Βασικό Πατρόν

της

Φούστας Κλος
Φούστα κατασκευασμένη από ολοστρόγ�υλο πατρόν
που δημ�ουργεί ένα εφέ γεμάτο πτυχώσεις. Γ�ωστή
κ�ι ως ��r��� ����.

Φούστα Κλος

Φούστα Κλος
Φούστα κατασκευασµένη από ολοστρόγγυλο πατρόν που δηµιουργεί ένα εφέ γεµάτο
πτυχώσεις. Γνωστή και ως circle skirt.
Η κατασκευή µίας φούστας κλος στηρίζεται στον κύκλο. Η περίµετρος του κύκλου
ισούται µε το µέτρο της µέσης του σώµατος.

Μέτρα:

απόσταση µέση - πάτωµα
µέση

100
60

Στοιχεία:

µέση / 10

6

Οδηγίες
0
0-1
1-2

σηµείο αφετηρίας
η ακτίνα: (µέση / 10) + το µισό του
µήκος φούστας (ανάλογα µε τη µόδα)
Με ένα ξύλινο µέτρο, µαρκάρετε την άκρη του κύκλου.

2

1

0

µήκος φούστας - πλαϊνή ραφή

1

2

µήκος φούστας - πλαϊνή ραφή

µήκος φούστας

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful