Bahagian B Antara peta minda yang telah saya buat ialah map bulat yang menceritakan mengenai masyarakat

India dan Melayu khususnya. Peta minta ingin meyingkap sedikit sebanyak asal usul dan sedikit penceritaan kaum India dan Melayu. Peta minda seterusnya ialah peta minda buih yang menceritakan ciri-ciri setiap kaum. Di dalam peta minda ini menceritakan ciri-ciri unik yang terdapat di dalam kedua masyarakat tersebut. Terdapat beberapa ciri-ciri yang membezakan setiap kaum tersebut daripada warna kulit saiz tubuh badan dan juga perkara yang lainnya. Perbezaan ini dapat dilihat dengan ketara dan menjadikan kelainan sesuatu masyarakat itu. Seperti yang diketahui, Malaysia amat dikenali sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum. Secara tidak langsung, pelbagai budaya akan wujud dalam sesebuah bilik darjah. Oleh yang demikian, guru tidak seharusnya menganggap ini sebagai satu masalah dengan kehadiran murid yang berbeza dari segi individu dan budaya tetapi menjadikan fenomena ini sebagai keistimewaan yang wujud dalam bilik darjah. Justeru itu, adalah menjadi tanggungjawab para guru dan pihak pentadbiran sekolah di seluruh Malaysia untuk bahu-membahu demi menjayakan usaha murni ini. Jika diamati tentang hal kepelbagaian budaya dan sekolah ini, kedua-dua entiti ini secara kasarnya tampak tidak berkait antara satu sama lain namun jika diperhalusi dengan betul-betul kedua-dua entiti ini saling berkait antara satu sama lain sama ada secara zahir atau batinnya. Budaya memerlukan sekolah untuk menyebar dan memperkembangkan penggunaan budaya tersebut manakala sekolah memerlukan budaya untuk mengukuhkan struktur asas sekolah dan membantu pencapaian matlamat penubuhan sekolah. Murid yang hadir dari pelbagai ras atau etnik akan membawa budaya mereka tersendiri yang berbeza daripada budaya makro (budaya dominan) yang menjadi budaya formal sekolah. Murid berbeza dari segi cara mereka berkomunikasi (verbal dan bukan verbal), nilai-nilai sosial dan intelektual, cara berinteraksi, gerak badan dan pandangan (world view) merka yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat asal mereka.

kecacatan atau kebolehan mereka.Keperluan pendidikan berbilang budaya ini amat meruncing di Malaysia. Pendekatan ini memberi peluang kelompok yang berasa tersisih. Ada guru yang mempunyai prasangka (negatif) kepada murid disebabkan ras. Mahupun masakan yang lain. Guru boleh bertanya kepada murid. Guru boleh membantu dengan menerangkan dengan lebih lanjut sebab setiap kaum mempunyai kepelbagaian adab makan. Guru juga boleh melaksanakan aktiviti pembelajaran dengan menyediakan kadkad yang ditampal dengan perlbagai jenis juadah makanan dan menunjukkan kepada murid. melalui bilik darjah yang mesra budaya ini juga dapat mengurangkan stereotaip dan prasangka (prejudice) dalam kalangan guru dan murid. guru perlu peka kepada kepelbagaian ini supaya tiada kelompok merasakan diri mereka tersisih di sekolah atau di bilik darjah. agama. meningkatkan keyakinan diri mereka selain meningkatkan peluang mereka mengecapi kejayaan. perkahwinan. Apabila guru dan pihak sekolah peka kepada kepelabagaian muridnya dan mengambil inisiatif untuk memahami keperluan dan mengenal mereka dengan lebih dekat lagi. guru boleh meminta murid untuk tunjuk cara bagaimana mereka makan. Daripada ciri-ciri keistimewaan yang dapat dilihat ialah dua kaum ini mempunya banyak persamaan dalam melaksanakan rutin harian khususnya makan. Oleh itu. Seperti contoh. adakah mereka pernah menikmati makanan . Persekitaran bilik darjah yang mesra budaya dapat membantu guru dalam mengenali murid dengan lebih dekat lagi. kad makanan kari atau tomyam. sekolah akan lebih bermakna kepada sebilangan besar murid. adat kematian walaupun yang membezakan hanya agama sahaja. Guru boleh menceritakan kepada murid mengenai persamaan yang mereka tidak sedari semasa melakukan aktiviti seharian mereka. Murid-murid datang daripada latar belakang dan budaya yang berbeza. Selain itu. murid yang terdedah dengan budaya yang diamalkan dirumah sudah pastinya akan melaksanakan adab makan mereka mengikut caya yang telah dipraktikan dirumah. Selain itu juga. Minta salah seorang wakil murid daripada kaum-kaum yang berbaza dan tunjuk dihadapan rakan-rakan bagaimana mereka makan.

anak serta saudara mara dan dipertonton oleh murid. Diakhir pembelajaran. Sebagai contoh dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Bagi mata pelajaran yang lain. Minta murid untuk melakonkan watak ibu bapa. guru boleh menyediakan skirp lakonan berdasarkan satu kaum dan meminta murid yang pelbagai untuk melakonkan mengikut skrip yang telah diberikan. Guru juga boleh menerapkan ilmu lain seperti ilmu sains dengan menerangkan piramid makanan dan keperluan pemakanan yang betul sebagai seorang pelajar. Dengan aktiviti ini. guru merumuskan mengenai persamaan budaya yang terdapat dalam setiap kaum walaupun menyambut perayaan yang berbeza-beza mengikut agama dan adat tradisi mereka. minta murid lain yang menjadi penonton untuk mencari persamaan perayaan kaum lain dengan kaum yang sedang dilakonkan.tersebut dan meminta mereka untuk memilih makanan mana yang menjadi kegemaran mereka. Melalui lakonan tersebut. Sebagai contoh. guru boleh melihat sendiri murid member respon terhadap makanan kegemaran mereka yang secara tidak langsung mempunyai persamaan dengan kaum yang lain. murid A boleh menceritakan bahawa perayaan Tahun Baru Cina hampir sama dengan perayaan Deepavali dimana ibu bapa atau saudara mara yang sudah berkahwin memberi duit angpau atau duit hadiah kepada kanak-kanak atau saudara mereka yang masih belum berkahwin sebagi tanda mereka meraikan perayaan tersebut. murid-murid melakonkan satu kisah perayaan kaum cina iaitu sambutan tahun baru cina. guru boleh mewujudkan persekitaran yang kondusif melalui pengajaran dan pembelajaran mereka. guru boleh menerangkan aspek perfehaman yang mereka belajar tanpa disedari iaitu mempelajari satu bahasa yang sama iaitu Bahasa Melayu. Selain itu juga. Guru juga boleh menerapkan elemen persefahaman budaya kepada murid-murid dengan menghormati setiap budaya mereka dan berkongsi antara satu sama lain. Penggunaan Bahasa Melayu untuk komunikasi dan akedemik banyak membantu kaum-kaum lain memahami kehendak masing-masing hanya melalui satu bahasa. Guru boleh menerangkan akan kepentingan satu bahasa untuk memudahkan komunikasi . Sebagai contoh.

Dengan itu. Guru juga boleh mewujudkan kelas yang mesra budaya dengan menyediakan aktiviti berbahasa kaum lain. guru perlu melihat bagaimana suasana emosi dalam bilik darjah. bangsa dan budaya untuk bersama-sama melakukankan aktiviti untuk menarik perhatian mereka untuk sama-sama bekerja dalam satu kumpulan dan melakukan yang terbaik untuk memperoleh markah yang terbaik daripada guru. Sebelum melakukan pengajaran. Minta tiga orang murid daripada kaum lain untuk meyebut perkataan tersebut mengiku pertuturan mereka dan minta murid lain untuk bersama-sama menyebut . Kanak-kanak yang suka bermainmenggalakkan interaksi sosial dan dapat mengawal emosi murid itu secara semula jadi dan ini adalah kerana bermain adalah proses spontan yang dapat menghasilkan pengalaman. Pastinya ramai yang berminat kerana negara yang terkenal dengan K-pop n K-dramanya. Guru juga mewujudkan suatu keadaan yang harmonis dan ceria agar pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. guru menyediakan kad bahasa kaum lain sebagai contoh sapaan.dengan menunjuk contoh negara-negara lain seperti Jepun dan Korea. Penglibatan yang aktif murid tanpa mengira ras kaum murid dapat mewujudkan kelas yang mesra budaya dimana murid-murid sendiri dapat melaksanakan proses pembelajaran mereka dengan bantuan guru sebagai penilai dan pemantau. Guru juga boleh menyusun murid-murid dimana setiap kumpulan mempunyai murid yang berbeza latar belakang agama. pembelajaran dan kemahiran. Guru perlu kreatif dalam mengajar dan mengaitkan isi pelajaran dengan permainan yang menarik dan menyeronokkan. Guru perlu melibatkan kesemua murid yang berbeza kaum ini untuk terlibat aktif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran tanpa mengira asal kaum murid tersebut. Langkah ini akan mempengaruhi pembelajaran murid dan membolehkan murid belajar mengawal emosi. guru boleh mewujudkan satu persekitaran bilik darjah yang mesra budaya. Kajian membuktikan bermain itu adalah satu keperluan kanak-kanak dan jugamembenarkan mereka melakukan aktiviti yang kreatif. Guru perlu menggunakan strategi bermain sambil belajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. pemikiran dan tindakan supaya dapat menyesuaikan diri dalam bilik darjah.

Isu sensitif berkaitan dengan agama dan kaum hendaklah dielakkan sama sekali. Guru juga boleh menerapkan bahasa lain seperti bahasa perancis. guru dapat menyerap budaya pelbagai kaum dengan menjadikan pakaian satu elemen penting dalam menerapkan persefahaman antara mereka. bahasa jepun atau korea untuk menambah minat murid untuk mempelajari bahasa lain disamping untuk mewujudkan persefahaman antara satu sama lain. Guru juga mempamerkan pakaian tradisional kepada murid dan dletakkan dihadapan murid. dan meminta pelajar untuk mengaitkan kesemua gambar yang telah ditunjukkan sambil menjelaskan perihal warisan budaya masyarakat Malaysia. Guru juga boleh menunjukkan beberapa gambar pelbagai kaum. Minta juga wakil murid daripada pelbagai kaum tadi untuk menjadi pengajar kepada perkataan-perkataan yang lain seperti selamat tinggal.dengan kuat. Setiap kepercayaan dan nilai haruslah diterima seadaanya oleh guru. Dengan cara ini. adat budaya dan pegangan agama. Guru meminta murid untuk meyatakan jenis kaum dan nama pakaian tradisional yang telah ditunjukkan di hadapan pelajar. Guru juga perlu memainkan peranan dengan menggalakkan perkongsian ilmu dikalangan murid-murid tersebut supaya unsur-unsur stereotaip dan prejudis dapat . selamat pagi mahupun nombor. Guru boleh membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan untuk menjalankan aktiviti perbincangan. Aktiviti pembelajaran yang dirancang hendaklah menjurus kepada semua murid tanpa mengira kaum. Guru meminta murid untuk menyediakan sebab mengapa perlu dikekalkan warisan budaya ini dalam bentuk jadual atau peta minda. Guru perlu menceritakan mengenai kebanggaan menjadi satu komuniti yang besar dalam satu negara kepada murid. Catatan kemajuan dan kelemahan yang terdapat dalam penjagaran dan pembelajaran hendaklan dicatatkan sebagai refleksi atau impak di akhir sesi pembelajaran. Ini akan memudahkan guru untuk merancang strategi yang sesuai untuk mengatasi kelemahan. Wakil kumpulan membentangkan di dalam kelas. Guru juga berbincang tentang arah dan alasan untuk mengekalkan warisan pakaian dan makanan masyarakat Malaysia. jenis tarian.

Contohnya. dan hasil kerja mereka diterbitkan di ruang siber. langkah ini bukan sahaja dapat memupuk integrasi di kalangan murid-murid malah akan berlakunya proses interaksi budaya ke seluruh dunia merentasi agama. .dihindari selain mempromosikan persekitaran yang mesra budaya tanpa ada sebarang sekatan dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Internet menyediakan peluang untuk sesiapa pun menerbitkan sesuatu di ruang siber. Kesimpulannya. gambar untuk dibaca oleh masyarakat seluruh dunia. seorang guru menggunakan kemahiran berkomunikasi terhadap muridnya. rajah. Komunikasi berkesan juga berupaya menghasilkan motivasi yang berkesan kerana murid mudah menerima motivasi yang disampaikan secara berhemah dan berhikmah. hasil kerja pelajar samada untuk kajian Sains atau eksperimen boleh diterbitkan di ruang siber lengkap dengan teks. guru haruslah lebih bijak dan inovatif dalam membentuk bilik darjah yang mesra budaya serta sentiasa menggalakkan persefahaman antara murid yang berlainan kaum untuk memmbentuk perpaduan yang erat di kalangan muridmurid. ruang percuma diberikan untuk membolehkan pelajar dan guru membina laman web bagi meletakkan bahan untuk diterbitkan. bangsa dan negara. Seandainya murid berbilang kaum diletakkan dalam satu kumpulan seperti contoh di atas. maka ia dapat menghasilkan satu suasana pembelajaran yang mementingkan pembentukan akhlak.