IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TAHUN 2

PERNIAGAAN ANTARABANGSA

ATP 393
SEM II , TAHUN 2006 / 2007

PENGGABUNGAN DAN PENGAMBILALIHAN (M&A)
NAMA PENSYARAH : PN. JUNAIMAH JAUHAR NAMA PENGARANG : MOHD RIZAL BIN KISMATH BATCHA MOHD AZIZUL HAKIM BIN ZAINI MUHAMMAD RAOF BIN YAACCOB MUHAMMAD SYAZWAN BIN RAMLI (85804/05) ABDUL FATAH BIN ABD. JALAL (89354/05) (85800/05) (80024/04) (85803/05)

ISI KANDUNGAN
TAJUK
Penghargaan Ringkasan Eksekutif Pengenalan Definisi Penggabungan dan Pengambilalihan (M&A) Jenis Penggabungan dan Pengambilalihan ( M&A) Motif Penggabungan Dan Pengambilalihan ( M&A) Proses (M&A) secara umum Peraturan dan Kawalan terhadap (M&A) Kesan Penggabungan dan Pengambilalihan (M&A) Kajian Kes Kesimpulan Rujukan

MUKA SURAT
1 2 3 5 7 8 13 13 13 15 19 -

Penghargaan

Sebagai satu kumpulan yang ditugaskan untuk menyiapkan projek bagi Perniagaan Antarabangsa (ATP 393), kami menghargai pertolongan daripada Puan Junaimah Jauhar yang telah banyak membantu kumpulan kami dengan mencadangkan banyak cara untuk melaksanakan projek ini dengan sempurna. Disamping itu, beliau juga banyak memberi nasihat yang berguna supaya dapat menyiapkan projek ini dengan jayanya dan yang paling penting ia siap dalam masa yang telah ditetapkan. Kumpulan kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan sekelas yang telah bekerjasama membantu dalam kerja kursus ini. Tanpa maklumat daripada mereka, data-data mungkin agak sukar diperolehi. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat menyumbangkan tenaga mereka bagi menghasilkan projek yang diharap dapat memuaskan hati semua pihak. Semua ahli kumpulan kami telah memberi 100% komitmen terhadap tugasan ini dan bertungkus lumus menyiapkan tugasan yang diberikan serta menyiapkan dalam masa yang telah ditetapkan. Akhir kata, kumpulan kami ingin meminta maaf jika terdapat sebarang falasi dalam tugasan ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat. Jasa dan sumbangan semua pihak yang terlibat tidak dapat kami lupakan dan kami amat menghargainya.

Ringkasan Eksekutif

Penglobalisasian perniagaan hasil dari keterbukaan pasaran dan suasana persaingan yang semakin sengit, kini merupakan cabaran utama yang harus diambilkira oleh firma untuk terus berada dalam pasaran. Sebagai sebuah negara yang pesat membangun, Malaysia tidak terkecuali daripada mengalami fenomena perubahan drastik persekitaran pasaran yang dipacu oleh konsep globalisasi dan dunia tanpa sempadan. Untuk mengukuhkan posisi ekonomi dan terus berdaya saing, sebahagian firma memilih penggabungan dan pengambilalihan (M&A) sebagai strategi korporat perniagaan mereka untuk berdepan fenomena baru ini. Menyedari akan peningkatan dan kepentingannya, kertas kerja ini akan membincangkan dan mengkaji strategi (M&A). Ia juga akan menyentuh secara umum fenomena (M&A) di Malaysia, pengenalan terhadap transaksi (M&A), elemen dan motif perlaksanaannya serta kesan dan kaedah yang dihasilkan. Beberapa contoh transaksi (M&A) akan dikemukakan untuk memberi gambaran yang lebih jelas.

Pengenalan

Sejak kebelakangan ini pasaran tempatan telah menyaksikan banyak kegiatan penggabungan dan pengambilalihan (M&A) dan ia dijangka akan terus mewarnai senario korporat tempatan pada tahun 2007 ini. Perubahan persekitaran perniagaan yang semakin sengit mendorong syarikat khususnya yang bermodal besar untuk mengambilalih syarikat kecil yang berpotensi bagi mengukuhkan kedudukan dalam industri, sekaligus mampu berdaya saing dalam pasaran terbuka. Menurut Ketua Penyelidikan Pelaburan di SJ Securities Sdn. Bhd., sektor perladangan, pembinaan dan perbankan serta syarikat berkaitan kerajaan (GLC) antara yang dijangka menjadi tumpuan bagi (M&A) pada tahun 2007. Dianggarkan sejumlah RM100 bilion cadangan janji niaga (M&A) dijangka dilaksanakan tahun ini. Dalam tempoh 11 bulan 2006, nilai janji niaga bagi(M&A) telah meningkat 13 % kepada RM41.5 bilion daripada RM3607 bilion sepanjang tahun 2005. Antara (M&A) utama tahun 2006 ialah dalam industri perbankan iaitu pengambilalihan Southern Bank Bhd (SBB) bernilai USD1.8 bilion oleh Bumiputra Commerce Holdings Bhd (BCBH) dalam CIMB Group. Berikutan pengambilalihan itu, semua cawangan bank komersial milik CIMB Group iaitu Bumiputra Commerce Bank (BCB) dan SBB ditukarkan kepada nama baru CIMB Bank. Selain daripada itu, (M&A) utama 2006 ialah dalam sektor tenaga iaitu pembelian Malakoff pada AS$ 25 bilion oleh MMC Corporation. Manakala dalam sektor media pengambilalihan syarikat pengiklanan luar Big Tree dan NTV7 oleh Media Prima Bhd. Industri insurans dan takaful pula menyaksikan penggabungan Maybank Fortis Holding Bhd dengan Malaysian Nasional Insurance dan Takaful Nasional Sdn Bhd (TN).

Kegiatan (M&A) dinegara ini tidak hanya melibatkan syarikat tempatan sahaja tetapi juga syarikat asing. Dalam tempoh 7 bulan pertama tahun 2006 syarikat tempatan telah melaksanakan lebih 60 urusniaga (M&A) luar negara bernilai kira-kira AS$ 2.7 bilion (RM 9.99 bilion). Menurut Timbalan Menteri Kewangan Datuk Dr Awang Adek Hussin yang dipetik dari Berita Harian berkata aktiviti (M&A) melibatkan syarikat dalam sektor

telekomunikasi dan kewangan diikuti oleh utiliti, perindustrian dan hartanah. Jelasnya,aktiviti begini akan membuka peluang syarikat tempatan kepada pertumbuhan global yang menawarkan peluang perniagaan yang lebih luas berbanding peranan tempatan yang semakin terhad aktiviti perniagaanya. Antara aktiviti urusniaga seberang laut yang membabitkan (M&A) syarikat Malaysia ialah pengambilalihan Public Bank keatas Hong Kong Asia Commersial Bank bernilai AS$ 589 juta (RM 2.2 bilion). Selain itu, Telekom Malaysia membeli operator telekomunikasi India, Spice Communications bernilai AS$180 juta (RM 666 juta) Genting mengambilalih 3 buah syarikat janakuasa China bernilai AS$ 155 juta (RM 573.5 juta). Syarikat berasaskan perladangan dan hartanah IOI Group pula mengambilalih 2 syarikat persendirian milik India tetapi berpengkalan di Malaysia iaitu Pan Century Edible Oils dan Pan Century Oleochemicals pada RM 423 juta. Tahun 2007 ini, bakal menyaksikan temeterainya (M&A) berskala besar dalam beberapa sektor ekonomi Malaysia. Hal ini berikutan pengumuman cadangan penggabungan oleh CIMB Group bagi menggabungkan 3 syarikat perladangan utama negara membabitkan SimeDarby Bhd, kumpulan Guthrie Bhd dan Golden Hope Bhd. Penggabungan ini akan mewujudkan syarikat perladangan terbesar dunia dengan permodalan pasaran bernilai AS$ 9.3 bilion (RM 31.4 bilion). (M&A) 2007 juga melibatkan Kuok Group yang dikuasai oleh hartawan Tan Sri Robert Kuok, membabitkan proses korporat sebanyak RM 15.18 bilion untuk menggabungkan Wilmer International Ltd dalam PPB Oil Palm Bhd. Menurut Charon Wardini Mokhzani ketua eksekutif CIMB Bhd yang dipetik dari NSTP berkata terdapat 2 faktor umum yang menyebabkan kegiatan (M&A) begitu aktif sejak kebelakangan ini.

Pertama ialah penilaian syarikat tersenarai yang menarik akibat persimbahan pasaran saham yang sederhana sejak 2 tahun kebelakangan ini terutama tahun 2005. Faktor umum kedua ialah persekitaran kadar faedah yang relatifnya rendah dimana membolehkan pendanaan aktiviti (M&A) yang melaui “cost effective debt financing”. Pada masa yang sama keadaan ekonomi Negara yang baik dengan purata KDNK 5.5% setahun saham., secara significannya memperoleh pulangan abnormal negatif. Walaubagaimanapun terdapat juga kajian terhadap (M&A) yang menunjukkan hasil positif. Ward & Jong-In Lee (2002) mendapati terdapat hubungan positif antara (M&A) dan keuntungan. Manakala kajian terhadap nilai saham firma yang diambilalih atau dibida menunjukkan keputusan lebih baik berbanding nilai saham firma pembida. Terdapat bukti emperikal yang kukuh bahawa pemegang saham syarikat yang dibida memperoleh faedah yang tinggi. Secara purata firma sasaran dibayar premium yang tinggi dan pemegang saham firma tersebut biasanya mengalami perolehan kekayaan yang positif apabila firma mereka diambilalih ( Jensen dan Ruback 1983), Laughran dan Vigh (1997), Travtos ( 1987), Warnesly, Lane dan Yang (1987). Maka daripada kajian-kajian yang telah dikemukakan boleh dikatakan bahawa tidak semua (M&A) berjaya dan pemegang saham firma yang mengambilalih (pembida) memperoleh pulangan yang sedikit berbanding pemegang saham firma yang diambilalih (dibida).

Definisi Penggabungan dan Pengambilalihan (M&A)

Terma penggabungan dan pengambilalihan (M&A) merujuk kepada aspek strategi pengurusan dan kewangan korporat dalam pemilikan @ pembelian firma bagi membentuk entiti ekonomi yang lebih kukuh dan besar. Istilah penggabungan dan pengambilalihan (M&A) diguna secara boleh bersilih ganti “interchangeably” yang membawa maksud transaksi yang membentuk satu unit ekonomi hasil dari dua @ lebih unit ekonomi sedia ada (LubatLin & Surieves 1986, p.497). secara teorinya sesebuah syarikat akan memasuki

transaksi penggabungan dan pengambilalihan jika ia percaya bahawa NPV (syarikat A + syarikat B) > NPV (syarikat A) + NPV (syarikat B) (Edves & Ben Kelleher 2001). Walaupun sering dianggap sebagai sinonim, istilah penggabungan dan pengambilalihan sebenarnya adalah sedikit berbeza. Berikut adalah huraian mengenainya :

 Penggabungan Dalam erti kata sebenar penggabungan berlaku apabila dua atau lebih firma yang biasanya bersaiz relatifnya hamper sama bersetuju secara bersepakat untuk bergabung membentuk satu entity baru. Penggabungan jenis ini biasanya digelar “merger of equal”. Saham kedua-dua firma tidak akan digantung dan saham firma yang ditubuhkan baru akan diterbitkan sebagai ganti kepada pemegang saham asal. Biasanya firma yang bergabung akan menggabungkan sebahagian nama-nama firma asal untuk menamakan firma baru yang ditubuhkan. Contohnya penggabungan antara Daimler-Benz dan Chryeler mewujudkan firma baru DimterChryslr pada tahun 1998.

 Pengambilalihan Pengambilalihan terjadi apabila sebuah firma biasanya berskala lebih besar berhasrat menguasai sebuah firma lain dan dengan jelas menyatakan pemilikan olehnya terhadap firma yang diambilalihnya itu. Penguasaan biasanya dilakukan melalui pembelian saham @ asset firma yang ingin diambilalih. Transaksi pembelian selalunya dijalankan secara tunai dan dibayar kepada pemegang saham asal firma yang diambilalih. Pengambilalihan boleh berlaku secara sukarela @ pun terpaksa. Syarikat yang mengambilalih akan berkuasa menentukan halatuju dan melantik pihak pengurusan baru firma yang diambilalih. Contoh Pracker & Gamble membeli Gillette pada tahun 2001 dengan nilai AS$ 54 bilion. Selain itu, Walt Disney Company mengambilalih Pixar.

Walau bagaimanapun dalam praktis sebenar, “merger of equal” tidak kerap berlaku. Biasanya sebuah syarikat akan membeli syarikat lain dan sebagai sebahagian daripada perjanjian membenarkan syarikat yang diambilalih mengumumkan transaksi tersebut sebagai penggabunagan, walaupun secara teknikalnya ia ialah pengambilalihan. Perkataan dibeli oleh syarikat lain sering membawa transaksi yang agak negatif. Oleh itu, dengan menyatukan transaksi tersebut sebagai penggabungan, pihak pengurusan atasan cuba membuatkan pengambilalihan tersebut lebih sedap didengar “polutable”. Suatu pembelian itu,diambilkira sebagai penggabungan dan pengambilalihan (M&A), ia sebenarnya bergantung sama ada pembelian tersebut bersifat mersa (friendly) dan bagaimana ia diumumkan. Dalam erti kata lain perbezaan sebenar bergantung kepada bagaimana pembelian itu dikomunikasikan dan penerimaan oleh lembaga pengarah, pekerja dan pemegang saham syarikat sasaran.

Jenis Penggabungan dan Pengambilalihan ( M&A)
Jenis penggabungan :

1. “ Horizontol Merger” merupakan pencantuman 2 syarikat yang mempunyai persaingan secara langsung terhadap produk dan perkhidmatan dalam industri dan pasaran yang sama.Contohnya adalah dalam industri “ Pharmaceutical”,penggabungan antara Glaxo Wellcome dengan SmithKline Brecham(2000).Dalam industri automatif penggabungan antara Daimler Benz dengan Chryler pada tahun 1998.

2. Penggabungan “Vertical” merupakan penggabungan pelanggan dengan syarikat atau pembekal dengan syarikat.Penggabungan ini berlaku apabila dua firma yang salah satunya mempunyai peranan yang berbeza.Diibaratkan pembekal merupakan pembekal penggabungan manakala pembuat adalah ‘Ice Cream’.Contoh bagi penggabungan kategori ini adalah seperti Penggabungan antara Boeing dengan Aviall.

3.

Penggabungan “Congloration”merupakan penggabungan antara dua syarikat yang

mempunyai pasaran yang berbeza.Penggabungan jenis ini dilaksakan apabila dua firma beroperasi dalam industri yang berlainan.Contoh penggabungan ini adalah penggabungan antara “Kelso’ & Company” yang terlibat dalam sector ekuiti dengan Nortek Inc. yang beroperasi dalam sector rekaan dan pembinaan.

4. Penggabungan “Market-extension”iaitu dua syarikat yang jual produk sama tetapi bagi pasaran yang berlainan.Contohnya adalah Air France dengan KLM Royal Dutch Airline(2004).

5. Penggabungan “Product Extension” iaitu 2 syarikat yang menjual berlainan tetapi mempunyai hubungan produk dalam pasaran yang sama.Contohnya adalah dalam industri media dan komunikasi.Penggabungaan antara Anince Onlines(Sebuah syarikat komunikasi Internet) dengan Time Warne yang lebih kepada media dan komunikasi tradisional.

Jenis Pengambilalihan :

Terdapat 2 jenis pengambilalihan iaitu pembelian saham dan pembelian aset.

Pembelian Saham : Pembeli kongsi pembelian saham syarikat yang sudah disasarkan daripada pemegang saham syarikat berkenaan.Pembeli akan mengambil alih syarikat dengan semua aset dan liabiliti. Contohnya CIMB dengan Bank Bumiputra Commerce (BCB).

Pembelian Aset

: Dalam pembelian aset,pembeli akan membeli aset yang telah

disasarkan daripada syarikat sasaran.Terdapat kelebihan bagi kaedah ini yakni pembeli boleh “cherry-pick” aset yang hendak diambil atau ditinggalkan Contohnya CIMB.

Motif Penggabungan Dan Pengambilalihan

Perkukuhkan Polisi Ekonomi Dan Meningkatkan Efisiensi Motif penggabungan dan pengambilalihan yang dominan di dalam ekonomi dan kewangan ialah peningkatan terhadap kemajuan ekonomi. Motif pencapaian ekonomi menyarankan penggabungan dan pengambilalihan terjadi disebabkan peningkatan ekonomi dua syarikat yang bergabung. Dengan demikian, nilai pada kedua-dua syarikat yang bergabung akan dijangka menjadi tinggi jika dibandingkan dengan nilai mereka sebelum bergabung. Motif ini adalah berkait rapat dengan teori neoklasik dimana pengukuran pencapaian sesebuah syarikat adalah berdasarkan kemampuan syarikat tersebut

memaksimakan keuntungan dan nilai syarikat tersebut.

Pengurangan Kos Menurut motif ini, penggabungan dan pengambilalihan dilakukan bertujuan untuk menjimat dan mengurangkan kos bagi syarikat yang bergabung. Kos berubah dan kos tetap akan mengalami perubahan dan dapat dikurangkan jika penggabungan syarikat dilakukan. Ini adalah kerana, syarikat yang bergabung akan berkongsi kos pentadbiran dan beberapa jenis kos yang lain. Biasanya apabila syarikat bergabung, sebilangan besar pekerja akan diberhentikan untuk memadatkan sumber manusia bagi syarikat yang bergabung. Contoh yang paling mudah ialah penggabungan Bank Bumiputra dengan Bank of Commerce. Penggabungan kedua-dua bank ini menyebabkan ramai pekerja yang diberikan skim persaraan awal. Pengurangan pekerja bertujuan untuk menjimat dan mengurangkan kos yang ditanggung bank tersebut. Dengan demikian, kemajuan kewangan syarikat dapat ditingkatkan. Berdasarkan sifat asas kos tetap, potensi pengurangan kos tidak mempunyai batasan hanya pada penggabungan ‘horizontal’ tetapi juga merangkumi beberapa jenis penggabungan lagi.

Pengurangan kos dapat dicapai melalui pengelakan kos komunikasi dan kos pembelian (Arrow 1975, William 1975). Selain itu, jika proses pengeluaran memerlukan rantaian intergrasi yang padat, kos pengeluaran yang rendah dapat dicapai jika menggunakan intergrasi jenis ‘vertical’ (Muller 1980, p 30). Saiz syarikat yang lebih besar dapat menjadi batu loncatan untuk pengurangan kos berbanding syarikat yang efisien tetapi berskala kecil. Dalam hal ini, dengan bantuan oleh saiz syarikat yang besar, pengurangan kos unit dapat dicapai bagi syarikat yang bergabung.

Sinergi Salah satu motif yang terpenting untuk formasikan penggabungan dan

pengambilalihan ialah melalui sinergi (Friedman & Gibson 1988, Dorter 1987; Maremont & Mitchell 1988, Lubatkin 1983). Proses ini akan mencapai kejayaan sekiranya kesemua nilai digabungkan bagi syarikat yang bergabung adalah lebih besar berbanding sebelum ianya bergabung. Sinergi mempunyai kesan positif terhadap pemegang saham syarikat akibat peningkatan nilai pegangan saham dalam syarikat yang bergabung.

Kuasa Pasaran Menurut motif kuasa pasaran, syarikat yang bergabung akan mewujudkan kuasa pasaran yang kukuh (Stigler 1950). Jika penggabungan dan pengambilalihan ini melibatkan syarikat-syarikat yang besar, ia akan mewujudkan monopoli dalam pasaran sesuatu barangan atau perkhidmatan. Lagipun, jika terdapat suasana ekonomi yang berskala besar, syarikat yang besar akan menetapkan harga melebihi harga normal. Penggabungan antara syarikat besar hingga menimbulkan monopoli ataupun kuasa pasaran yang kuat akan menyebabkan syarikat kecil mempunyai sekatan yang agak besar untuk menembusi pasaran yang ada. Contoh syarikat yang bergabung dan mengalami pengambilalihan ialah syarikat AT&T bergabung dengan syarikat Singular untuk menguasai perkhidmatan telefon mudah alih di Amerika. Syarikat Arcelor dan Mittal bergabung untuk menguasai pasaran besi dunia dimana kedua-dua

syarikat ini menguasai hampir 10% pasaran besi dunia. Ini akan menghasilkan monopoli dalampasaran besi dunia. Syarikat yang bergabung berdasarkan motif kuasa pasaran ini biasanya menjadi ketua atau ikutan pasaran di dunia.

Pemindahan Sumber Dengan mendapatkan syarikat yang telah sedia ada, sumber syarikat dapat diperoleh. Pemindahan ini menawarkan beberapa kelebihan potensi kepada pengambilalih.

Pengambilalihan syarikat dapat meningkatkan kapasitinya sendiri tanpa perlu melibatkan peningkatan keseluruhan dalam kapasiti industri yang akan memberi kesan yang besar kepada penurunan perkembangan industri. Selain itu, mengikut perkembangan yang pesat, pengambilalihan dapat meningkatkan kapasiti dengan lebih tinggi berbanding pelaburan biasa. Di dalam penggabungan ‘vertical’, pengambilalihan dapat memastikan bahawa bekalan untuk input yang kritikal adalah lebih baik dan mengurangkan ketidakpastian luaran (Porter 1980). Dalam hal bahan mentah, barangan siap dan saluran pengagihan motif pencarian sumber juga akan melindungi pengambilalihan seperti teknologi, geografi dan pengetahuan pengurusan. Berbanding kajian dan pembangunan (R&R), pengambilalihan merupakan satu sumber yang boleh dijadikan teknologi yang baru. Dengan pengambilalihan, segala bentuk, hakmilik dan teknologi akan dipunyai oleh syarikat tersebut. Contoh yang akan diberikan ialah apabila syarikat Time Warner membuat pengambilalihan terhadap AOL, ia merupakan jalan untuk mengubah daripada media secara tradisional kepada lebih maju dan secara ‘online’. Kepunyaan adalah dimiliki keseluruhan oleh syarikat pengambilalih.

Kawalan Korporat Pasaran Menurut pandangan ini, pengurus akan bersaing untuk mendapatkan hak menguruskan sumber syarikat. Walaubagaimanapun, pengurus yang lemah akan menjadi mangsa kepada pengambilalihan (Jensen 1988). Selepas pengambilalihan, kebanyakan pengurusan yang lemah akan digantikan dengan pengurusan yang baru yang dijangka akan menjadi lebih

efisien dalam melakukan tugas syarikat. Pengambilalih beranggapan bahawa dengan menggantikan pengurusan yang baru, ia akan meningkatkan prestasi syarikat ke tahap yang diinginkan.

Skala Ekonomi Glen Arnold mengatakan bahawa ‘saiz yang besar selalunya memberikan kos per unit yang rendah bagi sesuatu output’ (Corporate Finance Management 2nd Edition, Financial Times Prentice Hall p870). Ini diketahui kerana kos malar bagi syarikat akan dikurangkan disebabkan pengeluaran yang besar. Maka apabila syarikat melakukan aktivitinya sendiri, pengeluaran tidak akan mencapai pengurangan kos per unit yang dramatic. Jika syarikat melakukan penggabungan dan pengambilalihan, pengeluaran bagi output adalah tinggi dan ini sekaligus menurunkan kos per unit. Ini akan menguntungkan syarikat yang bergabung tersebut. Contoh yang terbaik ialah diantara Exxon dan Mobil serta Chevron dan Texaco.

Motif Spekulatif Disebabkan oleh pulangan jangka masa panjang, sesetengah penggabungan dan pengambilalihan terjadi atas dasar motif spekulatif (Gort 1969). Hal ini mungkin mewujudkan perbezaan yang signifikan terhadap jangkaan nilai semasa diantara pemegang saham semasa dengan pemegang saham yang berpotensi untuk membeli saham syarikat. Jangka masa dimana berlakunya kejatuhan dalam ekonomi akan menyebabkan perbezaan yang dimaksudkan.

Motif Pihak Pengurusan Latarbelakang motif pihak pengurusan dapat diperolehi daripada teori agensi dan prisipal ( Jensen & Meckling 1976) dan ia adalah seragam dengan teori pengukuhan empayar ( Lubatkin 1983). Pengurus korporat berperanan sebagai agensi wewakili pemilik sesebuah

syarikat. Masalah agensi berlaku apabila terdapat pemecahan kuasa diantara pemilik syarikat dengan pengurusan syarikat (Berrie & Means 1932). Ia akan timbul kerana terdapat perbezaan kepentingan bagi kedua-dua pihak. Pihak pemilik mahukan keuntungan manakala pihak pengurusan lebih mengutamakan kepentingan individu. Untuk mengelakkan berlakunya masalah yang serius, insentif kepada pihak pengurusan seperti bonus perlu diwujudkan. Selalunya, pengurus yang berada dalam syarikat yang lebih besar mempunyai peluang yang lebih cerah untuk mengekalkan kedududkan jika berlakunya penggabungan dan pengambilalihan.

Hibrid Hipotesis hybrid adalah diperkenalkan oleh Roll 1986. Beliau menyarankan bahawa pengurus melakukan kesalahan semasa membuat jangkaan terhadap nilai sesebuah syarikat yang ingin diambilalih ataupun untuk bergabung. Dengan menjangkakan bahawa pengurusan pembidaan akan membuat penilaian terhadap saham sesebuah syarikat. Jika berlakunya kesalahan dalam membuat penilaian, maka ia akan merugikan syarikat yang membeli. Ini akan menyebabkan keinginan pemilik syarikat untuk memaksimakan kekayaan tidak berlaku. Semua ini berlaku kerana kesilapan pengurus dalam menyasarkan nilai syarikat yang ingin dimiliki.

Proses M&A secara umum

Dalam proses permintaan syarikat biasanya akan mula dengan membuat kajian terhadap potensi syarikat yang hendak diambilalih. Seterusnya keutamaan syarikat yang hendak diambilalih mengikut keutamaan yang telah ditetapkan. Penyiasatan terhadap syarikat

yang disasarkan hendaklah dijalankan jika pihak pembeli bercadang dengan syarikat berkenaan.

Peraturan dan Kawalan terhadap (M&A)
Jika suatu transaksi melibatkan penjualan @ pembelian sejumlah besar asset oleh syarikat awam, peraturan @ perundangan yang mengawal transaksi sedemikian adalah termaktub dibawah Seksyen 32 Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993 (SCA) dan Akta Syarikat 1965. jika suatu pengambilalihan melibatkan pengambilalihan “voting share” yang membawa kepada perubahan kawalan terhadap firma, perundangan dan peraturan tertentu akan diguna pakai bagi melindungi kepentingan pemegang-pemegang saham. Perkara ini adalah termaktubdibawah Seksyen 33 Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993 dan Kod Penggabungan dan Pengambilalihan Malaysia 1998 (Takeover Code). Peraturan dan perundangan ini diwujudkan bertujuan untuk memastikan bahawa semua penggabungan dan pengambilalihan dijalankan dalam suasana pasaran kompetitif, termaklum, terbuka dan efisyen. Ia juga bertujuan memastikan bahawa layanan diberikan adil dan saksama kepada semua pemegang saham firma tersebut dalam penggabungan dan pengambilalihan.

Kesan Penggabungan dan Pengambilalihan (M&A)

Kesan Terhadap Masyarakat Penggabungan dan Pengambilalihan (M&A) merupakan fenomena ekonomi penting yang mempengaruhi kedudukan sesebuah firma. Namun pada masa yang sama fenomena ekonomi ini turut memberi kesan terhadap masyarakat secara lansung @ tidak lansung. Kesan yang terhasil mungkin memberi faedah @ mendatang kan implikasi negatif terhadap masyarakat. Pengurangan pekerja merupakan perkara biasa apabila sesuatu firma

melaksanakan (M&A). perkara ini berlaku kerana apabila 2 firma bergabung, hasilnya mewujudkan sebuah firma yang mempunyai ramai pekerja dan mereka ini mungkin melakukan pekerjaan yang sama. Oleh itu, untuk lebih efisyen, sebahagian pekerja harus dibuang, sekaligus hal ini mewujudkan pengangguran. Namun begitu terdapat juga situasi dimana melalui (M&A) pekerjaan baru tercipta. Selainitu, perlaksanaan (M&A) mewujudkan kes monopoli dalam sesuatu sektor pasaran. Ini terjadi apabila persaingan dalam pasaran diminimumkan dan sebuah syarikat mendominasinya. Untuk memaksimumkan keuntungan, syarikat besar ini mungkin akan meningkatkan harga produknya dipasaran dan ini memberi kesan negatif kepada pengguna. Syarikat juga mungkin bertindak menurunkan kualiti produk yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan dari faktor pengeluarannya. Namun terdapat juga situasi monopoli yang mendatangkan faedah kepada masyarakat. Sebagai contoh apabila firma dimiliki kerajaan memonopoli sesuatu sektor pasaran, ia akan cuba memastikan harga produknya rendah bagi menjaga kebajikan rakyat.

Kesan Terhadap Firma Kebanyakkan keputusan yang dibuat oleh firma adalah bertujuan untuk

memaksimumkan keuntungan mereka. Berdasarkan teori kewangan, perlaksanaan (M&A) seharusnya dipandu oleh matlamat meningkatkan nilai firma iaitu selaras dengan matlamat utama firma bagi memasimumkan kekayaan pemegang saham (Mandelker 1974). Persoalannya kini adakah (M&A) benar-benar mendatangkan faedah kepada firma @ dalam kata lain menguntungkan pemegang saham seperti yang dikemukakan oleh teori kewangan?. Keputusan dari kajian lepas mengemukakan jawapan yang bercampur-campur. Kajian terbaru menunjukkan bahawa kebanyakkan pengambilalihan melibatkan kos yang lebih tinggi dari nilai sebenar mereka dan kebanyakkan penggabungan gagal. Berdasarkan sejarah lepas, penggabungan secara significantnya gagal menghasilkan penambahan terhadap nilai saham firma pembida (King, etal.,2004). Ravenscraft dan Saherer 1981 dan Herman & Luwenstien 1988, mengkaji perolehan firma selepas penggabungan dan membuet kesimpulan bahawa

firma yang bergabung tidak memperoleh “operating improvement”. Parter 1987 mendapati lebih dari separuh pengambilalihan yang dilakukan firma utama Amerika Syarikat gagal. Whilst Hunt menyatakan “most studies of acquisitions produce a success to failure rate (using accounting or finance or managerial assessments) of 50% ” (Hunt 1990,p.70). Manakala Jensen & Ruback 1983 dalam kertas ulasan mereka mengusulkan bahawa kajian terhadap pulangan “abnormal” pada firma yang terlibat dengan penagambilalihan, mendapati secara umumnya firma pembida dilihat tidak memperoleh pulangan positif yang significant. Dalam kajian mereka, Louhran dab Vijh 1997, Travlos 1987, Warnesly, Lane dan Yang 1987, Franks, Harris dan Mayer 1988, Servaes 19991, mendapati firma pengambilalih yang membayar dengan serta pelbagai galakan dan intensif kerajaan juga menyumbang kepada peningkatan (M&A). seperti Malaysia, pasaran dunia juga menyaksikan beberapa (M&A) gergasi sejak kebelakangan ini. Tahun 2006 menyaksikan penubuhan syarikat Arcelor Mittal hasil dari pengagbungan 2 syarikat pengeluat besi iaitu Arcelor dan Mittal Steel. Penggabungan ini melibatkan permodalan pasaran bernilai US $ 46 bilion sekaligus menjadikan pengeluar besi terbesar dunia dengan mewakili 10% dari keseluruhan pengeluaran besi dunia. Selain itu, (M&A) antarabangsa lain pada tahun 2006 ialah Adidas Solomon mengambilalih Reebok pada nilai AS $ 3.8 bilion serta penggabungan antara Siemens dengan Nokia yang masih dalam proses.

Kajian Kes
Pengenalan tentang HP Syarikat Hewlett-Packard merupakan pembekal utam dunia untuk computer dan penyelesaian serta perkhidmatan imej. Syarikat ini menfokuskan untuk meningkatkan teknologi faedah kebolehan akses kepada semua. HP mempunyai semua pendapatan daripada menyambung operasi adalah US$ 48.8 billion dalam tahun fiskal 2000.

Pengenalan tentang Compaq

Compaq Computer Corporation adalah pembekal utama dunia bagi teknologi syarikat dan penyelesaian. Compaq mereka, mengembangkan, mengilang dan memasarkan perkakas, perisian, penyelesaian dan perkhidmatan termasuk industri utama penyimpanan syarikat serta penyelesaian komputer, system “ fault-tolerant” kritikal, produk komunikasi, desktop serta komputer riba yang telah dijual di melebihi 200 negara. Fakta HP-Compaq Rumusan permindahan: Struktur : penggabungan stok untuk stok Kadar pertukaran : 0.6325 saham HP per saham Compaq Nilai kini : hamper US$ 25 bilion Hakmilik : 64% saham Hp dan 36% saham Compaq Pengakaunan : pembelian Penutupan: separuh pertama 2002 Fakta kunci (4 suku akhir) Jumlah pendapatan Aset Pendapatan operasi HP (US$ billion) 47.0 32.4 2.1 Compaq(US$ billion) 40.4 23.9 1.9 Gabungan pro

forma(US$ billion) 87.4 56.4 3.9

Peningkatan Nilai Saham HP Pemilihan penggabungan mempengaruhi kepimpinan pasaran untuk garis produk yang lebih kuat, lebih menfokuskan pada inovasi dan R&D, memperbaiki keupayaan keuntungan dan aliran tunai lebih kuat serta berkembang. Ini akan mencipta peluang lebih baik untuk pekerja dan yang lebih penting adalah nilai teknologi. Seterusnya penjimatan kos yang direka oleh penggabungan dengan Compaq mempunyai nilai kini bersih antara $5 hingga $9 untuk setiap saham HP. Kepimpinan Pasaran dalam Segmen Pertumbuhan Mendadak Industri

Indutri ini sedang berubah dipengaruhi oleh satu gelombang kelebihan teknologi baru, mengubah keperluan pelanggan dan meningkatkan persaingan. HP mempunyai pilihan yang nyata iaitu mengetuai pengubahan ini dan mengawalnya atau diambilalih olehnya. Penggabungan dengan Compaq, HP meneraju Server: Compaq dan Hp mempunyai kekuatan komplimen. Kini Hp menjadi pendahulu dalam server UNIX pada pasaran yang berkembang sebanyak 57% setahun. Selepas penggabungannya, HP akan menjadi “Window Server” dengan pasaran yang berkembang 20% setahun. Ia juga menjadi No. 1 bagi Linux Server dengan pasaran berkembang 30% setahun. Pengstoran: pengstoran berkembang pesat dan memluaskan pasaran Hp mempunyai asset yang besar dalam kategori pengstoran “high-end” tetapi tidak mencukupi untuk menjadi pendahulu pasaran. Namun dengan penggabungan ini, HP telah menjadi No. 1 dalam pengstoran syarikat. Komputer berkeupayaan tinggi- Compaq merupakan peneraju No. 1 dalam pengeluaran komputer teknikal berkeupayaan tinggi dan komputer “ fault-tolerant” Dengan Himalaya, sistem komputer “ fault-tolerant” Compaq dan HP memiliki “Super Dome” berkelajuan tinggi. Hasilnya menjadikan HP peneraju dalam pasaran sistem “highend”. HP juga memperolehi pelanggan dan pasaran baru bagi kedua-dua sistem iaitu keupayaan tinggi dan sistem “ fault-tolerant”. Perkhidmatan: meningkatkan dua kali ganda perkhidmatan dan keupayaan sokongan dalam misi rekaan infrastruktur, sumber kuar dan sokongan. Sokongan adalah stabil dan menguntungkan. Contohnya perniagaan bekalan pencetak.

Perniagaan Komputer lebih Berdaya Saing Komputer persendirian ialah satu bahagian penting bagi keseluruhan portfolionya. Perniagaan peruncitan komputer pengguna HP ialah menguntungkan dan berjaya tetapi ia agak ketinggalan dalam komputer komersial serta ia sedang membangunkan kapasiti jualan

dan pengedaran lansung. HP menguasai 15% perniagaan komersial melalui saluran terus di Amerika. Compaq pula menguasai 60%. Dengan menggabungkan model peruncitan HP yang berjaya dengan model komersial Compaq menghasilkan lebih keuntungan.

Mengukuhkan Kedudukan HP sebagai Peneraju dalam BIdang Pengimejan dan Pencetakan Kedua-dua bidang ini telah menyumbangkan sebahagian besar daripada keuntungan keseluruhan HP. Penggabungan ini telah memberi keupayaan untuk terus menjalankan R&D dalam kategori pengimejan dan pencetakan terutamanya dalam bidang penerbitan dan pengimejan digital. Lebih Pelanggan, Lebih Tunai, Lebih Inovasi dan Lebih Keuntungan Dengan penggabungan ini, Hp telah menggandakan tenaga jualan kepada 15000 dan meningkatakan belanjawan R&D kepada 4 bilion setahun. Seterusnya meningkatkan keupayaan pasran HP di luar Negara yang menyumbang 60% pendapatan HP. Dengan penjimatan kos kurang daripada US$ 2.5 bilion setahun, syarikat HP telah memperbaiki semua perniagaanya. Pada 2003, keuntungan margin perniagaan HP mencecah 9% ( naik -3% pada 2001) dan perniagaan perkhidmatan telah mencapai operasi margin 14% ( naik daripada 5% pada 2001). Perniagaan komputer juga bergerak pantas dengan operasi margin ke positif 3% daripada -4% pada 2001, lebih daripada pulangan kos capital dan menghasilkan aliran tunai tetap. Faedah ini menghasilkan $1.5 bilion aliran tunai pada setiap suku, perbelanjaan bersih capital pada 2004. Yang lebih penting, dengan memperbaiki keupayaan keuntungan, Hp berjaya menyimpan kerja, menyambung dana R&D dan mengstabilkan komitmen masa panjang unuk pelaburan dalam komuniti di mana HP berada.

Kesimpulan
Adakah lebih besar lebih baik? Kebanyakkan firma akan menjawab ya. Jawapan mereka sememangnya mempunyai kesahihan kerana dalam pasaran terbuka yang bakal dihadapi negara di bawah AFTA, saiz sesebuah firma biasanya akan mempengaruhi keupayaan ekonomi dan daya saing mereka. Oleh itu, kebayakkan firma mendapati kaedah terbaik untuk maju kehadapan adalah dengan memperluaskan sempadan hak milik melalui penggabungan dan pengambilalihan (M&A). Motif (M&A) adalah pelbagai dan berbeza antara firma, namun ia harus konsisten dengan matlamat utama firma iaitu meningkatkan kekayaan pemegang saham. Walau bagaimanapun terdapat juga motif “nonekonomic” yang berselindung disebalik perlaksanaan (M&A). Secara teorinya (M&A) dikatakan membawa pelbagai feadah namun begitu kajian empirikal menunjukkan keputusan yang berbeza-beza bergantung kepada posisi firma tersebut. Kesimpulannya setiap pihak yang terlibat dengan kegiatan (M&A) harus sedar bahawa, ia melibatkan isu yang kompleks dan mampu mempengaruhi prestasi jangka panjang firma. Oleh itu, penelitian dan kajian terperinci harus dijalankan sebelum membuat keputusan berkaitan (M&A) bagi mengelakkan firma besar yang dicipta rebah kerana berat badannya sendiri.

Rujukan
Ed Vos & Ben Kelleher (2001), Merger dan Takeovers : A Memetic Approch Hamilton : University Of Waikato. Eugene Lai (2005), : (M&A) oleh GLC Pemacu Ekuiti Malaysia. The Star M. Saraswathi (2006), Penggabungan dan pengambilalihan Warnai senario Korporat Pada 2006. Bernama. Nor Liza Ahmad (2006), Penggabungan Syarikat Lebih Banyak Pada 2007. Berita Harian. Adeline Paul Raj (2006), Robert Year For Merger And Requisitions. NSTP. Kahairuddin Md Amin (2006), Penggabungan Perkukuh Ringgit. Bernama. Nor Liza Ahmad (2006), Tinjauan 2007 : Lebih Banyak (M&A) Dimetrai. Berita Harian. A. KAdir Jasin (2006), Penggabungan Mega Perlu Diawasi http : //kadirjasin.blogspot.com Daliza Ariffin (2006), (M&A) Luar Negara Syarikat Malaysia RM 9.99 bilion. Utusan Malaysia. Leonidas Floudas (2003), (M&A) UK : University Of Portsmouth. Francis Declerck & Oliver Fourcadat (2003), “Food Firms Was Performance Enhanced By (M&A) In The Year 1996-2000”. France : ESSSEC Business School. Gundy & Tony (2003), Smart Thing To Know About Mergers & Acquisitions. Oxford : Captone 2003. Lubatkin, M.(1983), `Mergers and the Performance of the Acquiring Firm.' Academy of Management Journal, 8(2), 218-225. Lubatkin, M. & Shrieves, M. (1986), `Towards Reconciliation of Market Performance Measures to Strategic Management Research'. Academy of Management Review, 11(3), 497. Herman, E & Lowenstein, L., (1988), `The Efficiency Effects of Hostile Takeovers' in: John Coffee Jr. Lowenstein and Ackerman, eds `Knights, Raiders and targets: The Impact of The Hostile Takeover'. Oxford University Press, New York. Porter, M. E. (1987), `From Competitive Advantage to Corporate Strategy.' Harvard Business Review. 65(3), 285.

Hunt, J. (199), `Changing Patterns of Acquisition Behaviors in Takeovers and the Consequences for the Acquisition Process.' Strategic Management Journal, Vol. 11(1), 69-77. Jensen, M.C and R.S Ruback, (1983), `The Market for Corporate Control', Journal of Financial Economics, 11, 5-50. Loughran, T. & Vijh, A.M (1997), `Do Long Term Shareholders Benefit from Corporate Acquisitions?' Journal of Finance, 52, 1765-1790. Travlos, N.G. (1987), `Corporate Takeover Bids, Methods of Payment and Bidding firms Stock Returns.' Journal of Finance, 42, 943-963. Warnesly, J.W. Lane, W.R. & Yang, H.C. (1987), `Gains to Bidder Firms in Cash and Securities Transactions,' The Financial Review, 22, 403-414. Asquith, P, R.F. Bruner, & D W Mullins, (1987) `Merger Returns and the Form of Financing', working paper, Harvard University and University of Virginia quoted in K.J Martins' 1996 paper: `The Method of Payment in Corporate Acquisitions, Investment Opportunities and Management Ownership.' Journal of Finance 51, 1227-1246. Pate, J.L. (1969), `Joint venture activity: 1960-1968'. Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Review, January, 16-23.

Goldberg, W. (1983), `Mergers: motives, modes, and methods’. West Chester, PA: Nichols Publishing Company. Declerck F. (1997), Structure-performance impact of mergers and acquisitions in food industries in the 1980s, in Strategies and Structures in Agro-Food Industries, Jerker Nilsson & Gert van Dijk Eds, ch. 9: 153-170. Hudson & Herndon (2002), Factors Influencing Probability and Frequency of Participation in Merger and Partnership Activity in Agricultural Cooperatives, Agribusiness, 18 (2): 231-246. Lehmann E.L. (1975), Nonparametrics: Statistical Methods Based on Ranks, Hoden-Day, Inc., Oakland, California.

War & Jong-In Lee. (2002), Impacts from Meatpacking Firm Mergers in an Experimental Market, Agribusiness, 18 (2): 247-260. Kenneth J. Arrow, 1975. "Vertical Integration and Communication," Bell Journal of Economics, The RAND Corporation, vol. 6(1), pages 173-183, Spring. Willard Mueller (1980),'The Social Control of Private Economic Power ' Porter, M. (1980), ‘Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors’. New York, Free Press. Roll, R., (1986),' The Hubris Hypothesis of Corporate Takeovers', Journal of Business, 59, 2, 197-216

Sumber Lain http ://answer.yahoo.com http : //kadirjasin.blogspot.com http ://www.investopidia.com http ://www.utusan.com.my http ://www.knowmore.org http ://www.bharian.com.my http ://www.emedia.com.my http ://www.min.com.my http ://www.ide.com http ://www.bernama.com.my http ://www.malaysiakini.com.my http ://www.anglefire.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful