P. 1
Design Case Jordan toothbrush

Design Case Jordan toothbrush

5.0

|Views: 74|Likes:
Published by Gerhard Sletten
We all know how hard it is to open a new package of toothbrush. This presentation is about how Jordan has tried to improve usability in package design. Text is in norwegian, but you will find many explaining images.
We all know how hard it is to open a new package of toothbrush. This presentation is about how Jordan has tried to improve usability in package design. Text is in norwegian, but you will find many explaining images.

More info:

Published by: Gerhard Sletten on Jan 31, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

Case Jordan Fokus: Kriterieverktøy for utvikling av brukervennlig emballasje

Leif Isachsen KODE Design AS www.kodedesign.no

Hvem er ALLE

EKS: flere synshemmede I Norge i dag er 130000 svaksynte og 1000 blinde. 58000 personer over 67 år er synshemmede. Vi kan estimere at grunnet flere eldre blir dette tallet i 2040 fremskrevet til 112500 personer. 175000 har livstilssykdommen diabetes 2. Antallet er firedoblet de siste 50 år. Det er å anta at tallet vil fordobles innen 25 år. Etter 20 år med diabetes 2 har 60% øyeproblemer.
kilde: blindeforbundet og norsk diabetesforbund.

Sansene utgjør en stor prosent av funksjonsnedsettelsen hos eldre

Hvem er ALLE

Den demografiske utviklingen i industrialiserte vestlige verden er blitt den viktigste utfordringen både for designbransjen, forretningslivet som hyrer dem og hele den sosiale infrastruktur. Det er idag 130 millioner mennesker over 50 år i EU. Innen 2020 vil 50% av europeere være over 50 år. Effekten av denne raske aldringen av befolkningen, og et voksende antall mennesker med funksjonshemninger, har en fundamental effekt på utviklingen av nye produkter og tjenester.

Hvem er ALLE

Alle er på ett eller annet tidspunkt i livet sitt alle, det er bare et spørsmål om tid, sted og situasjon.

Design for ALLE

Den globaliserte industrien løper foran

Chrystler akino

Design for ALLE

Design for alle er en avansert metode for å: Maksimere innovasjonsgraden Sikre de kritiske suksessfaktorene Teste løsninger på tidlig stadium Navigere I komplekse problemstillinger

Bakgrunn Jordan case
Pilotprosjekt i Nyskapingsprogrammet Implementering av Design for alle-fremgangsmåten i et utviklingsprosjekt innen emballasje hos Jordan Utgangspunkt for Jordan Tilbakemelding fra kunder omkring tannbørste-emballasjen Fullførte ikke sin designfilosofi i design av emballasjen Prosjektdeltagere Jordan, Norsk Designråd, KODE Design, Hareide Designmill, E-Types

Verktøy -Elitebrukere

elitebrukeren

Elitebrukere
Utviklingen innen sportsutstyr drives frem av personer med nedsatte mentale evner.

elitebrukeren

Elitebrukere
Dette er hverdagen ekstremutøver

Design for alle prosessen i Jordan-prosjektet

Steg 1 - Skreddersy verktøy: identifisere suksesskriterier
Visuell/auditiv/taktil Kognitiv

Kriterier
Kjøp og velge Synlighet Kontroll av vare Hint for bruk Gripe og nå Betjene Hint for åpne /lukke Åpne/lukke Lagring Oppbevaringsenhet Holdbarhetsoversikt Affeksjonsverdi Bruk Porsjonere og tømme Forenkle tilberedning/bruk Merverdi servering og bruk Avhending Affeksjonsverdi Kommunisert avhending Enkel avhending

motorisk

Brukbarhet/tilgjengelighet Merverdi/økt opplevelsesverdi Innvirkning på begge

Steg 2 - Å velge riktige elitebrukere

Voksne med spedbarn har ofte bare en hånd til rådighet

Hørselshemmede kan avgjøre om den visuelle informasjonen er god, og om den auditive er tydelig.

Demente og til dels eldre kan avgjøre hvor intuitiv og forståelig en løsning er.

Bevegelseshemmede avgjør om det er god fysisk tilgjengelighet.

Blinde avgjør om de taktile og auditive egenskapene er gode.

Svaksynte kan avgjøre om de visuelle egenskapene er tydelige.

Barn kan teste om produktet er intuitivt og fungerer for mindre kropper.

Steg 3 – testing av produkter ved bruk av kriterieverktøy med vurderingsskala

Forklaring
0 – Ikke relevant 1 – Umulig 2 – Meget vanskelig/Meget stort forbedringspotensial 3 - Vanskelig /Stort forbedringspotensial 4 - Irriterende/Meget aktuell for forbedring 5 - Ok/Ok, men forbedringspotensial 6 - God/Lite forbedringspotensial 7 - Fornøyelig/Ikke forbedringspotensial

Steg 3 – observasjon av elitebrukere

kommunikasjon
Kommunikasjonsverktøy (hele prosjektgruppen) sikrer systematisk diskusjon og felles forståelse av prosjektet prioriteringer Beslutningsverktøy (prosjektledelsen) sikrer at helheten ivaretaes og at valg baserer seg på bevisst prioritering som bygger på forståelse for brukeren

Steg 4, Design for alle konsepter

Trinn 5, Elitebrukere tester konseptene
Steg 4, dialog med elitebrukerene

Steg 5, Konsept workshop: presenterer funn og anbefalinger
Ren og enkel

Kontrast mellom bokstaver og bakgrunn, stor nok font og slett underlag Konstrast og uventet sterk ytre form

Sterk sammenheng Mellom funksjon og informasjon

Kontrast i formen, god gripeflate, tydelig varemerke

Resultatet – ny tannbørsteemballasje

Evaluering - ny design av emballasje

Informasjon knyttet til funksjon: flere finner den

Bildet oppfattes som visuelt støy. Lite tydelig De fleste ser fort de fargede sirklene, mens skriften inni er det få som klarer å lese. Få viser interesse for å finne ut av det. JORDAN- logoen oppdages fort og er tydelig for de fleste. Læringsbehov fordi den gamle logoen er velkjent.

”NEW” er tydelig og oppdages for av de fleste Tannbørsten er tydelig mot bakgrunnen (viktig kriterium for valg i kjøpssituasjonen)

”Love your teeth” er det få som får øye på Flippen er synlig for de fleste, men kunne vært ennå sterkere kontrast.

De fleste synes det er enkelt å åpne.

Evaluering - ny design av emballasje

…og på flere varianter

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->