You are on page 1of 1

KARTA ZGOSZENIA NA KONFERENCJ NAUKOW MIER W ANTYCZNEJ KULTURZE RDZIEMNOMORSKIEJ 24.04.

2014 KATOWICE
Imi, nazwisko Tytu/Stopie naukowy Reprezentowany orodek naukowy Adres do korespondencji

Telefon e-mail Tytu wystpienia Uwagi dotyczce urzdze potrzebnych do wygoszenia referatu i inne.

Abstrakt wystpienia (maks. 1 strona A4):