Violența în familie

Violența în familie reprezintă neînțelegerea dintre membrii familiei, în unele cazuri ajungându-se la violența fizică, bătăile și violența verbală, injuriile și vorbele necuviincioase. Un copil este darul de la Dumnezeu prin mamă care l-a purtat noua luni în pântece. Când este mic este nedumerit de ceea ce se întâmplă, de ce mama sa este bătută de către tatăl său și cuvintele urâte adresate unul celuilalt. rezența copilului, neașteptată, la o ceartă de genul acesta între părinții săi îl afectează emo țional, înc!izându-se în sinea lui, poate plângând, neînțelegând în totalitate ce se întâmplă și care este cauza care a generat această situație nedorită de el. Uneori, părin ții nu acceptă creșterea copiilor lor și de multe ori incapabili din punctul lor de vedere pentru anumite lucruri și dezvoltarea lor fizică și psi!ică. "dată cu trecerea timpului, copilul crește, se dezvoltă și înțelege mai bine anumite lucruri. Datorită situației dintre părinții săi, a durerii din sufletul lui și a traumelor suferite la nivelul subconștientului său pe parcursul anilor la adolescen ță sau mai târziu copilul poate să ajungă să bea, să fumeze

'n ceea ce mă privește. #l își dorește să simtă că este iubit și-și dorește să-și vadă părinții veseli și mulțumi ți. putând fi un model pentru familiile care au unul sau doi copii și unde nu e&istă înțelegere. rin comparație sunt familii numeroase cu mai puține posibilități materiale dar sunt uniți ajutându-se unii pe alții fără a e&ista violență în familie. %unt situații în care copiii sunt cei afectați în mod direct rămânând marcați pe toată viața. (m părinți cu o situa ție materială bună nee&istând în familia mea situa ții de violență fizică sau verbală. . mă consider un copil norocos deoarece trăiesc într-un mediu sănătos. Doresc pentru toți copiii să aibă părinți ca ai mei și o copilărie împlinită.sau să se drog!eze. fiind bătu ți și pedepsiți nejustificat numai pentru că părinții sunt neîmpliniți pe plan personal sau profesional. $aptul că nu-i lipsește aproape nimic. am posibilitatea de a merge la o școală normală. al ți copii neavând această posibilitate. dar trăie ște întrun mediu cu neînțelegeri nu înseamnă că acel copil este fericit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful