PROIECT DE LECŢIE I.

• • • • • • • • • •

ALGORITMUL INTRODUCTIV Unitatea de învăţământ: Liceul Teologic Baptist ”Emanuel” Oradea Pr !e" r îndr#mat r$ Iștoc Ramona %t#dent$Bruchental Pop Sergiu C&a"a: a VIII-a Data: 0 !" ! 0"# O'ie(t#&: Istoria Romanilor Unitatea de învăţare: Tarile romane si statele $ecine intre diplomatie si con%runtare Le(ţia: Voie$o&ii romani in lupta antiotomana Ti)#& &e(ţiei: lec'ie mi(t) *do+,ndire de cuno-tin'e. sistemati&are. e(ersare -i e$aluare a competen'elor de munc) intelectual)/ L ( de de"!ă*#rare: ca+inetul de istorie C m)etenţe+(,eie e#r )ene$

"!0omunicarea 1n lim+) matern) 2! 0ompeten'a digital) 3! 0ompeten'e sociale -i competen'e ci$ice 4! 5 1n$)'a s) 1n$e'i 6! Sensi+ili&are -i e(primare cultural)

cruciada antiotomana.S) po&ițione&e pe principalele +)t)lii care au a$ut loc 1n perioada luptelor antiotomane 1 rmative $ O2.S) identi%ice principalele cau&e care generau con%licte intre Imperiul Otoman si Ț)rile Rom.ircea cel B)tr.ne O0.regenț)! O/.poarta a crestinatații.n! .S) compare politica antiotoman) a lui Iancu de :unedoara.cu politica antiotoman) a lui .antice si medie$ale din spatiul romanesc! !#! Reali&area prin cooperare a unei in$estigatii istorice care implica relationarea po&iti$a cu ceilalti! #!"0! 9ormularea unor opinii re%eritoare la un %apt istoric din a+ordarea surselor istorice! 2!"! Includerea in%ormatiilor o+tinute in medii non%ormale in pre&entarea %aptelor istorice! • O'ie(tive )eraţi na&e$ C -nitive O.• C m)etenţe -enera&e: "!7tili&area e%icient) a comunic)rii -i a lim+a8ului de specialitate! ! 5plicarea principiilor -i a metodelor adec$ate 1n a+ordarea surselor istorice! 2! 9olosirea resurselor care sus'in 1n$)'area permanent)! • C m)etenţe ")e(i!i(e "!"!7tili&area termenilor istorici speci%ici cronologiei!ci$ili&atiilor preistorice.+ S) de%ineasc) urm)toare concepte istorice: $oie$od.

primar. mestesug.O3.: S) de%ineasc) unele concepte:targ.r&ii O6+ Sa %ormule&e opinii argumentate asupra moti$ului pentru care Tarile Romane nu au %ost niciodata cucerite total de catre Imperiul Otoman Eva&#area : %ormati$-ameliorati$) *de achi&i'ii. de produs/ O'ie(tive a&e eva&#ării$ • • Cognitive: Oe.Tara Romaneasca Formative: Oe2: S) do$edeasc) deprinderea de a utili&area tehnici de lucru cu te(tul istoric -i suportul cartogra%ic Oe3: S) compare $iata ur+ana cu $iata rurala din secolele <IV-<VI in tarile romane Oe4: S) anali&e&e importanta institutiei domniei in .oldo$a.pentru lumea 5pusean) O4.mosneni.8ude.S) %ormule&e opinii cu pri$ire la importanța $oie$o&ilor romani implicați in cruciadele t.s%at orasenesc.S) do$edeasc) deprinderea de a lucra cu un te(t istoric Atit#dina&e$ O5.mosneni Oe/: S) identi%ice principalele mestesuguri practicate in centrele ur+ane din tarile romane Oe0:Sa numeasca principalele centre ur+ane din Transil$ania.parcala+. .$ornic.soltu&.oldo$a si Tara Romaneasca .S) e(plice importanta $ictoriei o+tinute de Iancu de :unedoara la Belgrad. de proces.

-1n$)țarea prin descoperire? M/-e(plica'ia.Materiale: o%iciale : RM. e(plicati$. M6 .ndire critic> -i %le(i+il> . • • • M4-con$ersa'ia e(aminatoare.0apacitate de concentrare si retinere a in%ormatiilor e(primat) in scris • %trate-ii$ inducti$-deducti$>.Umane :#0 ele$i .De timp : 30@ .con$ersati$>. o+ser$area sistematic) 1 rme de r-ani8are a a(tivit9ţii$ indi$idual).%rontal) Re"#r"e$ .pro+lemati&area In"tr#mente de eva&#are$$eri%icarea %rontal> oral).demonstrația.sumati$) • Met de$ Expozitiv-euristice:M.=. diri8at). M5.: Programa -colar> . M0-con$ersa'ia euristic> Interactive: M3-compara'ia.Atitudinale: Oe5$ S) %ormule&e -i s) sus'in) opinii personale cu pri$ire &a avanta7e&e "i de8avanta7e&e vietii #r'ane re")e(tiv (e&ei r#ra&e • Va& ri *i atit#dini vi8ate$ .

RM/: .izvoare cartografice: RM0: :art) RM2$5tlasul Istoric . Ed! :umanitas .nilor 0)lin 9ele&eu. București. Ed! 0orint. Ed! Presa 7ni$ersitar) 0lu8ean).acroproiectarea didactic> manuale: Istorie clasa a VIII -a. Metodica predării istoriei. "AAB! Ște%an P)un. 006! .ircea cel Batran si Sigismund de Lu(em+urg "#A3 • :i'&i -ra!ie 0onstantin =iurescu :Istoria Rom. Didactica istoriei.izvoare narative: RM3: Tratatul dintre .

ela+orea&) r)spunsuri la lectia de &i : "!0e repre&entau targurile cerințe in e$ul mediuD0e %el de O+ser$are .preg)tesc solicitate materialele Reactuali&area cuno-tin'elorCe $aluare -0onținuturi: Lumea rurala si Oe" lumea ur+ana in -Pro%esorul %ormulea&a intre+ari recapitulati$e din .II.omentul organi&atoric -a+sen'ele -organi&ea&) materialele . 'ie(tive a&e eva&#ării A(tivitatea (&a"ei Pr !e" r E&evi Re"#r"e materia &e Pr (ed.r)spund cerin'elor . Eva&#are .organi&ea&) clasa -crea&) un climat cooperant . DEMER%UL DIDACTIC %e(venţe&e demer"#&#i dida(ti( C nţin#t#ri&e vi8ate O'ie(tive )eraţi na&e.

autoe$aluea&) Tara ROmaneasca si pre&entatile pe harta #!0ine conducea un oras in ..4 R.# .3 .e$ul mediu Oe Oe# Oe2 Oe3 Oe Oe6 centre erau orasele medie$ale. sistematica R.oldo$a si .oldo$a si Tara ROmaneascaD 2!0ine conducea un oras in Transil$aniaD 30e se intelege prin termenul de Fmosneni”D 4!Eumiti cate$a mestesuguri practicate in centrele ur+ane din Tarile Romane! B!0omparati a$anta8ele si de&a$anta8ele $ietii intr-un oras medie$al %ata de cele ale $ietii in mediul rural! R." Veri%icare %rontala orala R. in Tarile RomaneD !Eumiti cate$a centre ur+ane mai importante din Transil$ania.2 .

" intre+arilor si incearca sa deduca continutul lectiei ce urmea&a a %i predate .3 E$ocare Tarile romane si statele vecine intre diplomatie si confruntare:Voievo zii romani in lupta antiotomana.ca mai apoi sa deduca impotri$a carui Imperiu a %ost e(ercitata cel mai mult %unctia de conducator se% al armatei Ele$ii raspund .oldo$a. -Solicita ele$ilor sa caracteri&e&e institutia domniei in Tara Romaneasca si in .# Oe4 ..

# 9olosind caietul special pre&inta principalii $oie$o&i Preci&ea&a importanta romani in lupta coloni&arii grecesti . antiotomana." .pentru a %ace re%erire la luptele antiotomane in care au %ost angrenati $oie$o&ii romani -deduc urmatoarei $alori%ic.# O Pro%esorul pre&inta situatia -incearca sa deduca politica in estul Europei principalele cau&e ale secolului <IV:ridicarea luptelor antiotomane Imperiului Otoman de religie islamica! -Importanta Tarilor Romane.nd anterioare su+iectul ." O+ser$are sistematic) ." O+ser$are .pro%esorul su+liniea&a importanta rolului de conducator suprem al armatei .Go+.granita intre occidentul crestin si Imperiul otoman R.oldo$a.ircea cel Batran "#B4-"2"B O2 . O" Pornind de la institutia domniei in Tara Romaneasca si in ." Voievozii romanii in lupta antiotomana O# .ndirea de Tarile romane si noi cuno-tin'e statele vecine intre diplomatie si confruntare: Voievozii romani in lupta antiotomana ituatia politica in secolul al !IVTarile "omane adevarate porti ale crestinatatii . .pre&entand acti$itatea lor de politica e(terna*principalele campanii -. Veri%icare %rontal) oral) .anual lectii achi&i'iile R.

2 .B ."234"24 ."264 O6 .militare si Batalii/ Isi asuma Pre&inta pe rand domnia lui responsa+ilitatea de a .6 Veri%icare %rontal oral) Vlad Tepes "22B.Iancu de a$ea unele opinii :unedoara si Vlad Tepes argumentate asupra noilor continuturi pre&entate R.ircea cel Batran.# O4 Gemonstrea&a importanta $ictoriilor repurtate de $oie$o&ii romanii impotri$a Solicita ele$ilor sa imperiului otoman %ormule&e opinii proprii despre consecintele $ictoriilor $oie$o&ilor romani R.# sistematic) Iancu :unedoara "22"-"234 de O3 .

Stimularea per%orman'ei OB Solicita ele$ilor sa emita -anali&ea&) pro+lema opinii personale argumentate despre Imperiul Otoman care .3 Veri%icare %rontala orala R.3 Veri%icare %rontal) oral) 5sigurarea reten'iei -i a trans%erului OA . laud).3 . ierarhi&ea&). . se raportea&) aprecierile %ormulate la .urmand sa $eri%ice oral raspunsurile R.re&ol$a cerintele special pagina B .o%er) solu'ii nu a trecut niciodata la o cucerire totala a Tarilor Romane Solicit) ele$ilor sa re&ol$e %isa indi$ituala din caietul .4 E$aluarea: 0apacit)'iCapti tudiniCatitudini 5nali&ea&) critic.

particip) la cruciada antiotomana de la Eicopole . hotarele ')rii au cunoscut cea mai mare 1ntindere P &iti(a internă .nd di%eri'i candida'i care ins) nu au a8uns la conducerea imperiului J acest %apt $a duce la impunerea in "2"6 a unui tri+ut anual si pierderea Go+rogei "2"B-#" ianuarie moare C 1nmorm.0)pitan general al statului maghiar *regent "23#-"234/ .ntat la 0o&ia Ian(# de <#ned ara -Voie$od al Transil$aniei *"22"-"234/ .a 1nt)rit sistemul de cet)'i de la Gun)re P &iti(a e=ternă .Baia&id 1n$inge -"20 inter$ine in luptele pentru tron din Imperiul Otoman sustin.%C<IȚA LECȚIEI P &iti(a de (r#(iadă a v iev 8i& r Mir(ea (e& :atrân-domn al Harii Romane-ti :"#B4-"2"B -1n timpul s)u.a reorgani&at 'ara din punct de $edere militaro-administrati$ ."#A3 "6 mai I+atalia de la Ro$ine incheiat) cu 1n%rangerea armatei otomane "#A4.

Vladisla$ I > Turcii cer pace. %inanciare."264 -domn al Harii Rom. dar mai ales militare -a adoptat o tactica militara o%ensi$a luptele %iind duse mai mult pe teritoriul inamic P &iti(a e=ternă + "22#-"222 conduce in sudul Gunarii F0ampania cea lunga” la care participa -i regele 7ngariei.ne-ti -conduce 'ara su+ semnul unei politicii autoritare "23A-re%u&) s) pl)teasc) tri+ut turcilor "240-aliant) cu regele maghiar .P &iti(a internă -+un organi&ator.atei 0or$in . care se $a 1ncheia la Seghedin in "222 pe o perioad) de "0 ani! -particip) 1n cruciada de la Varna -"234 Iancu o+'ine $ictoria de la Belgrad 1n%rangandu-l pe .ahomed II! -moare de cium) in ta+ara de lang) Kemun -i este 1nmormantat la 5l+a Iulia V&ad Ţe)e* I "22B. -tr)dat de marea +oierime si . $a %i 1nchis la Buda -"264 eli+erat la insisten'ele lui Lte%an cel ."234-"24 . al $ie'ii economice.are.domne-te inc) un an dup) care este asasinat 1n urma unui complot . 1n domeniul administra'iei.atei 0or$in "24 -5tacul de noapte de la Targo$i-te .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful