$te a 0o$t. ?a 0ura a&intirile %e ieri.u&. . +u. pe ter&en $.uit. eroi. . (ar. . 7ri a-&batati.are. 9i-a. a)i. .6n% in .urt. . ne %i$truge& 0ara ro$t.

oa$a. totuşi.u tonul .a pentru $oti. (in . :ntr-un &o% . a e urat. .obor6t Si pan-a%or& .opiii. Si . $a ne-n/urati. In. aşteptaţi. AAABAAA (rago$te in 0an Sa &erge& a&6n%oi la $tr6n$ %e 0an Si $oarele $a ne lu.<e-n inge iaţa 0ara ori)ont Si oi ne-n ingeti.a nişte ă%u e %e 0ront Si &6inile &ereu ni $e a$pre$. "ri iti.u&.. (urerea 0e&eia$.re%eţi .re%it 0ara giruri $i %ob6n)i.6n% in .a nu-i orba %e$pre oi. Trăi& . :napoi.aine$. Si.i%e. (ar 0a. Si ne-aţi u. 1$a .u noi.e$t reproş.u intati %in .6n% in ur&a $ă-ţi ra&an . 4-un .a-n . ?a e urat . 0ara pri ire.ea$.a a ruga& nu&ai at6tJ "uteţi $a ne /igniţi..eţi-o . %ragilor bărbaţi. e orba %e$pre toţi Sunteţi la 0el %e rai $i %e 0la&an)i. 1.ap.6n% au)iţi a. &ărini&oşi.

6n% $e arata ploaia %in$pre &unte. Si $a &iro$i a $are şi-a tri0oi Si $a te-ntor.ei a&ie)i 4u $a :&brăţişe) .ăni& un $oi %e a&ănunte (in .a $a te a% aprin$a $i 0ru&oa$a.a trun.ioare brune 9i-n pati&a &agneti.a% a$upra ta . Si leneşi $.olo un%e nu &ai e . "e 0on%ul er%e $a te %e..upe)i In 0elul ni&0ei .u 6ntul. . AAABAAA 4 oluţia $pe.erul pe$te noi Si gărgăriţe .lin.utur6n%u-ne %e 0an Sa trăn.epe bru$.3etin% pe piele.oa$a. Si $a uita& %e noi :ntr-a%e ăr (e 0or&a noa$tră pe$te .3iul 0r6nt 9i-n %rago$te $a ne-&bra.iul blan% %e .iilor .lăi ră&a$ă Si tu $ă-ţi aran/e)i )burlitul par "ri in%u-te in lu. 1. $a 0iarbă Sa .a& in iarba. ni $-au luat aripile.ele .e pe bu)e &ai ra&an .e nu pot $pune.6n% ni $-a %at .u pi.u 6nt Si $6ngele :n. in pa)a u&brei &ele Si $a $i&ţi& tot .

$e-nte&niţea)ă pă$ări. . (eparte. :ntre aripi.3eltui& . %aţi-ne ori. e$te %orul no$tru %upă aripi.u totul ţie. 9i iarăşi .ă& :n lu&e aripi şi.e$te aripi <e-a 0o$t .ti$in%u-$e %e )borD 9i .are :l tri&ite& %upă aripi ?re& $ă intră& :n aripi. pentru a . 9i .ere& aripi.u 6ntul. re& aripi şi re& aripi.e%at . 9i .ere& . Trişti .u inteJ re& aripi. .u toată &oartea .are $ă $e-aşe)e.8a%arni.ăruia %in noi "entru a. "e .e-o .olo re& $ă $tă&.3eltui& . <oi in o. pli. ori.6n% ni $-au luat a. .6te %ouă aripi. R6 ni& lu@oa$e aripi. ?re& aripi şi re& aripi. +or %e .u inte.ere& aripi. (eşi . re& $ă trăi& . :n%ureraţi %e lip$a unor aripi.ui& :n aripi. Ti le %e%i. <i-i lo.6te un $tol %e %ouă aripi. i)gonit %e aripi.3eltui& .ul :ntre aripi. AAABAAA 4legia ulti&ei iubiri 1. ?re& $ă )bură&.ea$tă iaţă .e$te pau)e-n %e$tin.ăut6n% terenul pe . a. .onţin.u .eţoa$e aripi.u aripi.u inte :n goana %upă aripi.on inge. $ă lo.ui :i .u 6ntul. le e %or. .e$te nopţi %e in$o&nie 1.

at.eanu-ntoar. 4u &-aş ruga $i pe$te &oarte.at %e t6năr a& &urit.6n% $e a 0a.ti)at. AAABAAA 4u $unt eu Trenuri $o&noroa$e plea.e-i . Tu eşti a..u &ine-n gară.. .. S.. -rag&ent %in poe)ia 4legia ulti&ei iubiri... ?ei şti $a :nţelegi gre$ala Si .ă)6n% tot ti&pul ne%or&it.u ea..oteala. Iar %a..e $o.e-oi a ea %e g6n%.u tot a... . .erii . "ar.ă :ntreb6n% .u.ă%ea %eparte.. %in olu&ul 2e$erie &i)erabila.. nu 0e&eia. 2000..area te-a ab$tra. (e gri/a ta. "le. -ara &iro$. "le.. 0ara pă. In toată $tarea &ea %e eg3e.. lui (u&ne)eu.a te $i&t la &ii %e leg3e "e-o na a .u& nu&ai i%eea. 7. Su0letul-1%rian "ăune$.a a$ .e$t prăpă% al &eu.are ar lua. . -e&initatea. şi eu %in gară şi tri$teţea-&i port Spre &ira/ul galben %in aeroport.

ă aş %a 0o.. 1& ..ut . >n pi$tol . -ără :n%oială. -ug r6)6n% %in gară la aeroport. <u .ea0ă la a iator. .Ealbenă-i lu&ina.al. "e aeroporturi par.ri&i a& la o.iu-n . <u &ai $unt pateti.u pu&nu-n &a$ă şi .t. Ruta %u&itale e$te ruta &ea. 9i . . ur&ea)ă ruta ta %e )bor.6n% nu reau ni&i.tul .3ii &ei $unt trişti. 9i pe )i . .r6. Eara &ă $o&ea)ă. =n.ni. Toţi pri e$.u .re%e .u bi. o.u& :n lu&ea a$ta totul e .6t iubirea &i-o arăt 0ire$. 4u &ă $i&t $u$pe.u& nu-i.are a iubit.ore..e lu&ea-i tot &ai rea.u&plit.a.t. aş părea $u$pe.u at6t toţi . "un pi$tolu-n . >n%e-aş pune pa$ul liber şi .eilalţi $traniu &ă pri e$.o.ă aş rea.3elari.a la terorişti.oaşă-n $pate şi a& &6ini prea &ari. iarba nu-&i %ă lo. şi $enti&ental. 2ă tran$0or& :n altul 0ără oia lui. . .or%area-n lu&e a .e tre. 9tergători %e la. 5at ..u apă :ntr-o &6nă port.re$. la &ine .

1.roitor nebun.ă po$e$orii nu &ai or $ă .ă. . =n toată gar%eroba lui $ăra. %ăr6&at.(ar eu $unt eu :n$u&i. =n. %intr-o %ată. >n 0el %e &oştenire părintea$. nu &ai $unt ai.e &ai &i.ă eu $unt eu.e potri it i-a 0o$t. "altonul &a&ei nu &ai are ro$t.i. nu alt. ab$enţa i-o :&bra. "ărinţii a/ung %in .e $ă ă &ai $pun.ă. 9i-a.e$t pă&6nt Să &ă luaţi .i 9i 3otăr6rea e %e0initi ă.al.e$tea pe a.3i Ră&6n prin .ine a. =n.3i.u toţii %rept .6t e %e greu.ă.6t %e$pre tata. . . . Să ă arăt .rea$.ap :n el aproape %ouă &a&e. "ar.a$ă nişte 3aine e.-a $u0lat un .e $unt.u& ob$er .ei pere. AAABAAA . ?reau %upă a.aine e.el oal.epe.e :n . . =i pără$eşte .o$tu&ele. $ă $e %e$tra&e.aru-n %eri ă 9i.3i.eea .ă 9i u&bre ale tragi. .

Tu bRrbiere$te-te-n oglin%R 1i . %e nu .I&aginea panto0ilor bătr6ni 4 un &ai%an. 0riguroa$R.olin%at . o. a.i0er6n% prin .ărei porţi.olin%at "rin lu&ea eşni. bru$. 7prit :n 0aţa 0ie. "e$te-un lig3ean &uiat la 0o.e-i %u. 1$..ra atele $e %e$plete$. .ret . Re:n iat taran ro&6n Si 0R.3i şi rea părinţi :n 3aine AAABAAA =<T71R. 0uior 9i o %e$3i%ratare le $trăbate.4R41 T1R1<>+>I 1plea. %in lo..a nişte $teaguri %e&o%ate. . .u& a şi &orţiH 9i.3i)itoriul &arii taine.ute bri.ă-i poartă-n boturi nişte .6ini. 9i par.on$piră-n 0irul lor 9i bat .e-ai .ă-ţi 0runtea %e $tRp6n Spre bra)%a noa$trR &ilenarR.. :n lo.Rtorule %e tarR. =ntr-un pri% or .u bu$uio.iul pu$ la grin%R. "ărinţi bătr6ni. şi-apoi :i la$ă. ?rea 3aine e. >n ştreang $e.a$ă.

u& toţi $tră&oşii $unt :n tine Kăran ro&6n. par..u& bine-ai enit :n $at 2ai .urea Si bărbiereşte-te %e-a r6n%ul.alului prin &6nR.6n% :n .u ine.u ite Si e.iul pe .6&pul tRu $R &oarR. . =n%reaptR .e lu. 2Rria Ta. .ra. SR nu laşi . "rin tine tara a %ura. (e$. pe la . .3i .Ri .R ai enit Sleieşte apa %in 06nt6nR Si nu uita.e $e $tr6&barR.1. SR &ai $i &ori . .3inR.3i%e gea&ul $pre lu&inR. Kăran ro&6n.. .a $R $i&ţi .6t pR&6ntul +a .al% e totuşi pe a.oa&a . .u& $e . ReparR gar%ul putre)it. Si .oboarR-n )ori $i te :n.ut o tarR (R iute bri. %in .a$R Te-aşteaptă bra)%a $-o-n0lore$ti Si gra/%ul $R-l :n%e$i .R e)i . SR ungi ţ6ţ6nile la uşi. Ki-au %at $tră&oşii . (R .6n%.R pRrR$ite.R a)i e )iua ta. 2Rria Ta.are %urea)R . =n toţi ur&aşii renR$.6n%.i&itir.olin%e ro&aneşti Te &u$trR.ei %uşi.u &6inile-au 0R.

ara Ia-ţi 3aine &ai groa$e $i nu-ntar)ia ..inaţie gra&ati.i&itirul.ine-i pe u&eri şi .ă. . 9i . a.u Qori.area in in$ula &ea Tră$ura %in nou te aşteaptă la $.ine-i :n pu&nL 1 0i $au a nu 0i.apul $ău.F pe u&erii $ăi $-a $uit.on/ugă. .a&let &iroa$e a &ort şi-a ţăr6nă 9i ti% a pă$trea)ă :n o.e erbe %e 0u&..F e . (ar . agra&at şi &orţiu $e .F :n pu&n $au .u Qori. .6t o tarR AAABAAA .u&. 5u0onul .u inte %e b6r0ă :n%rugă. Iar prinţul abia :&plineşte o rugă. 9i . .3iar .u .lipit.iu%at.F.R tu ai pal&a .ală .a&let $trăbate pă&6ntul .3i un .a&let şi nu-i pare rău.alu. AAABAAA Ilu)ia unei in$ule (i$eara-i ple.3iar Qori.i prinşi a&6n%oi :n 6rte/ul i$tori. .u .a&let $e ţine pe $ine :n &6nă 9i Qori. "ă&6ntul le e .a&let 9i .

%in.aii $unt &orţi $i tră$ura e &oarta -ugi& 0ara &artori in nu $tiu .opii &on$truoşi +a.olo-$ eu Te-aştept .aii $unt &orţi $i tră$ura e &oarta 1. bir/arul e &ort Si . te $perii .a$a pă$tr6n%u-l ?o& trage trei 0il&e .in.e port In in$ula &ea la .a i-n )a%ar $a te $perii Tră$ura .olor %e %eo.u 0ă. telegra0ul.3i pentru . .i .a.olo o& .e proble&e.3i Si le o& tri&ite in lu&e %e-a ran%ul .e proble&e.lii !'00 8a%arni.ul iernii.ul erii 4 &i/lo.i 0iin% poliţişti $-ar putea $a apară <u-ţi 0a.re$te .-ta. %in.6n% ei ur.a%a rele u%e ?o& trage trei 0il&e .e proble&e .u 0ă.olo-$ eu Te-aştept . .ate un o.a $igla batan%ule .iu%ata po e$te Iar .$i %e la &oşi $i $tră&oşi Ti.apete $parte <u-ţi 0a.3i Si le o& tri&ite in lu&e %e-a ran%ul <u-ţi 0a.a &oarta par6n%u-ţi .a $tră/ile %ru&ului 0u&ega-n &unte 4 nu&ai ilu)ie.3ei %e &etal $i %e &6)ga or ra%e "o e$ti ne-or ti.lii !'00 ..3i 1l patrulea o.a ninge &ereu .olor %e %eo.4 &i/lo. bir/arul e &ort Si .a e$te 4 nu&ai ilu)ie.

. Sub b6rne alba$tre-. 1l )ilni.ele$te +u&ina pri irii tre$are.al.tori.ara AAABAAA "i.a%ă "e-a.ei noa$tre re%ute >n bon %e intrare la pra)ni.6n% ninge %in $telele &ute. pe pă&6nt.i.are %i$eară -anto&a tră$urii aşteaptă la $.er. . iubito Si a$ta e totul pe .6r/ă Te-aştept 0ara &artori in in$ula &ea "ort 3ai%e %e nu. .ulorile lor $ă &ai .ă-l..a in in$ula &ea tot $unt 2o ila . 9i a$ta $e .6n% $trigătul no$tru &ai e$te 8i%it :ntr-o $06ntă nin$oare. pe a.iorul $i .ai ino $i ur.3ea&ă )ăpa%ă.e &i-a& gă$it-o Sa ştii .tură %e iarnă Sunt pi. are $6nge %e .elui &ai proa$păt &or&6nt =ntin%e pi. $unt aproape o bir/a Si %a. :n .a $i $pune . 2ai in%e& %in 0u&ul năpra)ni..a$ă.are la$ă . .e a 5ir/arul e &ort.a nu-&i e)i 0ata .

i %oar&e )eul pe patul %e piatră . %o&nule pi.tă =n $inu. 1i.ri&i. l-au purtat 0ie. 1t6ta-i %e $06ntă şi &are.<in$oarea e-aproape ab$tra.a% :ngereşte 9i lo.o&uneN AAABAAA "atul lui 8a&ol@e$ 4l nu tine tară %e-a %oua .ernii 9i noi :ţi tri&ite& poe&e.e 0ulg $e . .iteşte >n . M+o.igaşa nin$oare. . ?ol.are $tă )eul. %e $are 9i-n la.tă. :şi gă$e$. "e 0ie.otra.are.ăţelul pă&6ntului u&bra şi-o latră <ă$.ute.ut a 0o$t )eul pe $.tor al iernii. .e rar te arăţi %e o re&e 9i noi te rugă& .ă tronuri $ub regi $e . apoi. :n &u)ee.u e. (ar.uri .a &ar&ură albă :n &iei ar%e $eul Si el lu&inea)ă .u roua Spre tronul %e $are pe .3ip %e bărbat $au 0e&eie 9i unele .

"l6ngeau %e %urere, %e %or $au %e /ale 2ăreau pe 8a&ol@e$ pe ori,are ,ale. 7preau ,u ştiinţa $i &area $i pl6n$ul =n $6ngele lor ei %ă%eau tot %e %6n$ul. 9i-a 0o$t bu,urie :n $06ntă ,etate .ă )eul 8a&ol@e$ $tă liber :n toate "urtat %e plugari, %e pă$tori $i %e $,3i&ni,i (ar )eii ,eilati :l r6 6niră potri ni,i. Si atun,i ,u tri$teţe, 8a&ol@e$ 0ru&o$ul .a - :ntreg $ă ră&6nă :n tară 0olo$ul Se tra$e :n &unţi :ntr-o peşteră tri$tă Să ,rea%ă ri alii ,ă nu &ai e@i$tă. (e a,olo eg3ea)ă şi-i ,reier %e bine 1i lui ni,io%ată $ă nu $e :n,3ine +a )eii $trăini ,u a lor ,ar%ăşie Si liber $i tea0ăr, poporul $ă-i 0ie. ................................................. "e patul %e piatră el $tă :ntr-o r6nă Si tara şi-o şterge %e la,ri&i ,u o &6nă =n ,ealaltă &6nă ,u %egete grele =şi poartă pă&6ntul 6$lin% printre $tele. ........................................................ .ăţelul pă&6ntului u&bra i-o latră Si )eul $e ,ul,ă pe patul %e piatră.

AAABAAA "a,ient la 0inal %e ea, 9i a0lă, %o,tore, ,-ai,i &ă %oare, 1,olo un%e ge&e-un ,olţ %e ţară, 1,olo un%e pl6nge 0ie,are .a naţiunea noa$tră $ă nu &oară. Iar %a,ă e %e ,o&pletat o 0işă, Te rog, per&ite-&i $ă o $,riu ,u $6nge, =n,epătura bolii e$te gri/ă, 1& tri,olorul ,iuruit pe $6nge. -ar&a,opeea $tă $ă $e ră$toarne 1$upra &ea ,u toate ale $ale, (ar eu port rana ea,ului :n ,arne 9i a& :n $plină ţărănea$,a /ale. Tăiaţi-&ă %e-a lungul şi %e-a latul 9i %u&neata şi ,eilalţi %o,tori, :n,ă, 1poi $ă-&i i$,ăliţi ,erti0i,atul .ă nu ştiţi boala ,are &ă &ăn6n,ă. 7, %oa&ne, ,u& ă :nşelaţi ,u toţii 2i-e ,apul greu %e 0ie,are e$te 9i ni,iun &ini$ter al $ănătăţii (e 0olo$inţă, a$tă)i, nu-&i &ai e$te.

Sunt nu&ai un ,reion ,are :şi $,rie "roble&a ţării lui, :n,ă o %ată, 9i-şi ,opia)ă pe ,urat, t6r)ie, 1,ea$tă %ul,e ţară )bu,iu&ată. (e,i, %o,tore, a,e$tea $e :nt6&plă, 1,e$tea $ă le a0le telegra0ul 2ă trage &6lul ea,ului %e t6&plă (in ,are nu reau $ă $e-aleagă pra0ul. 2ai a& :n &ine bu,urie &ultă, 2ai a& :n &ine %orul %e-a ă $pune .ă nu %oar oi, ,i alţii &ă a$,ultă, Să a%ă %a,ă a& ,u inte bune. (e ni,i %e $anatoriu nu &-apropii .ă n-a eţi oi re)er ă pentru &ine 4u $unt bolna %e $oarta 4uropei 9i "a,ea %oar&e-n ini&ă la &ine. =n,olo, ,6te-o tu$e, ,6te-o gripă, (ureri %e şale, şo, %e şapte arte, 1rtrită la pi,ior şi la aripă 9i, &ai ale$, :n tot, un pi, %e &oarte. 1983 (o,torului -lorea (inu, "entru ini&a $a, pentru eg3ea $a, "entru aloarea $a

urtei &ele ieţi.are .erul luna şi-a rupt 4$te 3a&a.are . %in .alen%ar.are po& 7 $i&t .a &i $e rupe %in $6nge $i %in .?ol. Si nu &ai a& putere $i nu &ai a& .i .u .6n% . . %e$tul .ul :n .e &a . Si &i $e 0a. (e$tul .ea$ta 0run)a 1tun. AAABAAA 7& .eata $i oa&eni ne.a%e in %ul.lopot 2alul a.reanga 0run)a.a%e &a-nebune$te iar Si Sapoi %e-at6tea la. M+o.e$ta 0oarte abrupt (in .u-at6ta toa&na.are &-aşe) .ea$ta 0run)a %e 0o.o&uneN AAABAAA 7priţi a.e 3o%oron.ri&i :&i e putin &ai bine Si &i $e %e$0run)eşte pe trup un .a un gong. 7priţi pe .u-at6ta . Si nu $e &ai :nt6&plă ni&i.are 0ibra ră$una .ele $0inte (oar 0run)a .e &ila %e &ine $i %e tine Si 0run)a .uri .e &ila %e lu&e $i %e o&.u inte Si 0ie.arne Si &i $e 0a.on%a&na Sa $tiu &ă$ura $.a%e 0run)a pornita $a ră$toarne =ntreaga roata a lu&ii $i 0ie.iteţi 7priţi a.are .

u& 7riun%e-n lu&e. S0ăr&ă oa$ele &ele .lopot prin 0o.ea $tau şi aştept .u& :&i 0ierbe :n ner i.ă&ăşi. 1$t0el ai.a $ă-&i &ai ia$ă 0loarea %in &ie). . %oar at6tJ 7&ul %e $unet .o$ (in a.lopot %e negru. (u-te apoi şi &ă in%e la t6rg.ă &i-aş %u.e bate şi nu te opri. &ort. Ti% a e tot . 9i l-a-ng3iţit şi-l poartă a. 5ate .lopot rău şi %i0or& "e-a .lopot %e gri. 2-a& $ăturat $ă te %u. T .e propriul &eu. +u&ea apa$ă %e-a0ară şi ea (oa&ne. turtită e a)i iaţa &ea.e$t . 9i a& $ă ră&6n %oar at6t.ărui li&bă a$tă)i a%or&. şi $uport. . .lopotul lu&ii $ă-&i trea.. Tu :năuntru &ă baţi şi &-apeşi (angăte roşii-&i ie$ prin .ă :n piept Să nu-l &ai $i&t .e %ru&.-un .lopotul &are-&i 0ierbe :n o$.e-a& putut şi a& $.e$t .lopot la g6tH AAABAAA <inge %in S3aFe$peare . pe ori.are purt6n% a.u $6rg. "ar. Sunt ietate 0ără noro.

"e toţi %uş&anii. =n re$t. 0RrR logi.i tata. <inge 0ără %e . .opii $ă şi-i &intă.e pR)e$. "e toată o&enirea $u0erin%ă.ol <u &ai e ni&eni =ntre &ine şi i$.u %e$pri&ă ărare.elor .ie. şi a$&ut nin$orile.u %i$preţ el ta.u 0ulgi %in lanţul %e pe grin%ă.u 0ulgi pentru lipit $i.unoaşte . <inge .a %in oglin%ă. Toţi 0ulgii a$tăa)i %aţi-i .<inge uitat. 6r$ta prRbuşin%u-$e 1$uprR-&i. .R.6n% . <u&ai groparul li&ita .rie 9i lu&ea &oare.a şi pe toţi 0raţii. .orp. . .e-n gura &are.u )ă%ărni. <u&ai e entuala bunR oinţR 1 . <inge uitat %e-at6tea generaţii. <i. . naşte.a%e lu&ina pe toţi .on%a&naţii.ol.elor $ăra. naşteT AAABAAA <i&eni p6nR la i$. . <inge %in S3aFe$peare. <inge .i &a&a .u a&ăgiri.i. &oare. ni.

ol.i.opiilor .olul =n toate nin$orile lui 1$&uţite :n. 5unR oinţa pa)ni. =nainte %e i$. :n.are in %upR &ine 9i . >lti&a &ea pa R)R. 4 nu&ai i$.ar eu nu &ai $unt.i &R. 4u a& &urit a)i noapte 7%atR . AAABAAA <i&eni nu e $ingur pe pă&6nt . 1.are. =nainte %e . SR preia şo.oa.a/.6n% gri/a .<u &ai $unt ai.olul lo in%u-&R-n piept 9i eu %u.ol.ul.eai 0ierbinte. >lti&a &ea re%utR. SR elibere)e %ru&ul %in 0aţR. i$.e.apitulare.ilor %e nin$ori "oate :n$e&na un popa$ +a un . =nainte %e blo.u&.olul. :ntre &ine şi i$. <i.R.e e i$. nu ştiu . 1poi.u &a&a.

i .a eşti $ingur 0ara &6ntuire.apăt.6ini. . >n poştaş la u$a ta &ai bate.ine a =ţi a%u. (ar in pragul . 1$ta e$te boala . <-ai $a &ai .<i&eni nu e $ingur pe pă&6nt. 7& $ting3er in %ru& $pre o& $ting3er <i&eni nu e$ingur p6nP la .ea &ai grea.ri$oare-ţi 0o$ne$te-n &6ini.a$a $i g6n%eşti . . <i. AAABAAA <ebunul %e alb .6n% in pl6n$a $ete. . .e un pa3ar . >&bre /o$ $i norii $u$ pe .a$ei părinteşti Se au%e-un greierat $ubţire. +atra-n %epărtare nişte .ăpat.are.ai pă$. (ar %e ea in$tantaneu $e $.ine a in gri/a lui il are. 7 $. Singur $tai in .ei $inguri-$inguri nu &ai $unt (a.u apa.er.6n% $i $oarele in $.apa.a are u&bra 0ie.unoşti $ingurătate.

6n% pe pante Iar albatroşi enin% %in )ări u$.6n%u-$e %e-a &irii .u& $unt &ai pu$tiu .a $a te-apropii $i .u groa)a Tot .i%ente 2ar0are tri$te in in &ie)ul erii Iar eu $unt pln %e ge$turi i&pru%ente .u ine &ie . .er.reierate a.a $a te $perii Vur-:&pre/ur pri elişti aberante ..er.6n% &a $i&t tot &a bogat %e tine 9i-&i $tau pe t6&pla Soarele $i +una 1.ine $a ne-a/ute 1bia-şi &ai %u.e latura a 0irii Si %a.3ipul Te .a-n po%ul pal&ei-n.u& &i-e .1.e lu&ea ale $ale "e un perete alb %e &u)e &ute <ebunii negrii .aut pe ori.opii 0ragili %u.e .apturea)ă Regina neagra pentru eşni.auta o .ate 2i-e %or %e tine şi-n.u &ila $i .ale Si te iube$.el &ai bine Si uite n-are .ie "rin gări %e$.a-ntot%eauna (e . $a iau ni$ipul ?a% un inel /u.6n% părinţi in $pate Si $6nii gri %e o$ alune. $ă-ţi a% .el &ai rau $i .a un nebun %e alb .e-i al tau &i $e .

a$a "e ur&a in .arte <e 0a.u 0oarte &ari proble&e .i $a $.a%e .e& %in $u%oare $06ntă .3ii tai &a .3ina Iubita &ea .e 0ierbe $au :ng3eaţă <eputin. a&biţiile %eoparte <e arun. tri$ta $i 0rigi%a 1$a ai 0o$t $i apăreai $enina (ar .ita ruga .a 0ilele-ntr-o . .a& in &area ne&iloa$a 9i-&preunati .auta :ntruna (ar eu :nalţ ne0eri.are-a ştiut $a te %e$.a nu-$ in /o.a%e Să-ţi pui in .a nu-i $e .ioa$a.6n% &i-a&inte$.u gene-nla. %e 0apt.i :&bătat %e ina +ă$6n%.a tu %e la eta/ul trei$pre)e.eilaltii $a ne-o %i$trugă Si o.api %e toate (ar tu ai :nţele$ %e 0apt .e prin $pinare-&i tre.tele ro.u .e ?roiai $a te arun.i $6ngele .u&păna :ntreaga iaţă . .el .3i%ă <u-i 0eri.ri&ate .Ii a% in batalii %in re&e-n re&e 7$taşii găr)ii tale &i $e-n.it.e . ab$tra.3ip $la on $i nu&e %e regina -iorul re.

te nu-ţi .3el $trăbate 9i-un er%e .ri)ă ea :n$ăşi :n .3i$. Ră$pun%e . Singurătatea ne %ă puteri.er e.3el "ri&ă ara :n ţări %e) oltate >n &ugur %e ni.ă a$tă)i $."urt6n% pe t6&pla Soarele $i +una AAABAAA 2ugur %e ni.i e o .e bine.ri)ă. 2ăn6n.ontrarii Singurătatea ne 0a.ru&ul %e ieri -la.ere. "ri&ă ara %oar ea grăni. 1i lua-o :n. &onoton. (u&ini. "ri&ă ara.ri)ă. . "ri&ă ara-i o . "ri&ă ara :n ţări %e) oltate. a .6ta putereL. 4 o .u-o 0run)ă şi-o 0i$ă 9i oa&enii-i $unt bieţii $er i. AAABAAA 2iro$ %e . +a a&ă ni.i a. "ri&ă ara pe-ai.ăra noa$tră 0ără ruşine.et $pre "ari$.iu%at.ri)ă %e ner i. +i e)i %e $ăpun şi şa&pon.a totu-i %e$.

re%e& .orăbieri "e$te abi$ul &ării %epline. -e&ei intere$ante &R &ai $unR.R &i-e i&po$ibil 0RrR tine.al%. Stiu %oar .e-a e& ai. AAABAAA 2ioriţa Tun%eţi oile . ne in%e& g6n%ul.i :n .<oi ne &ai . .eri. 5ietul orgoliu pururi ur&6n%u-l. 9i libertăţii $u0letul %6n%u-l 9eile noa$tre &iro$ a bi.ătură %e apă nu ine (in ţe ăria pe un%e-o . ?i)ione) 0e&ei nenu&Rrate. 2ari :n pretenţii şi-n 0apte .ă le e .olo .i.i <e ţine& rangul.a $ă e%e& .R erai 0ru&oa$R Si ni.i. Tun%eţi oile .i nu &ai ştiu %a. AAABAAA 2i-e i&po$ibil 0ără tine <i.e e tur&ă 9i .ă ine ara.ulori :ţi $ta &ai bine. (ar pi.e e legen%ă. Tun%eţi oile .e .R a&intirea nu &R la$R Si .&i. R6 nin% a.

3ea&R Si tu :&i 0a. 4$tet bolna . . Te-a& apRrat %e b6r0e şi %e . $au $R te $perii. (e .aţii .u ele :&preunR. . :ntreaga %ra&R. .e şi $trRin &R $i&t %e toate Si nu &R R% .ea &ai purR.i $R-&i e@pli.on er$e) %e-a $ur%a.e pe intere$antul 9i-n .ere.i $R te 0a. <i.ri Rţ.re)e. Subtile e@pli.e nu noi. .u lu&ea-n luptR. Si totuşi tu ai 0o$t .u& $R tran$0or&R& iubirea-n urR.ur$ %in :nt6lnirea noa$trR.riterii. Si . 2ai .are-a %e.ereL Tot pro$tul 0a.ui i-aş .u neantul. a& 0o$t .ea &ai 0ru&oa$R. "un6n% in.i . Si $R pRtR& $i&ţirea .(ar re. (ar e.e%e) nu&ai :n lupta :&potri R-ţi.u &6na la 0erea$trR.i $olii $R lu.on%a&narea a$ta la tR. Si %upR toatR eg3ea ne-ntreruptR. (e %ragul tRu. <u pot ni. $R te-n%oieşti %e tine. (ar eu te-a& a%orat 0RrR .3iul %or al %rago$tei &R . al pati&ii %epline.en%iul tot :n parante)eL <-aş rea $R te-n%6r/e$. .

(e un .are bătea :n0un%at. e.a% pe 0un%ul apei. .e plu&b ai :n p6nte. .a &ea %e plu&b. %e trei)e.on/oară Se $tinge pe oa$ele noa$tre. a& i$at . (u&neata. 2a&ă.e plu&b ai :n p6nte.inii au răguşit Sau .i .i o$ul 0runţii nu pluteşte.ă at6rnă&.+a &ine-n braţe :ţi 0u$e$e bine..lopot %e plu&b. %u&neata şi eu.are ne-n. &a&ă.2003 AAABAAA 2a&ă %e plu&b 2a&ă. .i %e ani.lopotul . 2at. 7tra ă 9i plă.erea %e a . &o3or6t. 7b$e$ia iubirii nu &R la$R 9i-&i e$te i&po$ibil 0RrR tine. <i. (in olu&ul M+iber $R $u0RrN . 2a&ă.ă%eaL 26inile &ele .ea şi %epărtata &ea &a&ă (e plu&b. "lu&b. %ul. . =n toată 0iinţa &ea. plu&b no. 2a&ă. 2a&ă. (e $i&t :n oa$e.

3ină.u&. . .ibilă lu&ină.opii-lu&ină %in părinţi lu&ină. 5i$eri.a lui (u&n)eu <i. "ra%o@ală noapte %e lu&ină.i%erii poru&beilor. in in. <u $tele $unt pe . .a$ă şi-n ruină.e$tei nopţi (e %ul. +u&ini 3o3otitoare. :n . 9i . pe .i n-are ură. $pre a :n ia. &a&ă.reştină.an%elabru $06nt. +u&ina :n lu&ină $e :n. =n peşteră. 4ternitatea p6lp6ie :n ea.i lu&6nări.ul&i.a )i%ită %in lu&ină. 4 $6ngele a.i.elui ră$tignit .e :n ia)ă neatin$ %e ină.o&bu$tibilul a.ele$tă 3oră %e lu&ină.(u&neata. 8i a $inu.reieri şi :n . "ă&6ntu-ntreg e-un . 5i$eri. +u&ina &oare. =ntr-o . +u&ini :n .i&itir. ni.i nu $e %e)bină. =n :n ierea pururea . AAABAAA +u&ină %in lu&ină +u&ină %in lu&ină p6nă-n e.er.e. 1. $u$.

. :ntr-o $eara.u inte $i ieţi $uprapu$e.u&.ărţi. la tine. ai.io %urere nu ne e $trăină.ri$ $i o .e teribil %e 0rig.ul no$tru $ur6$. %e boala. iată.a. 2arine. =n .eruri neutre &ai $trigJ S-a/ung. Te-ai $tin$.ţiunea %e a 0iN 9i-&i ine $a pl6ng $i $a $trig. =n literatura ro&6na. %aţi &oartea a0araH =n ulti&ul tau a%ăpo$t.u opera ta geniala. $ingură-n rol. (u. Si o. +u&ini pe bu)ele lui (u&ne)eu.6n%u-&i la 0runte o &6na. e u&e%. AAABAAA +a ple. Si.apabil a& 0o$t. 4 noapte. . . p6nPla ur&a. e%e& :ngro)iţi Si e$ti. 1.erea ne e$te %eplina Se 0a. "ute& liniştiţi :nopta. şi &oartea :n$ăşi e lu&ină.arte MTuşiţiN. . Tă. >ita$e& . Si noaptea a. au% .a te-ai %u$.a ni $-a &ai $tin$ o lu&ina. Să-ţi %au buna $eara 2arine. (oar &oartea nu ni $e $upune. Spre .ep6n% .u Min0ra. 1i $. Si $ingur e $u0letul tau.u o tu$e. in. :n lu&ina şi-n tara.Tru%i& şi lă.ea$ta e grea. =n piept. par. $i&t o $tare %e rau Răpu$.3ii :&i ar% pentru tine Tu. totuşi. Si. <i. &ai bune. e 0rig.ri&ă& lu&ini. tragi. (aţi &oartea.area lui 2arin Sore$. Si totul era $ub . :n. "e-un 0ir %e păian/en.a.ontrol (eo%ata.

7 0a.6t %e greu &i-ar 0i Să tre. .oa$ă-n 06n. şi-o . pentru &ine.iune %e )i.ul &eu i%eologi.ă. "lute nă)ăritoare pe$te 5i$triţa 9i-o . 7ri. 9i %orul &eu %e $o&n. "rea .a o iertare %upă greşeală.oa$ă-n 06n.u& :n plină . 2ai $i&plu..e&brie 199' AAABAAA +a 06n .ol bătr6n. trebuie &ai $i&pluJ 2i-e %or.8 %e.eri $i&pleJ +una pe ?oroneţ.u tot . nu-i aşaL <u e %e$tul $ă $puiJ 2i-e %or $ă %or&L 7.i at6ta nu-i puţin.6t at6t.laie %e 06n.o&pli.ri)ă &on%ială 9i $ă &ă $.alabal6. :n propo)iţii $i&ple . şi nu &ai $pun %e. =ntr-o . S-a%or& a.at.u propo)iţii $i&pleJ M2i-e %or $ă %or& :n 06nN.e greu $e pot :nţelege oa&enii . ni. 9i la at6t &i-e /ură&6ntul $ă ră&6n 7 u$. . (ar a$tă)i.

u0un%ă-te şi %u-te =n ori)ontul altui grai. =n pragul iernii ab$olute Sărută-&i t6&pla albă.i $ă te $trig nu ştiu prea bine Iubita &ea. AAABAAA +a 1%io Se a0lă litere şi 0ar%uri 9i nişte &unţi $unt :ntre noi (o$are-n.u 6ntul :n$uşi a-ng3eţa <i.ă te-a& pier%ut %e0initi . $ă-ţi $pun "e .3i$e. .oală.iun &oti M1%ioN %repturile-şi .ur6n% $au ră&a$ bun 1păru.6n% te-a& ă)ut ulti&a oară 9tiai şi tu.e $ă-ţi $pun la re e%ere <-aş &ai a ea ni.i nu pot ni&i.(a. pier%uta &ea. nu&ai nu.ere . pl6ngeai şi tu . tri$te gar%uri 9i ni.i n-o $ă &ai ină apoi. <i. 9i %e la &ine p6nă la tine . (e . la a%io tu.ă &orţii %in %rago$te Se &ai $. 3ai 9i-apoi $.

u gle)nele %e iarbă.are ră$ărişiL Sub lu&ea .9i-ai ple.u tot . "e .lear a%io <oi bietul .aişi 4u te iube$.tul %in .ea %e-atun. 4u &-a& :ntor$ :n.u gară <i.6n% 0aţa &ea e oarbă Spre tro$.3i&b Iubita &ea %e pe$te &unte Iubita &ea %e pe$te ti&p.ă o %ată ?oia& $ă in pe ur&a ta (ar un%e-i linia 0erată "ar.eput .ine a.ă a luat-o .ă ne-a ble$te&at reo ra/ă $tearpă .ela a& &urit Sub .ini. AAABAAA Vură&6nt %e .u o. .ai$ele $ă 0iarbă (e leagănă şi $e ele-n .e $e-aplea.i tren nu &ai e@i$tă.3ii-n.e-&i pa$ă a)i.ă :&pre/ur . nu. .3işi Iubita &ea . . 4u ţi-aş &ai $pune a&ănunte (e$tinul %e-aş putea $ă-l $.ur&e)iş 9i .ă lu&ea ni $-a pu$ %e-a .ai$ă 1u :n. nu.uplu p6r/olit. tă.ut.i n-o oi gă$i-o 9i eu a.at .

Iţi &ai a%u. tR.i a&inte 0elul :n . .i a&inte noaptea . Iţi &ai a%u.ri)ă (in .e %e .a $R-&i a%u.a un .i a&inte pl6n$ul lo.u-n0Rţişarea unei &RriL 4u a& uitat %e-at6ta noapte :ntregul i$ .in%u-ne .i a&inte &area a0latR pururea %e gar%R.i a&inte )orii .i a&inte &oartea .are ne .3ii &eiL Iţi &ai a%u.a o 3ipno)R pe$te . $au o.urile ei.ri$tali)a pe gea&L Iţi &ai a%u.eri ur&ate %e . AAABAAA Iţi &ai a%u. Iţi &ai a%u. Iţi &ai a%u. Iţi &ai a%u.i a&inte plopii tre&urRtori %in ţRr&ul ei. Iţi &ai a%u.reier. AAABAAA I)olat :n legen%ă .e $unte&.u inte. Iţi &ai a%u. a&inte. Si . $au o.R eu nu-&i &ai a%u.o&oti elor :n gRri.i a&inte 0aptul .e &R-&bRta$e Sen)aţiile ei :n .ai$ă "e tine /ur.e $R &R la$e.reier &i le u$u.er $R inR gunoierii $-o ia şi-n pa. 4u lu&ii :i %ore$.a pe i%ei. .are ie$ .i a&inte totul.i a&inte $area . Iţi &ai a%u.Sub o &ire$&ă %ul.e $e .ai$ %e pur.opilRrea&. a&inte &unţii %in toate-a%6n.6n% $oarele-n. 0atala .i a&inte rolul %e $o&ni0er al unui greier.i a&inte &areaL Iţi &ai a%u. iubire inter)i$ă "e gle)na ta %e %e iarbă &oale.3ii tRi.epea $R ar%R (e)&eti. /ur.

"e iaţă $i pe &oarte.ai %e 0ront +o iţi %in toate părţile %e 0o.o&une AAABAAA Iubire $ilni.uri . <ebun.uri..ri$ori 0ără %e$tinatar 9i &ie :n$u&i par.uri. $.a. pe .. ?ol.u .a.ea poe)ie 9i %a. .ă nu &ai are ni&enea 3abar 9i toţi &ă i)olea)ă :n po e$te. -ara 0ri.ei .urta aţipire pe alo. "otri ni.u ine &ie.6te a& par.riu ai.a un ur$ 9i o.a nişte .a pe iaţă 4u o iube$. (uio$. =ntr-a%e ăr &i $e .4u ni.6n% $. .3ii &ei $ă nu &ai poată pl6nge.u &ine :n$u&i. "rintre $. Sunt ner ii &ei ..i nu ştiu . 4u :n$u&i $unt $ătul %e ori)ont =n $.ine &ai orbe$. (ar eu ra&an .ă tot %e)a$trul pă&6nte$.i .o&păti&e$. 1tun. +o.ur$ 1& tălpile tig3eluite-n $6nge 9i-aş rea $ă %or& o iarnă .3i ni. (e-at6tea %ru&uri .ă &ilă-&i e$te .are ab%i..

1u &ol%o enii bunRtatea lor . 4u o iube$. . 1$a . 4i.ătuşele %e roua.u .u ea $e na$. 2-au .e noapte liniştită la ?a$lui Si totuşi. .u& ..e norii lu&ii :i . Spre a ne %e$părţi. ?i$au .reşteau .Rtre-a lui Ste0an $06ntR )i . . Si . .u& 3ărţi politi. 4u tot oi a%ora a.ea$ta 0ata.e-o &ai arata.are au ştiut $R intre-n tarR..enuşa. $e-nte&eia)a.u& poate :n$ăşi &a&a nu-i 4$te a.o&parR.a.ea &ai &are %intre toate. AAABAAA In0inita bunătate . pre. . ?itralii %e .ea$tR $06ntR bunRtate. 3ăituiţi %e-at6tea-&pRrRtii.3eia $ingura $e-n 6rte-n u$a Singurătate $pre a-i %a $i groa)a. pe iaţă.u ei nu $e .u tuiul.ă)ută $ub .Si %e $-ar %a $i lu&ea pe %in %oua.u ea $i &or Si ni&enea .on%a&nat /uraţii &ei %e g3eata +a o iubire $ilni.

palpabil nu-i (e.un$R :ntr-o . 2ol%o a are $u0letul 0ru&o$. 7 bunRtate biruin% &ai &ult (e. 7 bunRtate 0RrR %e pri3anR.6t o bunRtate 0RrR $ea&Rn 7 bunRtate 0RrR %e 0olo$.ri$tR.o$&i.ul ..6n% nea&ul no$tru şi-a gR$it ?a$luiul. Se or &ai naşte 6nRtori i.urie . (ar tara a rR&6ne-n &ol%o eni 1$. +u&inile $-au $tin$ pe la 0ereşti Si :n$uşi :ntuneri. .ul uneşte.e $-ar naşte %intr-o ranR.ule)e %rago$te $i &ilR.R prR$ilR.6n% 0rate gea&Rn $tR $pre 0rate gea&Rn Si :ntre ei ni&i. .R :n noapte &ai apar <ori er)i $i &ari $i ineţii pe tarR .u &ol%o eneşteH 9i-&i pare .i e o bu.e e@i$tR.e noapte liniştită la ?a$lui .a prun.a un bilanţ al $oartei o&eneşti 2ol%o eneşte . <u e un $i&plu $trigRt %in tu&ult . .6t o rRutate anti.leni SR $pe.

.u prun.3iL . (ar &ai .u $u0letele eşni. "oliti. (e .a o &oarte şi-un prRpR%.3i .6n% a %e eni popor 9i-a %a %o a%R .a un a.i Si nu&ai .o%rii pot $R ne a/ute.6t toate.ă. 0lu@ şi re0lu@. Si %a.are-n.oş&ar.e a . ne 6n%ute.e 0rea&RtR-n ne e$te. Se-n..u &ult &ai tare %e.ă 0i)i.i. :n iaţa %e lu@..e $ă &ai 0ie iubirea-n pere.ri)R biliarR. AAABAAA In%u$trii %e $e@ .ar.re% .a $-o nu&i& %e0initi 2ol%o a. Si iarR$i .ea$tR in0initR bunRtate. bunRtatea ar eni-ntr-o )i .R $unte& $labi $i &i.ii lor . 1.otro a 4a.alităţi .3i.a $urogatul unui e.R 2ol%o a e$te. .R pe pR&6nt $-ar ri$ipi 1t6tea .e$ %e .u $ea&R &i-a 0o$t %at $R R% .e ie0tină &oarte. Eătiţi ori.ă :n $o&n toate ar&ele e. (ar ai $unt &ol%o enii &ei ai. 4i $unt :ntr-un ?a$lui liniştitor . 2ai tare .

%ar un%e &ă laşi. &urin% $i&ultan. . iaţa. . 9i in pe%eraştii $ă-şi 0a.ă ă% . AAABAAA =n. In%u$trii &i)ere ba)ate pe $e@. Ră&6ne $ă-ţi 0a. <i&i. "li&bare %e . Se $apă o &ie %e gropi prin oraş. 0ără ni.e .6n% $u0erin)i.a un ulti& ră$pun$. 2ai la$ă-&ă. $ă $pargă oglin)i. nă$.ap Se-arun. ?ai.u& $e %e) oltă.ap.iună..i in entarul 0i.iun &oti .ti .aută ei.ă%ere %e legi şi . .ă :n r6uri. .ă %e . .i&itire 6$lin% pe aleiL "ă&6nt i&oral. (e ni.e pot $ă-ţi e@pli. . . a ă te&e. %ragii &ei.tuo$...6n% toate puteau $ă :i 0ie %e-a/un$.e$tui ab$ur% 3an%i.ran.ul e. Re. Să &inţi 0ru.ur e pe &i. 7 la&pă $e-aprin%e :n poarta %e r6u 4 totul &in.3inare (e &ine a eţi.iterii.i nu $e ştie .o&ple@. Iar o&ul a.la&e &ur%are op$ite .6n% toţi ab$tinenţii i$ea)ă %e$0r6u. 9i &or $ănătoşii.

i&po$ibili &iri ?in $a ti $e-n.a%e .u 0elinare $i .i.i au intrat in .a un lat Si ţi-aş 0a. prea tan%rul %ire.eata . 9tiu tot %e$pre oi.a& 0ie.e-o /o.olul a$upră-&i .tori. 4 &intea-&i a)ilu-ntrebărilor oa$tre.3ine anturi $i %i3anii ?i$. "e $6nge-&i plute$.e poate păta pre.u& poate $ă $pele.tori. :n %eri ă ble$te&e. nunţile :ng3eaţă "entru noi. Sunteţi per$ona/e :n .a$ă Si &unţii or pune &i$terul la lo. tan%rul.ate-n alb prea 0u&oa$a &irea$a 1$a $e .e nunta . biete teatre.6n% &iroa$e-a iarna.u un $at %e $6nii Si . 9tiu tot %e$pre oi.ai :n$telaţi I&bra.ăruntă . bieţi a.a%re. lunate. (e &ine a eţi. AAABAAA I&po$ibila nunta 2unţii &ei %u3o ni.u&ine. "e ur&a ple. a ă te&e.at %e %e)a$tre.u ine in %ra&a .tor %e .Sunt :ngerul . .lopote bătr6ne bat pe &ănă$tiri . "an $a $e :nt6&ple tu ei 0i . 4u. biete teatre. %ragii &ei.are a. bieţi a.ărţile &ele.

at . &ire nu-ţi oi 0i Te in it la nunta %ul.are ţipă 2ugurii. 26inile noa$tre :ntin$e.ţie intra enoa$ă =ntr-un organi$& $lăbit. .a $oţ AAABAAA 9ir %e .a &orţii i-a& 0o$t %at .ul $tanelor pu$tii In ro$togolire ne une$.o.at .a o in/e.e pă. &unţii &ei .o%rii %e &ire$&e $i pă%uri %e şoapte 4le $unt $alonul ne-nta&platei nunti +u&6nări %e nunta tin in labe ur$ii +upii $u0lă-n 0o.e pă.ot argint %in toţi .a totuşi nu e nunta noa$tră .ori (e .2ie o $ă-&i ina .e gri/a $i te oi iubi Ki-a& a%u$ &irea$a. ob6rşii <u-&i ei 0i &irea$a.ori .u noapte <unti %e ani&ale $e petre.ea %in ur&a )i Si a 0i şi-a.eea tot un 0el %e nunta 9i-&i ei %u.e $i alba$tra >n%e )urgalăii $. in &unţi . 5ălţile. .a o in/e.ţie intra enoa$ă 1.e$t şir %e .o.

are $e rup 2ugurii.. %upă ..eri. 9i $6ngeră 0lorile.e 6nea)ă rino.o&uneN AAABAAA . 7tra a le ră&6ne-n oa$e. &6ine $unt &ai răi .iile.ţie intra enoa$ă (e . (e tot . ?orbe$. 4i. 5ălţile. %upă .eri. "re.eri. ?orbe$.u& le $pun in$tin.eri 4i.uri . %e$pre 0e&ei 0ru&oa$e.eri.a o in/e. 23 0ebruarie 198' ?ol.e-i bun :n aţă $ă $e la$e. 4i. %e$pre 0e&ei 0ru&oa$e. 9i $6ngeră $ăl. 9i li $e pare inutil $ă $peri. AAABAAA ?6nătorii %e rino.tele lor /oa$e. %upă . 26inile noa$tre :ntin$e. Sunt 6nători %e &a@i&e plă.M+o.a ieri. 4i. %e$pre 0e&ei 0ru&oa$e.e 6nea)ă rino. ?orbe$.e 6nea)ă rino. 9i inele noa$tre $e-n ineţe$.

iun tren. noi. . <i. . ai.6n% :n0ăptuia& . .e nu :n0ăptuia& era luat la propriu.e$t re0renJ "ana la &oarte. In.eea .e a. ni&eni $a nu %ea ni. AAABAAA >n%e $a ple. nu nu&ai %i0erenţa %intre +uarea la propriu $i luarea la 0igurat.6n% nu :n0ăptuia& .e a. nău.ire 1 0o$t.u .a &area nenoro. In 3ale re. 1$ putea $pune . . <-ai ni.i.i.i.e :n0ăptuia& era luat la 0igurat.u& oi 0i luatL +a propriu $au la 0iguratL Si.a nu-i gata.lipa ab$ur%a Si.io%ată ?iaţa la propriu pentru iaţa la 0igurat.are . .eea .?iaţa la 0igurat .i 10la şi-n ata 1.i nu $tiu un%e ?rei $a te %u. Trenul .at lip$a %e $iguranţă in toată iaţa .

. ..unoaşte& <oi intre noiL <u 0i pre.arii :nşişi Se $i&t şo&eri.ta Iubirea &ea.u&plit. .re$te. . .ă-i ab$tra.are a%io. 1.i.6n% a&6n%oi <u ne .-ai $a ple. In.erul 1ştrilor . Su0eri .at tu.a&%ată. (eo. $ub .are ple.a %e ieri.are peronL .i n-ai enit Si. =n.o. :ntr-un p6nte. pe lu&e <i.e %e$părţire.are par%on.re)i .are. .e. <u in$i$ta.ăşti. . . .

28 %e.aine bulu.are-au 0o$t 9i-n $u$ şi-n /o$.ine.inul &eu pră$eşte .e&brie 199* AAABAAA >n o& pe nişte $. .in% prin gar%uri..ări (e. In /o$ . 4u :n$u&i $pun %e lo.ă)ute 0o$te $.6t .ări. Străine. In $u$ . ?e.urile "e un%e-a& 0o$t nu e ni&i.ă)ute 0o$te gar%uri.. ?e.e pot 0i a.. 4u $unt un o& pe nişte $. (a.ări 9i-un . ?e.u .2aternitatea >n%e ur&ea)ă Sa &i te naşti.ări In lu&ea plina %e ur&ări 4u $unt un o& pe nişte $.iori. in /o$ ni&i.i .eilalţi .6t .e e.a %e &ai &ulte ori .e e. in $u$ ni&i. (o&nule. ?orbe$.e$te gar%uri (e..a.ina &ea pră$eşte 0ar%uri. . $i nu-i %e)i.

ner o$ la &oartea &ea.ă eu nu a& o $tea 1.i.a a& a&biţii 0oarte &i. AAABAAA >&bre la Iaşi .ina &ea pră$eşte 0ar%uri 1bia &-a& ri%i. (in . Si %a. at6t %e rar pe-ai.a$ă (e .ept.i.6n% in 1gale talpa &ea apa$a "e %alele .ări.iori ?e.inul &eu pră$eşte .6n% in .iori pră$iţi =ntune.ări.o&une (ar tre.u &ine.a%a >n por.e-a eţi .are 0ar% $i . 9i-a. i$e) $a . Stiu $.iţi +ă$aţi-&ă $a 0iu pe $. )6&biţi In lu&ea plina %e ur&ări In .at %in gar%uri Si &6r6in% in /oa$e $alturi 4u $unt un o& pe nişte $.6n% &ai in pe-a. "ortarul :n$uşi poate $pune . a i&plor.a reţi $a 0iu bala%a Si 0iin%. ?e. r6 ne$.<u :nţeleg .e a $upăraţi .u pa$ $train.u&a.aţi $i $pălă..ările ne $unt ..

1tun.ul. el e %intr-un nobil o$ 5ibliote.ă.a lui . $unt )ile .ţionaru-i pu$ a $e :n%ul. .reşte &eta0i)i. (i.oa$e ori.3iar.u %egete $ubţiri >n $tin$ .on%ei :şi pl6nge arabe$.i.e a ine@pli.a "atriei Ro&6ne. .3iar. >n para%i$ e :ngropat la Iaşi Sub $tră/uirea u&brelor ilu$tre.1u% pe-ai.i .e a .u.u-şi . pe l6ngă &ine paşi ?in o.6n% in 0anto&ele %e .$an%ri a regă$i %i$..i $tră e. .abil e ai.lipe.. .e a-nt6&pla la .lopot.6nte şi $ă &u$tre. e-un &agneti$& 0reneti.reangă. .3i $ă . Sunt .i.e pa$ al 0run)elor ră&6ne (e par. ?in oie o)i .i 2ol%o a ţoaţa-i un altar "roteguit %e 0ie.are . uneori. =ntregul Iaşi e %e$enat 0ru&o$ 9i ori. 1pare un poe& %e 4&ine$. =n pietre.u &iere $a.on orbiri.e peti.ai :n tropot. 1le.ret (urerea şi &i$terul %in talangă 9i l6ngă u&bra &arelui poet ?a .

lă%itori ai $oartei ro&6neşti.6n% $e na$.tul %e $tatuie. 4 )iua %e unire %intre 0raţi.i.urg =ntregul Iaşi e-o noapte lu&inoa$ă. 1i. 9i o& &ai bun .6n% Iaşul a ale$ .e .i 5u. (e .are )i (e $truguri eşni.ureşti. =n 0aşă au proie.u bărbăţie (e. . .a &ol%o eanul nu e 1i.a$ă (e-at6tea u&bre .e-au ale$ nu Iaşi.tura lui e %e a&urg. 4terni $unt toţi :n 0ie. =n 0on%. 4 o . 1i.urge inu-n tea$. .orporat 7 $tare genială per&anentă.i.6t 0runtaş :ntre :n$trăinaţi.ă intră :n legen%ă.opii . 1i.i. . 9i o bo/%eu.i 0u&egă po arna.are . &ai %ul.i un tei a/unge :&părat.e %in re&uri . :ntregul Iaşi era un te&pluL ?oi. 2ai bine-al %oilea-ntr-o Ro&6nie. . pereţii au :n. .1r3ite.3iar şi .3in%ie 0ie.a o-n0lorire %e &itropolii =şi regă$eşte )iua $06ntă iarna.

ă tot . (e-ai.ă nu-l $0ăr6&a ti&pul..o&une AAABAAA Trenul $pre neant 4u in .3i$ 9i pe peron aştept un tren .uri .u iinţea)ă pa$ul $pre %e$tin 9i lau%ă a. ?ol.olo nu &ai $unt ni. "rin &ega0on 0ero iar $e ţipă un raport.ă Iaşu-i Iaşi.ari (oar $telele $unt tot &ai &ari şi po&ii tot &ai rari.at. tera$a&entu-i &ort.ă )eii unui nea& ne:n0ri. 9i u&brele ilu$tre . şi &i-e %e$tul at6t.e or.i gări şi ni.e &erge $pre abi$.uture %e ori.et.u .ei .ă ei $e ur.ă-n tren.u toată iaţa &ea şi gulerul %e$. (ar eu :i la$ pe pa$ageri $ă )i. .i la Iaşi şi-au 3otăr6t 7li&pul. .u&părat bilet.a o %au şi ini&a :n. $unt gata $ă .i :n.i a.obor. 2ai tare &u)i.e rele piatra. %a. Sunt pa$agerul $pre neant.eptat .ătre neant. +o.are in Să $. 4u. . 9i &ai ştiau a.e-au a.ei %in ur&ă bani ai &ei nu reau $ă &or ur6t. ?oi lua un tren . ."urtarea Iaşului e un e@e&plu. Se-au%e-un )u&)ăit &ărunt. 1i. =n.e$tei patrii atra. &i-a& .

ă%ea la r6n%ul ei :n u&bra unui tren.a.. 4u $unt %e-o iaţă :n neant şi nu a& .e.6n% a. ?oi lua neant .u& n-a &ai 0o$t . +a . prin agoane. :n lo.ep $ă pier. lu6n%u-&ă la ro$t. in a.er 2-aşe) la gea& :n trenul &eu şi $i&t .ert6n%u-&ă pentru .tul .ătre neant.ălătoria tot o 0a.i.te tragi.ă& -ie.ă au% un gla$ .ătre neant.i 0apt intere$ant.u& ple. neant .ere ?irgula 4 "un.are.eeaşi %ire. .ă Toa&na :n &unţi ia a$pe. (ar.6t ar 0i %e greu.iun tren . in a. trebuie $a ne &iş. in oie.ţie. $ini$trul ei %e$en . AAABAAA Tren Toţi.ă-n. %in lo.ătre neant.e a . AAABAAA Tra%u. <u &ai e ni&eni pe ai. toţi au &urit .are pl6nge. 4 u&bra &ea $ub 0elinar. . .ap %e linie aştept $ă ină trenul &eu. lu&inile %in .elaşi tren Toţi.. ori. AAABAAA Toa&na tragi.6n% greieri %u.e a. (ar &i $e pare . <u-i ni.

6n% 6ntul bate .u $oare 9i trebuie $ă 0a.i $ă nu ştiu %e ni&i. =n . (ar $unt pro. . :n $obă.o$te $. Să ie$ %intr-o %ată :n lu&e. ea :n$ăşi tragi. . <oi /ung3iuri :n $pate şi :naintarea :n 6r$tă 9i prietenii.e a $ă &ă-n eţe. 9i totul $ă te . .u&p.ulţ prin :nt6iele bru&e.3ii $ti. 5ătr6n %e at6ta tri$teţe. 1%io.lin% .ăieri <u e at6t %e tragi.a pi$i.u o. %e$pre noi nu $e ştie. (in$pre .ini$&ul ."oate . .a :n &unţi.obor6n% tot &ai g6rbo iţi.6&pia.are şi ier&ii $e &ută.ăutarea unui $e&n &ăno$.ătre pieţele au$tere. . <i&i. . To&6a&na tragi. .ă.i pri&ul 0o.a Să $ar pe pier%uta re%ută 9i ni.la&aţii %e toa&nă 10işe %e pneu&onie. prea buna &ea %oa&nă.a (in .ă iarna.ă. 1poi al %oilea 0o.ă ni. AAABAAA Taină %e toa&nă (e$.

+a toţi ten$iunea ne . "e bu)ele &ele .. 5ătr6nii tuşe$.opii tuşe$.6n% linia ieţii-i $ubţire 9i ni. e$te tragi.reşte -inalul %e ea..e-ţi &ai $pun a&ănunte. Si&t $area :n la. nu 3aine.ri&i la &ine. . 2ai bine %e$..i nu . . 4$enţa e %orul %e 0ugă "rin bru&ele &arelui &unte .. %ar tabagi. Să ple.on%u. (ar . e toa&nă :n toate.ulţi pe$te bru&e "urt6n% ter0eloage. +a . &ăgăreşte.ie :n lu&e Robit pă&6nteştilor taine.e %eparte. 1%io.e ţi-aş &ai ţine iubire .6r&ele lor ilu)orii "un ţările oa&eni %e paie. pe e.6n% totul :n /ur e$te &oarte.răpate 2ai ar%e-un $ărut :n ruine. +a . Trăin% $ub regi&ul terorii "ă&6ntul e plin %e ră)boaie.u toţi 0ilo$o0ii :n rugă.

unoaşte 9tergarul alb %e in la porţi. AAABAAA "$al& %e "aşti . "e &al %e r6u &ai .ontururi Să &erg .9i-apoi $ă $e-n.6ntă-n .e bine &i-e a-ţi re.uri . e &oarte.a legen%a prin lu&e.ă e &ereu.u )ilele ne e &ai greu.e 0el %e .i 0u&eg6n%ă )i %e ieri.e nu-i boală. Să-&i pier% ori. . "ăltiniş ?ol.ă şti& .e nu-i ai. . ?iaţa ni-i grea ţie şi &ie. Te-ai pregătit şi tu %e "aşte.3i%ă %e-a pururi "ă%ure şi noapte şi bru&e.ia ne %e$parte. .ăieri. Re:n ie& şi noi %e "aşte.ri$to$ a :n iat %in &orţi.6ntă broaşte 9i r6ul .o&uneN AAABAAA Suportabila eşni. M+o.ie . . <oi re)i$tă& :n eşni.ie "entru . nu-i ni.i. . * $epte&brie 198'. <u %oar e.ontra0orţi.

. .e pe pietre paşte Te re:n ăţa $ă $uporţi.. .ri$to$ a :n iat %in &orţi. . 9i plini %e $orţi. .ii ori.u& &ă .ru%ei tale $orţi. 9i ani pu$tii. Re.are %e oră 1. (e$.ri$to$ a :n iat %in &orţi. .3i %e "aşte.e$t pu$tiu .ri$to$ a :n iat %in &orţi. .e porţi.u& te . 1$inul . te pot . a te &ai naşte 4 %arul . şi ne o& naşte.reştine.3i%e .6n% prin lu&ina grea %e "aşte. .o&porţi.a $ă poţi renaşte. şi 0ără $orţi.o&port. 9i o& &uri.ri$to$ a :n iat %in &orţi.unoaşte. 1 re-n ia. şi 8i %e "aşte.titoreşte-te %e "aşte.e ne :ngroapă-n el.ru. . AAABAAA "u$tiul . .ri$to$ a :n iat %in &orţi. . 2ă poţi e%ea.ri$to$ a :n iat %in &orţi. Să ne pri i& :n o. (ar o& a ea o 8i %e "aşte.

6n% %in oră-n oră.ărui gu$t &ă-nşel.el.epe& . . :n. "etro%olari plăte$.i iată-n pragul o.urat .u %e&nitate. 0ără . .eleaşi .e$t pu$tiu .olo$ale.1. <-a ea& ni&i.6n% lu&ea a ea %e toate.urent la pri)e. 4gal .e$t pu$tiu.ăleşte &oale "e pielea noa$tră .e$t pu$tiu $e i$.u %ibla lui &inoră.3iului ne bat -iri&ituri %e lu&e.ri$ .u ine.e l-a lu&inat. <e-a& %u$ &i)eria . .u-al .u &ulte.area %upă un &ă. 1. 9i el ră&6ne $. la 0el. -ără &aşini. pe 2ona +i$a. . AAABAAA SI<E>RI 9I T7KI S06rşi& &i)eria.ă el ne e So%o&ă şi Eo&oră.a re&uş.u& $e . . 1)i $uportă& .e ne %e oră . "utea& trăi şi noi . 1.ri)e.u ni&i. 1. .e$t pu$tiu .a un $ol%at =n tatua/ul t6&p al &6inii $ale.ri)a. 1. .u ea a. 9i o&enirii-ntregi nu-i e$te bine.e$t pu$tiu .re$.

ani.u tine printre .<e pregăti& %e %ouă)e. p6ine.uno$. .an%ele $a iei S. <u ne-a %at ni&eni pa.uri.ri$oarea &ea pe rani $ă-ţi 0ie Si $a . (e 0eri.u& era&.ri$oarea &ea e %e ulei 0e&eie. Iar la %urere tot pe noi ne %oare.irea unui eşni.a $a Sti &ai trea.ă :ntri$tarea Ki-o pun pe a&intire $i pe rani.an%ele. %repturi.e.ut 0raterne a/utoare. S. >lei $.iune .ri$oarea &ea $ă-ţi ri$ipea$.i %e ea. &6ine.are o0i.ă noaptea Si $ă-ţi arate a$tă)i . AAABAAA Rugă. >lei %in .ri$oare pentru rani S.uri. AAABAAA S.ătre pă%ure . Ki-o $. ?ei a$0inţi $i tu . +a boala noa$tră n-a ea ni&eni lea.iteşti in ea . <-a& .a :nţeleg.riu .a prea te &i$tui Ki-o $pun uşor %ar &a tope$. ulei %in .ri$oarea &ea %e rana $i ulei. Sunt preotul . :ntreg.ia)ă =nte&eierea unui nou bal$a&.

u .ă $ă &ă 0r6ng.opii $i %e-at6t nenoro.ă a& 0o$t. .ă n-a& 0o$t. =n 3o3otul bolna elor ruine.e &ă %oare.o&uneN AAABAAA Repetabila po ară . a$. ori . pri&eşte-&ă la tine. Sunt .laritate 0ie. . 9i nu a& oie ni.e trun. pe pă&6nt nu :n g6n% 2ai au%e şi-n $o&n o.-a& 0o$t ioara ta .are $e&n "e un%e-au $.a pe-un $i. 1$tă)i :&bătr6nin% ne e %or %e părinţi.3i al 0o$tului $te/ar. . "ă%urea &ea. (e at6ţia .ea$tă aş.3i %e le&n. %a.ă $unte& .e nu &ai au lo.ăutat %e $ute %e topoare 9i a enit porun. 198# ?olu&ul M+o.ar $ă pl6ng 1."ă%urea &ea. 1& plăgi pe trup a$..o$ %in &ine ner i şi 0run)e.ine are părinţi.un$e.riu .3ii lu&ii pl6ng6n% .ea &are. (ar.i &ă. nea$.uri . .3iere .e părinţiL <işte oa&eni .e rea $ă intre iar =n 0o$tul trun. .un$e.a pe ori.u&inţi.un%e-&ă a%6n. Se e%e .

.6n% a$ urla. 4u :i $tiu $i :i $i&t.6t ne$o&nH . .ă %in toate .opilul . %a. $i .6n% $. .ă :n plu$.a $i . 2ai au%e şi-n $o&n o.<işte .u părinţii bătr6ni (a. %upă a. . Sunt părinţii a.el &ai greu e $ă 0ii <u .3iar a.e $unt. .u&a.e e $uta %e lei.olo $i ei.ine are părinţi. ei albiră %e %or Să le 0ie .ă ii...i. . 7. .are $tiu %urero$ .i părinte %e 0ii. =ntre ei $i . re$pir6n% tot &ai greu.e . :n.ri&i &ulte $-au pl6n$ =n$ă pentru potop. Si e u&bra %e plu&b a prea)ilni. . <e-a&inti&.opiiL "e pă&6ntul %e .opil %e părinţi.ru. .3in.ontea)ă %elo.ă nu-i %e a/un$.3ii lu&ii pl6ng6n%. a.6tă &un. .riu.eştia . (a. nu&ai o& $ă nu 0ii. (e $unt tineri $au nu. . <u .e $unte&.e o0tea)ă &ereu.. la. pe pă&6nt nu :n g6n%.tele lor.e părinţiL <işte oa&eni. . 2ai a e& noi părinţiL 2ai au %6nşii .ă le&ne şi-au luat. :n.ei p6ini.-o treaptă &ai %o&n.ru.opii e-o pră$ilă %e .a$ele lor.6ini. %upă lungi $ăptă&6ni -ii bătr6ni . $i %e ei.3ii lu&ii pl6ng6n%.i.ă oa$ele-i %or.ă nu au &urit trişti :n . păti&in% un%e a.

6r/aţi. ne-au a%u$ p6nă-a.. .opii.u $ea&ă %e 0aptul .a $i .onştiinţă po ara a.>&iliţi %e ne oi $i . .ă nu e pier%ut.ă ei nu &ai potL . Se or :&puţina .urtă re&e %e %u$ "e ..ă tre.6n% te-ar ruga.epe $i noi a $i&ţi .u& .u .ă o &ilă %e tot. 5a-i ne oie prea &ult $ă le $pui $i e@pli.ă po ară $unte&. >n%e-a e& $i noi :nşine ai noştri .o.oşaţi. paşii prea &i. . .ă po ară :i $i&ţi $i ei $tiu . :n.e$tui apu$ Si pe ur&ă o& 0i 0oarte liberi $ub .at.ei .u&. Iar .ă-i a$a Si $e uită la tine .ă te-apu. pentru-ai noştri . Si abia :ntr-un tri$t $i %eparte t6r)iu.oşi.ine are părinţi are :n. <e-au 0ă. Te :ntreabă %e ştii pe re-un $e0 %e $pital. :ntr-o )are %e $at.ine are părinţi.apul ple.6n% o& :n. .opii.a %e &oşii lor &orţi. ba 0a.e n-au $i ne . =ntr-un biet orăşel. ne-au .e $ă-i &ai rogi.i.ut. &ai a e& $.a nişte $ta0ii.er. 4ner anţi pot părea. ba n-au%.ut.ut.er.-ar 0i noro. :ntr-un rit& in0ernal. Si :n genere $unt $i niţel pi$ălogi. 2ai aşteaptă şi-a. .i. $e&ne %e la $tră&oşi Sau $. 5a nu ă%. ie$ arare la porţi (e$pre noi po e$tin%.o. Si .ri$ori %e la 0ii .6n% n-ai .i. 2ai a e&. .re$. <u-i a$a . 2ai .

. (e toate iubirile .a $a ţi-o &ai tri&it $i ţieL .ui $a tri&it a.6n% o& şti %i$peraţi e$ti.ri&ele $i %e toate a&ăgirile 1.e$tei nopţi In .ă nu e potop pe .ri$oare . (e toată .3i %e pe lu&e pl6ng6n%. %in toată a.ri$oare 0ara a%re$a . AAABAAA S.ri$oarea (oar&e in $o&nul lui 0a&ili$t In . (e$i lu&ea :n .arte %e tele0oane.are o $.e 0iii uită .ea$ta tri$ta $.u a noa$tră. Si nu ă% ni.epe %e .u& $unt. .iun o.a $. Si %e .are $ea&ănă prea &ult . (e$i plouă &ereu.are i$ea)ă re.ui $a tri&it a.ri$oare "e .ri$oarea &ea (e toate a%re$ele $i %e toate r6n%urile albe.ie-i &ereu )gu%uită %e pl6n$.artea %e tele0oane.or%uri &on%iale per$onale +a &ar$.u realitatea . (e toate .are părinţi a& a/un$ (e-o e..ui.e :n. %e$i pururi a nin$.are $ea&ănă probabil .e a)i nu $e $tiu.are $unt . ?o& pri.ur6n%. . Re)e&6n% $.riu liniştit $i 0ara $peranţă Re)a&an% 36rtia ei (e tot oraşul.are po$taşul %e$tinat $a %u.uprin$. (e toate %ra&ele %e %rago$te .ea$ta . ite)a $i $ăritura in lungi&e.ea$ta $.

itaţie in &a$a.uno$.irea nu e %e.are (e.a nu e@i$ta <i.are .ire. ABBBABBB .ita.ri$oare a &eaJ M<u e@i$ta iubire 0eri.ătre .6t la tri$teţe.6t o 3i&era. Si totuşi ştiin% . pe a&6n%ouă Si a%or& .ea$ta $.artea %e tele0oane 1 oraşului ur&ătoarea S. Se&enii &ei %in toată .uitori ai $tră)ilorL .a o .ri$oare a &ea. 4u i le %ore$.are plea.ri$oarea &ea %e a%ioN. &ai &ulti (ătători %e nu&e %e $tră)i (e.uiL -ie. %u&nea oa$tră. -eri.i 0eri. a. 4@i$ta nu&ai iubire.o&uni. . "ri&iti. -ie.aţiilor $i po$telor Tri&i$a pe toate a%re$ele.apul pe a%re$ele $i tele0oanele . .6t lo.ă prin toţi po$taşii S. <u e@i$ta %orinţa %e .i iubire $i ni.o&uni. pentru :nt6ia oara in i$toria Tele.(in .a o &oli&a unani&a.u .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful