Πονοκέφαλοι και βελονισμός

Πονοκέφαλοι και βελονισμός

02-08-2005

Ο βελονισμός είναι αποτελεσματική θεραπεία για τους πονοκέφαλους
τάσης. Μειώνει κατά 50% τη συχνότητα των πονοκεφάλων στους
ασθενείς με την εν λόγω πάθηση.
Ακόμη και ο βελονισμός στην πιο απλή του μορφή, έχει εξίσου καλά
αποτελέσματα όπως ο κλασσικός κινέζικος βελονισμός.
Οι πονοκέφαλοι τάσης αποτελούν το 75% του συνόλου των πονοκεφάλων
γεγονός που τους καθιστά τη συχνότερη μορφή κεφαλόπονου.
Ο κεφαλόπονος τάσης χαρακτηρίζεται από πόνο με συσφικτικό ή πιεστικό
χαρακτήρα που εντοπίζεται και στους δύο κροτάφους, το μέτωπο ή το πίσω
μέρος της κεφαλής και του αυχένα.
Οι κεφαλόπονοι τάσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τη
συχνότητα τους. Οι περιστασιακοί εκδηλώνονται σε λιγότερες από 15 μέρες το
μήνα και επηρεάζουν το 38% του πληθυσμού. Οι χρόνιοι κεφαλόπονοι είναι
αυτοί που εκδηλώνονται για περισσότερες από 15 μέρες το μήνα και
επηρεάζουν το 2% του πληθυσμού.
Σε κλινική δοκιμή που συμπεριέλαβε 270 ασθενείς με πονοκέφαλους τάσης
του ιδίου βαθμού σοβαρότητας, Γερμανοί γιατροί χορήγησαν με
τυχαιοποιημένο τρόπο, τρεις διαφορετικές θεραπείες αφού πρώτα τους
χώρισαν σε τρεις ομάδες.
Για μια περίοδο οκτώ εβδομάδων, η πρώτη ομάδα των ασθενών ελάμβανε
την κλασσική θεραπεία κινέζικου βελονισμού. Η δεύτερη ομάδα ελάμβανε
θεραπεία βελονισμού στην πιο απλή του μορφή, δηλαδή οι βελόνες
τοποθετούνταν επιφανειακά στο δέρμα και όχι στα κλασσικά σημεία
βελονισμού που υπάρχουν σύμφωνα με την κινέζικη παράδοση. Η τρίτη
ομάδα δεν ελάμβανε καμία από τις δύο αυτές θεραπείες.
Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε βελονισμό κλασσικής μορφής, είχαν μείωση
κατά 50% των επεισοδίων πονοκεφάλων τους. Συνολικά είχαν 7 μέρες
λιγότερες με πονοκεφάλους κατά την περίοδο της κλινικής δοκιμής.
Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν στην πιο απλή μορφή βελονισμού, είχαν
επίσης σχεδόν εξίσου καλά αποτελέσματα με συνολικά 6,6 μέρες λιγότερες με

ο βελονισμός μπορεί να συνοδεύεται από ισχυρές ψυχοσωματικές επιδράσεις που έχουν θετικό αποτέλεσμα στην νόσο. Η μικρή διαφορά που παρατηρήθηκε μεταξύ των αποτελεσμάτων του κλασσικού βελονισμού και της πιο απλής μορφής του. μώλωπες και άλλοι πονοκέφαλοι. Ένα σημαντικό στοιχείο που προέκυψε είναι ότι η βελτίωση στη συχνότητα των πονοκεφάλων συνέχισε για μήνες μετά το τέλος της θεραπείας με βελονισμό.πονοκεφάλους. φαίνεται να στηρίζει την άποψη ότι η σημασία των σημείων βελονισμού και άλλων πτυχών του κλασσικού κινέζικου βελονισμού. στους οποίους δεν έγινε βελονισμός. δείχνουν ότι ο βελονισμός έχει εξίσου καλά αποτελέσματα όπως οι άλλες μορφές θεραπείας που έχουν ήδη αποδειχθεί χρήσιμες και είναι αποδεκτές στην ιατρική. άρχισε να παρατηρείται μια ελαφριά αύξηση της συχνότητας των πονοκεφάλων. έγινε και σε αυτούς βελονισμός για οκτώ εβδομάδες. Οι παρενέργειες της θεραπείας βελονισμού στους 195 ασθενείς των δύο πρώτων ομάδων ήταν ήπιες και παρατηρήθηκαν σε 37 ασθενείς. δεν παίζουν μεγάλο ρόλο όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας στους πονοκέφαλους τάσης. Οι ερευνητές τονίζουν ότι σε μερικές περιπτώσεις. παρατηρήθηκαν μόνο 1. Οι συχνότερες ήσαν ζαλάδες.5 μέρες λιγότερες με πονοκέφαλους. Να σημειωθεί ότι στους ασθενείς της τρίτης ομάδας που δεν είχαν αρχικά υποβληθεί σε βελονισμό. Όμως τα αποτελέσματα της έρευνας τους. . Και στους ασθενείς αυτούς παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση παρά το γεγονός ότι η βελτίωση αυτή δεν ήταν τόσο καλή όσο εκείνη που παρατηρήθηκε στις δύο άλλες ομάδες. μετά από τα καλά αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν στις δύο πρώτες ομάδες. Με την πάροδο όμως του χρόνου. Οι ασθενείς της τρίτης ομάδας.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful