РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЗА ПЕДАГОГИЈУ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ
Развојна психологија
Општа историја педагогије
Педагошка статистика
Теорија васпитања
Логика
Руски језик
Енглески језик
Методологија педагошких истраживања
Андрагогија
Национална историја педагогије
Теорија васпитања
Педагошка психологија
Дидактика (после VII семестра)
Савремени педагошки правци
Методика математике и природно- научног
образовања
Школска педагог. са методиком рада
школског педагога
Предшколска педагогија
Методика језичко- уметничког oбразовањa

ДРУГА ГОДИНА
Проф.др Благоје Нешић
Проф.др Саит Качапор
Доц. др Предраг Живковић
Проф.др Бранко Јовановић
Проф. др Бранкица Поповић
Исидора Милић
Проф.др Драгана Спасић, Н. Данчетовић
ТРЕЋА ГОДИНА
Проф.др Бранко Јовановић
Проф.др Радивоје Кулић
Проф.др Јасна Парлић Божовић
Проф.др Бранко Јовановић
Проф.др Благоје Нешић
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Доц. др Звездан Арсић
Проф.др Радивоје Кулић
Проф.др Крстивоје Шпијуновић

13.02.
11.02.
08.02.
12.02.
10.02.
02.02.

11:00
9:00
14:00
11:00
11:00
10:00

05.02.
13.02.
05.02.
12.02.
14.02.

10:00
9:00
8:00
11:00
8:00

06.02.
13.02.
13.02

10:00
10:00
????

Проф.др Саит Качапор

11.02.

11:00

Доц. др Звездан Арсић
Проф.др Јасна Парлић Божовић

03.02.
05.02.

11:00
12:00

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК
НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЗА ПЕДАГОГИЈУ ПО БОЛОЊИ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ
ПРВА ГОДИНА
Први семестар
Проф.др Бранко Јовановић
Доц. др Душан Ранђеловић
Проф.др Урош Шуваковић
Доц. др Микоња Кнежевић

Општа педагогија 1
Психологија
Увод у соцоилогију
Увод у филозофију
Информатика
Енглески језик 1
Француски језик 1
Руски језик 1

(ИБ1)
(ИБ1)

Логика
Социологија образовања
Историја педагошких идеја 1
Енглески језик 2
Ментална хигијена и превенција
Француски језик 2
Руски језик 2

Општа педагогија 2
Историја педагошких идеја 2
Развојна психологија
Енглески језик 3
Француски језик 3
Руски језик 3
Увод у етику
Теорија сазнања

(ИБ2)
(ИБ2)

(ИБ3)
(ИБ3)
(ИБ4)
(ИБ4)

Др Драгољуб Матић
Проф.др Д. Спасић, Наташа Нинчетовић
Проф.др Радмила Обрадовић
Исидора Милић
Други семестар
Проф. др Бранкица Поповић
Доц. др Јасмина Петровић
Проф.др Јасна Парлић Божовић
Проф.др Драгана Спасић, Наташа Нинчетовић,
Никола Данчетовић
Проф.др Мирослав Крстић
Проф.др Радмила Обрадовић
Исидора Милић
ДРУГА ГОДИНА
Први семестар
Проф.др Бранко Јовановић
Проф.др Саит Качапор
Проф.др Благоје Нешић
Проф.др Драгана Спасић, Ј елена Бабић
Проф.др Радмила Обрадовић
Исидора Милић
Проф. др Бранкица Поповић
Проф. др Бранкица Поповић

12.02.
11.02.
13.02.

9:00
14:00
8:00

31.01.
04.02.
01.02.
06.02.
01.02.

08:00
10:00
9:00
9:00
12:00

10.02.
17.02.
05.02.
01.02.

11:00
8:30
8:00
9:00

11.02.
06.02.
01.02.

9:00
9:00
12:00

12.02.
11.02.
13.02.
13.02.
06.02.
02.02.
10.02.
10.02.

11:00
9:00
11:00
9.00
11:00
10:00
9:00
11:00

Породична педагогија
Предшколска педагогија 1
Педагошка психологија 1
Развој педагошких идеја у Србији
Енглески језик 4
Француски језик 4
(ИБ5)
Руски језик 4
(ИБ5)
Васп.-образ. и школски систем у Србији (ИБ6)
Педагогија слободног времена
(ИБ6)

Дидактика 1
Андрагогија
Статистика 1
Методологија педагошких истраживања1
Предшколска педагогија 2
Медији и образовање
Дидактика 2
Развој и евалуација програма
Методологија педагошких истраж. 2
Стручна пракса 1
Докимологија
Грађанско васпитање

(ИБ7)

(ИБ8)
(ИБ8)

Школска педагогија I
Методика друштвено-хуман. образовања
Методика рада школског педагога 1
Стручна пракса 2
Педагошка комуникологија
(ИБ9)
Стручно усавршавање наставника
(ИБ9)
Школска педагогија II
Методика рада школског педагога II
Методика природно-математичког образовања
Kомпаративна педагогија

Четврти семестар
Проф.др Бранко Јовановић
Доц. др Звездан Арсић
Доц. др Душан Ранђеловић
Проф.др Јасна Парлић Божовић
Проф.др Драгана Спасић, Јелена Бабић
Проф.др Радмила Обрадовић
Исидора Милић
Проф.др Јасна Парлић Божовић
Доц. др Игор Ђурић
ТРЕЋА ГОДИНА
Пети семестар
Доц. др Звездан Арсић
Проф.др Радивоје Кулић
Доц. др Предраг Живковић
Проф.др Бранко Јовановић
Доц. др Звездан Арсић
Доц. др Звездан Арсић, др Игор Ђурић
Шести семестар
Доц. др Звездан Арсић
Доц. др Предраг Живковић
Проф.др Бранко Јовановић
Доц. др Звездан Арсић
Доц. др Предраг Живковић
Доц. др Игор Ђурић
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Седми семестар
Проф.др Саит Качапор
Проф.др Јасна Парлић Божовић
Проф.др Саит Качапор
Доц. др Предраг Живковић
Доц. др Предраг Живковић
Доц. др Звездан Арсић, Др Игор Ђурић
Осми семестар
Проф. др Саит Качапор
Проф. др Саит Качапор
Проф. др Крстивоје Шпијуновић
Проф. др Радивоје Кулић

13.02.
03.02.
11.02.
05.02.
13.02.
06.02.
02.02.
06.02.
12.02.

11:00
11:00
12:00
10:00
9:00
11:00
10:00
10:00
12:00

06.02.
13.02.
08.02.
05.02.
03.02.

10:00
9:00
14:00
10:00
11:00

12.12.

11:00

06.02.
08.02.
05.02.
04.02.
08.02.
12.02.

10:00
15:00
10:00
12.00
16:00
10:00

11.02.
05.02.
11.02.
08.02.
08.02.
12.02.

11:00
12:00
11:00
15:00
16:00
10:00

11.02.
11.02.
13.02
13.02.

11:00
11:00
????
10:00

Продекан за наставу
Проф.др Валентина Питулић

13. 05.00 кол у 9. 14. 11.02. др Предраг Живковић Проф.др Урош Шуваковић Др Драгољуб Матић ДРУГА ГОДИНА Проф.00 14.02.02.др Мила Алечковић Николић Проф. др Бранкица Поповић Доц.02. 11. ГОДИНИ Филозофија са етиком Општа психологија I Статистика у психологији Физиологија нервног система Социологија Информатика у психологији Развојна психологија Општа психологија 2 Психологија личности Психометрија Општа психопатологија Руски језик Енглески језик Методологија психолошког истраж.00 13. ПРВА ГОДИНА Проф.30 11:00 10:00 11. 07.02.др Мирослав Крстић Проф. 11.00 8.00 8:30 10.00 9. др Владимир Јовић Исидора Милић Проф.РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЗА ПСИХОЛОГИЈУ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014.др Миланко Чабаркапа Проф.др Благоје Нешић ЧЕТВРТА ГОДИНА Проф. др Срђан Душанић Проф. 20. 02.02.00 16.др Петар Костић Доц. 17.др Звездан Милановић Проф.02.др Благоје Нешић Проф. др Оливер Тошковић Доц. 04. 9:00 14:00 9:00 9:00 9:00 10:00 13. др Милорад Тодоровић Проф. 14. др Јелена Давидовић Ракић Проф.02.02. 09.02. 12.02. 8.др Драгана Спасић. 07. 10:00 8:00 15.00 13.02.др Благоје Нешић Проф.02.00 Проф.00 11.02.др Мила Алечковић Николић Проф. др Душан Ранђеловић Доц.02. 18.02.др Мирослав Крстић 10. 16.00 Продекан за наставу Проф. Социјална психологија Психофизиологија рада Педагогија Еколошка психологија Педагошка психологија Психолошке школе и правци Психологија маркетинга Методика наставе психологије Психологија рада Основи психотерапије и саветовања Клиничка психологија са психодијагн.02. Тамара Јеврић ТРЕЋА ГОДИНА Доц.др Миланко Чабаркапа Доц. др Оливер Тошковић испит у 11.02. 20.др Валентина Питулић .00 15.02.00 8.02.02.02. 04.02.02. 12.00 14.др Мила Алечковић Николић Доц. 13.

др Владимир Јовић Проф др Бранкица Поповић Др Драгољуб Матић Доц.др Миланко Чабаркапа Проф.др Благоје Нешић Доц. др Игор Ђурић Проф.00 16.др Владимир Јовић Доц. 09.00 11:00 11.02.02.др Мила Алечковић Николић Проф.др Драгана Спасић. 18. 10. 12. 12.02.др Милорад Тодоровић Проф. др Оливер Тошковић Проф.00 .02. др Срђан Душанић Проф.00 9.30 11.02.02. 05.02. 11.др Благоје Нешић Доц. 20.др Петар Костић Проф. 20. др Микоња Кнежевић Четврти семестар Доц.02. др Владимир Јовић Проф.02. 10.02.др Петар Костић Проф.02. др Оливер Тошковић колоквијум у 9.02. 14. 8:00 16. Н.00 10.РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЗА ПСИХОЛОГИЈУ ПО БОЛОЊИ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. 17.др Мирослав Крстић Проф.др Благоје Нешић Проф.00 Проф.др Благоје Нешић Проф.02.00 11:00 9:00 10:00 8:00 18.др Драгана Спасић. др Милорад Тодоровић Доц.02.02. др Владимир Јовић Шести семестар Проф.др Радмила Обрадовић Исидора Милић Други семестар Доц. 11:00 11:00 10:00 18.др Звездан Милановић Доц. др Предраг Живковић ДРУГА ГОДИНА Трећи семестар Проф. 20. 05.др Мирослав Крстић Доц.00 15.02. Развојна психологија 2 Психопатологија – специјални део Основи психологије личности Грађанско васпитање (ИБ5) Студије рода (ИБ5) Увод у социјалну психологију Увод у педагошку психологију Теорије личности Основе психологије рада Увод у клиничку психологију Вештине психолошког саветовања Основе клиничке процене Развојна психопатологија 1 Психологија наставе Психолошко саветовање у организацији Психосоцијална рехабилитација (ИБ7) Истраживања у социјалној психолог.др Петар Костић Проф. Данчетовић Проф. 07.00 13.00 8:00 11.00 12.02.02.др Миланко Чабаркапа Доц. 05. др Срђан Душанић Проф.02.00 14:00 9:00 11:00 9:00 06.02.02.02.02.00 Проф. др Бранкица Поповић Доц. 20.02.01.02.00 06. (ИБ7) Методе клиничке процене Психологија људских група Развојна психопатологија 2 Психотерапија ПРВА ГОДИНА Први семестар Проф.02.02.02.00 8:00 12. 16.02.02. 12.02.00 11:00 8:00 10:00 8:30 18. 18.02.др Срђан Душанић ЧЕТВРТА ГОДИНА Седми семестар Проф. 20. 31. 8:00 8. др Милорад Тодоровић 20.др Звездан Милановић Доц.02. 20. 20. 11. 13. 01. др Мирослав Крстић Доц. 01. 13.02. 07. 9:00 10:00 11:00 8:30 14. др Јасмина Петровић ТРЕЋА ГОДИНА Пети семестар Доц. 9:00 10:00 17. 14. 12. ГОДИНИ Увод у психологију Психологија опажања Физиологија нервног система Статистика у психологији 1 Увод у социологију Енглески језик 1 Француски језик 1 Руски језик 1 (ИБ1) (ИБ1) (ИБ1) Статистика у психологији 2 Физиологија ендокриног система Увод у методологију психолошких истраживања Психологија учења Енглески језик 2 (ИБ2) Француски језик 2 (ИБ2) Руски језик 2 (ИБ2) Логика (ИБ3) Педагогија (ИБ3) Когнитивна психологија Принципи психолошког тестирања Развојна психологија 1 Општа психопатологија Увод у етику (ИБ4) Информатика (ИБ4) Увод у филозофију (ИБ4) Мотивација и емоције Психометрија – Конструкција мерних инструмен.00 11. др Оливер Тошковић колоквијум у 9. 04.02. 12.00 11.др Радмила Обрадовић Исидора Милић Проф.02. др Срђан Душанић Проф.02. 13.02. 11. др Душан Ранђеловић Проф.02.00 14. Тамара Јеврић Проф.30 11.02. 13.др Мила Алечковић Николић Проф. др Милорад Тодоровић Проф.02. 8. др Урош Шуваковић Проф.02. 11. 17.др Мила Алечковић Николић Доц.02.02.

Бабић Антић Проф.02. 01. века 13.02.02. Антић Проф.Ј.др Драгана Спасић. 07. Елезовић Проф.др Срђан Душанић 18. Јелена Б.Психопатологија и психодијагностика деце и младих (ИБ7) Психологија комуникација (ИБ7) Практикум из педагошке психологије (ИБ8) Практикум-Клиничка психологија (ИБ8) 12.др Радмила Обрадовић Исидора Милић Други семестар Проф. ГОДИНИ ТРЕЋА ГОДИНА Проф. 14.02. 11:00 10:00 .00 Проф.02.02.др Радмила Обрадовић Исидора Милић ДРУГА ГОДИНА Трећи семестар Доц.02.02.Мр Д.др Здравко Делетић Проф. 01. др Глигор Самарџић Проф. Ј. др Владан Виријевић Општа историја новог века I (15-18.00 Доц. 13. др Глигор Самарџић Проф. п 11.др Марко Атлагић Доц.др Здравко Делетић Проф.др Радмила Обрадовић Исидора Милић Четврти семестар Увод у историјске студије 1 Помоћне историјске науке 1 Историја старог Истока и старе Грчке 1 Историја старог Рима 1 Историјска географија Енглески језик 1 Француски језик 1 (ИБ1) Руски језик 1 (ИБ1) Увод у историјске студије 2 Помоћне историјске науке 2 Историја старог Истока и старе Грчке 2 Историја старог Рима 2 Енглески језик 2 Француски језик 2 (ИБ2) Руски језик 2 (ИБ2) (ИБ3) (ИБ4) (ИБ4) 01.др Марко Атлагић.др Валентина Питулић 8.02. 01. 02.00 16:00 11. године Историја народа Југославије (1800-1918) Општа историја 20. Проф.02. др Душан Ранђеловић 11. и 19. Продекан за наставу Проф.02.02. 02. 02. 10.1 Општа историја раног средњег века 1 Енглески језик 3 Старословенски језик 1 (ИБ3) Доц.др Драги Маликовић Проф. 18. др Божидар Зарковић Доц. 17. и 20. 02.др Душан Берић Доц. 9:00 11:00 9:00 9:00 9:00 9:00 12:00 16. у 8:00 9:00 9:00 18. 14.др Мирослав Крстић 11.02. др Радмило Пекић Проф. Елезовић Проф.02.02.др Драги Маликовић Проф. Доц.др Мирослав Крстић РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЗА ИСТОРИЈУ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. 13. др Радмило Пекић Историја српског народа у раном средњем в.02. 17. 10.02. 01. в Педагогија Историја народа Балкана у 19. 13.02.02. 8:00 10:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 12:00 01.02.02.02.02. Бабић Антић Проф.др Здравко Делетић Проф. 10:00 12:00 9:00 9:00 8:00 8:30 06. 10:00 11:00 10:00 11:00 9:00 РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЗА ИСТОРИЈУ ПО БОЛОЊИ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. др Предраг Живковић ЧЕТВРТА ГОДИНА Проф.02. в Методика наставе историје Историја Југославије од 1918. 06. 06.др Марко Атлагић. 14.др Марко Атлагић Доц. 17:02 13. в.02.00 9:00 06.02. др Радмило Пекић Доц. 06.02. ГОДИНИ Историја Византије 1 ПРВА ГОДИНА Први семестар Проф.др Јелица Стојановић Латински језик 1 Француски језик 3 Руски језик 3 Станка Столић Проф. др Глигор Самарџић Доц.15. 17.др Драгана Спасић. 06. др Глигор Самарџић Доц.02. Мр Д.02.02.02. др Владан Виријевић Проф. др Божидар Зарковић Доц.02. 10:00 14.02. 17.др Драгана Спасић.) Историја народа Југославије 16-18 век Општа историја новог века 2 (18. 09.02.) Општа историја средњег века Историја народа Југославије 12 .др Марко Атлагић Проф.02.

02.02.др Срђан Марковић 07.02.02. 10:00 9:00 14:00 11:00 15:00 8:00 06.др Божидар Зарковић Доц.02. 13. 14.др Душан Берић Проф. 8:00 9:00 13:00 05. 04.02. века 1 Општа историја средњег века од 12.др Радмило Петровић Проф.др Драги Маликовић Проф.02. у 18. ГОДИНИ Историја уметности југосл. др Радмило Пекић Проф.02.др Божидар Зарковић Доц. 14.др Здравко Делетић Доц.02.00 9:00 14. 1 Информатика Историја српског народа од 16. народа средњег века Општа историја уметности средњег века Национална историја уметности новијег доба Наука о уметности Општа историја уметности новог века Музеологија и заштита споменика културе Историја модерне уметности ТРЕЋА ГОДИНА Др Милан Радујко Проф.02.др Драги Маликовић Проф. 11. 18.02. 14. 13. в. 13:00 11:00 12:00 10:00 9:00 8:00 06. др Владан Виријевић Доц. 13.02. др Душан Ранђеловић Проф. др Радмило Пекић Доц.02. др Здравко Делетић Доц.Историја Византије 2 Историја српског народа у раном средњ. 13. др Каменко Марковић 16.др Душан Берић Проф. п 11.др Урош Шуваковић Осми семестар Проф.02. 17. Ј.02.02.02. Бабић Антић Проф. 02.др Драги Маликовић Проф.др Јелица Стојановић ТРЕЋА ГОДИНА Пети семестар Доц.02.др Драгана Спасић. др Зоран Јовановић ЧЕТВРТА ГОДИНА Проф. 17. 09. 06. 10:00 14.др Марко Атлагић ЧЕТВРТА ГОДИНА Седми семестар Проф. др Здравко Делетић Проф.02. 06. века 1 Основи библиотекарства (ИБ7) Архивистика (ИБ7) Историја српског народа од 12 до 15 века 2 Општа историја средњег века од 12 до 15 века 2 Историја српског народа од 16 до 18 века 2 Рана модерна историја 2 Општа историја 19 века 2 Историја уметности српских земаља у средњем веку 3 (ИБ8) Историја српског народа у XIX и почетком XX века 1 Историја Југославије 1 Свет у савременом добу 1 Психологија Методика наставе историје 1 Историја културе Срба (ИБ9) Увод у социологију (ИБ9) Историја српског народа у XIX и поч XX века 2 Историја Југославије 2 Свет у савременом добу 2 Методика наставе историје 2 Педагогија Увод у историју уметности 2 (ИБ8) Доц. 17.02. века 1 Рана модерна историја 1 Општа историја 19. др Владан Виријевић Проф. веку 2 Општа историја раног средњег века 2 Енглески језик 4 Француски језик 4 (ИБ5) Руски језик 4 (ИБ5) Латински језик 2 ( ИБ6) Старословенски језик 2 (ИБ6) Историја српског народа од 12.др Радмило Петровић Доц. др Зоран Јовановић Проф.др Драги Маликовић Проф. 10:00 8:00 9:00 9:00 11:00 10:00 10. до 15. 13.02.02.02.02.02.др Здравко Делетић Шести семестар Доц. 14.др Радмила Обрадовић Исидора Милић Станка Столић Проф. 13:00 11:00 10:00 12:00 10:00 9:00 06. 13.др Марковић Проф.02. 10:00 10:00 9:00 11:00 8:30 11:00 Продекан за наставу Проф.02 9:00 11:00 13:00 11:00 .02. до 15.др Божидар Зарковић Доц. 14.02. 11:00 14.02.02.др Здравко Делетић Проф.др Божидар Зарковић Проф.02. 13. 02. др Владан Виријевић Проф.02.02. др Предраг Живковић Проф. 06. др Владан Виријевић Проф. 17. 13. 17. до 18. 18. др Радмило Пекић Др Драгољуб Матић Проф. 05.02.02. 07. 02. др Радмило Пекић Проф.02.02.др Валентина Питулић РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014.02. 02.

01. . 01.02. 07. 8:00 11.02. др Радмило Пекић Проф. 13.др Драгана Спасић.02.02. др Зоран Јовановић Доц. 11:00 9:00 9:00 11.др Радмила Обрадовић Исидора Милић Проф. 16. 13.др Драгана Спасић.др Каменко Марковић Проф.02. 02.др Урош Шуваковић Проф.02. 05. 05.др Д.02. 05.др Радмила Обрадовић Исидора Милић Проф.02.др Каменко Марковић Проф.02. Јелена Б.02. др Предраг Живковић Доц. 05.02.РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ ПО БОЛОЊИ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014.02.др Марко Атлагић Проф.др Радомир Ђорђевић Проф.02 08:00 13:00 10:00 10:00 11:00 10:00 9:00 07.02.др Јелица Стојановић 07. др Оливер Тошковић Др Марта Вукотић Проф. 11. у Византији и З. у 8:00 14:00 9:00 11:00 8:30 18.02 11:00 9:00 9:00 11:00 9:00 9:00 12:00 9:00 13.02. ПРВА ГОДИНА Први семестар Проф.02 11.) Архитектура у Србији од XVIII до XX в. 01. 06.02.Антић ТРЕЋА ГОДИНА Пети семестар Др Милан Радујко Доц. 13. 16.др Драгана Спасић. 02.др Радмило Петровић Доц.02. Јелена Б.02.др Каменко Марковић Проф. 10.др Александар Петровић Проф.02. Јелена Б. Јелена Бабић Антић Други семестар Проф. 06.др Каменко Марковић Доц.др Радмило Петровић Проф. 13.01.02.02. 9:00 .02. 12. 14.др Радмила Обрадовић Исидора Милић Проф.00 9:00 Станка Столић Шести семестар Др Милан Радујко Доц. 13. др Марта Вукотић Лазар 07.др Радмило Петровић Доц. 16. 02. 8:00 9:00 11:00 09.02. 05. 02.02 9:00 11:15 9:00 12:00 9:00 07.1690.02. 06. 06.02.02.02.др Радмило Петровић Проф.02.02 8:30 10:00 11:00 11:00 10:00 9:00 Доц.др Радмила Обрадовић Исидора Милић Проф.02.Антић ДРУГА ГОДИНА Трећи семестар Др Милан Радујко Проф.02. 8:00 9:00 31. др Радмило Пекић Проф. 01. др Микоња Кнежевић Проф. 13. ГОДИНИ Увод у историју уметности 1 Социологија културе Уметност античке Грчке Ранохришћанска и рановизантијска уметност Архитектура Византије и Зап Европе у средњем веку Француски језик 1 (ИБ1) Руски језик 1 (ИБ1) Енглески језик 1 (ИБ1) Увод у историју уметности 2 Уметност античког Рима Уметност раног средњег века у Византији и Западној Европи Средњевековна архитектура у Србији Увод у методологију научних истраживања Француски језик 2 (ИБ2) Руски језик 2 (ИБ2) Енглески језик 2 (ИБ2) Први векови српске уметн (од покрштавања до 1219) Уметност зрелог средњег века у Византији и Западној Европи Увод у филозофију Музеологија Историја Византије 1 Помоћне историјске науке 1 Француски језик 3 Руски језик 3 Енглески језик 3 (ИБ3) (ИБ3) (ИБ4) (ИБ4) (ИБ4) Српска уметност у доба Немањића 1 Уметност позног средњ.02. др Марта Вукотић Лазар Проф. в.02. др Дејан Тубић Др Марта Вукотић Лазар Проф.др Радмило Петровић 13.02. Спасић.др Марко Атлагић Проф. Европи Теоријски концепти уметности и визуелне културе новог века Педагогија Историја Византије 2 (ИБ5) Помоћне историјске науке 2 (ИБ5) Француски језик 4 (ИБ6) Руски језик 4 (ИБ6) Енглески језик 4 (ИБ6) Српска уметност у доба Немањића 2 Психологија опажања Архитектура од ренесансе до постмодернизма Европска уметност ренесансе и маниризма Естетика Старословенски језик 1 (ИБ7) Латински језик 1 (ИБ7) Српска средњевековна уметност после пропасти Царства (1371. 05.02.Антић Четврти семестар Др Милан Радујко Проф.02.02. п 11. 17.

02.02. 02. др Јасмина Петровић 31. 13:00 11:00 11:00 11:00 11:00 13:00 05.др Петар Анђелковић Проф. др Зоран Јовановић Проф. др Зоран Јовановић (ИБ8) Српска уметност и визуелна култура XIX века Европска уметност XIX века Настанак и развој ране модерне уметности Историја и теорија авангарди и неоавангарди Методика наставе историје уметности Идеја прошлости у српској уметности новијег и савременог доба (ИБ9) Култ и иконографија у римско доба (ИБ9) Српска уметност и визуелна култура у XX веку Уметност после 1945.др Александар Петровић ТРЕЋА ГОДИНА (предмети социол.02. смера) Проф.02. др Здравко Делетић (ИБ10) 13.02. др Радмило Петровић Доц. смера) Проф. др Зоран Јовановић Проф.др Срђан Марковић Проф.02. 11:00 10:00 09:00 08:30 .др Радомир Ђорђевић Доц. др Гордана Стојић Проф. 12:00 11:00 8:00 10. др Микоња Кнежевић Архивистика Проф.01. смера Доц. др Микоња Кнежевић Класична немачка филозофија Проф. 12. 11:00 11:00 13:00 9:00 31.01.02.др Каменко Марковић Проф.др Срђан Марковић Доц. 9:00 07.02. др Срђан Марковић Проф.02. 10:00 9:00 8:30 8:00 10:00 07. 07.02. др Бранкица Поповић Доц.02. 8:30 9:00 31. 07.02. др Зоран Јовановић Проф. истраживања Проф. 17.др Милојица Шутовић Проф.02. 10.01. 06. ГОДИНИ Онтологија ТРЕЋА ГОДИНА (предмети филоз. у 11:00 13:00 18. 07.02 17.02.02 14. 12:00 8:30 31. 09.модерна и постмодерна Сакрална хришћанска уметност савременог доба ИБ Античка топографија Србије (ИБ10) Наука о уметности (ИБ10) Проф. др Предраг Живковић Проф. др Бранкица Поповић Проф.др Радмило Петровић Осми семестар Проф. 05. 13.00 9:00 17.02. др Срђан Марковић Проф.др Валентина Питулић РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЗА ФИЛОЗОФИЈУ-СОЦИОЛОГИЈУ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014.02 17. п 11. др Микоња Кнежевић Педагогија Антропологија Доц. др Снежана Миливојевић ЧЕТВРТА ГОДИНА (предмети филоз. 11. 10. 13. 09. 02.др Урош Шуваковић ЧЕТВРТА ГОДИНА (предмети социол. др Дејан Тубић Проф.Европска уметност барока и рококоа Српска уметност и визуелна култура XVIII века Старословенски језик 2 (ИБ8) Проф.02. 12:00 11:00 Продекан за наставу Проф. 12:00 8:30 10.02. 05.02.др Радомир Ђорђевић Проф. др Микоња Кнежевић Социологија рада Социологија културе Педагогија Социологија породице Демографија Естетика (после VII семестра) Етика (после VII семестра) Методика наставе филозофије Савремена филозофија Општа методологија Социологија политике Методика наставе социологије Социологија насеља Методологија социол.02.др Александар Петровић Проф.02. 10. 05.02 07.02.др Каменко Марковић Проф. др Предраг Живковић Доц.01. 17. др Снежана Миливојевић Проф. смера) Доц.02.02 07.др Јелица Стојановић Латински језик 2 Станка Столић ЧЕТВРТА ГОДИНА Седми семестар Проф.02.02. .

др Јелица Стојановић Латински језик 1 Енглески језик 3 Руски језик 3 Станка Столић Проф. Продекан за наставу Проф.02.02.02. др Александар Петровић 16.02. 13:00 17.02.02. др Микоња Кнежевић филозофије Византијска филозофија до VIII века Доц. 9:00 12:00 ДРУГА ГОДИНА Трећи семестар Историја средњовековне.00 Увод у методологију научног истраживања Проф. 12:00 31.02. 9:00 Социологија Проф. др Борис Братина Доц. др Борис Братина Историја философије од пресократоваца до Платона Проф.02.02.02. 15:00 8:30 Увод у логику Доц. др Борис Братина 17. 14:00 Енглески језик 1 Проф. др Микоња Кнежевић Филозофска антропологија 1 Историја европског средњег века Старословенски језик 1 (ИБ 3) Доц.02. др Радмило Пекић Проф.Антић Исидора Милић (ИБ 3) (ИБ 4) (ИБ 4) 31.02.РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЗА ФИЛОЗОФИЈУ ПО БОЛОЊИ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014.др Валентина Питулић 9:00 10:00 . 11:15 Историја старог века Доц. ГОДИНИ ПРВА ГОДИНА Први семестар Увод у филозофију Доц. 01.00 11. др Бранкица Поповић 10.02.02.др Драгана Спасић. др Глигор Самарџић 17. др Душан Ранђеловић 11.02. Јелена Бабић Антић Исидора Милић 13.др Урош Шуваковић 11. 9:00 Енглески језик 2 Руски језик 2 Проф. 12:00 Други семестар Филозофске дисциплине Проф. 02. 07.др Д. 08.02. 9:00 Традиционална логика Проф.Ј. ренесансне и нововековне Доц. др Бранкица Поповић Историја филозофије од Аристотела до Боетија Проф. 02. 02.01. 8:00 Психологија Доц. Бабић Антић 13. 9:00 8.01.др Драгана Спасић. 12:00 16. 9:00 10. др Александар Петровић 10.02. др Урош Шуваковић 12. Спасић. Јелена Б. у 9:00 13. п 18.02 9:00 Руски језик 1 Исидора Милић 01.

др Бранкица Поповић Проф. др Петар Анђелковић Проф. др Снежана Миливојевић 12. ГОДИНИ ПРВА ГОДИНА Први семестар Увод у социологију Доц. 13. 04. Јелена Б. 10:00 Општа и национална историја 19.02.02. 06.др Радмила Обрадовић 06. др Срђан Душанић Проф. 11:15 Проф.02. 11:00 Историја социјалних и политичких теорија 2 Проф. 8:00 Социјална антропологија Доц. др Петар Анђелковић 05.01.02. 8:00 Основи економије Проф.02.др Александар Петровић 08. 13.02. 9:00 05. др Оливера Марковић Савић 06. Јелена Б.02. 9:00 Увод у филозофију Доц.др Милојица Шутовић 10.др Драгана Спасић.02 9:00 9:00 06.02.др Драгана Спасић. 11:00 Енглески језик 2 (ИБ2) Француски језик 2 (ИБ2) Општа социологија 1 Класичне социолошке теорије Социјална психологија Социологија права Морал и друштво (ИБ3) (ИБ3) Енглески језик 3 (ИБ4) Француски језик 3 (ИБ4) Проф.др Радмила Обрадовић Општа социологија 2 Увод у методологију научних истраживања Савремене социолошке теорије . 9:00 Енглески језик 1 (ИБ1) Француски језик 1 (ИБ1) Други семестар Основи социологије Доц.02.02.02.др Милојица Шутовић Доц. Јелена Антић Проф. 11:00 Четврти семестар Доц.02.02.др Душан Берић Проф.др Урош Шуваковић 12. века Проф.02. 10. и 20. др Петар Анђелковић 05.02. др Микоња Кнежевић 31.др Саша Бован Проф.02.02. 11:00 10:00 Информатика Др Драгољуб Матић Проф. 18. 10.др Небојша Стошић 14. 8:00 Историја социјалних и политичких теорија 1 Проф.02 9:00 Проф.др Александар Петровић 08.02 10:00 11:00 8:00 10:00 11:00 9:00 06. Антић 13.др Драгана Спасић.РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЗА СОЦИОЛОГИЈУ ПО БОЛОЊИ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. 10:00 Проф. Антић 17.др Радмила Обрадовић ДРУГА ГОДИНА Трећи семестар Доц.02.02.

10.02.др Зоран Арацки 10. др Оливера Марковић Савић Проф. 17. ГОДИНИ ЧЕТВРТА ГОДИНА .Доц.др Урош Шуваковић ЧЕТВРТА ГОДИНА Седми семестар Проф.02. др Јасмина Петровић Проф.02.02. 04. др Петар Анђелковић Проф. 06.др Милојица Шутовић Проф.02.02. 11:00 Доц. 06. др Оливер Тошковић 17.02.др Радомир Ђорђевић Доц. др Предраг Живковић 09. 8:00 8:30 10:00 8:00 10:00 10:30 10.02.др Радомир Ђорђевић Проф. др Снежана Миливојевић Проф. 10.02. др Оливера Марковић Савић Проф.02.02. др Петар Анђелковић Доц. др Јасмина Петровић Осми семестар Доц.02.02.00 17.02. др Милојица Шутовић Проф.др Радомир Ђорђевић Доц.02. у 8:30 РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК НА КАТЕДРИ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. 8:30 Проф. др Петар Анђелковић Доц. ГОДИНИ ЧЕТВРТА ГОДИНА Основи права са медијским правом Новинарска етика Методологија медијског истраживања Основи рекламе и пропаганде Уређивање у медијима Проф.02. 04. 12. 05. 8:00 Проф.др Радомир Ђорђевић 07. 11:00 9:00 10:00 11:00 10:30 Статистика у друштвеним истраживањима Педагогија (ИБ5) Ментална хигијена и превенција (ИБ5) Социјална екологија (ИБ6) Студије рода (ИБ6) Социјална стратификација Методологија социолошких истраживања 1 Социјална демографија Социологија културе Социологија поткултура (ИБ7) Социологија масовне културе (ИБ7) Савремено друштво Методологија социолошких истраживања 2 Социологија рада Социологија породице Светске религије (ИБ8) Социологија комуникација (ИБ8) Социологија политике Социологија града Социологија религије Методика наставе социологије Истраживање јавног мњења Развијање истраживачког пројекта Социологија религије Социологија етничких група и нација Социологија села Социологија цивилног друштва Социологија политичких партија (ИБ9) (ИБ9) (ИБ10) (ИБ10) Шести семестар Доц. др Оливера Марковић Савић Доц.02.др Валентина Питулић РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК НА КАТЕДРИ ЗА ЖУРНАЛИСТИКУ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. др Петар Анђелковић Проф. др Урош Шуваковић Продекан за наставу Проф. у 9. др Јасмина Петровић Доц. др Милојица Шутовић Проф. др Снежана Миливојевић Доц. 17.02.02.02. 12. 9:00 Проф. 12.02. 10.др Зоран Арацки Проф. 12. 04.др Мирослав Крстић 11. 9:00 9:00 11:00 10:00 9:00 8:30 05.02. др Бранкица Поповић Проф. др Весна Милтојевић 04. 13.02. Гордана Стојић Проф. 9:00 8:30 10:00 9:00 11:00 9:00 04. 05.02.др Урош Шуваковић Доц. 05. др Јасмина Петровић Проф.02.02.02.02. др. 8:30 ТРЕЋА ГОДИНА Пети семестар Доц. др Јасмина Петровић 17.02. 17.02.

др Лариса Човић Доц.00 9.др Верица Стаменкова Трајкова Проф.00 9.00 11.Социјални рад са децом и младима Социјални рад у здравству Ментална хигијена Системи социјалне сигурности Методологија социјалних истраживања Савремени социјални проблеми Проф. 02.др Данијела Гавриловић 11. др Слађана Алексић Проф. у 18.02.др Ирина Антанасијевић Педагогија Руски језик 3 Чешки језик Руска књижевност 3 Историја руског језика Руски језик IV Методика наставе руског језика Руска књижевност IV 09.др Лариса Човић Доц. 14. 02.др Валентина Питулић РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЗА РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014.02 06. 9.др Ирина Антанасијевић мр Ивана Божовић Доц.00 10. 13.02 12.др Абдулах Мушовић Проф.др Верица Стаменкова Трајкова Проф.02 9.др Абдулах Мушовић Проф.др Абдулах Мушовић Доц.02.02 9. 12:00 10.02 06.02 11. 02.00 9. 02.02 12. 12. др Предраг Живковић Проф.др Лариса Човић ЧЕТВРТА ГОДИНА Проф.00 9.02. Века Други словенски језик 1 Чешки језик Проф.02 16. 02. др Голуб Јашовић Проф.др Каменко Марковић Проф. у 9:00 17.02. у 8:30 Продекан за наставу Проф.02. 02. ГОДИНИ ТРЕЋА ГОДИНА Доц. др Голуб Јашовић Проф.др Мијал Стојановић Доц. 14.др Абдулах Мушовић Проф.02 8:30 9.др Јелица Стојановић Савремени руски језик I Увод у славистику Савремени српски језик I Увод у историју уметности I Увод у општу лингвистику Старословенски језик I Француски језик I Енглески језик I (ИБ1) (ИБ1) Савремени руски језик 2 Савремени српски језик 2 Народна и стара руска књижевност Старословенски језик 2 Увод у теорију књижевности Историја културе Срба Руска цивилизација и култура Француски језик 2 Енглески језик 2 (ИБ2) (ИБ2) (ИБ3) (ИБ3) Савремени руски језик 3 Фонетика руског језика са фонологијом Руска књижевност 18. 10.др Абдулах Мушовић Проф. 05.00 09:00 15:00 12.др Драгиша Бојовић Проф. п 11.00 .др Абдулах Мушовић Проф.др Ирина Антанасијевић мр Ивана Божовић Проф.02 06. у 06. 16.00 8:00 11:00 8:00 18.др Мирослав Крстић Проф.02.00 9:00 09:00 09:00 12.др Драган Лилић Проф. др Јаромир Линда 12.02 16.02 16. ГОДИНИ ПРВА ГОДИНА Први семестар Проф.02 14.02 14.др Радмила Обрадовић Наташа Нинчетовић Други семестар Проф. п 11.00 8.др Лариса Човић Проф.др Радмила Обрадовић Мр Јелена Ратковић Стевовић ДРУГА ГОДИНА Трећи семестар Проф. 02.02. др Јасмина Петровић Проф.00 10.00 8:00 9.02.00 12. др Јаромир Линда Проф.др Јелица Стојановић Доц.00 9.др Ирина Антанасијевић мр Ивана Божовић Проф. 01.00 9:00 04.00 10.02 8.02.02 9.00 РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЗА РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ПО БОЛОЊИ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014.

00 11. руск.00 14. 8:00 14:00 8:00 10:00 .00 10. 02.00 9.02 9. језика са творбом речи Руски романтизам Социјална антропологија Други словенски језик 2 Енглески језик 4 Француски језик 4 Руска књижевност (спец.02. др Абдулах Мушовић 01. курс 2) (ИБ7) Педагошка психологија 1 Лексикологија и лексикографија савременог руског језика Руска књижевност 20 века и савремена руска књижевност Педагогија Тумачење књижевног дела 2 Култура језичког изражавања Друга словенска књижевност (ИБ8) Руска књижевност и филм (ИБ8) Проф.02 8:00 9:00 16. 12:00 11:00 31. 04. 07.00 9. 8:30 11. 05.др Ирина Антанасијевић .02.01.02 9.02. др Благоје Нешић Савремени руски језик 4 Морфолог.02 12.00 14.00 12.02.02 10.00 16.02 12. 06. 02. др Јаромир Линда Мр Јелена Ратковић Стевовић Проф. др Јаромир Линда мр Ивана Божовић .др Ирина Антанасијевић.др Валентина Питулић РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014.др Абдулах Мушовић Проф.02 14.02.00 14. 9.02 11:00 10. 16.др Драгомир Костић Проф.Енглески језик 3 Француски језик 3 Увод у филозофију (ИБ4) (ИБ4) (ИБ5) Наташа Нинчетовић Проф.др Абдулах Мушовић. 08:00 9:00 10:00 12. др Предраг Живковић Проф.00 9.00 8:30 10:00 12.Весна Илић Седми семестар Проф. ГОДИНИ Српски језик II Акцентологија српског језика Српска књижевност XX века Преглед јужнословенских књижевности ТРЕЋА ГОДИНА.02 16. др Александар Петровић Доц. др Снежана Миливојевић Доц.02 14.02 11. др Даница Андрејевић Проф.др Лариса Човић Проф. др Радомир Ђорђевић Проф. мр Ивана Божовић Проф. 15.02. др Микоња Кнежевић Социологија културе Информатика (ИБ5) (ИБ5) Проф.02 9.02 8.00 06.02 9:00 09.др Радмила Обрадовић Доц. 17.др Радмила Обрадовић Мр Ивана Божовић/ Весна Илић ТРЕЋА ГОДИНА Пети семестар Проф. курс) (ИБ6) (ИБ6) (ИБ6) Савремени руски језик 5 Синтакса руског језика са стилистиком Тумачење књижевног дела 1 Руска књижевност-реализам Историја руског језика Синтаксички практикум (ИБ7) Руска књижевност (спец. Рељић Проф. др Драган Лилић Доц.00 9.00 9. 14.00 12.02 8. 02. др Ана Јањушевић Проф. Доц.др Ирина Антанасијевић. др Радмило Пекић Проф. др Драгомир Костић Проф. 10.мр Ивана Божовић Доц.00 10. 02.02 13.др Радомир Ђорђевић Др Драгољуб Матић Четврти семестар Проф. др Милорад Јеврић 06.02.02. др Лариса Човић Проф. др Лариса Човић Доц.00 Продекан за наставу Проф.02 16. 16.02.др Лариса Човић Проф. курс 3) (ИБ9) Доц. др М. Доц.02 16. др Душан Ранђеловић Проф.др Лариса Човић Василије Стоиљковић Мр Ивана Божовић/Весна Илић Шести семестар Проф. др Голуб Јашовић Доц.02. др Абдулах Мушовић Проф. мр Ивана Божовић Савремени руски језик 7 Педагошка психологија 2 Естетика 1 Историја Византије 1 Социологија масовне културе Методика наставе руског језика 1 Фразеологија руског језика (ИБ9) Превођење (ИБ9) Руска књижевност (спец.

02. Др Славица Дејановић Наташа Нинчетовић Проф. 02.др Драгомир Костић Проф. у 16.02. Романтизам 1 Енглески језик 3 Француски језик 3 Руски језик 3 Информатика Увод у филозофију (ИБ5) (ИБ5) (ИБ5) (ИБ6) (ИБ6) Проф. 02.02. 17:30 9:00 8:00 05.01.02 13.02 16. у 04.др Радмила Обрадовић Мр Јелена Ратковић Стевовић доц. 13.др Јелица Стојановић Увод у општу лингвистику Старословенски језик 1 Народна књижевност 1 Теорија књижевности 1 Македонски језик 1 Стара српска књижевност 1 Француски језик 1 Руски језик 1 Енглески језик 1 Психологија Методологија проучавања књиж 05. Др Микоња Кнежевић Четврти семестар Фонологија српског језика Доц.02. 02. 00 9:00 8:30 п 15:00 у 8:00 9:00 10. 04. 02. 12:00 11:00 8:30 10:00 31. 13.др Валентина Питулић Доц. 02. 02. др Слађана Алексић Проф. 12. 13 02. 02. 08:00 10. 02. 02. др Јелица Стојановић Дијалектологија Доц. 04. п 11. 02. др Драгана Радовановић Историја српског језика Општа књижевност Проф. у 18:00 9:00 Старословенски језик 2 Проф. др Чедомир Стојменовић Проф. 02. 16.др Драгиша Бојовић 04.02.02.др Милентије Ђорђевић мр Јелена Михајловић Проф. 02. 02. 8:00 РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА JAНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ПО БОЛОЊИ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. у 04. др Ана Јањушевић 13. п 11. 02.др Валентина Питулић Проф. 02.02. 02. 02. 8:00 9:00 12:00 09:00 12:00 8:30 9:00 10:00 10.др Чедомир Стојменовић Проф. 17:30 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 01. 02. др Слађана Алексић Проф.др Валентина Питулић Мр Александра Костић Тмушић ДРУГА ГОДИНА Трећи семестар Доц. и Метох Основи академског писања Доц. 8:00 18. 16. 18. др Ана Јањушевић Историјска морфологија српског језика Проф.др Радмила Обрадовић доц. 04. 06. у 07. п 11.др Чедомир Стојменовић Проф.др Радмила Обрадовић Доц.др Чедомир Стојменовић Проф.др Драган Лилић 10. 05. 02. др Митра Рељић Проф. др Ана Јањушевић Методика наставе српског језика и књижевности Стилистика Проф. 03. 11. 02.др Чедомир Стојменовић . 02. 02. 13. др Душан Ранђеловић Доц.02. 02.др Јелица Стојановић Стара српска књижевност 2 Проф. др Драгомир Костић Српски језик 3 ЧЕТВРТА ГОДИНА Доц. 02.00 9:00 9:00 8:00 12:00 9:00 9:00 8:30 9:00 14:00 10:00 10. 03. др Митра Рељић Наташа Нинчетовић Доц.02. др Слађана Алексић Други семестар Проф. 02. 04. јез Проф. 17:30 9:00 8:00 (ИБ1) (ИБ1) (ИБ1) (ИБ2) (ИБ2) (ИБ3) (ИБ3) (ИБ3) ( ИБ4) (ИБ4) Фонетика српског језика Историјска фонетика српског језика Тумачење књижевног дела 1 Књижевност од ренесансе до рационал. 02. др Валентина Питулић Доц. 02. 02. п 11.др Драган Лилић Проф. Др Митра Рељић Др Драгољуб Матић Доц. 02. 10. 02. 06. 02. 01.Упоредна граматика слов.др Драгиша Бојовић Проф. п 11.др Драгомир Костић Проф. 05. ГОДИНИ ПРВА ГОДИНА Први семестар Проф. Кос. 04. 11. 9:00 Теорија књижевности 2 Народна књижевност 2 Македонски језик 2 Француски језик 2 Енглески језик 2 Руски језик 2 Народна књиж.02 06. 05. 02.

02. 10:00 8:00 07.02.02. 04.др Чедомир Стојменовић Проф. др Ана Јањушевић Лексикологија српског језика Методика наставе српског језика и књижевности 2 Књижевност за децу Урбана дијалектологија Доц. 15. 04.др Даница Андрејевић Доц. 02. 15. 15. др Валентина Питулић Доц. 05. др Драгана Радовановић Доц. 05.др Драган Лилић Проф. Др Небојша Лазић Проф. др Валентина Питулић 10. 02. 02. 02.др Милорад Јеврић Проф. Др Митра Рељић ТРЕЋА ГОДИНА Пети семестар Доц. 02. 02. 15. 02. др Драгана Радовановић ЧЕТВРТА ГОДИНА Седми семестар 10. 02. 12:30 8:00 10:00 10:00 Доц. 16. 02.др Милентије Ђорђевић Др Јелена Михајловић Проф. 8:30 8:00 10.др Драган Лилић Проф.др Милентије Ђорђевић Др Јелена Михајловић Доц.др Милорад Јеврић Доц. 17. 13. др Ана Јањушевић Проф. 02. 1 Преглед јужнословенских књижевности Српска књижевност XX века 2 Етнолингвистика (ИБ10) Фразеологија српског језика (ИБ10) Доц. 02. 02.др Милорад Јеврић 08. 06. дијалектимац (ИБ9) Шести семестар Доц. др Ана Јањушевић Проф. 12. 02. 02. 11. 8:30 15:00 11:00 8:30 Морфологија српског језика Дијалектологија српског језика Проф. 02. 8:00 8:30 Педагогија Енглески језик 4 Француски језик 4 Руски језик 4 (ИБ7) (ИБ7) (ИБ7) Синтакса реченице српског језика Стилистика српског језика Методика наставе српског језика и књижевн. 02. 8:00 8:30 п 15:00 у 12:00 10:00 9:00 8:30 Aкцентологија стандардног српског јез. у 05. п 11. 02. др Голуб Јашовић Проф. 02. 02. 02.др Драгомир Костић Мр Смиља Васић Проф. др Голуб Јашовић Доц. др Драгана Радовановић 6.др Даница Андрејевић Доц. 02. 02. п 11. др Драгана Радовановић Проф. 9:00 11:00 9:00 09.др Валентина Питулић РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. Др Славица Дејановић Доц. 7. 02. Др Предраг Живковић Мр Јелена Ратковић Стевовић Проф. 02. 02. 02. Творба речи српског језика Реализам 2 Општа књижевност 2 Српска књижевност XX века 1 Обрада дијалекатских текстова (ИБ9) Акценатски системи у српс.др Милорад Јеврић Доц. 14:00 8:00 10:00 9:00 8:00 15:00 10.др Радмила Обрадовић доц. 17:30 9:00 8:00 8:00 15. 06. у 06. др Драгана Радовановић Продекан за наставу Проф.02. 02. 17:30 9:00 8:00 8:00 15. 16.др Драган Лилић Осми семестар Морфосинтакса српског језика Доц.02. 07.др Александар Петровић 3. 02.Тумачење књижевног дела 2 Правопис српског језика Романтизам 2 05. ГОДИНИ Акцентологија са дијалектологијом Увод у лингвистику Реализам Јужнословенске књижевности Македонска и хрватска књижевност Савремени српски језик II Романтизам ТРЕЋА ГОДИНА Доц. 17:30 9:00 9:00 . 02. др Небојша Лазић Проф. Др Славица Дејановић Доц. 02.02. 02. 05. 07. 17. 7. 02. 16. др Голуб Јашовић Проф. др Драгана Радовановић Проф. 16. 02. др Ана Јањушевић Доц. Историја српског књижевног језика Реализам 1 Општа књижевност 1 Естетика ( ИБ8) Проф. 02.др Милорад Јеврић Проф.

13.др Чедомир Стојменовић ЧЕТВРТА ГОДИНА Проф. др Ана Јањушевић Оливери Проф. 05.др Јелица Стојановић Народна књижевност 1 Теорија књижевности 1 Стара српска књижевност 1 Старословенски језик 1 Македонски језик Информатика Руски језик 1 Француски језик 1 Енглески језик 1 Увод у историју уметности Социологија културе (ИБ1) (ИБ1) (ИБ1) (ИБ2) (ИБ2) Народна књижевност 2 Теорија књижевности 2 Стара српска књижевност 2 Старословенски језик 2 Правопис српског језика Култура језичког изражавања Основе академског писања Француски језик 2 Енглески језик 2 Руски језик 2 (ИБ3) (ИБ3) (ИБ4) (ИБ4) (ИБ4) Народна књижевност 3 Естетика 1 Теорија књижевности 3 Књижевност од ренесансе до рационализма 1 Савремени српски језик 1 Историја српског језика 1 Француски језик 3 Енглески језик 3 Руски језик 3 (ИБ5) (ИБ5) (ИБ5) Теорија књижевности 4 Књижевност од ренесансе до рационализма 2 Савремени српски језик 1 Естетика 2 Историја српског језика 2 Француски језик 4 Енглески језик 4 Руски језик 4 Књижевност за децу Историја културе Срба (ИБ6) (ИБ6) (ИБ6) (ИБ7) (ИБ7) Проф.др Драган Лилић Мр Александра Костић Тмушић Проф.02. 02. п 11.02. 04.02. 12.др Јелица Стојановић Мр Смиља Васић Проф.др Радомир Ђорђевић Други семестар Проф. 04.02.02.02.др Драгиша Бојовић ТРЕЋА ГОДИНА Пети семестар 16. 11. 11.02. др Слађана Алексић Проф. 07.др Драгомир Костић Проф. Јовић Проф. др Слађана Алексић Проф.00 9:00 11:00 8:00 10:00 09:00 15:00 8:30 16.02.др Чедомир Стојменовић Проф. 10. 04. 02.др Радмила Обрадовић Мр Јелена Ратковић Стевовић Александра Јовић Др Славица Дејановић Проф. 02. 12.др Милентије Ђорђевић мр Јелена Михајловић 04. 9:00 8:00 9:00 18.др Каменко Марковић Проф. 13.Историја српског језика Општа књижевност Српска књижевност XX века Методика наставе српског језика Проф. 05.02. 17.02. А.02.др Валентина Питулић Проф. п 11.02 06. 02. 13.02.02.02.02.02 07. 13.02. 02.02.др Драгомир Костић Доц. 02. 10.02. 06.др Драгомир Костић Доц. 04. 04. 04. 02.02.др Валентина Питулић Доц. 04.др Чедомир Стојменовић др Драгољуб Матић Доц. 02.др Александар Петровић Проф.02.02.02.др Радмила Обрадовић Наташа Нинчетовић Александра Јовић Четврти семестар Доц.др Драгиша Бојовић Проф.др Чедомир Стојменовић Проф. 02.др Даница Андрејевић Проф.02. 02. 06.др Драгиша Бојовић Проф. др Митра Рељић. 01.02. 9:00 8:00 8:00 РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК ПО БОЛОЊИ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014.др Александар Петровић Доц. ГОДИНИ ПРВА ГОДИНА Први семестар Проф. 06. 04.др Радмила Обрадовић Наташа Нинчетовић Проф. др Слађана Алексић Проф.02.02.00 9:00 12:00 10:00 8:30 09:00 09:00 11:00 16. у 03. 8:30 11:00 17:30 9:00 8:30 8:00 11:00 15:00 8:30 8:00 12:00 .02 13. 8:00 05. 04. 9:00 8:30 8:00 11:00 17:30 9:00 8:00 11:00 12:00 8:30 13. 01.02. 02.др Валентина Питулић Доц. 13.02. др Слађана Алексић Проф. др Ана Јањушевић Оливери Проф. у 05.02. 10. 13.др Радмила Обрадовић Мр Јелена Ратковић Стевовић Александра Јовић ДРУГА ГОДИНА Трећи семестар Проф. 02. 15. 10.02 13. 9:00 8:00 9:00 18. 02.02.

др Даница Андрејевић Доц. 05. 04. 02.02. Кос. 11.02. др Предраг Живковић Проф.др Даница Андрејевић Доц.др Ненад Крстић Проф. др Ана Јањушевић Синтакса српског језика 2 Доц.02. др Валентина Питулић Доц. и Метохиије (ИБ8) Психологија (ИБ8) Проф.00 10:00 9:00 14:00 16.00 . 10:00 8:00 9:00 9:00 8:00 9:00 8:00 Српска књижевност XX века 1 Општа књижевност 2 Акцентологија стандардног српског језика Проф. др Ана Јањушевић Оливери Педагогија Креативно писање Стилистика српског језика Српска књижевна критика Доц. 17. 17. др Небојша Лазић Проф. 16. 16. 09. 17.02.02.02.др Драгомир Костић Проф. 9:00 17. 10:00 8:00 9:00 9:00 8:00 05. словеначка) Општа књижевност 1 Синтакса српског језика 1 Увод у општу лингвистику Методологија проучавања књижевности (ИБ8) Народна књижевност Кос. 05. др Ана Јањушевић Оливери 16. др Даница Андрејевић Доц. 10:00 Доц.02. др Небојша Лазић Доц. 8:00 9:00 14:00 10. др Валентина Питулић Доц.02.02.др Ненад Крстић Проф.др Радмила Обрадовић 06.др Милорад Јеврић 16.др Валентина Питулић Доц. 02.02.др Милорад Јеврић Проф. др Небојша Лазић Проф. Мр Јелена Михајловић Проф.02.02. др Душан Ранђеловић Шести семестар Проф. и Метохије (ИБ11) Продекан за наставу Проф.02. 10. 16. 02.др Драгомир Костић Проф. др Драгомир Костић Проф. 02.др Даница Андрејевић Осми семестар Проф. у 9. 11.02.02.02. др Милорад Јеврић Проф. 05.02. 9:00 17:30 9:00 8.02. др Даница Андрејевић Романтизам 2 (ИБ9) (ИБ9) (Иб9) Реализам 1 Српска књижевност ХХ века 2 Општа књижевност 3 Тумачење књижевног дела 1 Методика наставе српске књижевности и језика 1 Поетика Иве Андрића (ИБ10) Поетика Милоша Црњанског (ИБ10) Реализам 2 Српска књижевност ХХ века 3 Општа књижевност 4 Тумачење књижевног дела 2 Методика наставе српске књижев. 11.др Валентина Питулић РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЗА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. 02.02.др Даница Андрејевић ЧЕТВРТА ГОДИНА Седми семестар Проф.02.др Валентина Питулић Проф. 10.02. ГОДИНИ Француски језик 3 Француска књижевност 3 Увод у романску лингвистику са историјом француског језика Руски језик Енглески језик Француски језик IV ТРЕЋА ГОДИНА Проф. 04. 16. 02. македонска. и језика 2 Европски контекст српске књиж. 9:00 15. 02. др Милентије Ђорђевић Доц. 17.02.др Драган Лилић Проф.02. 17:30 9:00 8:30 9:00 8:00 8:00 15. 17.02. 9:00 8:00 15. у 15:00 ЧЕТВРТА ГОДИНА Проф.02. (ИБ11) Савремена књиж.Романтизам 1 Преглед јужнословенсих књижевности (хрватска. др Небојша Лазић Проф. 16.др Милентије Ђорђевић. 16. др Небојша Лазић Доц.02. 13.др Снежана Гудурић Мр Јелена Ратковић Стевовић 12. др Славица Дејановић Проф. 5. др Славица Дејановић Проф.др Драган Лилић Др Слађана Алексић Проф. 02.02.

02.др Слободанка Ђолић. др Тамара Валчић Булић Проф. Н.Француска књижевност IV Методика наставе француског језика Доц.00 9:00 8:00 9:00 11:00 09:00 12. 09.Милица Мимовић 12.др Валентина Питулић РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. 16.02. ГОДИНИ Савремени енглески језик I Увод у студије енглеског језика Фонологија енглеског језика Увод у англоамеричку историју Савремени српски језик 1 Руски језик 1 (ИБ1) Француски језик 1 (ИБ1) Савремени енглески језик 2 Средњовековна и ренесансна енглеска књиж. у 8:00 07. ГОДИНИ Модерна англоамеричка књижевност Савремени енглески језик IV ТРЕЋА ГОДИНА Проф.02.00 13.Зечевић. 09:00 06. Дилпарић ЧЕТВРТА ГОДИНА Проф.02. 06. 10.02. 12. 06. 16. Алексић Хил Методика наставе енглеског језика Историја енглеског језика Проф. др Голуб Јашовић. А.др Слободанка Ђолић. 13. Јанковић Проф. A. мр Б.00 РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ПО БОЛОЊИУ ШКОЛСКОЈ 2013/2014. др Биљана Радић-Бојанић. Зечевић Доц.Јанковић.00 09:00 10. 17. 06.др Радмила Обрадовић 03. др Ненад Пејић.др Драгана Спасић.02.02. др Ненад Пејић Савремени енглески језик 3 Викторијанска књижевност Синтакса 13.00 Продекан за наставу Проф.02.02. мр Д.02. др Ненад Пејић. Б. 10.00 08.Дилпарић Доц.др Драгана Спасић. 02. др Митра Рељић. 02. 09.00 12:00 08. А.02. мр Б.др Мирјана Лончар Вујновић Радоје Шошкић Проф. 13. др Голуб Јашовић.02.др Весна Лопичић Проф. 03. др Слађана Алексић Доц. Александра Јовић Проф.00 8:00 .02. Данчетовић Проф. у 9. Увод у теорију књижевности Савремени српски језик 2 ПРВА ГОДИНА Први семестар Доц. др Младен Јаковљевић.02.др Драгана Спасић. 05. С.02. Милица Мимовић Доц.Јанковић. Кулић Доц.02.02. Кулић.00 10.др Радмила Обрадовић Други семестар Доц.02. 09. Мр Ана Андрејевић Доц. С. мр Д.00 03. 02.др Марко Атлагић Доц.00 15. Проф.

др Младен Јаковљевић. курс из књиж. др Микоња Кнежевић Савремени енглески језик 3 Морфологија енглеског језика Енглески класицизам и сентиментализам (ИБ3) (ИБ4) (ИБ4) Савремени енглески језик 4 Синтакса енглеског језика 1 Англо-амерички романтизам Педагогија Руски језик 4 (ИБ5) Француски језик 4 (ИБ5) Спец. 10.РатковићСтевовић. 09. 13.00 16.др Мирјана Лончар Вујновић.02.02. Андрејевић Доц.02.00 09:00 .02.др Весна Лопичић Доц.02. Стевовић Проф.00 08. Ј.02. мр Данијела Кулић.др Весна Лопичић Проф.02. 05.др Драгана Спасић.02.др Радмила Обрадовић ДРУГА ГОДИНА Трећи семестар Доц.00 14. 10:00 13.др Весна Лопичић Проф.02. 13.др Драгиша Бојовић Проф.00 14:00 02. 10. курс из књиж. мр Данијела Кулић Проф. Р.02. 11.Јанковић Проф.00 13. мр Ј. 8:00 08.00 06. Анита Јанковић Проф.Јанковић Проф.др Драгана Спасић.00 05. 12.др Радмила Обрадовић.др Драгана Спасић. Б.др Драгана Спасић.др Драгана Спасић.) (ИБ6) Савремени енглески језик 5 Синтакса енглеског језика 2 Теорије и технике превођења 1 Књижевност викторијанског доба Шекспир и енглеска драма Социологија културе Информатика (ИБ7) (ИБ7) (ИБ8) Савремени енглески језик 6 Лексичка семантика Англо-амерички критички есеј Педагошка психологија 1 Књижевно превођење (ИБ9) Специјални курс из књижевности 2 (ИБ9) Историја културе Срба Руска цивилизација и култура (ИБ10) (ИБ10) Савремени енглески језик 7 Методика наставе енглеског језика 1 Савремени англо-амерички роман Четврти семестар Проф. 14.02.02.др Лариса Човић ЧЕТВРТА ГОДИНА Седми семестар Проф. Алескић Хил. Радоје Шошкић ТРЕЋА ГОДИНА Пети семестар Проф.02.02.др Мирјана Лончар Вујновић Проф.00 09.) (ИБ6) Спец. 06. А.02.др Драгана Спасић. 09. Проф.02. 09. Англо-америчка култура и цивилизација Руски језик 3 (ИБ3) Проф. 09:00 11:00 04.02. 1 (Канадска књиж. мр Бранислава Дилпарић Проф.др Благоје Нешић Доц. 12. 13.Данчетовић.02. 05.00 03. мр Јелена Ратковић Проф.02. Данчетовић.02. 02. 09.02.02. А.др Радмила Обрадовић Проф.др Драгана Спасић. Бранимирка Алексић Хил Проф.др Слободанка Ђолић. др Ненад Пејић.02.др Мирјана Лончар Вујновић.01.00 9:00 04.00 03. 03. др Предраг Живковић Александра Јовић Проф.02. 1 (Готска књиж. Мр Бранислава Дилпарић Проф.Увод у општу лингвистику Руски језик 2 (ИБ2) Проф.02. 09.00 16. др Младен Јаковљевић.02. Француски језик 2 (ИБ2) 06.Ратковић Проф.02.02.др Мирјана Лончар Вујновић. Н. 10. 03. 11.00 07.02. 08:00 12. 10.00 16. 09:00 8:30 11:00 11:00 09:00 31.02. Н.02. др Бранкица Поповић Доц.02. Радоје Шошкић Проф. 13. др Ненад Пејић.02.др Драгана Спасић. 06.02. А.др Мирјана Лончар Вујновић 8:00 9:00 11:00 09:00 12. Мр Ј. Зечевић Проф.др Слободанка Ђолић. 09. Андрејевић Доц. мр Бранислава Дилпарић Проф. А.др Радомир Ђорђевић Др Драгољуб Матић Шести семестар Проф.Шошкић Александра Јовић Француски језик 3 Увод у етику Увод у филозофију Проф. 8:30 8:30 11:00 11:00 09:00 12:00 13. Р. С. 04.др Драган Лилић Александра Јовић 05.

08. др Бранкица Поповић Доц. 10. 02.02.Тумачење књижевног дела 1 Проф. Мр Б. др Драган Лилић Проф.00 Специјални курс из језика 2 Географске варијанте енглеског језика (ИБ12) Доц. Бранимирка Алексић 07. 12. др Младен Јаковљевић.00 Хил Проф. 10. др Ненад Пејић Проф. 10.00 12.02. др Слободанка Ђолић.02.др Валентина Питулић .др Драгомир Костић 05. Снежана Зечевић Доц. др Драгана Спасић.02. 09.02. Бранимирка Алексић Хил. 11:00 Проф. др Слободанка Ђолић. др Мирјана Лончар Вујновић.02. Радоје Шошкић 02.00 Проф. 09. др Весна Лопичић 05. др Драгана Спасић.02.00 Проф. Радоје Шошкић 03. Радоје Шошкић Доц.02. XX века (ИБ11) Доц. др Ненад Пејић Доц.00 Специјални курс из језика Проф.00 06. 9:00 (ИБ12) (ИБ12) Савремени енглески језик 8 Историја енглеског језика Савремена англо-америчка књижевност Култура језичког изражавања Логика Специјални курс из књижевности 3 (Научна фантастика) Специјални курс из књижевности 3 (Канадска књижевност) Тумачење књижевног дела 2 Теорије и технике превођења 2 Методика наставе енглеског језика 2 Социјална антроплогија Осми семестар Проф.02.02. 09:00 10.02. Дилпарић 16. 09. др Снежана Миливојевић Продекан наставу Проф. др Младен Јаковљевић.02.02.02. 09:00 Школе у америчкој књижев.02. др Ненад Пејић 12.00 Драмске активности Мр Данијела Кулић 13. мр Данијела Кулић 13. 11:00 11:00 Проф. др Драгомир Костић 05. 10:00 08.