Studiul 8

17-23 august

Discernământul, un scut pentru redeşteptare
Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Ioan 17:3; 1 Ioan 2:3-6; Matei 23:27,28; 2 Tesaloniceni 2:9-12; 1 Corinteni 12:4-7.

Sabat după-amiază Text de memorat: „Vezi cât de mult iubesc eu poruncile Tale: înviorează-mă, Doamne, după bunătatea Ta! Temelia Cuvântului Tău este adevărul şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice.” (Psalmii 119:159,160) La începutul slujirii mele ca pastor, am studiat Biblia cu o familie dintr-o zonă rurală din Tennessee. Într-o zi, a intrat în cameră un bărbat solid care fuma un trabuc. S-a oprit în faţa noastră şi a declarat fericit că Domnul îl vindecase de cancer la plămâni! M-am gândit de multe ori la experienţa aceasta. Bărbatul acesta credea cu sinceritate că Duhul Sfânt îl vindecase în mod miraculos. Însă a devenit vindecarea lui o realitate ca urmare a credinţei sale? Sunt semnele şi minunile întotdeauna nişte dovezi ale lucrării Duhului Sfânt? Ne putem întemeia credinţa doar pe semne şi minuni? Ce rol au semnele şi minunile într-o falsă redeşteptare? Când abordăm tema redeşteptării, trebuie să ne punem întrebarea: Este oare posibil ca Diavolul să creeze un fals extaz religios pentru a da impresia că a avut loc o redeşteptare autentică? Săptămâna aceasta ne vom opri asupra semnelor distinctive ale redeşteptării autentice şi le vom compara cu semnele redeşteptării false. Cunoaşterea deosebirilor dintre ele ne vor feri de amăgirile vrăjmaşului.

99

Studiul 8

carnea nu foloseşte la nimic. Studiul 8 100 . Redeşteptarea are loc atunci când Duhul Sfânt imprimă cuvintele Domnului Isus în mintea noastră: „Este scris: «Omul nu trăieşte numai cu pâine. a fost condus şi împuternicit de Duhul Sfânt. putem fi siguri că binecuvântarea lui Dumnezeu nu este revărsată. Scriptura este fundamentul şi esenţa oricărei redeşteptări reale. Ce înseamnă aceste făgăduinţe în mod practic. Domnul Isus a dus o viaţă plină de Duhul Sfânt. întorcând spatele acelor adevăruri clare şi răscolitoare pentru suflet care cer abnegaţie şi renunţare la lume. El ne îndrumă spre Cuvânt (2 Timotei 3:15. 28. 1. Domnul Isus a explicat care este esenţa redeşteptării şi temelia vieţii spirituale: „Duhul este acela care dă viaţă.” – Ellen G. în experienţa noastră cu Domnul? Psalmii 119:11. Oriunde oamenii neglijează mărturia Bibliei. ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu»” (Matei 4:4). De la naştere la moarte. Tragedia veacurilor. 464 Esenţa redeşteptării autentice este descoperirea voii lui Dumnezeu aşa cum este ea indicată în Cuvântul Său. nu este greu de stabilit natura acestor mişcări. p. aceleaşi forţe care îşi vor manifesta influenţa în mişcările mai ample din viitor. Afirmaţia aceasta are o importanţă deosebită pentru noi. într-o măsură mai mare sau mai mică. 49. Duhul Sfânt – sursa redeşteptării spirituale – le vorbeşte prin Cuvânt celor care îl primesc prin credinţă şi le oferă o viaţă spirituală profundă.Duminică. Orice aşa-numită „redeşteptare” care pune accent mai degrabă pe experienţă decât pe ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu îşi ratează scopul. au fost implicate. În ciuda acestui fapt. nimeni nu trebuie să se lase înşelat. 50. 81. 25. În lumina Cuvântului lui Dumnezeu. ______________________________________________________________ În predica despre Pâinea vieţii. există entuziasm şi un amestec bine proporţionat de adevăr şi falsitate care induce în eroare. 105. 154.16). cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă” (Ioan 6:63). Evrei 10:7). În toate. 18 august Voia lui Dumnezeu şi Cuvântul Său În centrul spiritualităţii autentice se află cunoaşterea lui Dumnezeu şi împlinirea voii Sale (Ioan 17:3. White. „În multe dintre redeşteptările din ultima jumătate de secol. Duhul Sfânt nu ne va duce niciodată într-o altă direcţie decât aceea arătată de Cuvântul Sfânt. Din contră. Ce ne spun următoarele pasaje din Psalmul 119 despre relaţia dintre redeşteptare şi Cuvântul lui Dumnezeu? Enumeră toate beneficiile spirituale pe care ni le aduce Cuvântul. 130. 67.

Studiul subliniază deosebirile dintre minunile adevărate şi cele false. Ţinând cont de faptul că Duhul Sfânt este autorul şi iniţiatorul oricărei redeşteptări. Practic: Glorificarea lui Dumnezeu – esenţa redeşteptării A. Cunoştinţe: Relaţia dintre redeşteptare şi ascultare A. nici cu fanatismul. puse în mod greşit în seama Duhului Sfânt. de a manifesta roadele Duhului Sfânt şi de a cunoaşte în viaţa lor redeşteptarea autentică. SCHIŢA STUDIULUI I. încât să nu mai vedem adevăratele minuni pe care le face Dumnezeu. putem să cădem în legalism şi formalism? C.Comentarii pentru instructori Obiectivele instructorului La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să facă distincţie între redeşteptarea adevărată şi cea falsă şi să înţeleagă că adevărata redeşteptare nu are nimic de a face nici cu formalismul. Sentimente: Minuni adevărate şi false A. astfel încât Domnul să le încredinţeze darurile spirituale în măsură bogată. care ne ajută să ne pregătim pentru redeşteptarea autentică şi pentru minunile pe care Dumnezeu le va face în aceste zile ale sfârşitului? III. Ce putem face pentru a promova o atitudine de supunere şi de smerenie. Cum putem evita fanatismul şi sentimentalismul în redeşteptarea adevărată? II. ci conduce la ascultare din dragoste de poruncile lui Dumnezeu. La nivel practic: Să-L onoreze pe Dumnezeu în mod suprem printr-o viaţă evlavioasă. dacă punem accentul pe ascultare. Există primejdia de a ne concentra atât de mult atenţia asupra identificării manifestărilor false. care ar trebui să fie atitudinea noastră faţă de îndemnurile şi călăuzirea Sa astfel încât să fim pregătiţi să primim toată puterea pe care este gata să ne-o dea? 101 Studiul 8 . De ce e periculoasă ideea că. Ce legătură există între experienţa redeşteptării autentice şi Legea lui Dumnezeu? B. B. La nivelul sentimentelor: Să nutrească dorinţa de a-L cunoaşte personal pe Domnul Hristos.

redeşteptarea înseamnă cunoaşterea Domnului Isus. Legea ne descoperă dragostea Sa. În acest sens. 4:7. dragostea de Dumnezeu duce la iubirea de oameni. Este îndoielnică orice aşa-zisă redeşteptare care nu subliniază nevoia după pocăinţă pentru situaţiile în care am călcat Legea Sa cu bună ştiinţă. În final. apostolul Pavel le mărturiseşte efesenilor că rugăciunea sa era ca ei să cunoască „dragostea lui Hristos. că spiritualitatea autentică se va manifesta prin transformarea vieţii.21 Studiul 8 ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ În aceste pasaje. Cum sunt relaţiile tale cu oamenii? Ce îţi spune aceasta despre relaţia ta cu Domnul? Ce poţi face pentru a-ţi îmbunătăţi relaţia cu oamenii şi cu Domnul? 102 . 19 august Dragostea lui Dumnezeu şi Legea Sa În esenţă. Esenţa redeşteptării nu este senzaţia plăcută a apropierii de Isus. plină de bucuria de a-I sluji lui Isus. dar nu şi o experienţă vie cu Domnul. Ea constă dintr-o revigorare a facultăţilor spirituale şi este o experienţă personală indispensabilă. În parabola despre cele zece fecioare. Exaltarea religioasă poate să dureze o vreme. care întrece orice cunoştinţă” ca să poată ajunge „plini de toată plinătatea lui Dumnezeu” (Efeseni 3:19). Isus arată care este marea lor lipsă: „Adevărat vă spun că nu vă cunosc!” (Matei 25:12). Cu cât avem o relaţie mai profundă cu Hristos. Ioan transmite foarte clar două idei principale: în primul rând. în al doilea rând. 2. dovezile că un om Îl cunoaşte pe Dumnezeu? 1 Ioan 2:3-6. Ascultarea este rodul iubirii. din punctul de vedere al lui Ioan. Putem conchide. fără să greşim.8. cinci dintre ele sunt descrise ca având numai o formă de evlavie şi de credinţă. dar nu va produce o schimbare spirituală durabilă. iar. Cu cât Îl iubim mai mult. cunoaşterea de Dumnezeu duce la păzirea poruncilor Sale. cu atât avem o dorinţă mai mare de a-I fi plăcuţi. Cunoaşterea lui Dumnezeu duce întotdeauna la ascultare. de a ne întări consacrarea faţă de planul Său pentru viaţa noastră şi de a ne trimite între oameni pentru a susţine cauza Sa prin mărturia noastră.20. Care sunt. cu atât ne dorim mai mult să ascultăm de El. ci o viaţă transformată.Luni. Marele scop pe care îl urmăreşte Dumnezeu prin redeşteptare este acela de a ne aduce mai aproape de El.

Această redeşteptare mult aşteptată va avea loc atunci când o vom căuta cu dorinţa de a-I da slavă lui Dumnezeu printr-o viaţă evlavioasă.Comentarii pentru instructori B. PAŞII ÎNVĂŢĂRII 1. Ce preferi: o maşină fără combustibil sau o maşină fără frână? Răspunsuri: (1) Frână (2) Combustibil. În timpul Reformei din secolul al XVI-lea. Luther s-a confruntat în multe ocazii atât cu fanatismul înflăcărat. de ce este esenţial să Îi aducem slavă numai lui Dumnezeu prin viaţa noastră? Rezumat: Dumnezeu doreşte să reverse Duhul Sfânt peste biserica Sa din timpul sfârşitului în puterea Cincizecimii. dar nu ele sunt dovada ei. Minunile pot însoţi redeşteptarea. MOTIVEAZĂ! Pasaj biblic: Matei 7:21-24 Ideea centrală pentru creştere spirituală: Adevăratul rod al redeşteptării autentice nu sunt semnele şi minunile. În concepţia acestor extremişti. De-a lungul anilor. Ei au atras zeci de susţinători şi au reuşit să creeze o mişcare destul de impetuoasă în Wittenberg. Diavolul a ridicat nişte fanatici care să contracareze lucrarea lui Martin Luther. Ellen G. în mod supranatural. 103 Studiul 8 . Astfel. Cuvântul lui Dumnezeu s-a dovedit o armă puternică în fiecare conflict. ci viaţa evlavioasă de ascultare. iar efectul este apariţia roadelor Duhului Sfânt. Fanatismul se aseamănă cu o maşină fără ________. emoţiile înflăcărate sau minunile de senzaţie. Dovada redeşteptării este o viaţă de slujire altruistă. White notează: „Luther a apărat fără teamă Evanghelia de atacurile care veneau din toate părţile. conştiinţa lor avea legătură directă cu Dumnezeu prin îndemnurile Duhului Său. Cauza redeşteptării este relaţia profundă cu Domnul Isus. 3. În lumina revărsării puternice a Duhului Sfânt din timpul sfârşitului. ei credeau că vorbesc direct cu Cerul. Formalismul se aseamănă cu o maşină fără _________. 193 Invită-i pe membrii grupei tale să completeze următoarele afirmaţii: 1. şi că primesc instrucţiuni prin îngerul Gabriel. cât şi cu formalismul glacial. 2. pentru ca lucrarea Sa pe pământ să se încheie.” – Tragedia veacurilor. Într-un comentariu asupra atitudinii lui faţă de aceste mişcări eretice. p.

Ce aflăm despre cei care cred că semnele şi minunile sunt o dovadă a calităţii de urmaşi credincioşi ai lui Isus? Matei 7:21-23 ______________________________________________________________ Studiul 8 În ambele situaţii.40. Ce aflăm despre formalism din cuvintele prin care Isus îi mustră pe farisei? Matei 23:27. White. Când se bazează pe Biblie. Ele nu pot lua locul supunerii faţă de voia lui Dumnezeu şi faţă de Cuvântul Său.” – Ellen G. de Ajutorul care are putere să izbăvească. p. ea este un ecou al cuvintelor lui Ioan: „Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea. problema de fond este legată de starea inimii. 3. plutind încoace şi încolo. purtaţi de orice vânt de învăţătură. incapacitatea totală de a te mântui. Esenţa redeşteptării reale este credinţa care pătrunde adânc în suflet. Formalismul înseamnă încremenirea la nivelul de spiritualitate existent la un moment dat. dar neagă realitatea vie a credinţei. De cealaltă parte. ______________________________________________________________ 4. Marcu 7:5-9. să ne ferim de flăcările mistuitoare ale fanatismului. şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii este credinţa noastră” (1 Ioan 5:4). În multe cazuri. fanaticii manifestă autosuficienţă şi spirit de critică.Marţi. prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire” (Efeseni 4:14). conducând la o viaţă de ascultare de Domnul. şi te prinzi. Semnele şi minunile nu pot substitui niciodată credinţa biblică autentică. fanatismul este tendinţa de a duce totul la extrem. Luca 11:39. credinţa pe care o ai atunci când îţi recunoşti neputinţa. El este o manifestare unilaterală. ca de singura ta speranţă. 21 Spre ce înclini mai uşor: spre formalism şi tradiţie ori spre experienţă şi exaltare? Cum poţi să păstrezi echilibrul? 104 . Asemenea lui Hristos. 20 august Formalismul.28. fanatismul şi credinţa Una dintre cerinţele redeşteptării adevărate este să trecem dincolo de crusta de gheaţă a formalismului şi. deoarece pune accent pe un aspect al credinţei şi le neglijează pe celelalte. Apostolul Pavel avea o mare dorinţă pentru membrii bisericii creştine: „Ca să nu mai fim copii. „Ce tip de credinţă biruie lumea? Credinţa care Îl primeşte pe Hristos ca Mântuitor personal. El se mulţumeşte cu câteva fărâme de religie. totodată.

la nivel pur intelectual. „cunoaşteţi” pe care le întrebuinţează în întreaga sa epistolă (vezi 1 Ioan 2:4. cunoaşterea ar fi esenţa mântuirii (din greacă. Acesta este sensul cuvintelor „cunoaştem”. a-L cunoaşte pe Isus însemna a experimenta personal harul Său. a-L iubi mai mult decât orice şi a-L asculta din toată inima. iar efectul acestei rămâneri în El este o viaţă transformată. să amestece învăţăturile nebiblice cu adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu. cuvântul „rămâne” este meno şi înseamnă „a continua să existe sau să fie prezent”. este clar că în biserica de la data aceea se strecuraseră unele forme de erezie şi faptul acesta îl îngrijora. după prezentarea întreitei solii îngereşti. existenţa Sa. Dovada adevăratei redeşteptări (Recitiţi în cadrul grupei 1 Ioan 2:2-6. Pentru Ioan. într-o oarecare măsură.) Din cuvintele apostolului. În original.5. gnosis – cunoaştere). Citiţi acest verset şi discutaţi despre relaţia dintre dragostea faţă de Dumnezeu şi ascultarea deplină de El. De asemenea. Aşadar. A-L cunoaşte înseamnă a avea o relaţie personală cu Isus. a-L cunoaşte în profunzime. 3:1-3. Gnosticii negau întruparea şi susţineau că Hristos nu a avut un trup uman real. Probabil că diferite grupuri de gnostici reuşiseră. „cunosc”. De discutat: Din cele trei epistole ale lui Ioan. în Apocalipsa 14:12. În opinia acestor învăţători mincinoşi. 105 Studiul 8 . pe moartea şi pe învierea Sa. Ioan subliniază clar ce înseamnă pentru el a-L cunoaşte cu adevărat pe Hristos: „Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus” (1 Ioan 2:6).13. Ioan a pus accent pe naşterea Domnului Hristos. APROFUNDEAZĂ! Comentariu biblic I. În reacţia sa. caracterizată de ascultare. aflăm că viaţa de ascultare din iubire este cea mai mare dovadă a faptului că suntem ucenicii adevăraţi ai lui Hristos. expresia „a rămâne în El” înseamnă a continua să rămânem în prezenţa Sa. 4:2). A susţinut ideea că a-L cunoaşte pe Dumnezeu nu înseamnă a accepta. „cunoaşte”. Cunoaşterea lui Dumnezeu este mai mult decât un exerciţiu al minţii şi nu se confundă cu formalismul rece. În aceasta constă adevărata redeşteptare. Ioan subliniază necesitatea ascultării. „cunoscut”.Comentarii pentru instructori De discutat: De ce este atât de periculos să depindem de semne şi minuni ca să stabilim care este adevărul? 2.

«ridică-ţi patul şi du-te acasă»”(Matei 9:6). Ascultarea de El este primordială. În ocazia în care a vindecat un slăbănog. mintea este pregătită să primească înşelăciunea. au întotdeauna o importanţă secundară. În timp ce redeşteptările false scot în evidenţă semnele şi minunile spectaculoase. Observăm. redeşteptările false pun accentul în primul rând pe minuni. Ce minuni s-au produs în viaţa ta. Parabola cu omul bogat şi săracul Lazăr se încheie cu următoarele cuvinte frapante: „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci. Ce ne spun textele următoare despre modul în care vor fi amăgiţi oamenii în zilele finale ale istoriei? 2 Tesaloniceni 2:9-12. Când dorinţa după spectaculos este mult mai mare decât dorinţa după o viaţă nouă în Hristos. Apocalipsa 19:20. În urma acestei minuni. Altfel spus. Studiul 8 ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ În ultimele zilele. Ca Răscumpărător al nostru milos. semnele şi minunile. 21 august Slujirea şi minunile De multe ori. că minunile erau o parte a lucrării Sale de slujire. aşadar.24. Scopul lucrării Sale de răscumpărare era acela de a căuta şi a mântui omenirea pierdută (Luca 19:10). redeşteptările adevărate recunosc faptul că minunea cea mai mare este o viaţă schimbată. Însă cea mai mare preocupare a Sa era mântuirea tuturor celor pe care îi atingea cu harul Său vindecător. dacă se produc. şi nu ţinta ei principală. Matei 24:11-13.Miercuri. semnele şi minunile senzaţionale nu pot lua niciodată locul cunoaşterii şi al respectării Cuvântului lui Dumnezeu. Minunile de vindecare ale Domnului Isus atestau faptul că El era Mesia. «Scoală-te». a zis El slăbănogului. 5. nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi” (Luca 16:31). Însă redeşteptările adevărate au în centru slujirea. mulţimea L-a lăudat pe Dumnezeu (Matei 9:8). ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. în umblarea cu Domnul? Ce ai învăţat din ele? Cât de importante sunt ele pentru credinţa ta? 106 . Isus le-a spus fariseilor cârtitori: „Dar. El era preocupat de alinarea suferinţei oamenilor. oamenii se vor lăsa înşelaţi de nişte false minuni „pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi”.

de semne şi puteri mincinoase” (2 Tesaloniceni 2:9).Comentarii pentru instructori II. De cealaltă parte. Din acest motiv. p. Sunt picioarele noastre fixate pe stâncă. Satana va amăgi mulţimile şi le va determina să primească semnul fiarei (vezi Apocalipsa 13:13. 594 De discutat: Cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu şi aplicarea practică a principiilor lui în viaţa noastră ne vor feri de cădere în criza care ne stă în faţă. de a lucra „cu tot felul de minuni. Cum putem fi siguri că înţelegem Biblia corect şi că nu ne-am lăsat înşelaţi de interpretări false? (Vezi Ioan 7:17. Ea ne protejează de amăgirile vrăjmaşului.) III. dacă va fi cu putinţă. Roadele şi darurile Duhului Sfânt (Recitiţi în cadrul grupei Galateni 5:22. adică a lui antihrist. Noul Testament ne învaţă să căutăm roadele Duhului şi să Îl 107 Studiul 8 . Ele sunt semnul experienţei creştine autentice. 593.) Roadele Duhului Sfânt sunt trăsăturile de caracter pe care le primim pe măsură ce avem părtăşie cu Domnul Isus prin rugăciune. darurile Duhului s-ar transforma cu uşurinţă în nişte calităţi etalate pentru a ne înălţa pe noi înşine. Apocalipsa. confirmă această realitate înfricoşătoare. Ellen G. darurile Duhului Sfânt sunt acele calităţi sau talente naturale reorientate. Fiecare om va ajunge să-şi pună întrebarea: «Să ascult mai mult de oameni sau de Dumnezeu?» Momentul când va trebui să luăm o decizie bate la uşă. studiu biblic şi mărturie personală. vor face semne mari şi minuni până acolo încât să înşele.) Pasajul acesta ne dezvăluie strategia „celui nelegiuit”. Biblia este apărătorul nostru. chiar şi pe cei aleşi” (Matei 24:24). Prin intermediul minunilor. pe Cuvântul neschimbător al lui Dumnezeu? Suntem pregătiţi să apărăm cu fermitate poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus?” – Tragedia veacurilor. cu care Duhul Sfânt îi înzestrează pe credincioşi în vederea activităţii lor de mărturie şi de slujire. Dovada falsei redeşteptări (Recitiţi în cadrul grupei 2 Tesaloniceni 2:9-12. ci au găsit plăcere în nelegiuire” (2 Tesaloniceni 2:10-12). White notează: „Numai cei care şi-au fortificat mintea cu adevărurile Bibliei vor rezista în marele conflict final.14. Este interesant de remarcat motivul pentru care oamenii vor accepta aceste false minuni: „… pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi” şi pentru că „n-au crezut adevărul. Domnul Isus i-a avertizat pe ucenici cu privire la metodele de a înşela ale celui rău: „Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi. ultima carte a Bibliei. 16:14. 19:20).23 şi 1 Corinteni 12:4-8. În absenţa roadelor Duhului. Ele nu sunt nişte predispoziţii înnăscute ale inimii omeneşti.

Ce i-ai spune unei persoane care declară că a văzut cu ochii ei o manifestare supranaturală venită de la Dumnezeu? Cum ai putea să o ajuţi să îşi dea seama cine este sursa acelei manifestări? În ce mod ne ajută cunoştinţele despre marea luptă să descoperim cine se află în spatelor diferitelor minuni? 108 . evanghelist sau pastor/învăţător este o chemare (Efeseni 4:11. atunci biserica ar deveni o casă de egoişti şi de lăudăroşi. 7. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Darurile Duhului Sfânt pot fi împărţite în două mari categorii: darurile „calităţi” şi darurile „chemări”.Joi.) ______________________________________________________________ Studiul 8 ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Orice presupusă redeşteptare care nu pune preţ pe roadele Duhului. ci pe intrarea în posesia darurilor Duhului. Care sunt motivele principale pentru care Dumnezeu îi oferă bisericii Sale daruri spirituale? 1 Corinteni 12:4-7. profet. De exemplu. al îmbărbătării şi al învăţării altora sunt calităţi pe care Dumnezeu li le oferă credincioşilor (Romani 12:6-8). Ce înţelege apostolul Pavel prin expresia „umblaţi cârmuiţi de Duhul” din Galateni 5:16? Citeşte Galateni 5:22-25 şi notează roadele acestei vieţi trăite sub îndrumarea Duhului Sfânt. cel al ospitalităţii. (Vezi şi Ioan 15:1-7. Ambele tipuri de daruri au acelaşi obiectiv: consolidarea vieţii spirituale a bisericii şi pregătirea ei pentru misiune. ci spre binele bisericii. Efeseni 4:11-16. 22 august Roade şi daruri 6. Ar fi la fel ca atunci când conectezi un cablu deteriorat la reţeaua electrică: un adevărat dezastru! Feriţi-vă de redeşteptările care sunt preocupate mai degrabă de darurile şi de puterea Duhului Sfânt decât de ascultarea de voia lui Dumnezeu şi de transformarea caracterului pentru a aduce roadele Duhului. este periculoasă. Dacă Domnul le-ar oferi darurile Duhului credincioşilor care nu manifestă roadele Duhului.12). Ele nu au fost date ca scop în sine. Romani 12:4-8. darul ajutorării. Darul de a fi apostol.

Care este deosebirea între a umbla cârmuiţi de Duhul şi a împlini poftele firii pământeşti? 2. de ascultare şi să primească de la El acele daruri care îi vor face apţi pentru slujire. atunci suntem pregătiţi să primim darurile Sale îmbelşugate ca să fim o binecuvântare pentru semenii noştri. APLICĂ! Discuţie: Citiţi în grupă Galateni 5:16 şi discutaţi sensul expresiei „umblaţi cârmuiţi de Duhul”. Ei recunosc roadele Duhului ca fiind semnul distinctiv al redeşteptării autentice. şi nu manifestarea roadelor Duhului. El ştie ce daruri vom întrebuinţa cu cea mai mare eficienţă. sunt importante darurile. ce este mai important: experienţa în sine sau darurile primite? Concluzionaţi că. Creştinii maturi caută să-L cunoască pe Domnul Isus îndeaproape. Cum arată în mod concret viaţa trăită prin îndrumarea Duhului Sfânt? 3.Comentarii pentru instructori lăsăm pe Domnul să ne ofere darurile Duhului atunci când vrea El. În înţelepciunea Sa infinită. Cum ne fereşte îndrumarea Duhului Sfânt de capcanele formalismului şi ale fanatismului? 4. iar pentru adulţi. pentru copii. înseamnă că suntem pregătiţi să primim amăgirile celui rău. sunt importante relaţiile. De discutat: Dacă singura noastră preocupare este primirea darurilor Duhului. ILUSTREAZĂ! Activitate: Invită-i pe membrii grupei să povestească despre una dintre cele mai preţioase amintiri legate de o sărbătoare de familie. dacă preocuparea noastră majoră este cunoaşterea lui Dumnezeu şi ascultarea de voinţa Sa. Relaţia cu El este vitală pentru ei. Întrebări ajutătoare 1. Ei se aşază la dispoziţia Sa şi sunt gata să ducă o viaţă evlavioasă. Dimpotrivă. 109 Studiul 8 . Întreabă-i: De ce consideraţi că amintirile acestea sunt atât de deosebite? Din perspectiva unui adult. în aşa fel încât trupul lui Hristos şi Împărăţia Sa să se bucure de binecuvântări. De ce sunt darurile Duhului Sfânt atât de importante pentru mărturia personală şi pentru slujire? De ce trebuie să ne aşteptăm ca înainte de venirea lui Isus să existe o manifestare completă a darurilor Duhului prin intermediul unui popor în care se văd roadele Duhului? 4. De ce este important să punem accentul pe manifestarea roadelor Duhului şi nu pe căutarea darurilor Duhului? 3.

388 Studiul 8 Întrebări pentru discuţie 1. Parabolele Domnului Hristos. Faptele apostolilor. Domnul îi va face să fie mijlocul de manifestare a celei mai înalte puteri din univers. Ceea ce face ca lucrarea Evangheliei să fie atât de lipsită de putere este tocmai absenţa Duhului Sfânt. deşi Îl iubesc. Putem afirma că aceste două poziţii se află la poli opuşi? Este posibil ca o biserică să fie concomitent şi fanatică.” – Idem. facerea de bine. De atunci încolo. şi formalistă? Dacă da. Ce puteţi învăţa din răspunsurile tuturor membrilor grupei? 110 . nicio inimă nu va fi impresionată şi niciun păcătos nu va fi câştigat pentru Hristos. dacă lucrătorii sunt în legătură cu Domnul Hristos şi dacă deţin darurile Duhului Sfânt. pacea. blândeţea. bucuria. 328 „Cuvintele apostolului. Ce exemple de redeşteptării false din lumea contemporană poţi da? De unde ştii că sunt false? Pe de altă parte. bunătatea. p. înfrânarea poftelor». talente. 23 august Studiu suplimentar „Făgăduinţa primirii Duhului Sfânt nu este apreciată aşa cum ar trebui să fie. Discutaţi răspunsurile la întrebările de joi.Vineri. Meditează mai mult la contrastul dintre formalismul rece şi fanatismul nestăvilit. Duhul Sfânt a lucrat cu mare putere şi mulţi ale căror picioare rătăciseră pe căi străine au revenit la credinţa lor de la început în Evanghelie. chiar şi cel mai neînzestrat şi cel mai puţin cunoscător dintre ucenicii Săi va avea o putere care va impresiona inimile. este greşit să credem că Dumnezeu conduce o redeşteptare printre aceia care. Numele lui Dumnezeu era proslăvit şi mulţi au fost adăugaţi la numărul credincioşilor din toată regiunea aceea. Lucrătorii pot avea cunoştinţe. cum anume se manifestă o astfel de biserică? Ce efecte negative au fanatismul şi formalismul asupra redeşteptării şi reformei? Ce poţi spune despre biserica ta locală? Care este starea ei din acest punct de vedere? Cum o poţi ajuta să-şi găsească echilibrul? 2. Împlinirea ei nu se realizează aşa cum ar fi fost posibil. elocvenţă şi toate aptitudinile naturale sau dobândite. dar.” – Ellen G. nu au rămas fără rod. ei au rămas statornici în libertatea prin care Hristos îi făcuse liberi. Pe de altă parte. În viaţa lor se manifestau roadele Duhului – «dragostea. White. pline de un călduros apel. p. fără prezenţa Duhului lui Dumnezeu. credincioşia. nu au cunoştinţele pe care le avem noi? 3. îndelunga răbdare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful