CAPITOLUL II ………………………………………………………………………. 2.1.

Rolul parametrilor timpului în comunicarea non-verbală şi în abilităţile de comunicare personale
Comportamentul non-verbal a devenit o realitate în psihologia modernă socială, asigur nd o in!luenţă independentă asupra re"ultatelor procesului de comunicare. #eşi s-a a!irmat că parametrii spaţio-temporali ai !aptelor non-verbale, de regulă preced comunicarea verbală. $cest aspect al organi"ării logice a abilităţilor de comunicare interpersonale nu au !ost obiectul unor cercetări mai ample. Caracteristicile temporale a comunicării non-verbale sunt repre"entate într-o anumită ordine în structura actelor non-verbale, aşa cum este relatat în diverse studii ale comunicării non-verbale din psihologia %uropeană socială. $utorii &ernieri şi Rosental au scos în evidenţă valoarea ' coordonării interpersonale( ce conţine ritmul, mişcările simultane, etc. Con!orm studiilor celor doi, coordonarea comportamentului este împarţită în mari tipuri ce aparţin de acţiunilor non-verbale în comunicarea verbală) analogia comportamentului şi sincroni"area temporală.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful