4-MEI

4-MEI este un produs secundar care apare în timpul procesului de producție a colorantului caramel. 4-MEI se găsește în cantități extrem de reduse în colorantul caramel folosit în multe produse alimentare și băuturi, inclusiv produse de patiserie, cafea, p ine, melasă, sos de soia, sosuri, și c!iar în unele beri. "oate ingredientele folosite in băuturile răcoritoare sunt evaluate și certificate ca fiind sigure pentru consum de către E#$% & European #ood $afet' %ut!orit' (%utoritatea Europeană pentru $iguranță %limentară) și sunt apoi aprobate pentru utili*are de către autoritățile competente la nivel European și național. Despre siguranța caramelului:  +n martie ,-.., %utoritatea Europeană pentru $iguranța %limentară (E#$% - European #ood $afet' %ut!orit') a re-evaluat și reafirmat siguranța caramelului și a certificat faptul că pre*ența 4-MEI în caramel nu pre*intă motive de îngri/orare. 0 componentă importantă a procesului de re-evaluare a constituit-o revi*uirea întregii literaturi științifice pe această temă. Mai mult dec t at t, principalele autorități de reglementare din lume consideră caramelul ca fiind sigur pentru utili*area în alimente și băuturi. %utoritatea pentru %dministrarea %limentelor și Medicamentelor (#1% & #ood and 1rug %dministration) din $2% a aprobat caramelul ca aditiv cu funcție de colorant. 3ompo*iția și etic!etarea produselor alimentare în general, și a băuturilor răcoritoare în special, este foarte strict reglementată la nivelul 2niunii Europene, reglementări transpuse și în legislația din 4om nia.

$iguranța produselor și a ingredientelor pe care le conțin este de o importanță capitală pentru industria băuturilor non-alcoolice.

$trada Ienăc!iță 5ăcărescu nr. ,,6, sector 4, -4-.78, 6ucurești "elefon9 :4- ,. ;;8 .4 ,4 I #ax9 :4- ,. ;;8 .4 ,7 E-Mail9 office<anbr.ro I =eb9 >>>.anbr.ro

.