EKSPERIMEN 5 Tujuan Bahan : Untuk menyiasat kesan kepekatan terhadap daya gerak elektrik (d.g.e.

) sel : EC1 ialah akues 1.0 mol dm- kuprum(!!) nitrat EC" ialah akues ".0 mol dm- #ink nitrat EC ialah akues 1.0 mol dm- #ink nitrat EC$ ialah akues 0.1 mol dm- #ink nitrat EC% ialah akues 0.01 mol dm- #ink nitrat EC& ialah akues 0.001 mol dm- #ink nitrat ' ialah larutan tepu kalium klorida. : Bekalan kuasa )* potentiometer* joki* kepingan #ink* kepingan 100 +m selinder penyukat* 100 +m ,ikar* kertas turas* gal-anometer* penyam,ung klip ,uaya. Prosedur :

'lat (adas kuprum*

1. .engan menggunakan selinder penyukat* masukkan %0.0 +m EC1 ke dalam ,ikar ' dan %0 +m EC" ke dalam ,ikar B. ". (endamkan satu jalur kertas turas ke dalam larutan tepu kalium iodida. Celupkan satu hujung kertas turas terse,ut ke ,ikar ' manakala satu hujung lagi ke ,ikar B untuk mem,ina titian garam. . Cu+i kepingan #ink dan kuprum dengan kertas pasir kemudian ,asuhkan dengan air suling serta keringkannnya. $. /lipkan kepingan kuprum dengan klip ,uaya dan kemudian sam,ungkannya ke terminal positi0 ,ekalan kuasa. %. 1am,ungkan kepingan #ink ke gal-anometer yang telah disam,ung kepada joki. &. 1am,ungkan terminal negati0 ,ekalan kuasa ke penghujung potentiometer yang satu lagi seperti dalam (ajah . 2. Celupkan kedua-dua kepingan logam terse,ut ke dalam larutan masing-masing. 1elepas satu minit* gerakkan joki di sepanjang 3ayar potentiometer sehingga gal-anometer menunjukkan ,a+aan si0ar iaitu ,a+aan yang menunjukkan tiada arus yang mengalir. Jangan gelongsorkan joki di sepanjang wayar potentiometer bagi mengelakkan pembentukan rintangan. 4. Catatkan jarak 3ayar potentiometer se,agai 5 +m dan rekodkan ,a+aan anda dalam jadual yang di,eri. 6. Ulangi eksperimen di atas dengan menggantikan larutan EC " dengan larutan lain seperti yang terdapat dalam jadual terse,ut. unakan kertas turas yang baru bagi setiap larutan baru yang diuji. 10. /irakan E7+ell dengan menggunakan 0ormula ,erikut :

E

7 +ell

8

x 9999999999999999999999999 : ;anjang 3ayar potentiometer

)

(%m) $./ .) sel .1 mol dmkuprum(!!) nitrat* ($m) "ikar ! %0 +m %0 +m %0 +m %0 +m %0 +m EC1 EC1 EC1 EC1 EC1 "ikar " %0 +m %0 +m %0 +m %0 +m %0 +m EC" EC EC$ EC% EC& Panjang wayar# $%&m E'&ell% ( )*n+.ut.alas sel keseluruhan.ikar B dan jelaskan . Tuliskan gam. ($m) . Aelaskan apa akan .erlaku kepada nilai E7+ell jika (i) Barutan dalam . ( m) ". Tuliskan persamaan tindak .alas setengah untuk tindak .erlaku dalam ..ar rajah sel untuk sistem elektrokimia terse.Bekalan kuasa ) .ikar ' dan B seterusnya tuliskan tindak .ikar B.alas yang .anjang 3ayar potentiometer 8 <<<<<<<<sm !mali 1 " $ % Soalan0 1.anding dengan peru.er.eru.otentiometer Aoki kuprum Barutan kuprum (!!) nitrat Titian Caram >ink Barutan #ink nitrat Raja1 / Keputusan : .lotkan gra0 E7+ell la3an lg=>n"?@ dalam .g.agaimana daya gerak elektrik (d.e.ahan kepekatan >n"? dalam .% mol dm.ikar ' digantikan dengan larutan akues 0.ah . .

(ii) Barutan dalam .ikar B digantikan dengan larutan akues 0.1 mol dmaluminium klorida* dan kepingan #ink digantikan dengan kepingan aluminium D ($m) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful