Универзитет у Крагујевцу

Факултет Инжењерских наука
Смер: Индустријски инжењеринг

Самостални рад
Менаџмент комуникацијама

Шкарт у производњи

Професор:

Студенти:

Др. Славко Арсовски

Стеван Борисављевић 394/2012

Предметни асистент:
Дипл. маш. инж. Александар Алексић

на основу чега: 2. ц) закључак. Израдити нацрт документа . б) нагласити одређене ставове. За проблем: Шкарт у производњи дефинисати: а) структуру докумената.1.

које је могуће или дорадити/поправити или је једино могуће одбацити те производе. неопходно је дефинисати систем контроле који ће откривати неисправне производе. било са акспекта грешке у технолошким системима (машинама) или услед људског фактора. а произвођач није спреман да губи углед услед појављивања таквог производа на тржишту. али виши трошкови направљени током непотребне обраде производа након учињене грешке) или је могуће вршити контролу након сваке операције (нема непотребних трошкова обраде након учињене грешке. али се јавља пуно активности контроле које захтевају и пуно рада и пуно времена). У случају да се догоди да један производ буде израђен са неком маном – недостатком. Оне могу настати у свакој од фаза производње/пружања услуга и последица су присуства оперативног ризика. потребно је предузети многе кораке. недостатка стандардизованих метода рада и упутстава.Грешке у процесу представљају значајан губитак у процесима производње и пружања услуга и најчешће настају у пословним процесима услед лоше планиране производње/пружања услуга. Уколико је могуће дорадом учинити производ потпуно исправним. набавити опрему за њих. Поред тога. унутрашњи транспорт. За ове активности. Резултат контроле је откривање неисправних производа. очигледно је да је потребно ангажовати стучне кадрове. Контролу је могуће спроводити на основу провере узорка (могућност декларисања серије као “добра” иако то није) или контролисати сваки производ. Као прво. Уколико није могуће обезбедити захтевини квалитет производа. а самим тим и мањи трошкови контроле. при чему сви ти кораци генеришу велике издатке – губитке. непримереног радног алата. улазних материјала. контролу је могуће вршити након потпуно завршеног производа (завршна контрола). неадекватне обуке запослених. као и лоше сировине односно. . дефинисати и обезбедити подршку за ове активности (манипулација. Грешке у процесу су цена лоше обављене припреме производње. Оперативни ризик спада у категорију посебних ризика и специфичан је за свако посматрано предузеће. када се један производ проверава само једном (мање посла на контроли. тада је потребно организовати уклањање неисправног производа (рециклирање или депоновање). што очигледно генерише трошкове и логистике и обраде. тада је потребно организовати и обавити ту дораду. информациони систем). која може проистећи из лоше испројектованог производа.

а затим исправљају недостатци. Од 200 контролисаних делова 17 је било неисправно. Од тога 2 су ишла на дораду а осталих 15 се морало рециклирати.Петровић Н. поправља вар. Политика фирме наглашава да постоје две опције када дође до појаве шкарта: 1.Николић Comments Дорада Дорада Одбачено / Пример извештаја контролора: Дана 19. Ако се делови праве помоћу машина контролишу се параметри као и исправност машина и алата. Петровић Н. Контрола задужена за квалитет је обавестила надлежне о проблему..5% 98% 100% Quality Inspector П.. за време контроле квалитета током израде xx предмета примењено је да је дошло до серијских грешака при производњи.) 2. Ако су грешке при производњи превелике и није их могуће исправити делови се рециклирају или ако је могуче продају као шкарт делови. отклања вишак материјала.Николић П.2014.. После извршене контроле машина установљено је да је дошло до померања координатног система и да је потребно калабрисати машину и тиме исправити грешку.Пример изгледа документа контроле: Date 20/1/2014 21/1/2014 22/1/2014 23/1/2014 Parts Checked 204 200 202 210 Parts OK Parts NOK Total 192 183 200 210 12 17 2 / 94.1 % 95. Уколико се делови праве ручно после провере алата разговара се са радником. . Да се делови пошаљу назад на дораду ако је то могуће(пример: проширују се рупе.1.